tisdag, juli 31, 2012

Lanthandel i Gnesta

Ett antal entusiaster tänker sig att öppna en lanthandel med företrädesvis lokalt och ekologiskt odlad mat i centrala Gnesta, där nu hälsokostbutiken finns. Det ser vi fram mot. Det är ganska svårt att få tag i närodlad mat och det egna växthuset räcker inte på långa vägar.

Uppgiften att lanthandelns har lierat sig med Gnesta kommun i någon slags 20-års jubileum ställer vi oss dock ganska tvekande till. Några sådana beslut har inte fattats av kommunstyrelsen. Det går ej heller enligt både kommunallag och LOU, att liera sig med en enda kommersiell näringsidkare utan någon form av upphandling.

Men tanken var säkert god! För övrigt har Göran Bloggare motionerat om en miljö- och naturmässa för att celibrera Gnestas 20-års jubileum. Detta har vi inte hört ett ord om på fyra månader.

Men går det ekonomiskt att kunna ha en lanthandel med lokalproducerade varor vore fint. Men räcker nuvarande hälsobutiken till i utrymme? Det behövs väl en hel del kylar t ex och det finns ganska rigorösa krav på sanitet mm.

Men Göran Bloggare önskar dessa entusiaster lycka till i sitt värv!

Lugnet före stormen!

Christina Lugnet, är generaldirektör för och chef för Tillväxtverket fd NUTEK. Innan den fina utnämning var hon kommunchef i det socialistiskt styrda Haparanda. 

Härom dagen avslöjade DN att hon och hennes stab utökade tillväxten på ett inte helt acceptabelt vis med en omfattande representation, goda middar, utsökta viner etc. Sammanlagt har man lagt ut 16,5 miljoner kr för detta sedan i januari 2010. De 300 anställda synes må välvilligt gott. Åtminstone gör verkets chefer det!

Verkets ambitioner för sina anställda bedöms vara i särklass inom statsförvaltningen. Vår Christina får nog hålla i sig när nu stormen kommer!


måndag, juli 30, 2012

Badliv i Frösjön!

Är temat för dagen i Gnestas medievärld. Vi politiker har diskuterat detta under många år och i detaljplanen för Frönäs fanns det med en möjlighet för entreprenören att anlägga ett bad. Det verkar inte ha blivit någon större success! Ju mer man kollar bottensedimenten desto sämre synes förutsättningar för ett utomhusbad bli. Rent ut sagt så finns det en massa läskiga saker i botten på sjön. Det torde ta 150 år innan dessa försvinner!

Under åren har många förslag till badplats lämnats in bl a av undertecknad, som man kunde läsa om i SN redan 2002. Den senaste motionen är från 2010 och bär Kertin Landins(MP) signum. Vi misstänker att hon -  med ny kännedomen om sjöns kvalitet likt Kyrksjön i Björnlunda -  säkert avstår från ett dopp i Frösjön!

Vår bloggranne Ingalill föreslår istället en swimmingpool i anslutning till sjön. Något som vid en första åsyn känns, som en bra kompromiss. Men det drar mycket annat med sig. Vakter, stängsel och bevakning. Det bästa är väl kanske ändå att den föreslagna cykelvägen från alliansens sida snarast kommer till stånd. Då blir vägen till Klemmingsberg enklare och säkrare.lördag, juli 28, 2012

Gnesta satsar på kollektivtrafiken?

Skriver Sörmlands Nyheter i en stort uppslagen artikel på lördagen. Problemet är bara att det inte är korrekt! Det finns inte en enda krona beslutad till förbättringar av busstrafiken i kommunen. Budget för 2013 tas inte förrän i september.

I den nya överenskommelsen med Länstrafiken har visserligen ansvaret för tågtrafiken förts tillbaka till Länstrafiken, som det huvudsakligen var tidigare. Istället har Gnestas regionala förbindelser t ex mellan Gnesta och Flen kortats ner till Stjärnhov, vilket innebär att kommunen får betala denna busstrafik själv.

Likaså fortsätter neddragningarna av trafiken mellan Gnesta och Mariefred den andra axeln i kommunens strategiska vägar. Detta innebär att kommunen helt får betala trafiken mellan Gnesta och Laxne.

Det hela blir i slutänden ett nollsummespel där kommunen även fortsättningsvis får betala närmare 8 miljoner kr för den nya sämre lokaltrafiken, som i artikeln kallas "den nya effektiviserade lokaltrafiken". Förlorarna är givetvis således kommuninvånare boende i västra och norra Gnesta. 
.
Inte ens Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP) torde vara nöjd med detta, att Ånhammarstrafiken och direkttrafiken till Flen försvinner samt att trafiken mellan Laxne och Mariefred är i fortsatt upplösning.
.
Från folkpartiet framfördes en skriftlig reservation mot förslaget i kommunstyrelsen. Att Gnesta skulle satsa på kollektivtrafiken är knappast en sanning!
.
När man påpekar dessa sakförhållanden blir man hänvisad till inlägg på debattsidorna!? När infördes principen att olika påståenden i redaktionellt material skall vederläggas genom insändare? 

fredag, juli 27, 2012

Massmorden i Syrien

Väcker starka empatiska känslor inom oss för en sargad och illa åtgången syrisk befolkning. I landet håller den numera ökände diktatorn Bashar al-Assad på att utrota majoritetsbefolkningen. FN och världen tittar på. Problemet är att massmördaren stöds av de närmast totalitära staterna Ryssland och Kina två länder, som synes vara experter på att utrota invånare.

Stalin i dåvarande Sovjet samt Mao Tse Tung i röda Kina lär tillsammans ha avrättat ca 70 miljoner människor av egen befolkning. Adolf Hitler synes vara en småhandlare i sammanhanget med 10 miljoner. Något som de flesta tror är tvärtom på grund av förekomsten av alla svenska illröda journalister, som stödjer  totalitära stater och kommunismens härjningar och utbildats under flumskoleepoken på journalisthögskolan!

I Syrien synes nu världens värste massmördare ha fritt spelrum med stöd av kommuniststaterna Ryssland och Kina. Vart tog världssamvetet vägen. Var finns nu de röda fanorna i Sverige på barrikaderna till försvar för Syriens misshandlade och torterade folk? Dödstyst! Beklämmande! Var finns Sveriges röst i detta elände Carl Bildt?

Det är uselt av FN att inte kunna ingripa. Säkerhetsrådet har givetvis spelat ut sin roll. Det måste framgent vara generalförsamlingen som bestämmer och omedelbart bör avskaffa säkerhetsrådet. Sätt därefter in en massiv bombning av massmördarna al-Assad och hand anhang!

Den kvardröjande kommunismen utgör katalysator för världens humana undergång. Den radikala vänstern i Sverige med dess tystnad är inhumanismens främsta stödtrupper!

Den enda positiva är att al-Assad för evigt kommer att vara isolerad i något skumt land intill sin död eftersökt av internationella domstolen i Haag för brott mot mänskligheten!


Det borgerliga regeringssamarbetet

Sätts under lupp i dagens DN. Annie Lööf(C) meddelade i sitt Almedalstal att "Den borgerliga glöden falnat" och menade att en ny "bastu-träff" hemma hos henne skulle vara nödvändig.

Man kan undra över varför alliansen måste vara så sammansvetsad? När var oppositionen det? 1 månad 2010 och kommer ej heller att vara det till år 2014. Varför ställa krav på borgerlig enighet? Enligt mitt förmenande skulle det vara bättre om varje parti kan driva sin egen valrörelse. Varför skall två liberala partier alltid stödja konservativa diton? För min del är folkpartiet ett mittenparti och inget annat.

Däremot kan det erkännas att ett liberalt parti inte kan regera tillsammans med kommunisternas arvtagare lika lite som man vill regera med nazistiska partier. Det vore verkligen att gå för långt. Här går en stark gräns mellan det slutna socialistiska samhället och det öppna liberala.

DN oroar sig ständigt över att (C) och (KD) ligger nära 4%-spärren i opinionsundersökningar. Det gör förvisso även vänsterpartiet, vilket möjligen borde oroa Stefan Löfvén(S).

Partissammanslagningar kan vi lämna därhän. Det torde vara en fullständig omöjlighet att att slå samman 2 konservativa och 2 liberala partier. I Sörmländska landstinget regerar Folkpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Ett annorlunda samarbete, som dock synes vara framgångsrikt!

I Gnesta är det nog m h t den nya majoritetens ganska hänsynslösa manövrar svårt att tänka sig ett närmare samarbete mellan de socialistiska krafterna och center- eller folkpartiet. I Gnesta finns även sedan många år ett rejält upparbetat samarbete mellan allians-partierna, baserad både på innehållsrik politik, demokratisk öppenhet och inte minst personliga relationer trots att vi i grunden är konkurrenter om väljarna.

I denna gruppering har vi alltid diskuterat oss fram till en rimlig gemensam politik. Liksom vi alltid värnat om de olika partiernas egna hjärtefrågor. Man kan säga att en politisk rikedom även är viktig när man är i regeringsställning. Det behöver på intet vis betyda att man är kluvna eller på intern krigsstig. Man behöver definitivt inte vara enig i varenda sak.

torsdag, juli 26, 2012

Torsdag morgon

Stasi-agenter
Enligt DN har en numera svensk fd präst agerat som Stasi-agent före murens fall. Han var dessutom ingen dussin-spion utan tillhörde toppskiktet inom Stasi, den kommunistiska hemliga underrättelsetjänsten i det forna DDR.

Prästen lär knappast bli åtalad då brottet skett i annant land. Däremot är sanningen viktig och man kan ju undra över varför den svenska polisen, som har kännedom om samtliga fd Stasi-agenter i Sverige, vägrar att lämna ut dessa uppgifter? Minst sagt stötande. Det finns dessutom knappast någon vilja varken från moderater eller socialdemokrater att göra så.

Svenskar tar jobben för norsk ungdom
Enligt TT så tar svenskar allt fler sommarjobb från norska ungdomar. Svårast är det för ungdomar mellan 17-18. Något som vi inte tror en minut på. Varför skulle en arbetsgivare välja en svensk med svenska som modersmål när man kan få en likvärdig person som talar norska!  

Är svenskar mer trovärdiga? Är man mer arbetssamma? Troligen inte! Förmodligen en av TT:s vanliga skrönor!

Par frias för medhjälp till mordförsök på uzbekisk imam
Enligt DN så utförs ett mordförsök i Strömsund på en uzbekisk imam och regimkritiker. Två personer frias för medhjälp till detta brott av Östersunds tingsrätt.

Det som DN glömde var att denne imam (böneledare) varit efterlyst för terrorbrott i många år av Interpol. Man kan läsa mer om denne "imam" på Wikipedia. Skiljer sig en hel del från TT:s referat! Imamen har varit verksam i Strömsund och är motståndare till kvinnlig jämställdhet.

Stockholm stads fastighetsbolag Micasa chockhöjer hyrorna för åldringar
Micasa fastigheter förvaltar stadens omsorgsfastigheter. Högste ansvarige är Joakim Larsson(M), äldreborgarråd i Stockholms stad och ordförande i styrelsen. Han vägrar att kommentera de upp till 65%-iga hyreshöjningarna, som nu föreslås för stadens åldringar. En etta kan komma att kosta över 7.000 kr/månad.

Personligen så tycker vi att Joakim Larsson(M) valt fel jobb. Han borde ställa sina tjänster till förfogande hos  ärkekapitalismen istället för att slå på de redan svaga!

Grönlands is smälter mer än vanligt
Braskande rapporter kommer nu om att isen på Grönland smälter. Katastrof beroende på kanske global uppvärmning?

I varje fall tycks dessa journalister vara ganska historielösa. Varför tror man att Grönland heter Grönland? Jo för att landet var ett grönskande land utan is på 1.000 talet. Det kan ju även vara så att historien upprepar sig.

Svenska tillväxten har bromsat in
Enligt konjunkturinstitutet så har den svenska tillväxten dvs ökningen av BNP bromsat in. Allt detta är dock baserat på rent tyckande av olika företag och inte kalla fakta.

Men varför skulle inte den svenska bromsa in när alla andra länders tillväxt bromsas? Vi är väl knappast några oberörbara utom jordingar i Sverige!

Även vår egen årliga tillväxt avseende lösande av tidningskryssen har bromsat in. Månne ett av de viktigaste tecknen på att sommaren möjligen är på väg. I alla avseenden så har mycket tid åtgått till guidning och det nya järnbruksmuséet vid Skottvångs gruva. De tre första veckorna har muséet haft närmare 900 besökare.

.

fredag, juli 20, 2012

En trött allians helt utan nya idéer?

Är rubriken på en insändare i fredagens Sörmlands Nyheter av Mattias Persson(S) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Oxelösund. Vi måste nog kommentera detta, då det väl är det närmaste ett självmål man kan komma.

Denna kria kommer således från en person, som i högsta grad är delansvarig för den degeneration, som Oxelösund genomgått efter ett långt socialdemokratiskt styre. Oxelösund är snart sämst på allting i landet och då har han mage att försöka vända på uppmärksam-heten mot kommunens brister och kritisera en regering för att vara i avsaknad av nya idéer.

Nog känns detta synnerligen märkligt. Dessutom har han lyckats få insändarredaktören att sätta in en färgbild på alliansledarna. Påståendet är dessutom inte korrekt på något vis. Alliansen har som regering skapat betydligt fler jobb än vad Göran Persson och andra lyckats med i modern tid. Att vi sedan har en invandring av arbetssökande och flyktingar, som skapar en ny stad varje år i Nyköpings storlek sätter givetvis arbetsmarknaden på tuffa utmaningar. Men Persson menar väl inte att vi skall strypa denna invandring?

För övrigt finns det nog en övertro på att det är regeringar som skapar jobb. Det är ju företagen bl a beroende på världskonjunkturer, som efterfrågar personal. En regering och riksdag kan ju endast underlätta för arbetsmarknaden. AMS, som det hette tidigare har ju knappast skapat ett enda varaktigt jobb utan mer fungerat som en källa till arbetslöshetsunderstöd.

När en stor del av Europas länder går en arbetsmarknadsmässig och ekonomisk kräftgång medan Sverige svarar för bedriften att ha en verifierad god ekonomi och ökar antalet anställda, har Mattias Persson(S) från det sönderfallande Oxelösund mage till rubricerad insändare. Det kallar vi för ett klockrent självmål!

Den i lokalpolitiken uppenbarligen idélöse Mattias Persson behöver skyndsamt en snabbkurs i omvärldsanalys om det nu hjälper och bör nog framgent koncentrera sig på Oxelösunds stora framtidsproblem!

Fattig Europa!

I Mehedeby i norra Uppland finns ett antal tältläger med närmare 500 personer huvudsakligen bulgarer, som flytt ett fattigt land i hopp om att tjäna en slant på bärplockning. Situationen i lägren är inte särskilt bra. Det finns uppenbarligen sanitära problem och brist på mat. Människornas situation här speglar nog ganska väl situationen i hemlandet men även i flera EU-länder.

Dessa EU-medborgare befinner sig i en sämre situation än utomeuropeiska flyktingar, som har lagstadgad rätt till försörjning. Det innebär att staten (länsstyrelsen) måste ingripa och åtminstone se till att bärplockarna har tillgång på mat och ordentlig sanitet. Troligen är detta en allt för stor uppgift för Tierps kommun.

Bråk har givetvis uppstått med lokalbefolkningen, när man söker efter mat. Det är ofrånkomligt. Därför måste myndigheterna ingripa innan det händer än värre saker. Lite värdighet borde dessa personer få ha kvar i sitt armod!

Vi uppmanar ev medborgargarden, att samla in mat istället för att kasta sten!


Ingen sommar i sikte

Skall man spå väder, som en meteorolog behöver man endast hemsidan NAO Index, http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html. Där kan man se hur vindarna blåser mellan södra och norra Atlanten. Är index posititvt - dvs det blåser norrut så blir det varmt och tvärtom kallt. På nedanstående bild kan man se att det enda positiva indexet fanns i slutet av maj med höga temperaturer i landet, som följd.

Just nu ser det inget vidare ut. Således nog fortsatt kallt och regnigt. Denna hemsida har även statistik sedan 1950, där man kan se alla kalla och varma vintrar! Åren 1980 till 1995 var varmare än tidigare. Därefter har det dock blivit mer likt 1965 till 1980 de senaste 15 åren. Världens påstådda temperaturhöjning har således inte synts i Sverige.

torsdag, juli 19, 2012

Regeringen satsar på att öka romska kvinnors jämställdhet

Integrationsministern Erik Ullenhag skriver på DN debatt, att regeringen vill stärka romska kvinnors jämlikhet. Dessa kvinnor är ofta dubbelt diskriminerade dels av omvärlden dels i den romska hierarkin. Regeringen satsar således resurser på stöd och upplysning till denna eftersatta grupp, vilket vi välkomnar.

Jämställdhet borde ta en betydligt större plats i såväl åtgärd som i debatt, då den snarare har blivit sämre de senaste 15 åren. Regeringen bör sätta jämställdheten under lupp och komma med fler bra förslag.

Ullenhag skriver vidare: " I minst 500 år har det levt romer i Sverige och romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Men romernas historia är tyvärr en del av vår mörka historia. In på 1800-talet levde romer som slavar i Rumänien. Under Förintelsen sändes hundratusentals romer till Hitlers dödsläger. I Sverige utgick på 1600-talet påbud om att romska män skulle avrättas samt att romska kvinnor och barn skulle landsförvisas."

Det som ovan sägs gällde i hög grad även judar och muslimer, som bekant. För Sveriges del var landet således även stängt för judar och muslimer. Först i slutet på 1700-talet tilläts "utlänningar", att bosätta sig i Sverige och fullständigt medborgarskap kunde inte erhållas förrän på 1830-talet (lite osäker här). Så sent som 1815 pågick dock rena judeförföljelser i huvudstaden!

När det gäller romer så är inte Ullenhags inlägg helt korrekt. Trots det rådande regelverket så var många romer städslade i den svenska krigsmakten såväl hos Gustav den II:e Adolf som hos Karl den XII:e. Man var nämligen mycket skickliga med att hantera krut, kanoner och tillhörande hästar.

Det är bra att regeringen tar tag i diskrimineringen av svenska minoriteter. I Sverige finns idag tydligen 50.000 boende romer tillsammans med lika många buddister. Den minsta minoritetsgruppen synes nu vara mosaiska trosbekännare med ca 20.000 personer. Hur det skall gå för svenska samer är något oklart. Finns det snart några renbetesland kvar eller skall de stora skogsbolagen bestämma?

Kanske regeringen även borde göra något åt diskrimineringen av Malmös judiska befolkning - inte minst med tanke på att Eurovision Song Contest skall gå där nästa år. Judiska världsrådet har ju varnat folk för att resa till Malmö med dess inte helt klockrene kommunstyrelseordförande i diskrimineringssammanhang!

måndag, juli 16, 2012

Lotta på Liseberg värmer!

I den blekgrå sommaren är det kul att ha ett program som Lotta på Liseberg i TV4. Sprakande allsång och en fantastisk publik. Stämningen är minst sagt hög!

På tisdagkvällar får vi den något mer sofistikerade Allsång på Skansen, som dock mer känns som Eva Hamiltons fan-club. Dvs alla nepotiskt ingifta arbetare på Sveriges Television sitter vid ringside och ler. På Liseberg känns det mer äkta folkligt som Kålle och Ada.

För egen del gillar vi även programledaren Måns Z men att behöva se den "svenska tyckareliten" på plats på  tisdagkvällar blir dock för mycket. Då tittar vi hellre på någonting annat!

Superbra av TV4 - att ha ett program som går in i själen!

Måndag morgon igen!

Idag är det åter måndag och kanske en sammanfattning av veckans större händelser kan vara på sin plats. Fokus har för Bloggarens del legat vid Skottvång, det nya muséet och kolmilan. Vädret har oxo som vi vet varit synnerligen blandat och till förtret för det rörliga friluftslivet medan de som haft tillgång till tak i alla fall kunnat skydda sig mellan skurarna. Det flitiga regnandet har även upprört skribenterna på ärevördiga London Times, som kräver ett stopp - i varje fall över OS.

I Gnesta har det uppstått en debatt om nepotism i kommunens sommaranställningar av barn. Där det noteras att många ungdomar har föräldrar som jobbar på aktuella förvaltningar. Hur det nu är med det är svårt att säga, men sker det ordinarie anställningar med denna utgångspunkt så är det givetvis inte bra. Alla skall ju värderas på ett lika sätt. Men visst kan man fundera över, vilka som har anställts på vissa förvaltningar och vilka band dessa har! Personalenheten får väl hålla lite bättre koll på detta än vad ekonomienheten uppenbarligen inte haft på sagda förvaltningar.

I Sverige kräver vissa entusiaster att staten skall börja låna pengar igen och satsa på infrastruktur, som vägar och järnvägar. Detta skulle då leda till mindre arbetslöshet. Men faktum är att dessa byggen är högt rationaliserade verksamheter med olika typer av mycket erfarna och högt utbildade jobbare. Här finns ingen plats för någon flykting med dåliga språkkunskaper. Ty här gäller inte minst av säkerhetsskäl att kunna bra svenska eller alternativt mer och mer dito engelska. Inte heller fler jobb i restaurangbranschen torde gynna personer med språksvårigheter. I detta avseende gäller det naturligtvis hygienregler och gästernas säkerhet! I en så viktig bransch för gästernas säkerhet borde det vara krav på samtliga anställda har genomgått en grundkurs i hygien och mathantering.

Mer pengar till att rusta upp de ganska slitna järnvägarna i Sverige vore bra innan drömmar om supertåg mot kontinenten någonsin ens kan tänkas sättas i verket. Vi behöver en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping, som torde vara den mest aktuella. Den nu genomförda satsningen på Bottnia-banan, som kostat lika mycket som Öresundsbron, får väl ändå betecknas som lite misslyckad av flera skäl.

Veckans mer spektakulära händelser om vi bortser från Zlatan Ibrahimovic är den ökade våldtäktsvågen i Sverige samtidigt som Brottsförebyggande rådet, BRÅ talesman Jerzy Sarnecki stolt uttalar sig att antalet anmälda våldtäkter i Sverige minskat med 1,5%. Kunde nog inte för BRÅ:s del kommit mer olägligt. För att inte tala om de drabbade.

I Bollnäs och Gävle har 4 st täta våldtäkter inträffat, där man tror att det är samma gärningsmän. Trots goda vittnesuppgifter har polisen ännu ej kunna prestera något signalement på förövarna. Läser man på nätet så får man dock en klar bild av vilka personer, som avses.

Vi har ju tidigare konstaterat att BRÅ grovt misslyckat med sin huvuduppgift, att minska antalet brott i landet. Särskilt antalet våldtäkter beskriver en skrämmande utveckling där Sverige torde vara sämst i hela världen med sina 6.000 anmälningar. I Finland är motsvarande siffra 700.


När vi ändå är inne på eländes elände, så kan man verkligen förundra sig över Putin och Ryssland, som håller massmördaren Bashar al-Assad بشار حافظ الأسد Syriens president om ryggen. Denna linje tillsammans med ökat förtryck av oppositionella pekar mer och mer på att Ryssland utvecklas till en skurkstat. EU borde faktiskt stänga sina gränser mot ryssar, vitryssar och ukrainare för att markera.

Visserligen behöver Tyskland rysk gas när man nu lägger ner flera kärnkraftverk men individers säkerhet måste gå före. Vart skall "smutsiga" ryssar ta vägen om de varken kan resa till Nord-Amerika (som ju kongressen just beslutat) eller Europa?

Когда мы находимся в страдание страдания, так что вы можете действительно интересно, Путин и Россия, которая проводит массовый убийца Башар аль-Асад بشار حافظ الأسد президента Сирии на спине. Это направление, наряду с усилением репрессий оппозиционных деятелей указывают на все более и более, что Россия становится страной-изгоем. ЕС должен на самом деле закрыть свои границы с русскими, белорусами и украинцами, чтобы отметить. 

В то время как Германия нуждается в русский газ в настоящее время проводят несколько атомных электростанций, но личной безопасности должны иметь приоритет. Где "грязных" русские идут, если они не могут поехать в Северную Америку (что Конгресс только что решил) или Европа?

ي على ظهره. هذا الخط، جنبا إلى جنب مع القمع المتزايد للمعارضة الأرقام تشير إلى المزيد والمزيد من أن روسيا أصبحت دولة مارقة. يتعين على الاتحاد الأوروبي في الواقع إغلاق حدودها مع البيلاروس والروس والأوكرانيين للاحتفال.

بينما ألمانيا تحتاج إلى الغاز الروسي وتنفق الآن عدة محطات للطاقة النووية ولكن الأمن الفردي يجب أن تأخذ الأسبقية. حيث يتم "القذرة" الروس تذهب إذا لم يتمكنوا من السفر إلى أمريكا الشمالية (والتي قرر الكونغرس فقط) أو أوروبا؟


söndag, juli 15, 2012

Publiksuccé vid Skottvångs gruva

Lördagens tändning av komilan vid Skottvångsgruva blev en stor publiksuccé med fler deltagare än på länge. Milan, som döptes till Maria efter en känd Bystedt invigdes av geologen och Marviken-kännaren Nils-Axel Mörner, som ju brukar ordna kurser i Natur och kulturvetenskap vid just Marvikarna i samarbete med Mälardalens högskola.

Även det nya gruvmuséet vid Skottvång fick en rekordpublik med närmare 200 besökare. Efter invigningen den 1 juli har muséet, ett sk Leader-projekt haft över 50 besökare varje dag och det torde nu vara fler än 700 besökare på de 10 dagar, som det varit öppet.

På muséet får man en historia och större inblick i produktionen och livet kring gruvorna på Åkers Bergslag. Ett stort tack till EU:s utvecklingsfond, Leader Inlandet kommunerna i Sörmland´, Åkers International och Östra Sörmlands gruvförening och dess muséi-grupper för skapandet av muséet samtidigt som vi skänker en tanke till den numera bortgångne idé-givaren till muséet Göran Nilsson, Nylöt!torsdag, juli 12, 2012

Ibland är Thomas af Bjur(FP) glasklar!

Thomas af Bjur landstingsråd i Sörmland, bl a känd i Gnesta för sina ambitioner kring sprutbyte, skriver på Svenska Dagbladets debattsida, att "Ett borgerligt superparti skulle sänka liberalismen".
.
En sådan konstellation framförs då och då av olika företrädare för allianspartierna. Tanken är inte ny men kan man oavsett denna något romantiska inställning tro att det går att samla liberala folkpartiet och centern med de konservativa moderaterna och kristdemokraterna till en enda lycklig politisk familj?
.
Thomas af Bjur tror inte på detta. Ej heller bloggare Göran. Reinfeldt yttrade sig häromdagen runt vissa parti-profileringar i kölvattnet på Almedalen."Alliansen är som bäst, när man tycker likadant." Underförstått tycker likadant, som moderaterna!
.
Ett borgerligt superparti skulle innebära ett angrepp på den liberala idétradition som bidragit till att bygga ett svenskt välfärdssamhälle präglat av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet.
.
Det finns människor idag, som ser hur de stora gruppernas villkor förbättras medan de själva inte får den hjälp de behöver. Människor som inte är med när beslut fattas och resurser fördelas. Tyvärr är det glömda Sverige än i dag en realitet som inte går att blunda för. Det finns fortfarande människor, som mitt i vår välfärd, lever under oerhört knappa förhållanden. Dem måste givetvis en liberal tradition värna om!
.
Bravo Thomas af Bjur. Tack för glasklar retorik!


tisdag, juli 10, 2012

Allt är koldioxidens fel!

Efter några relativt blöta dagar på Öland så kan man lätt börja reflektera över den blöta sommaren. Tidigare var det ju global uppvärmning, som gällde förorsakat av stora utsläpp av växthusgaser för de flesta liktydigt med koldioxid. Eftersom det knappast blivit särskilt varmare i Sverige, blir det nu istället koldioxidens fel att det regnar så mycket.

En ny forskarupptäckt är att fossil eldning av ved bidrar starkt till världens totala uppvärmning med nästan 40%. M a o så är vedeldning helt förkastligt och inte så förnyelsebart, som nu har påståtts. Det har vi väl anat lite till mans efter all svart rök, som går upp i atmosfären.

Apropå ved så kunde man häromdagen läsa i lokalbladet, SN att värmepumpar var bra. Men att det blir problem vid strömavbrott. Man kan ju undra över vilka uppvärmningssystem, som fortfarande fungerar efter strömavbrott? Knappast något utom förstås den gamla hederliga järn- eller braskaminen.

Elektricitet är något, som vi inte klarar oss utan och inte heller behöver vara utan. Vi har så gott om el att vi kan exportera detta till vindkraftländerna Tyskland och Danmark.

Om vi återgår till blötan så är det väl dags att förändra vattenregleringen och byggnadslagstiftningen i mellan och södra Sverige. Numera skall ju de flesta ha ett vattendrag gärna 20 meter från huset, som man kan sitta och titta på i solnedgången.

Själv har vi för länge sedan valt en plats 56 meter över havet och 20 meter över närmaste sjö. Det insåg vi redan för 40 år sedan. Men då var det mer relaterat till ett intresse för bra antennplatser, som sändaramatör med stationssignalen SM5JX.

Nu skall vi strax åka upp till Gnestas mest kända turistmål Skottvångs Gruva och öppna det nya muséet. Tyvärr verkar det bli mer regn men vi fåt ta med oss SN och DN samt penna. Sommarens stora begivenhet är ändock de fina korsorden varje dag!

lördag, juli 07, 2012

Märklig insändare av Ullström(S) och Dellrud(MP)

Berndt Ullström(S) och Kristina Dellrud(MP) skriver i Sörmlands Nyheter, att "Alliansen i Gnesta missförstår nämndens befogenheter” och försvarar sålunda vidtagna ohederliga åtgärder mot förvaltningschefen. Man påstår vidare att förvaltningschefen sagt upp sig själv!

Det är ju märkligt att dessa - i synnerhet Dellrudh, som nybörjare - kan nämndens befogenheter. Tyvärr för deras utsaga, har inte nämnden varit inblandad i dessa ohederligheter som Ullström och Dellrudh gör sig till tals för.

Fövaltningschefen, som sålunda enligt Ullström och Dellrud har sagt upp sig, har fått 1 miljon kr i avgångsvederlag. Något som givetvis vederlägger deras påstående. Kom och jobba i Gnesta! Du får alltid avgångsvederlag om du säger upp dig! Är kommunens nya devis enligt (S) och (MP).
.
Nej insändarens uppenbara syfte är att mörklägga och styra bort från sanning och verklighet! Det som är än mer märkligt är att insändaren utgör ett genmäle. Dvs att alliansens företrädare skulle ha skrivit något om det inträffade tidigare i SN. Så är dock inte fallet. 
.
Däremot finns det allians-insändare till SN, som dock är opublicerade av någon anledning! Och vi kan väl aldrig tänka oss att SN skulle furnera majoriteten i Gnesta med särskild information på alliansens bekostnad!

Så man får uppenbarligen tillvita dessa två publicister en viss klärvoajans. Man vet sålunda redan vad alliansen i kulturnämnden kommer att publicera i form av insändare!. 
.
Ullström och Dellrudh bör nog överväga sina skriverier och kanske sina politiska engagemang! Att bli förknippade med skandaler, kan bli kostsamt i längden!
.
Cicero: Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.

söndag, juli 01, 2012

Opinionsläget i Sverige juli 2012 enligt Aftonbladet

Opinionen enligt Aftonbladet United Minds
Så stort stöd får partierna i mätningen i procent:
  • S 33,6 (–1,0)
  • V 6,9 (+0,4)
  • MP 7,6 (–0,6)
  • M 27,0 (–0,1)
  • C 4,1 (+0,7)
  • FP 7,6 (+1,0)
  • KD 3,4 (–0,5)
  • SD 8,3 (–0,4)
Rödgröna 48,2 (–1,2)
Alliansen 42,1 (+1,1)

Om detta blev valresultatet 2014 så uppstår en ganska intressant situation i riksdagen, då man för första gången skall rösta om regeringsbildare. Tidigare var det ju talmannen, som föreslog regeringsbildare.

Det innebär i korthet att även sverigedemokraterna med automatik, kommer att påverka det framtida regeringsalternativet. För socialdemokraternas del gäller det nog att höja sina siffror än mer. Man brukar ju förlora en hel del i valspurterna när politiska idéer skall brytas mot varandra. Än har ju inte heller Löfvén presenterat något alternativ till alliansen politiska målsättningar.

Vågar svenska folket lämna över det ekonomiska ansvaret till en socialistisk regering? Vi får se hur det går i Frankrike med den nya socialistiska regeringen. Dennas verksamhet kommer nog att hårdgranskas av svenska medier!

Ser även i dagens tidning att (M) med stöd av (S) vill ha sänkt ålder för skolplikt. För vår del tycker vi att barn skall få kunna vara barn. Tids nog blir det ett jäkla pluggande.