onsdag, maj 13, 2015

Vilse i dimman!

Sverigedemokraterna i Gnesta

Har ju på Facebook presenterat ett anstötligt bildmontage, där man ställer fattig pensionär mot den svenska mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. Kritiken ledd av Malena Ernman på twitter blev omfattande. Självklart finns det ingen anledning att förklena någon som helst person. Varken de som fått uppehållstillstånd eller lever annorstädes. Även partiets krav på att "slänga ut" fattiga tiggare känns tämligen osvenskt och osmakligt!

 

När det gäller pensionärernas utsatta situation så är den mer pregnant. Dessa utgör en pressad grupp där pensionerna på 10 år ökat med 1% jämfört med riksdagsmännens 47%. Och givetvis påverkar kommunernas kostnad för flyktingmottagning liksom andra sociala engagemang kommunernas budget  negativt och en möjlig sämre omsorg om de äldre. Stora variationer torde dock finnas mellan kommunerna. Däremot är centerpartiets förslag om statlig kompensation utmärkt om inte så för att minska alienationen mellan svensk och invandrare.

 

Men Sverige får nog fundera. Idag twittrar Carl Bildt att Sverige tar emot 17 gånger fler flyktingar än Storbritannien, 40 gånger fler än Polen och 69 gånger fler än Spanien. Fråga är om detta är hållbart i ett längre perspektiv.  

 Vice statsminister Åsa Romson

Har ju kallat romer för zigenare vid ett antal tillfällen. Något som man dock kan kalla "halkade ur munnen". Zigenare var ju tidigare det gängse namnet på denna folkgrupp och enligt det nya värdegrundsmantrat är detta icke tillåtet. Vi tänker dock för egen inte döpa om älsklingslåten på dragspelet: Du svarte zigenare!


Mer allvarligt är dock att vice statsministern jämför katastroferna i Medelhavet med vad som hände i koncentrationslägret Auschwitz. Uttalandet har även uppmärksammats utomlands. Nazi-Tysklands våldsamheter håller på att bli allt mer diffus i Sverige, där vänsterpressen ofta kallar de på den högra kanten för nazister. Finniga ungdomar, som bränner av smällare och är allmänt otrevliga upphöjs nu till nazister, vilket torde vara ganska förödmjukande för de som råkat ut för de verkliga nazisterna.


Åsa Romson deltar uppenbarligen i denna förenkling. Utan att förringa båtflyktingarnas elände så kan vi nog konstatera att många äldre i Sverige dör varje år pga dålig omsorg och sjukvård. Den geriatriska vården i Stockholm lär vara i kris. Men det är kanske inte så intressant!


Romson synes även i vissa avseenden hamnat vilse i dimman!Det svenska försvaret

Är ju inte längre vad det varit och det förslag att ge försvaret 10 miljoner mer under mandatperioden räcker inte ens att upprätthålla 2007 års försvarsbeslut. Något som då endast Folkpartiet protesterat mot. Det försvarspolitiska läget har inte varit så dåligt sedan det kalla kriget. Försvarsdebattören Skipper hade igår en fantastiskt gedigen genomgång på SVT FORUM om tillståndet i försvaret.


Idag skriver Lars Calmfors på DN Debatt att försvarsanslaget bör fördubblas. Något som vi just föreslog på denna blogg för två veckor sedan. Har man jobbat 35 år i central position i försvarsmakten så vet man vad som hänt!


Vi låter bonton beskriva försvarspolitikerna, som torde vara rejält vilse i dimman möjligen undantagandes den utmärkte försvarspolitikern Allan Widman(FP).Ny OECD rapport om skolan: Sverige sjunker till 35 plats

Den svenska skolan är uppenbarligen i fritt fall och OECD kommer nu med en ny rapport, där svenska ungdomar hamnar först 35 plats bland världens länder i kunskaper i matematik och naturvetenskap. De länder som ligger i topp är: 1.Singapore 2.Hong Kong 3.South Korea 4.Japan 5.Taiwan 6.Finland 7.Estonia 8.Switzerland 9.Netherlands 10.Canada 11.Poland 12. Vietnam allt enligt BBC NEWS.

 

Det som våra politiker hittills presterat i ämnet torde inte ge något som helst bidrag till att förbättra den så viktiga skolan, som ju i högsta grad påverkar vår framtida välfärd. Men bekymren började redan på 60-talet då två stora skolbeslut lade grunden till att vi får allt färre elever med toppresultat. Den svenska skolan är i grunden kunskapsfientlig. Något som det kommer att vara svårt att ändra på. Lärarhögskolan regeras av Röda brigaderna vars syfte är likriktning och inte kunskap. 

 

Den svenska skolan är rejält vilse i dimman!Decemberöverenskommelsen går mot sotdöden

En ganska tydlig majoritet av liberala och konservativa ledarskribenter blir alltmer förbannade på DÖ. Nu är det snart bara SVT och Aftonbladet som harangerar denna våta filt över svensk politik för de kommande 8 åren. Ja inte ens de ledamöter som skall väljas till riksdagen 2018 har något alternativ. Därmed har ju i praktiken svensk politik insomnat och riksdagsmännen har numera blivit ganska onödiga tjänstemän i statsapparaten. 

 

Man kan nog med fog säga att Alliansens politiker är ganska vilse i dimman till skillnad från Löven som ler i mjugg på sin Petrus klippa!


Fotnot: Värdegrund uppfanns av vänstern på 90-talet. Innebär att alla t ex elever skall likriktas och ha samma uppfattning; den uppfattning som Skolverket bestämmer.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar