tisdag, december 23, 2008

Obekväma miljösanningar

I Sverige går det åt ca 150 TWh el per år. Till industri och uppvärmning av hus samt att lysa upp vår mörka tillvaro under vintern. Ett ofta rent producerad energi i form av vatten- och kärnkraft. Lite sämre men hyfsat även mottrycksel. Det värsta vi har är den olje- och kolkraft, som framför allt produceras i Danmark, Tyskland och Polen. Rena länder som Sverige är även Norge, Storbrittanien och Frankrike.

I Sverige pågår en obegriplig sparkampanj för att "förmörka" höstmörkret. Helst skall man sitta i sin bostad med stearinljus. Sanningen är ju att en vanlig lampa på 40 W bidrager till husuppvärmningen. Således ingen som helst besparing att släcka denna lampa. Det borde behövas mer teknisk utbildning av t ex okritiska journalister, som köper alla dumheter.

Skall man göra något för miljön skall man belägga flyget med samma skatter som för bilen. Nöjesresorna till Thailand och Bryssel är idag obeskattade. Ett synnerligen märkligt tillstånd. Men skulle man ha motsvarande skatt som för en bil som för en resa till Thailand ToR skulle resan beläggas med ca 5.000 kr i skatt.

Många har fått för sig att sk "miljöbilar" släpper ut avsevärt mindre med koldioxid. Detta är helt felaktigt en sk "miljöbil" släpper ut obetydligt mindre än en vanlig bil.

Oerhört positivt är att det nu att börjar komma elbilar. Skulle all bensin ersättas med el åtgår det ca 10 TWh för detta dvs ca endast 7% av elproduktionen. Man undrar vad bilhatarna då skall hitta på.

Den största osanningen kring miljön är det sk "gröna kretsloppet" dvs att all eldning av ved skulle uppvägas av att trädet under sin livstid upptagit motsvarande mängd koldioxid under sin livstid. Även detta är en sanning med modifikation. För att kunna framställa eldningsbart material t ex flis mm krävs maskinellt arbete och sjö- och vägtransporter. Dessa transporter genererar koldioxid.

Vindkraft är en parentes i den framtida utvecklingen. I Sverige bedöms denna kunna byggas ut till 3 TWh dvs ca 2% av den totala elproduktionen. Om man får fler vindkraftverk kan man ju undra hur man skall kunna svara för nätfrekvensen 50 Herz. Vindkraftverk är ju synnerligen instabila och kan tvärstoppa i samband med vindkantring.

De flesta svenska kärreaktorerna behöver omsättas med början kring 2030. Byggtiden för tunga elförsörjning är lång kanske över 15 år. Finns det verkligen någon energi- och miljöpolitik i Sverige idag? Har vi svenska politiker som månar om människors välfärd i framtiden? Finns det förutseende politiker som kan jobba på många års sikt eller gäller enbart nuet och chansen att bli omvald för de nästa fyra åren?

tisdag, december 09, 2008

Bidrager EU med något utöver rena dumheter?

EU har nu beslutat att normala glödlampor, dem med wolframtråd, skall förbjudas. Istället skall man använda lågenergilampor (som innehåller stora mängder miljögifter) eller halogen (som är en växthusgas).Enligt samma utsaga skall därmed 1/4 av elporduktionen i Sverige sparas in. Du hörde rätt 25%, vilket skulle innebära att vi kunder lägga ned ett kärnkraftverk.Sanningen är tyvärr något annat. Låt oss räkna: En normalvilla gör av med 20.000 kWh per år. Vi antager för säkerhets skull att de har en värmepump. Annars skulle förbrukningen vara större. Hushållselen står för ca 6.000 kWh. Av denna är varmvatten och spis samt tv de största energislukarna. Antag att vi under den mörka årstiden utnyttjar 6 40 W lampor inomhus låt säga 6 timmar. Det blir 6*6*40*185=2.600 högt räknat. Under sommaren kanske vi gör av med 1.000 kWh. Mängden 2.600 bidrager då även till uppvärmningen av huset. Medan de under sommaren inbesparade fjärdedelen av 1.000 kWh dvs 250 kWh torde vara en ren besparing med energisnåla lampor.Besparingen med detta blir således 250 kWh av totalt 20.000. Det är endast 1,25 procents besparing. Den EU-relaterade besparingen är således en ren lögn ovärdigt EU.Någon kan invända att alla hus har inte el som uppvärmning. Men vad har de då? Olja, ved, pellets? Alla former som bidrager till stora utsläpp av växthusgaser.Varför tror ni att EU kommer med dessa underliga förslag istället för att t ex förbjuda kylanläggningar, som kostar oerhört mycket mer. Jo de flesta länder på kontinenten behöver ju inte värma upp husen särskilt mycket under vintern. Det är ganska varmt där. Däremot behöver de kyla på sommaren för att det är för varmt. Var tog denna fråga vägen?Sensmoral: Tokerierna a la gurkornas krokighet eller jordgubbarnas utseende fortsätter i Bryssel i hög takt. Man undrar när de skall utbilda våra politiker i miljöteknik. Skulle nog behövas några ingenjörer bland alla socionomer

lördag, december 06, 2008

Varning för lågenergilampor

Så här i juletider varnas ofta från t ex SVT att man skall vara försiktig med att använda vanliga glödlampor och att man skall släcka ner så mycket som möjligt: "För att spara ström!"

Sanningen är att lågenergilampor är miljöfarliga. De innehåller bl a kvicksilver, som är ett starkt miljögift. De normala lampor man tänder bidrager till lägenhetens eller husets uppvärmning under den kalla årstiden. Denna uppvärmning sker med det renaste vi har nämligen vatten- eller kärkraftsproducerad energi. Fullständigt koldioxidlöst.

Sens moral! Tro inte på alla självutbildade profeter, som företrädesvis dyker upp i SVT. Bättre att konsultera personer med erforderlig teknisk kunskap!

lördag, november 29, 2008

Lägre rättssäkerhet för svenskar inom EU

Svenskar, som anklagas för grövre brott inom EU, skall kunna utlämnas från Sverige utan prövning av svensk domstol.

Detta innebär en radikal försämring av svenskt rättsväsende. Blir du t ex anklagad för ett brott i Grekland, kan du utlämnas dit utan rättslig prövning i Sverige.

Eftersom det är väl känt att domstolsväsendet i ett antal EU-länder fungerar mycket dåligt t ex Grekland och Bulgarien, innebär detta att även det svenska rättsväsendet blir sämre. Blir du anklagad i England, avgör en lekmannajury ditt mål. Som utlänning har du då mycket litet att säga till om. Det engelska rättsväsendet är ungefär lika dåligt, som det i USA.

Är detta en önskad utveckling? Knappast! Hoppet är att en kraftig riskdagsmajoirtet säger nej till denna ovärdiga urholkningen av rättsväsendet för svenska medborgare.

tisdag, november 25, 2008

Stimulera vad i finanskris och lågkonjunktur?

Ekonominomiprofessorn Lars Calmfors föreslår tillfälligt minskad moms och lägre skatter för att stimulera köpkraften. Ett något underligt förslag. Köpkraften är fortfarande god hos enskilda.

Lars Tilly, Byggnads föreslår betydligt bättre stimulanser inom byggsektorn. Detta ger även effekt i flera led.

Det man rimligtvis borde stimulera är åtgärder, som i får positiva följdeffekter i flera led. Att stimulera allmän konsumtion är ingen bra idé.

Bättre se till att det finansiella systemet fungerar så att folk kan låna till sina bostäder mm. Detta torde vara den allra viktigaste årgärden. Sänk reproräntan rejält.

Genomför åtgärder som stödjer exportindustrin (vårt välstånd).

Påbörja stora statliga infrastrukturprojekt t ex Västerleden, järnvägar t ex nya Europabanan via Jönköping. Återinför investeringstödet för nya bostäder. Bostäder är ju en rejäl bristvara.

På lite sikt: Stimulera nya former för energi inklusive kärnkraftdriven sådan.

lördag, november 22, 2008

Guldkorn i Dagens Nyheter

Ibland kan man läsa briljanta inlägg och kolumner i DN. Kolumnisten Pernilla Ström frågar sig följande:"Om det är mycket billigare att minska utsläppen i Kina, varför då envisas med att göra det i Sverige?"Enligt politikerna Maud Olofsson måste svenskarna, som torde vara världsbäst på små koldioxidutsläpp, ta på tagelskjortan, så att det känns även om det egentligen borde ske i Kina och USA och inte minst Danmark och Tyskland i vår närhet. När krävde hon att danskarna skulle stänga av sina kolkraftverk?Denna missriktade moralism är märklig och speglar väl igentligen mer våra riksdagsmäns alltmer ökade främlingsskap med verkligheten. Vad har riksdagsmän för kunskap och kompetens i allmänhet? Ja ingenting, som har med teknik, miljö eller industri. Det sitter verkligen fel människor och fattar livsavgörande beslut för de flesta svenskarna. Sociallagstiftningen är utmejslad till sista droppen. Makalöst komplicerad och ett juridiskt missfoster. Denna lagstiftning har riksdagsmännen stoppat i halsen på kommunpolitiker att klara ut!Riksdagsmän i Sverige är de enda politikerna som inte behöver ta konsekvenserna av sina beslut. Därför går det bra att säga och uttrycka fundamentala dumheter och övervältra kostnader på landsting och kommuner, utan att fråga om lov.Varför måste svenskar pinas med tagelskjortor och dumma påhitt när de stora effekterna mot för stora koldioxidmängder finns att genomföra på andra platser. Solidaritet? Här i betydelsen dum felprogrammerad moralism. Usch!

fredag, november 21, 2008

Maria Wetterstrand (mp) en ny don Quijote

Norge väljer att köpa det betydligt dyrare amerikanska Lockheed F 35. Man försöker frånd en norska regeringens sida krampaktigt förklara att det svenska Gripen är dåligt. Detta är ren bullshit, vilket säker den norska försvarsministern vet. Finland valde bort Gripen istället för ett rejält dyrt amerikanskt attackplan (vem skall Finland anfalla?). Det handlar således om storpolitik och att profilera sig mot USA i väst snarare än om omsorg om egen ekonomi och försvar.Nog om detta. I Den efterföljande debatten finns många kommentarer i besvikelsens tecken. Detta berör dock inte miljöpartiets Eskilstunabo Maria Wetterstrand. Hon har väl inte gjort sig känd för mer intellektuella uttalanden men nu är väl botten nådd. Sagda dam tycker att man skall lägga ner Gripen och i stället skaffa fler vindkraftverk (väderkvarnar). Hon tycks som en dåtida viss person tro att väderkvarnar utgör ett potentiellt hot mot en eventuell fiende.torsdag, november 06, 2008

En glädjedag för liberaler

Barack Obama segrade i USA-valet. En stor segrare av många kända skäl. Moderater och socialdemokrater får ursäkta. Detta var en glädjedag för en sann liberal sedan barnsben. Det demokratiska liberala partiets kandidat vann.Måst dock tillstå att republikanernas man John McCain höll ett stort och försoningsfullt tal i nederlagets stund. Han även en mycket stor politiker.Nu väntar många disparata krav på förändringar. Flera krig, en ekonomi i total obalans och världens finanskris samt stora ekonomiska och sammhälleiga orättvisor; Det miserabla eller obefintliga sjukförsäkringssystemet inte minst.Valet av Ronald Reagan, som president 1980 var början på en social nedgång i USA. De första gatutiggarna dök upp i San Fransisco, New York och andra städer. Tyvärr kunde inte Carter eller Clinton nämnvärt ändra på detta pga demokraternas dåvarande underläge i Kongressen.Nu får även Obama passa sig för att inte göra om Bill Clintons usla senastsval 1994, vilket omintetgjorde hans sociala ambitioner.Det blir således små förändringar de närmaste två ren. Därefter förväntar vi oss att Barack Obama rejält skall ändra USA:s nuvarande konflikbejakande inriktning till en mer

fredag, oktober 17, 2008

Heja Kungen. Bu för Göran Sten

Kungen har behagat att uttrycka att vargstammen är för stor. Det har ju även i många år de som bott i vargtäta områden.Några naturextremister som Göran Sten eller Naturskyddsföreningen tycker detta är okonstitutionellt. Dessa herrar bor ju själva inte med vargen smygande runt hörnet. Dessa människor behöver inte bekymra sig om man vågar ställa ut barnvagnen eller släppa ut hunden.Bu för dessa personer och hurra för Kungen som vågar säga till om det som de flesta svenskar redan vill. Naturskyddsföreningen har ju redan tidigare straffat ut sig kring Bottnia-banan och anses väl inte längre vara en seriös organisation. Knappast heller den som Göran Sten företräder.Bort med vargen!

söndag, oktober 12, 2008

Oförnuftigt kring Kosovo

Sveriges erkännande av Kosovo strider mot folkrätten och urholkar framför allt FN:s auktoritet. Merparten av världens länder har inte erkänt Kosovo och kommer förmodligen ej heller att göra så. Så skrev jag för ett antal månader sedan. Sedan dess har 30% av FN:s länder godkänt Kosovos självständighets-förklaring. Det innebär att 70% ej gjort detta, enligt mitt tidigare tips.

Erkännandet av Kosovo får ju den långsiktiga konsekvensen att en idag varande etnisk minoritet t ex samer eller semiter om de blir tillräckligt många i någon landsdel med detta prejudikat kan hävda rätt till självbestämmande.

Trots en hyfsad uppskattning i världen är ju Carl Bildt baissad av Ryssland eller dess allierade. Sveriges godkännande av Kosovo är en utmaning mot FN:s mandat.

Konsekvensen är att det är Comme il faut med en delning av Sverige,enligt denna doktrin!

onsdag, oktober 08, 2008

Ekonomisk kris ger Obama vind i seglen

Sedan mitt inlägg för en månad sedan i ämnet, har den amerikanska lånekrisen drabbat även Eurpa.Därmed även till fördel för Barack Obama, som kan ekonomi till skillnad från sin kombattant. Detta visar sig även nu i opinionsundersökningarna.

Inget ont som inte har något gott med sig!

tisdag, augusti 26, 2008

Allt har ett pris!

I mars skrev jag att EU och Sveriges erkännande av Kosovo strider mot folkrätten och urholkar framför allt FN:s auktoritet. Merparten 90% av världens länder har inte erkänt Kosovo och kommer förmodligen ej heller att göra så. Ryssland protesterade mot besluten.

Nu kommer priset och det är Georgien, som får betala. Det vore bra om man tänkte två gånger innan man tar förhastade beslut.

Allt har ett pris.

fredag, juni 20, 2008

Bravo Frankrike - bu för Sverige!

Frankrike vill ha lägre skatt på drivmedel. Bra Frankrike! När skatten är närmare 7 kronor är det skäl att göra något. Många länder i världen har ingen skatt på drivmedel.

Stureplanspolitikerna i Sverige i synnerhet regeringen har inte fattat ett dugg. Sverige ser ut som Stureplan tror den svenska regeringen. Dvs alla har tillgång till goda kommunikationer, affärer och öl-pubar i hela landet.

Vi som måste använda bilen för att få den minsta tjänst inkl inhandlande av livsnödvändiga råvaror skall betala och trygga Stureplanspolitikernas fortsatta gratis Brysselresor (koldioxid-utsläpp) men stå för koldioxidnotan.

Kvalificerat ojämnlikhet!

Stureplans-politiker/journalist = person som tror att Norrland börjar vid semaforen i Hagalund och att Sverige i stort är trakten kring Stureplan. Man besöker dock frekvent Arlanda eller Skavsta för att flyga till Bryssel eller Thailand. Att man är en större miljöbov än de flesta svenskar i gemen låtsas man inte om utan pekar ut bilen, som den största miljöboven.

FRA-lagen ingen nytt under solen

Man kan av debatten i pressen få intrycket av att den sk FRA-lagen (Bodström-lagen), som nu antagits skulle vara unik. Sanningen är att Sverige nu har ungefär samma standard som övriga Europa.

I Sverige har för övrigt rikspolisstyrelsens alltsedan tidernas begynnelse haft rätt att avlyssna såväl radio som trådbunden trafik inom Sverige. Var fanns den debatten?

Man kan bara skratta åt uppgiften att utländska företag väljer andra länder än Sverige. Vilka då? Storbritanien, USA, Tyskland, Frankrike, Kina eller Ryssland? Där praktiseras avlyssning sedan många år.

De flesta länder inför avlyssning utan att frågan tas upp i resp parlament. Men det är väl ett sundhetstecken att debatten blivit livlig just i Sverige. Men vet verkligen de som agerar hur det ser ut i omvärlden? Knappast! Därför drar det ett löjets skimmer över såväl press, som vissa riksdagsledamöter.

torsdag, juni 05, 2008

Bäddat för en republikan i Vita Huset

Hillary Clinton, förlorade matchen mot Barack Obama, som demokraternas presidentkandidat. Därmed så kommer troligtvis USA:s näste president att heta John McCain.Detta kan synas underligt efter nuvarande presidentens mångåriga vanstyre men McCain är en vit krigshjälte med lång erfarenhet medan Obama primärt representerar 11 % av den svarta befolkningen.De amerikaner jag frågat om utgången är ganska säkra. McCain vinner. En möjlig segermöjlighet för demokraterna är om Hillary Clinton aktivt ställer upp för Obama.Winds of war continousonsdag, juni 04, 2008

Nu börjar tekniker ta över miljödebatten

Äntligen börjar mer kompetenta teknikers visioner ta överhanden från de ganska trista politiska amatörerna. Sålunda börjar man att inse att etanol och gas är övergångsformer till andra tekniker. Även de sk hybridbilarnas vara eller icke vara diskuteras. Den hittills bästa lösningen är eldrivna bilar med förbränningsmotor som laddningshjälp vid långa körningar. Dessa kallas nu plug-in hybrider!

Det som dock kommer att prägla framtidens fordon är de med bränslecellmotorer. Den vanliga förbränningsmotorn driven både med gamla eller nya bränslen (typ väte) har en verkningsgrad på ca 35 %. Dieseln något högre. En bränslecellmotor kan teoretisk komma upp i över 90 %. Alla de gamla Carnot-diagram man läste om i skolan är således helt passé. Framtidens motor körs med t ex väte, som producerats med sönderdelning av vatten till väte och syre. Enda resultatet av denna förbränning blir vatten.

Vätgas till bränslecellmotorer kan med fördel tillverkas av lokala vindkraftverk. Den stora fördelen med denna teknik är således inga utsläpp i atmosfären och möjlighet till produktion via sol- eller vindenergi.

Wikipedia.se/branslecell

En bränslecell omvandlar direkt kemisk energi till elektrisk energi. Tack vare att energiomvandlingen är kemisk, begränsas inte verkningsgraden av den så kallade Carnotverkningsgraden som begränsar förbränningsbaserade energisystem. Bränslecellen kan liknas vid ett batteri som kan "tankas" med ett bränsle. Det vanligaste bränslet är vätgas som är det bränsle som enklast kan sönderdelas elektrokemiskt. I vissa typer av bränslecellsystem använder man en så kallad reformer som omvandlar ett kolvätebaserat bränsle, exempelvis naturgas, metanol eller DME (DiMetylEter) vätgas och koldioxid.

fredag, maj 16, 2008

Dåliga miljöförhandlare i regeringen

Nu signaleras dubblerade bilbensinpriser dvs omkring 27 kronor inom 10 år för att Sverige skall klara det idiotiskt dåliga avtal man träffat med EU. Sverige kommer då att ha dubbelt så höga bensinpriser som Tyskland.

Brev till miljöministern!

Jag tycker det är fullständigt felaktigt att Sverige (jämbördes med Storbrittanien) som är bäst i Europa på låga koldioxidutsläpp, skall få extra krav på sig dvs en rejäl tagelskjorta inom EU. De länder som skitar ner mest t ex Tyskland, klarar sig lindrigt undan. Än en gång ett exempel på hur de stora länderna skor sig på de små.

Varför utgår man inte från utsläpp per capita och ger varje invånare en viss mängd. Då kan man ju även i utvecklingsländer, där människan inte har så många hjälpmedel, utvecklas och ianspråktaga större rättigheter. Sverige är som jag ser det inget rikt land. Vi skall utåt ta tagelskjortan på men har lokalt knappt resurser att ta hand om våra äldre och handikappade. När prioriterade Ni senast äldreomsorgen i Sverige?

Göran Benedicks


REGERINGSKANSLIET
Miljödepartementet
Informationsstaben
Dnr M2008/750/A/Br

Hej Göran!

Tack för ditt e-brev. Det var ställt till Statsministern men då klimatpolitiken tillhör Miljödepartementet har frågan lämnats över till oss och jag har blivit ombedd att besvara den.

Jag antar att du i ditt brev syftar på ansvarsfördelningen av EU:s gemensamma klimatmål eller Klimat- och energipaketet som Kommissionen presenterade i vintras. Detta system bygger på att utsläppsrättigheterna fördelas utifrån medlemsländernas BNP per capita, alltså rikare länder får tuffare krav än fattiga. Det beräknas utifrån ett spann på +20 för de länder med lägst BNP och -20 för de länder med högst. l

Sveriges reaktion på Klimat- och energipaketet har varit att systemet behöver vara tidsmässig flexibelt och flexibelt i den mån att Sverige och andra länder med hög BNP kan köpa utsläppsrättigheter från länder med t ex Tyskland eller Bulgarien som tilldelats större kvot. Detta är helt i enighet med Kyotoprotokollet och själva essensen i den internationella klimatstrategin.

Sverige har varit och kommer att förbli drivande i denna process, och har som mål att vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där en tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens klimatvillkor.

Det är regeringens uppfattning att ett progressivt klimatarbete ska ses som en hävstång för framtida möjligheter, konkurrensfördelar och ökad nationell tillväxt. Detta möjliggör att satsningar på handikappade och äldre kan ske på hållbara premisser.

Att införa ett system med ett ”klimatkonto” för varje enskild medborgare är just nu inte realistiskt genomförbart och därför inte aktuellt som en nationell klimatåtgärd. Men det är intressent tanke.

För att läsa mer om regeringens klimatpolitik hänvisar jag till, www.regeringen.se.

Tack för att du tog dig tid att skriva!
Med vänlig hälsning

Kalle Falk


Kyoto-protokollet har inte ratificerats av de största miljöbovarana i världen och kan därmed anses värdelöst!

torsdag, april 03, 2008

Fastighetsskatten igen!

Den borgerliga fyrklövern lovade i Almedalen att avskaffa fastighetsskatten. Efter övertagande av statsmakten och säkert ett stort mått av vånda, reducerades detta löfte till att införa en sk avgift på 6.000 kr för alla. De som således hade högre skatt tidigare fick då en rejäl reducering medan övriga lite mindre rika fick en höjning till 6.000 kr.

Dvs de som överhuvdtaget tjänade på detta tydliga löfte var rika och välbärgade. Dessa utgör naturligtvis en minoritet. Vi som fick avsevärt höjda taxeringar skall då vara enbart glada över att vi lät oss luras av detta röstfiske.

tisdag, april 01, 2008

Utförsälning av V&S dyr nota för kunderna

Utförsäljningsminister Mats Odell är i högvarv. Nu säljer han ut Vin och Sprit för 55 miljarder till franska Pernod. Trevligt för regeringen. Men från vem skall Pernod få tillbaka sina insatta pengar. Jo naturligtvis kunderna varav en stor del utgörs av besökare på Systembolaget.

I sin förlängning kan man säga att dessa 55 miljarder tas ut från en del av befolkningen som en extra skatt! Bra eller dåligt?

Mats Odell var i farten i början av 90-talet och skapade bl a Arlanda Express, en särskild kommunikation mellan Stockholm och Arlanda. Denna är misslyckad så tillvida att den från början skulle ha integrerats med övriga järnvägsnätet. Nu finns det utmärkta förbindelser Arlanda- Stockholm City men inte i övrigt i Mälardalen.

Enligt min mening borde Mats Odell få några blyt

LO-kritik mot borgerligt skattesystem

Över 70 regeländringar har gjorts inom skattesystemet sedan den borgerliga regeringen tillträdde hösten 2006, konstaterar LO i en rapport i dag.

Skatterna har sänkts med nästan 55 miljarder kronor, men enligt LO är det tveksamt om fördelningspolitisk rättvisa är ett prioriterat mål för regeringen.

-Jobbskatteavdraget innebär ingen skattesänkning för dem med riktigt låga inkomster och fastighetsbeskattningen blir väldigt mycket riktad till rika, säger LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström.

Vi misstänkte nog detta. Mer till de rika och mindre till de fattiga! C'est la vie!

fredag, mars 28, 2008

Bravo Björklund!

Nu avskaffas det sk Individuella programmet på gymnasiet. Det mest misslyckade socialistiska experimentet, som vi haft i skolan. Till en enorm kostnad ca 100.000 kr per år för skattebetalarna, har man mer eller mindre "förvarat" elever till obegripliga kostnader.

Socialdemokraterna tycker detta är bra att kasta pengar i sjön, särskilt deras expert Marie Granlund (yrkesutbildning okänd).

Satsa på eleverna på mellanstadiet när det är möjligt att påverka.

Björklund vill även införa gymnasieingenjörsutbildningen igen. Utmärkt! Inte en dag för sent! Det saknas i Sverige idag oerhört många ingenjörer i industri och byggnadsverksamhet.

tisdag, mars 18, 2008

Kommuner påverkar ej global uppvärmning

I dagens DN kan man läsa att "Kommuner tänker minska utsläppen mer än EU-målen". Det kan vid en första anblick verka kreativt men är troligen ganska korkat. För att minska den globala uppvärmningen krävs en gemensam världsplan. Det krävs att de stora nedskitarna USA, Kina och Tyskland sparar ordentligt.

De som några kommuner nu planerar kommer inte att påverka någonting eftersom de dessutom inte förstått vad det är för något som har störst påverkan på utsläppen. Hur kommer Markaryds kommun att behandla traktens bönder? Troligtvis inte alls.

DN's aningslösa reporter Jan Malmborg, tycker det är bra med dessa "kreativiteter".

måndag, mars 17, 2008

Höjd skatt på eldistribuerad energi

Regeringen Reinfeldt har nu höjt skatten på eldistribuerad energi till närmare 34 öre per kilowattimme. Blir det något kvar även för medelinkomsttagaren? Skattesänkare eller skruvstäd på?

Tag bort skatten på eldistributionen. Den är det mest miljövänliga transportsättet för energi, som vi har! Skatten skall uttagas vid källan. Ju skitigare produktion desto högre skatt. Särskilt bör kol- och gaskraft beläggas med höga skatter!

Miljökorkade

I Sverige får bilismen hundhuvudet i klimatfrågan av politiker och journalister utan insikt. Tidigare var det främst det aningslösa miljöpartiet som bidrog med felaktigheterna. Numera får de även bidrag av miljöministern och partiledare Mona Sahlin.

I Sverige svarar vägtransporter för 14 % av växhusgaserna. Övrigt är uppvärmning, processindustri och jordbruk. Jordbruket släpper ut mer kodioxid än transporterna. Detta känner eller vill inte dessa personer veta.

I Tyskland finns fyra stora kolkraftverk. Ett av dessa släpper ut mer koldioxid än alla bilar i Sverige! Trots detta skall, enligt den för Sveriges del usla uppgörelsen inom EU, Sverige spara mer än Tyskland. Sverige som redan är renast i Europa.

Die dumme schweden?

Miljökorkad = politiker eller journalist, som undviker besvärande sanningar om miljöskadliga utsläpp. Närbesläktade med de sk Stureplans-politikerna, som tror att Sverige består av området närmast Stureplan.

fredag, mars 14, 2008

Svenskar köper mest miljömärkt i Europa

Svenskar köper mest miljömärkt i hela Europa. Mer än dubbelt så mycket som övriga Europa. Vittnar detta om förment miljömedvetenhet eller snarare dumhet?

Mycket talar för det senare! Miljömärkt har i många avseenden skapat betydligt större utsläpp av koldioxidut än icke miljömärkt.

"DEie dumme Schweden"!?

onsdag, mars 12, 2008

Empatins utarmning

I dagarna får vi snart slutliga domar i dråpet på Riccardo, som dödades av fyra mer eller mindre involverade ungdomar. Det som väckt stor uppmärksamhet utöver det vanliga är att de inblandade kommer från s k respektabla överklassfamiljer. I denna miljö är det sedan uppenbarligen helt ok att ungdomarna med föräldrars godtycke är ute och krökar och målar stan röd!

Det svenska samhället har blivit mer rått de senaste 30 åren. Språkbruket är helt förändrat. De stora tyvärr degenererade språken spanska och amerikanska (ett derivat av The Queens english) utnyttjar könsord i var och varannan mening.

I film efter film från "nöjesindustrin" i Hollywwod överröses vi med våldspornografi i såväl biograf som i TV-soffa. Fortfarande tycks dock det finnas en mer modererad europeisk film.

Tyvärr börjar även svensk film att urarta. Detta gäller även svensk television, som gladeligen sänder de mer eller mindre perverterade alster som bl a Henning Mankell är upphovsman till. Nyligen påbörjades inspelningar i Gnesta av Stieg Larssons deckartrilogier. Även här utövas extremt underhållningsvåld och perversiteter. Den ende författare, som borde kunna hålla huvudet högt i dessa sammanhang är Håkan Nesser, som har en annorlunda approach till extremt våld.

Nu åter till ungdomsvåld. Om dråparna i Riccardoaffären hade levt utanför Sverige, t ex i England, hade fått vara ute ur cirkulation de närmaste 6 till 12 åren. I Sverige tar man inte så allvarligt på detta utan man kommer att kunna vara ute i livet inom ett år och i princip fortsätta att sparka på sina meningsmotståndare.Dvs unga missdådare som dödar eller våldtar, straffas inte för sina övergrepp i någon nämnvärd omfattning. Detta kan man givetvis ha olika uppfattningar om dvs vem skall man värna om gärningsmän eller offer.

Jag skulle nog offra några kronor för att påstå att ungdomar normalt har ett sympatisk inställning till sina medmänniskor. Men att dagligen eller nattligen intrumfas amerikansk våldspornografi urholkar, som droppen, stenen. Särskilt inte om föräldrarna kan ge det stöd, som ungdomar behöver för att finna sin egen identitet. Filmmakarna, som producerar underhållningsvåld utgör det största bidraget till ungdomsvåld och sexuella kränkningar.

På 60-talet hade det varit fullständigt ute och oacceptabelt att kalla en kvinnlig studiekamrat för "jävla luder" eller andra tillmälen. Tanken var inte ens städse!

Formerna för och möjligheten att distribuera och publicera detta förhärligande underhållningsvåld bör begränsas.

För Riccardo och hans familj finns ingen tröst! De som varit inblandade har framför sig ett liv med ständig påminnelse och ångest. Kanske ett helt liv till spillo för några minuters obetänksamhet! Här finns inga vinnare utan bara förlorare!

Tag tag i människo- och samhällsfientliga inslag, övervältra detta icke på unga människor, som ännu ej funnit sin roll i tillvaron!

onsdag, mars 05, 2008

Försäljningen av Scania dåligt för Sverige

Wallenbergsfärens fördelar att få sälja ut Scania till Tyskland för 200 kr per aktie, som givits dem av Aktiemarknadsnämnden, medan andra aktieägare får se börskurserna rasa! Vilka sitter i denna nämnd? De borde få en knäpp på näsan!

Att sälja ut ett av vårt sista stora svenskägda företag är naturligtvis bekymmersam ur utvecklingssynpunkt på lång sikt. Kommer detta att befrämja teknikutveckling och ökad konkurrenskraft i Sverige? Knappast! Det torde vara precis tvärtom. Regeringen Reinfeldt borde ha motverkat detta fientliga köp.

Det är av stor vikt att det finns svenska företag, som inte bara kan producera för att bibehålla vårt välstånd, utan främst för att befrämja tekniska kunskaper hos svenskar.

Nej det är nog dags att snart tillsätta även överförmyndare för Investor-gruppen!

Fel att erkänna Kosovo

Sveriges erkännande av Kosovo strider mot folkrätten och urholkar framför allt FN:s auktoritet. Merparten 90% av världens länder har inte erkänt Kosovo och kommer förmodligen ej heller att göra så.

USA, som driver denna fråga, har ju länge velat urholka FN:s världsmandat till förmån för sig själva som ledande nation. Sverige har ju i alla tider varit en stor befrämjare av FN och regeringen Reinfeldts beslut är ur denna aspekt obegriplig.

Men vill man vara en i ledet som stödjer George W Bush impopulära världspolitik, så måste man givetvis vara med bland de stora NATO-nationerna.

Erkännandet av Kosovo får ju den stora konsekvensen att en idag varande etnisk minoritet t ex samer eller kurder om de blir tillräckligt många i någon landsdel kan de ju hävda självbestämmande.

Beslutet bör snarast omprövas. Det som kan tyckas märkligt i sammanhanget är Mona Sahlins stora stöd för USA i frågan

måndag, februari 18, 2008

DN behöver läsa på

Den 11/2 har DN en artikel om att "Sverige långt erfter när Europa satsar på vindkraft". Enligt denna artikel skulle Sverige hamna i botten med sina 788 kraftverk medan Tyskland är ett föredömme med 22.247.

Vad redaktören Johan Anderberg glömmer bort är bl a två saker: Vi har olika antal invåndare och storlekar på länder. Vissa länder skitar ner mycket mer än Sverige även om vi räknar per capita. De som ligger först i denna tabell är även de värdsta nedskitarna när det gäller koldioxid.

Sanningen som DN glömde ser ut så här:


Land antal antal antal per små koldioxid-
invån vindkr 100.000 inv utsläpp
1 Danmark 5,5 2 500 45,6
2 Spanien 45,1 15 145 33,6
3 Tyskland 82,4 22 247 27,0
4 Portugal 10,6 2 150 20,3
5 Irland 4,1 805 19,8
6 Österrike 8,2 982 12,0
7 Holland 16,5 1 746 10,6
8 Sverige 9,2 788 8,6 ja
9 Grekland 11,0 871 7,9
10 Norge 4,7 333 7,1 ja
11 Italien 58,1 2 726 4,7
12 Estland 1,3 58 4,4
13 Frankrike 61,5 2 454 4,0 ja
14 Storbritt 60,6 2 389 3,9 ja
15 Belgien 10,6 287 2,7
16 Finland 5,3 110 2,1 ja
17 Litauen 3,5 50 1,4
18 Lettland 2,3 27 1,2
19 Tjeckien 10,2 116 1,1
20 Bulgarien 7,4 70 0,9
21 Polen 38,5 276 0,7
22 Ungern 10,0 65 0,7
23 Kroatien 4,5 17 0,4
24 Schweiz 7,5 12 0,2
25 Slovakien 5,4 5 0,1

Man kan även lugnt konstatera att det är en fröjd att åka över Rhen till Frankrike. På den tyska sidan vimlar det av vindkraftverk, som förstör de vackra vyerna. I Frankrike syns inte ett enda kraftverk (välplacerade).

DN borde vara mer måna om sitt rykte som en god informationskälla och inte vrängare av sanningen!

söndag, februari 10, 2008

Lägre eller högre elpris

Vattenfall gör rekordvinster i sin elförsäljning. Priserna är ej satta i relation till vad produktionen kostar (huvudsakligen vatten- och kärnernergi) utan matchas mot extremkostnader för stenkol- och gaskraft i Europa. På reporters förfrågan om det inte är dags att sänka elpriset säger Vattenfalls VD, att man troligen kommer att behöva höja pga koldioxidhotet!!!???

Ett synnerligen underligt uttalande! Eftersom elenergi i Sverige är det mest miljövänliga vi har, borde det bli billigare medan andra bränslen, som ved, kol, olja mm borde öka.

Hur mycket pengar skall man tillåta Vattenfall samla i ladorna på kundernas bekostnad?

tisdag, januari 15, 2008

Till veckans Stureplans-politiker

Utnämner vi Gustav Andersson, miljölandstingsråd (c) i Stockholms läns landsting till. Han anser att "Jan Björklund drabbats av ett intellektuellt sammanbrott". Skälet skulle vara att folkpartiet vill satsa på ny teknik t ex hybridbilar mm för att lösa framtidens försörjningsproblem.

Gustav Andersson har själv inget att komma med förutom en massa meningslösa invektiv. Och får väl utnämnas till veckans Stureplans-politiker!

fredag, januari 11, 2008

Tillbaka till 1913

Peter Wolodarski skriver i DN den 11 januari att Sveriges utsläpp av koldioxid nu är lika låga som år 1913. Sverige svarar för mindre än 0,2 procent av världens utsläpp. Det torde vara lägst i Europa per BNP. Skillnaden mot Grekland är fyra gånger och mot t ex Tjeckoslovakien 10 gånger. Denna minskning har skett under lång tid och inte enbart under de senaste åren. Den största förändringen beror på satsningen på kärnkraft under 70-talet och minskning av fossila förbränningen vid eldning under 80-och 90-talet. När regeringen nu höjer bensinpriset för att minska den globala uppvärmningen, så skjuter man sig själva i foten. En fullständig meningslös process utom för dem som drabbas under skatteoket. Sverige är således bäst i världen på låga koldioxidutsläpp bland industrialiserade länder! Det skall vi vara glada för. Men det innebär inte att man skall acceptera EU:s förslag, som inte baseras på den faktiska utsläppen (som Sverige redan är bra på) utan på ett gemensamt procentuellt minskningsmål. Folkpartiet föreslår satsningar på tekniker som minskar utsläppen och ser till att vårt välstånd kan bibehållas när oljan tar slut. Det handlar om utbygd kärnkraft, hybridbilar, nya tåg etc. En synnerligen förnuftig satsning. Miljödebatten i Sverige idag har hamnat i bakvatten där vissa synnerligen okunniga politiker och journalister tror att framtiden är säkrad om man höjer bensinpriset med två kr. Dessa sk Stureplans-politiker kommer att hamna på museum! Invånarna i Sverige behöver en fortsatt tryggad försörjning med lägre koldioxidutsläpp