måndag, mars 29, 2010

Domstol: Försäljningen av ishallen i Gnesta gick rätt till!

Idag kom domen från Förvaltningsdomstolen över de tre överklaganden, som gjorts av försäljning av ishall samt etablering av vissa vaktmästartjänster. Den nyinrättade förvaltningsdomstolen, som handlägger överklaganden av bl a kommunala beslut, fritar Gnesta kommun i alla avseenden för genomförd försäljning!

Det är skönt att vi nu fått ett kvitto på att allting gått rätt till, i varje fall i det som överklagats, efter den jakt, som bedrivits på kommunens tjänstemän och politiker i samband med aktuell försäljning!

Gnesta kommuns revision, den enda av Gnestas förvaltningar, som spräckt budgeten under 2009, har ju själva av okänd anledning startat en egen utredning av försäljningen och kommit med ett antal grova anklagelser mot kommunens tjänstemän.

Det torde nu vara dags att kommunfullmäktige i Gnesta, som ju är revisionens uppdragsgivare, granskar revisionens självpåtagna verksamhet. Det kan ju då faktiskt vara så illa att revisionens arbete kan komma att underkännas i samband med bokslut och ev dechargedebatt vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde!

lördag, mars 27, 2010

En världsnaturfond på väg åt fel håll?

WWF, världsnaturfonden har infört något som heter Earth Hour. Då skall man släcka ned belysningen för att manifestera jordens utsatthet och förmodligen antages att den globala uppvärmningen och utsläpp av koldioxid skall motverkas.

För en svensk som inte släpper ut några avgaser när han trycker på strömbrytaren och således inte bidrager till jordens undergång, blir detta initiativ ytterst märkligt.

Den mer intelligente iakttagaren skulle nog föreslå att världen stängde av sina kolkraftverk, att svenska vedeldare stängde av sina pannor eller att ryssar och tyskar stängde av sina gasbrännare, som då är ytterst naturförstörande för framtiden.

WWF är en ganska märklig organisation och man blir aldrig klar på vad man egentligen strävar efter. Nu har de knappast någon gemensam strategi världen över men svenska grenen är en av de mer radikalare och värnar mer om vedeldare än om den svenska utrotningshotade djurfaunan!

Fallet Linnéa: Utred åklagare och polis

Det står alltmer klart att Bjästa skola polisanmält mobbningen av Linnéa, enligt ansvisningar för skolan. Åklagarmyndigheten i Sundsvall har ju valt att lägga ner anmälningar om åtal i fallet.

Justitieombudsmannen och Riksåklagaren bör skyndsamt göra en grundlig granskning av hur de rättsvårdande myndigheterna agerat eller snarare sagt inte agerat! Man kan inte lasta allt på skola och Örnsköldsviks kommun!

Okunnighet är sanningens störste fiende!

Vänsterpartisten Mikke Schirén gör stort nummer av att bl a FP inte fanns på plats vid ett möte som den krisande GIK Gnesta ishockeyklubb kallat till. Man kan ju undra över hur han själv blev inbjuden! Vad jag vet så har det inte gått ut vare sig samråd eller kallelse till detta möte till något parti!

Jag tycker rent allmänt att det är oetiskt att göra politik av något, som vi ”andra” partier inte kan rå över! Det kanske även är viktigt att understryka att det inte bara är att ringa runt någon dag i förväg! Det finns folk, som jobbar och försörjer sig på annat än fritidspolitik!

Okunnighet är sanningens störste fiende. Jag har som den ende inblandade politikern i Gnesta varit med på hela resan om klubben. Ishallen har under resans gång ägts omväxlande av klubb och kommun. Under hela resan har kommunen ofta fått gå in och betala obetalda elräkningar!

Försöket med att en privat ägare skall kunna skapa mervärden och på så vis minska kommunens kostnader fn ca 5.000 kr/ishockeymedlem, pågår. Kommunen kan inte lägg ner mer pengar på hockey. Bl a står flickidrotten i kö i stort behov av sponsring för t ex ridhus. Innebandysporten vill även ha en större del av kakan!

En kommun måste gå med vinst varje år. 2009 blev vinsten ca 15 miljoner kr. Denna vinst kommer inte att läggas på hög utan vara en delfinansiering för t ex ombyggnad av Liljedahlshem eller simhall. För övrigt så gjordes den ”stora” vinsten på Social- och kommunledning. Detta kan vi vara glada åt. Att vi inte 2009 fick fler människor med behov av samhällets stöd!

torsdag, mars 25, 2010

Ointressanta två-parti debatter i SVT

Sveriges Television ägnar stor tid till att anordna i längden ointressanta TV-debatter mellan Fredrick Reinfeldt(M) och Moha Sahlin(S). Själv skulle jag aldrig ens ägna en minut åt detta.

De bådas budskap är att jobben är den viktigaste valfrågan. Punkt slut! Är det detta folk i allmänhet vill veta? Är det inte så att om man är intresserad av skolfrågor så kanske en debatt mellan Björklund och Baylan är mer givande. Vad vet vet Reinfeldt om skolfrågor? Vad vet Sahlin om ekonomi?

Tänk att få en debatt mellan Peter Eriksson (MP) och Anders Carlgren (C) om miljöfrågor. Anders skulle ju kunna ställa frågan varför Peter kör omkring i en sk SUV (bensintörstig stor bil). Eller varför inte en debatt mellan Maria Wetterstrand (MP) och Carl B Hamilton(FP) om avgasfri energi!

Eller varför inte en debatt mellan Lars Ohly (V och tidigare medlem av folkpartiets ungdomsförbund)) och Sven Tolgfors (M) om det framtida försvaret! Kan vara intressant att veta vilka taburetter de olika partierna skall få i en händelse av ett regeringsskifte.

Själv har vi efter moget övervägande funnit att den framtida energifrågan är viktigast i valet. Kan vi producera energi till vår industri till ett bra pris, då kommer även arbetstillfällena att finnas. Kan vi dessutom producera avgasfri energi då kommer vi att klara de överenskommelser vi gjort med omvärlden.

Medmänsklighet kanske finns i Örnsköldsviks kommun

Efter den upprördhet vi känt över 14-åriga Linneas, från Bjästas, öde. Börjar man naturligtvis att fundera över hur saker och ting kan gå så snett. Efter att mängden adrenalin har minskat!

Jag blev verkligen glad idag att Humanistiska nämndens ordförande i Örnsköldsvik, Jan-Olov Häggström, ringde upp mig och berättade lite mer än man kunnat läsa i tidningarna eller på nätet. Jan-Olov har i alla fall tagit beslutet att Linnea skall kunna ha skolgång på annan ort. Helt utelämnad tycks inte Linnea vara. Jan-Olov kommer att medverka i SVT debattprogram på torsdagskvällen!

Mitt tidigare inslag i denna fråga skrevs innan "Uppdrag granskning" sändes. Efter att ha läst på mer på nätet och kommentarer kring programmet är mina slutsatser följande:

Det är oerhört svårt att stävja en förtalskampanj. Den som nu drabbat Linnea har iscensatts av våldtäktsmannens mamma (Mamman) och dennes bror. Sedan har man uppenbarligen lyckats få med sig ett antal "intet ont anande"? eller möjligen personer utan avsaknad av någon som helst analysförmåga! Förtalet sprider sig som en löpeld på Internet och kan vara svårt för oss som är opinionsbildare och politiker att hänga med. Dock kvarstår ett antal frågor:

- Varför agerade skolan som man gjorde?
- Varför såg rättsväsendet (Hovrätten) så milt på detta övergrepp?
- Var fanns kyrkan och prästen Lennart?
- Var fanns föräldrar och samhällsinvånare
- Varför tillät man Mamman att skandalisera flickan?
- Var fanns chefredaktören för Örnsköldsviks Allehanda Jimmie Näslund?
- Var fanns de olika partierna inklusive mitt eget FP?

Var finns Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, som för det mesta sysslar med att gynna personer ekonomiskt, som satt i system att känna sig diskriminerade och anmäler olika handlare eller BO barnombudsmannen?

Det är nog viktigt nu att kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström tar tag i rodret och ser till att detta elände får ett slut. Om invånarna i Bjästa inte förstår att deras stöd eller tystnad spär på svart fascism, så måste man givetvis tala om det för dem!

måndag, mars 22, 2010

Obamas och USA:s seger

Som det sista bland världens rikaste länder har nu även USA fått en anständig sjukvård för alla! En stor seger för Obama, de liberala Demokraterna och USA:s invånare!

En milstolpe i USA för demokrati. För högern representerade av Republikanerna en stor motgång och ett politiskt misstag, som kommer att stå dem dyrt i framtida historieskrivningar, som ett människofientligt parti!

För vänstern ingenting eftersom den ej existerar i USA!

EXCERCITUS SINE DUCE CORPUS EST SINE SPIRITUBetyder ungefär: Ett fotfolk utan ledare är som en kropp utan själ! Devisen står högst upp på väggen på min gamla arbetsplats på Östermalmsgatan 87, gemenligen kallad "Grå Huset".

Våra vänner i Gnesta-politiken recenserar partiernas olika insatser. Närd av denna framfusighet gör vi själva ett försök att på en högre nivå recensera riksdagspartiernas ledare och själar. Vi framför detta i ordning efter senaste valet.

Mona Sahlin (S) , Dansar nog mest efter andras pipor i synnerhet yttre vänsterns

Fredrik Reinfeldt (M) , När talade han klarspråk senast? Lite vek i nacken.

Jan Björklund (FP) , Är tydlig, talar klarspråk, lite soldat.

Miljöpartiet (MP) , Saknar ledare vad vi vet!

Lars Ohly (V) , Är tydlig, har stort inflytande i oppositionen, dock lite ensam!

Maud Olofsson (C) , Är tydlig, talar möjligen lite mycket för fort!

Göran Hägglund (KD) , Är oxo tydlig, möjligen lite för elegant i stilen, underskattad!

tisdag, mars 16, 2010

Differentierad skolpeng en möjlighet för Gnesta ytterskolor


I många år har diskussionen varit omfattande kring utvecklingen i ytterområdenas tätorter Stjärnhov och Laxne samt Björnlunda. I dessa orter bor nära hälften av Gnesta kommuns invånare och man är bekymrad över att de flesta investeringarna går till Gnesta tätort medan ytterområdena utarmas.

Och så har det nog varit med några undantag som den borgerliga majoriteten i kommunen drivit fram t ex ny skola i Laxne, ny förskola i Björnlunda och nytt äldreboende Ekhagen i Björnlunda. Visserligen var man politiskt ense om Laxne men t ex förskolan i Björnlunda var (S) emot. Man ville hellre bygga i Gnesta tätort, vilket visat sig vara fullständigt onödigt i ett retroperspektiv. Äldreboendet i Björnlunda Ekhagen genomfördes trots hårt motstånd från (MP) och andra grupper i samhället. Ekhagen torde idag vara kommunens främsta äldreboende!

Men i fråga om den viktigaste serviceenheten för de lokala kommundelarna, skolan har det varit bekymmersamt med nuvarande skolpeng och resurstilldelning för att kunna ha F-6 i alla kommundelar. En lösning på detta problem kan vara sk differentierad skolpeng. Dvs att t ex ytterskolornas skolpeng ökas med 5.000-10.000 kr i förhållande till tätortens skolor. Denna princip tillämpas faktiskt av många kommuner i landet.

En annan möjlig lösning för att förbättra serviceläget i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov kunde vara att under ett antal år ha ett särskilt lokalt stöd, som kan användas för tryggande av skola eller busstrafik eller andra åtgärder, som kommuninvånarna gemensamt kan disponera efter eget gottfinnande. Det skall bli intressant att ta del av de olika idéer, som de tillsatta fokusgrupperna kommer framt till!

Med dessa åtgärder tror vi att "centralpolitikernas" renommé skulle kunna förbättras avsevärt i ytterområdena.

söndag, mars 14, 2010

Åldersblandade klasser inget bra enligt Skolfront

Forskning visar att undervisning i åldersblandade klasser ger sämre resultat över lag och att det går allra sämst för de svagaste eleverna.

Införandet av åldersblandande klasser är en av de största reformerna som genomförts i svensk skola under de senaste 30 åren. Detta har skett utan riksdags- eller regeringsbeslut och utan stöd i forskningen.

Dessa förändringar i svensk skola har ofta styrts utifrån trender och tyckanden i stället för på vetenskapligt baserade utvärderingar. Det visar ny internationell forskning. Spridningen av åldersblandade klasser är ett exempel på det.

Allt detta enligt TV-programmet Skolfront! Kan vara bra att ha i åtanke när vi politiskt diskuterar principiella frågor kring Gnesta skolor.

Laxnegården firade 30 års jubileum

Lördagen den 3:e mars firades Laxnegårdens 30-åriga tillblivelse med årsmöte, sång och musik samt efterföljande supé. Ett mycket trevligt arrangemang med uppskattat gitarrspel.

Föreningen fick således tillgång till lokalerna 1980 efter det att beslut tagits i Nyköping under 1979 att inköpa och skänka skolan till föreningen.

Vi som var med när det begav sig 1980 beskrev lite av dåvarande händelser och Lennart "Lenta" Anglered en Laxne-profil, berättade med sin utgångspunkt hur Laxneföreningen och inte minst idrottsföreningen påverkat Laxne-bygden.

Med en ny kraftfull styrelse och ny kraft i värmesystemet (nyinstallerad luft-vatten värmepumpsystem) hoppas vi att Laxnegården även fortsättningsvis får vara en naturlig samlingsplats för Gåsingebygden och dess invånare samt olika föreningar!
.
Vi hoppas givetvis att Gnesta kommun även fortsättningsvis bidrar till att denna lokal , öppen för allmänheten, finns till!

Framtidsmöte i Björnlunda


På onsdagsskvällen den 10:e avhölls ett välbesökt framtidsmöte i Björnlundas Wattrangsborg. Många idéer stöttes och blöttes för att kunna utveckla Björnlunda för ett bättre boende och service.

Frågor som kom upp var busstrafik på väg 223. Har vi tidigare skrivit om på denna blogg fast i andra änden av 223 mot Mariefred. Ytterligare kom fråga om cykelväg till Gnesta. Denna uppskattades komma in i nästa länstrafikplan och skulle kunna möjliggöras till 2017.

Frågor kring Båvenplanens eventuella hämsko på möjlighet att bygga strandnära kom upp till diskussion. Båvenplanen är i och för sig intet förpliktigande. Den har överlevt sig själv och har inte följts upp, vilket skulle vara gjort för fem år sedan. Vår bedömning är att det inom Båvens yttre område, som faktiskt berör både centrala Björnlunda och Stjärnhov, inte kan bli någon hämsko för byggnation. Ny Plan- och Byggnadslag 2011 kommer att förstärka detta scenario.
.
Det som är positivt men inte sades var att Båvenplanen och den nu föreslagna Tematiska vindkraftplanen för Gnesta kommun, undantar områdena mot Båven för natur- och miljöförstörande vindkraftverk!

Möjligheten att restaurera Kyrksjön, som en viktig komponent för sjönära byggnation diskuterades. Redovisades att de senaste årens försök med vitfiskupptagning inte resulterat i trodd förbättring. Eftersom redaktören för denna blogg, varit senast politiskt ansvarig för denna verksamhet kan vi inte annat än att hålla med. För egen del tror vi att enda möjligheten att förbättra vattenkvaliten i Kyrksjön är att tillföra friskt vatten från Lockvattnet och bredda ån mot Storsjön. Kanske något som EU skulle kunna sponsra?

Den jämmerliga ishockeyrinken var uppe på tapeten. Meddelades att det ev skulle kunna bli en Kulan-anläggning istället, som således skulle kunna användas större delen av året. Fortsättning följer!

Framhölls även vikten av en bibehållen skola, affär mm. Under senare år har tyvärr t ex bensinmack nedlagts likaså distriktsköterska.

Till slut beslutades, i princip som vid förra månadens möte i Stjärnhov, att bilda en fokusgrupp med uppgift att sammanställa och föreslå åtgärdsplaner för framtida utveckling av kommundelen. Efter Björnlunda följer nu ett nytt sådant i Laxne (Laxnegården) den 14:e april.

torsdag, mars 11, 2010

En sörmlands profil har gått ur tiden

Björn von der Esch, Trosa har gått ur tiden i en ålder av 80 år. Vårt bästa minne av Björn är en debatt om EU i biblioteket i Gnesta mot riksdagens nuvarande talman Per Westerberg. Debatten var mycket saklig till sin natur, vilket gjorde vår moderatorjobb tämligen enkelt.

En hedersman har gått ur tiden. Björn var en stor motståndare mot EU. Vi beundrar hans mod i sin politiska organisation. Själv har vi heller aldrig varit särskilt etusiatiska till EU-äventyret. Men det är en helt annan sakt!

tisdag, mars 09, 2010

Demokrati enligt Dagens Nyheter

På kvinnodagen är det fritt fram för husorganet DN att fönedra den svenske väljaren och demokratin! En redaktör skriver att i politiken finns en stor majoritet män, som bestämmer. Dvs i varje kommun är det kommunstyrelsens ordförande, som bestämmer.

Man kan ju undra över var denna redaktör gått i skola? I vår kommun Gnesta är det kommunfullmäktige, som bestämmer. I kommunfullmäktige har varje individ en röst. Precis, som allmänheten har i demokratiska val. Denna allmänhet har i demokratiska val valt sina representanter. Kommunstyrelseordförande har dessutom valts av Kommunfullmäktige i demokratisk ordning.

Vi väntar bara på nästa drag från DN på temat att kvinnor skall ha fler röster än män i allmänna val! Respekterar man inte grundläggande demokratiska hörnpelare? En man en röst?

Sluta upp med denna odemokratiska retorik och antydningar att val skall kvoteras!

lördag, mars 06, 2010

Är det politiker eller tjänstemän som styr i Gnesta?


En mindre diskussion har uppstått kring fråga om hur etablering av nytt gymnasium i Gnesta tätort skall hanteras! Någon tycker att hela frågan kan skötas av Hans Persson, som är VD för GnestaHem medan andra anser att det är ett politiskt ansvar.

Vad det handlar om är en stor rokad avseende polisstation, brandstation, gymnasium och ev Ungdomens Hus i centrala Gnesta. Nuvarande brandstation är inte särskilt effektiv och de flesta önskar en ny mer ändamålsenligt station. Brandstation/polishuset blir successivt friställt och kan då användas t ex som skola. En annan möjlig användning är som bostäder.

För att styra upp alla dessa åtgärder, fanns framskrivet ett sk inriktningsbeslut i kommunstyrelsen i februari månad. Ett möte som vi inte hade möjlighet att medverka i. Av olika skäl valde en majoritet att bordlägga frågan. Sedan har således fråga om vem som beslutar vad kommit upp på dagordningen.

Att få ett nytt gymnasium till Gnesta är givetvis mycket positivt. Därom torde samtliga partier vara synnerligen eniga. Det frågan egentligen gäller är vem som styr i en kommun tjänstemän eller politiker.

Ofta får vi politiker kritik för att vi gömmer oss bakom tjänstemännen och låter dessa få ta de otrevliga besluten. Rakryggade politiker är ofta en bristvara. Se på en av de mer rakryggade politikerna i Gnesta Ingalill Fredriksson (C), som får utstå mycket kritik för en omorganisation inom skolan, som faktiskt alliansen beslutat och ställt sig bakom. Ingalill får schavottera medan hennes medpolitiker hukar sig i bänkarna.

Självklart måste politiker ta ansvar oavsett om det finns möjlig kritik av besluten. I fråga om aktuell rokad, så kommer etableringen av ett gymnasium att avsevärt påverka den omgivande miljön. Parkeringar, ombyggnationer, rastytor, lunchförsörjning och hänsyn till kringboende mm är något som normalt prövas vid en detaljplaneläggning med möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter..

Det finns sålunda en mängd aspekter, som givetvis måste hanteras. Och den allra viktigaste är att en ombyggnad av brandstationshuset kommer säkert inte att kosta mindre än 10 MKr. En ny brandstation kanske 15 MKr. VD Hans Persson och knappast styrelsen för GnestaHem heller har någon befogenhet till dessa investeringar eller risktagande. För gymnasiet del är det givetvis ett risktagande. Den kommande hyresgästen kan ju inte garantera att verksamheten inte läggs ned om något år.

Man kan således inte överlåta till en tjänsteman i ett kommunalt bolag att bestämma hur och var etableringar skall ske. Detta är i högsta grad ett politiskt beslut och bedömning. Ett inriktningsbeslut är sålunda nödvändigt, när många olika aktörer skall samordnas mot ett gemensamt mål. Vi politiker måste självklart ta vårt ansvar!

Göran Benedicks
Ledamot av KS (FP)
Ersättare i GnestaHems styrelse

torsdag, mars 04, 2010

Förbjud all genmanipulerad föda

Genmanipulation och andra mystiska manupulationer är av ondo. Nu har EU-kommisionen, som vi hoppas avlider, bestämt att även potatis kan maniplueras.

Den allmänna girigheten tycks segra medan en god hälsa och omsorg om medmänniskan är mindre intressant.

Folkpartiet och Marit Paulsen(FP) är en av de största motståndarna mot denna utveckling.
Vårt hopp är att Sverige motverkar denna skamlighet! Gud bevare oss för denna utveckling!

Ja till jättelik vindkraftspark

Regeringen har godkänt byggandet av 1.100 vindkraftverk i Piteå kommun. Vid full utbyggnad motsvarar det el från två gamla kärnreaktorer eller en ny. Dock inte under vintern då elen behövs som bäst.

Enligt uppgift skall således dessa 1100 vindkraftverk producera 10 TWh. Varje verk skall således producera 9 GWh/år med då en maxeffekt av ca 3 MW. Fn finns det ca 2000 vindkraftverk i landet som producerar enbart 3 TWh. Man kan ju undra över om man inte räknat fel!

I pressmeddelandet har man skrivit att det räcker för uppvärmning av 2 miljoner villor vilket oxo är fel. Det räcker till 500.000 villor a 20.000 kWh/år. 500.000*20000=10 TWh. Vidare måste varje vindkraftverk kunna leverera max ca 3 MW, vilket är väldigt mycket.

Hade denna el räckt till 2 miljoner villor och det finns ca 250.000 hushåll i Norrland så skulle stora distributionssystem behöva byggas söderut där det bor fler människor. Det torde således vara bättre att bygga vindkraftverk närmare konsumenterna. Nu ligger kraftverken på helt fel ställe mitt i samernas renbetesland.


Energiutbytet av ett litet vindkraftverk är under noll dvs det går åt mer energi att tillverka vindkraftverket än vad det kan leverera i form av el under sin livstid. Ett stort vindkraftverk ligger på 20-25% medan t ex ett kärnkraftverk ger hela 65-70%.

Vi gratulerar renarna till sina nya kompisar och alla oss som över elräkningen kommer att få betala kalaset!

onsdag, mars 03, 2010

IPCC skandalen

IPCC är FN:s klimatpanel, som bl a förutspått en klar höjning av jordens temeperatur kommande år. Panelens temperaturresultat bygger huvudsakligen på uppgifter från ett engelskt forskningscentrum Climate Research Unit (CRU).

Nu har pressen, främst den engelska, kommit på att CRU vägrar att lämna ut de data, som deras och IPCC beräkningar bygger på. Det är enhetens chef Phil Jones, som vägrar att lämna ut data insamlade från 1850 till 2000. Något som han enligt engelsk lag är tvungen att göra!

Situationen är således att det klimatscenario som IPCC målar upp baserade på CRU data och prognoser inte kan verifieras av oberoende forskare. Detta måste minst sagt betecknas som en stor skandal.

Problemen uppstod och den undersökande journalistiken kom igång när det visade sig att IPCC ljög om glaciärernas smältning i Himalaya, att havsnivån inte stiger oroväckande fort och nu senast att man vägrar att verifiera klimatdata.

Datalagringsdirektivet och girigheten

Just nu pågår en jättekamp mellan EU och USA. Det handlar om ett datalagringsdirektiv, som är värre än både FRA- och IPRED- lagarna.

I EU har man i ett beslut kring datalagring för Internet beslutat att enskilda individers rätt måste respekteras i första hand och giriga kapitalisters i andra hand! USA vill ha det tvärtom.

I Sverige är inte EU:s datalagringsdirektiv, som då är betydligt mildare än USA:s dito, antaget. Det är givetvis kontroversiellt. Borde vara mer kontroversiellt än tidigare nämnda förordningar.

I Sverige är de enda partier som sagt ja till direktivet: Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet.

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström röstade nej i parlamentet mot EU:s relativt milda direktiv jämfört med USA:s dito. Fortsättning följer.

Tågtrafikkaos beror på Banverket

SJ och SL får rejält på skallen för försenad trafik. Och visst har SJ problem med avisning av t ex X2000 tåg. Men i stort är det Banverket, som inte hinner hålla spåren rena. Man har inte folk till att sköta växlarna i spåren.

Detta innebär t ex för Gnesta att pendeltrafiken ställs in med jämna mellanrum. Dvs man vill inte skicka en person att skotta växlar i Gnesta utan man ställer till det för 800 pendlare istället.

Lika illa är det med Stockholm-Göteborg där vartannat tåg är inställt. Inte för att det saknas tåg utanför att det saknas spår att mötas på.

Äras den som äras bör dvs Banverket!

2000 nya vindkraftverk - vem betalar?

Näringslivsminister Maud Olofsson lovar att bygga 2000 nya vindkraftverk till 2020! Det hon inte berättar särskilt högt är hur detta skall finansieras! Finansieringen kommer inte att ske av:

- Det svenska näringslivet, som är storförbrukare av eldistribuerad energi.
- Ved/pellets-eldare, som utgör det värsta tillskottet till klimatförstöringen

Nej! Det är du som privatperson, som på din elräkning kommer att få betala Olofssons gåvor till nya elföretag. Ja du kommer inte att få någon aktie för dina insatser. Det är företag, som tar hand om de vinster, som du borde få med din insats! Elcertifikat låter neutralt men betyder att det är du, som får betala!

Vindkraftverk är förödande för kulturlandskapet. Förstörande för fågel och djurliv samt psykiskt ansträngande för de som drabbas av vindkraftens oljud och störande av TV-signaler. Stora areor måste hållas avstängda pga säkerhetsrisker. En lossad propeller kan slungas flera hundra meter i värsta fall.

Utöver detta måste nya kraftledningssystem, som förfular landskapet, byggas för distribution. av denna el.

Socialdemokrati på väg vänsterut?


Många partier slåss om mittenväljarna och försöker därmed uppvisa en politik, som skulle gynna medel-Svensson. Man kan då undra över socialdemokraternas beslut att säga nej till RUT-avdraget, som närmare 70% av Sveriges befolkning gillar!

RUT-avdraget innebär att vi som beställare får en minskad kostnad för städning, snöskottning mm på ca 50%. Staten förlorar dock inga större skatteintäker eftersom den som utför arbetet betalar skatt och moms!

Detta avdrag är givetvis fantastiskt bra för handikappade och äldre, som har svårt att t ex klara snöskottning, dammsugning mm. Hur det på något vis skulle gynna enbart höginkomsttagare är en obegriplig retorik. Alla får med detta system lägre kostnader och avlastning för såväl kropp som själ!

En sekundär effekt av socialdemokraternas ställningstagande är att ca 10.000 människor blir arbetslösa om de röd-gröna vinner valet i höst! SAAB har 3.000 anställda!

Socialdemokrater och miljöpartister drar nu vänsterut mot de kommunistiska idéalen. Hur man skall vinna mittenväljare med denna retorik är obegriplig!

måndag, mars 01, 2010

Att bygga vid Thulegatan - historien

Många som debatterar ev byggnation vid Thulegatan av en del kallad Thuleparken, vittnar om att de inte har någon särskild koll på historien eller vill glömma vad deras resp partier ställt upp på.

För ca 7 år sedan skrevs ett kontrakt med PEAB av Gert Nilsson (S) dåvarande kommunalrådet omfattande Bryggeriudden samt Thulegatan. Detta förslag ratificerades senare av såväl KS som KF. Jag kan i stunden ej erinra att någon var emot ersättningsprincipen i detta avtal. Kan ha fel men i så fall rör det sig om detaljer eller köpesummans storlek.

Det finns således ett gammalt kontrakt, som ger PEAB rätt till rubricerad byggnation. Givetvis kan kommunen krypa ur detta mot skälig ersättning. Denna ersättning handlar nog om ganska många miljoner. I Gnesta saknas både bostads- och hyresrätter - så det är viktigt att planerad byggnation blir av.

Det känns dock lite pinsamt, att som medlem av den styrande alliansen i Gnesta, bli tillskriven hela äran av denna planerade byggnation!

Märklig revisionsrapport om ishallen i Gnesta

Gnesta kommuns revision har presenterat en rapport avseende försäljning av ishallen i Gnesta. Den är så pass märklig att det finns stor anledning att kommentera den. Rapporten består av ett antal antydningar om begågna felaktigheter utan att kunna styrka detta. Vi belyser i det följande fyra saker bland en större mängd underligheter i rapporten:

1. Varför är denna revision genomförd?
2. Påstått politiskt missbruk.
3. Det förmånliga avtalet.
4. Fråga om ev jäv.

I rapporten framgår inte varför revisionen är genomförd. Vid förfrågan kan revisorer inte svara på detta med annat än att "revisionen kan göra revision när man helst önskar". Detta är dock inte sant. Man har ett uppdrag från Kommunfullmäktige. Man kan inte agera utanför detta. Man borde således upplysa om varför man gjort revisionen. Detta för att undvika tankar om att man utsatts för externa påtryckningar!

Både (S) och (MP) har tolkat rapporten sålunda att det är den borgerliga majoriteten, som har fattat beslutet om vem som hallen skall säljas till. Eftersom detta är fullständigt felaktigt, borde revisionen snarast styrka sina antydningar eller ställa sina platser till förfogande!

Revisorerna talar i sin rapport om "Det förmånliga avtalet”. Något sådant avtal existerar inte! Ingånget avtal pekar istället på ett rejält åtagande för Ishallens fortlevnad och säkringen av fortsatt hockeyverksamhet i Gnesta kommun. Revisorerna har således gjort en egen bedömning av avtalets ev förmån. Det är inte deras sak utan beställarens dvs kommunfullmäktige, som avgör detta!

Den mest märkliga delen av rapporten utgör fråga om påstått jäv vid försäljningen. Revisionen uttalar: Vi anser det inte tillfredsställande att samma personer som förhandlat fram det ”förmånliga” avtalet för den slutgiltige köparen under 2008 sedan deltar i anbudsförfarandet i konkurrens med denne som anbudsgivare. Opartiskhet i ett sådant förfarande kan ifrågasättas mot bakgrund av kommunallagens regler om så kallat delikatessjäv enligt 6 kap 25 § femte punkten i denna lag.

Denna passus är svårtolkad men i sin minsta antydning till brott mot Kommunallagen, kan det tolkas som om samma tjänsteman inte får vara med flera gånger i en upphandling med samma företag. Detta är givetvis kvalificerat nonsens. En sådan tolkning av lagen skulle snabbt leda till en omfattande brist på statliga och kommunala inköpshandläggare.

Det är väl ingen som tror att man byter upphandlingspersonal för att en försäljning eller inköp överklagats till rättslig instans? Det är givetvis alltid samma personal som står till buds. Enligt revisionen skulle man bli "kompis" med motparten under en förhandling och på så vis vara framledes jävig. Ett något barnsligt påstående!