lördag, januari 30, 2010

Gnesta kommun mot ljusare framtid?

Kommunexperten är ett företag, som genomför ekonomiska analyser av svenska kommuner. I det senaste numret finns bl a Gnesta och Oxelösund med. Kommunexperten ger genomgående lovord kring Gnesta kommuns utveckling.

Gnesta försämrade sin ekonomi från starten 1992 under 10 år men fr o m 2003 har man stadgat sig. Idag är Gnesta en etablerad kommun och med ett indikativt finansiellt betyg B visar man upp en välskött ekonomi. Med en kompetent ledning har Gnesta inte långt kvar till att meritera sig för ett finansiellt betyg på A-nivå. Befolkningen växer årligen och långsiktigt. Sparandet i Gnesta får betyget OK. Det finns potentialer i både avgiftshöjningar och kostnadspress, dock inte i skattehöjning.

Sådan läsning utgör naturligtvis en lisa för själen. Särskilt som vi har en del i skapandet av Gnesta kommun vill man ju verkligen att kommunen skall få en positiv utveckling. Vid den här tiden för ett år sedan saknades 25 MKr i budget för 2010 huvudsakligen beroende på världskrisen och minskade skatteintäkter. Så småningom kom ökat statsstöd och bättre prognoser samt besparingar, som då pekar på ett plusresultat för 2010.

Det positiva är att vi idag för budget 2011 ligger på brake even dvs det finns faktiskt visst utrymme för förbättringar redan i år men inte minst 2011. Bakgrunden till detta är att kommunen 2009 synes gå med en total vinst på ca 15 MKr. Denna vinst innebär även att ombyggnation och ev övertagande av Liljedahlshemmet är säkrad utan att kommunens soliditet blir lidande.

Principen är att finansiera investeringar med hälften lån och hälften från föregående års vinst. Då bibehålles en någorlunda konstant soliditet.

Maud Olofssons revansch

Med facit i hand om dramatiken kring SAAB-affären kan konstateras att den svenska regeringen i högsta grad varit inblandad och haft täta kontakter med den amerikanska dito.

Bl a har man stoppat vissa ryska intressen i Spyker-sfären via SÄPO och FBI. Särskilt Maud Olofsson har ju fått kritik för att "inte intressera sig tillräckligt" för att SAAB skulle överleva. Även vi har stundom på denna blogg pushat för en aktivare regering.

Nu visar det sig att regeringen i högsta grad varit med i SAAB:s räddningsaktion. Heder åt Maud Olofsson och Jöran Hägglund (statsekr), som således ägnat mycket kraft till att få en sund affär genomförd!

Vi hoppas nu att de SAAB-anställda av egen kraft kan driva fram ett framtida effektivt SAAB med många nya fantastiska bilmodeller!

fredag, januari 29, 2010

Alliansen beslutar om framtidsmöten

För att stödja utvecklingen av Gnesta kommuns satelliter Björnlunda, Stjärnhov och Laxne har den styrande majoriteten beslutat att framtidsmöten skall hållas i kommunen enligt följande:

Stjärnhov (Gryts föreningshus) 2010-02-10 1900-2100
Björnlunda (Wattrangsborg) 2010-03-10 1900-2100
Laxne (Laxnegården) 2010-04-14 1900-2100

Befolkningsutveckling och demografi (t ex åldersfördelning) kan vara källa till viss oro i någon kommundel. Medborgare och företagare är givetvis hjärtligt välkomna med sina idéer och synpunkter. Hur gör vi orten attraktivare, byggnation, service etc.

"Vården behandlar Gnestabor olika"

Är rubriken på lokalbladet 22/1. Det hela handlar om de personer som inte bor i Gnesta utan i Södertälje kommun nära kommungränsen, som nu inte kan få sjukvård vid vårdcentralen i Gnesta eftersom Stockholms landsting inte vill betala.

Och detta är ju helt rätt. Dessa personer betalar sin landstingsskatt till Stockholms och skall självklart inte ha rått till gratis vård i Sörmland.

Men det hela är naturligtvis inte bra. Gnesta kommun och vi har försökt att få till stånd en ändring av kommungränserna så att de, som bor öster om Sigtuna-ån skulle kunna tillhöra Gnesta och därmed automatiskt få skolplats samt sjukvård. Detta har Södertälje kommun satt sig emot.

Så finns det någon skurk i sammanhanget så är det Södertälje.

Rubriken är ju annars ganska intressant i så motto om det hade handlat om personer i Stjärnhov och Laxne, som inte får samma sjukservice, som Gnesta tätort. Men nu handlade det således om Södertäljebor.

torsdag, januari 28, 2010

Nytt gymnasium i Gnesta

Till hösten startar Gnestas första gymnasium. Skolan är treårig och kommer att ha en yrkesinriktad utbildning, vilket är bra eftersom det är brist på hantverkare.

Skolan kommer att etableras i brandstationshuset. Berörda av en tre-årig flyttkarusell kan i bokstavsordning IT-enheten, Medborgarkontoret, Polisen, Räddningstjänsten, Studiefrämjandet, Socialförvaltningen och Ungdomens hus, bli.

För räddningstjänsten kommer en ny brandstation att byggas på strategiskt läge, nära till frivilligpersonal och vägar. Beslut i ärendet kommer inom kort!

Kortare vårdköer i Sörmland?

Enligt landstingspolitikern Thomas af Bjur (FP) har bl a följande hänt i Sörmland:
Vårdköerna minskat
• Större valfrihet för den enskilde individen skapats genom Hälsoval Sörmland
• Kvaliteten i hälso‐ och sjukvården förbättrats
• Hemsjukvården förts över till kommunerna för att underlätta för patienterna
• Ett nära samarbete med landstingen i Stockholm, Västmanland och Örebro inletts
• Beslut om att inrätta akutläkare på Mälarsjukhuset fattats
• Hjärtsjukvården i Sörmland, av Hjärt‐ och lungfonden, utsetts till bäst i landet

I Gnesta märks dock inte mycket av detta. Enligt statens vårdgarantin skall man få träffa en läkare inom 7 dagar (konstigt - är man sjuk borde man få träffa en läkare omgående). Man har rätt att få träffa en specialist inom 90 dagar! (Även konstigt då man är sjuk borde det gå per omgående).

För egen del har vi nu väntat i över 115 dagar på att få träffa en specialist för vårt ryggdiskbråck - så där har man i alla fall fullständigt misslyckats!


Detta har dock medfört många fler inlägg, några ganska sura, på denna blogg, då det även tar psykiskt att mestadels ligga på rygg och titta i taket under så lång väntan!

onsdag, januari 27, 2010

Efterlyses positiva artiklar om Gnesta

Vi har läst lokaltidningen i Gnesta i snart 30 år. De senaste 10 åren har redaktionen mest ägnat sig åt att kritisera kommunen. Man har dålig koll på de politiska skeendena, vilket har accelerat på senare tid. Man beskriver nu en "verklighet", som vi verkligen inte känner igen.

De enda positiva artiklar man orkar med är när miljöpartiet kommer på tal. Så man kan ju undra över om detta verkligen är en "liberal" tidning med centerinriktning eller en ulv i fårakläder?

Vi efterlyser således lite fler positiva artiklar om Gnesta kommun, som firar 20 års jubileum 2012 och mycket bättre politisk balans i rapporteringen! Lokaltidningen har förresten en mycket bra sökmotor. Skriv in "Gnesta" följt av ett "partinamn", så ser man ganska snart obalansen i rapporteringen!

Det värsta vi hittills läst i denna tidnings lokalredaktions krior var när Gnesta , som 27:e kommun i landet fick ADSL och bredband. Något vi och dåvarande kommunalrådet Håkan Bratt var rejält stolta över. Detta kommenterades med:

"Dåligt bredband till Gnesta!"

Vi har fortfarande kvar detta bredband, som det idag går att köra med 8 MBit/s fullt tillräckligt för TV-mottagning. Men befolkning och företagare (enligt undersökningar) trodde i många år att vi var dåliga på bredband - när sanningen var den motsatta!

Nu får vi väl i sanningens namn säga att Södertäljeposten, Sörmlandbygden och Strängnäsposten, som även finns på orten är betydligt mer positiva - så vi får väl trösta oss med dessa!

tisdag, januari 26, 2010

Gnestas skolor i topp i flera undersökningar

Som vi tidigare berättat om hamnar Gnesta skolor i topp nät det gäller bästa skolor i Sörmland. I lärarförbundets årliga enkät för hela landet hamnar Gnesta på plats 106 närmast följt av Oxelösund på 138:e plats.

Även i en undersökning av den sk femklövern: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa (Vaxholm har lämnat), klarar sig Gnesta skolor mycket bra!

Om du klickar här så kan du läsa mer om utvecklingen av Gnesta skolor och denna undersölkning!

Som vi tidigare konstaterat, har Gnesta en skola och en barnomsorg på topp!

måndag, januari 25, 2010

Your station of the stars 2

You´re in tune with Radio Luxembourg. Your station of the stars, broadcasting on 208 meters mediumwave and 49.26 meters on the shortwave-band.

Detta skrev vi om för ett år sedan på denna blogg. För oss unga var radiostationerna utanför Sverige friheten kring 1960 när världen tog jättekliv utom Sveriges Radio, som då var språkrör och huvudkanal för socialdemokraternas socialistiska propaganda under ledning av Tage Erlander. Programmen från Radio Luxemburg producerades i London men sändes från just Luxemburg.

I Sverige startade vid denna tid Radio Nord, som sände bra program och den musik, som svensk ungdom uppskattade. Detta var givetvis en stor nagel i ögat på den dåvarande svenska regeringen. Radio Nord sände från fartyget Bon Jour utanför Stockholm och fick finnas kvar under 1961 och 1962. Tio i topp, kvällstoppen och allt vad det heter av ung modern och progressiv musik fanns med.

En särskild lag antogs i riksdagen 1962, som förbjöd Radio Nord. En närmast stalinistisk maktdemonstration på det fria ordet. Vid denna tid insåg vi genast att socialism var motsats till frihet och gjorde valet för oss unga ganska enkelt. Intressant i sammanhanget är att en ensam högerman Allan Hernelius röstade för lagen.

Om de för frihetens så dramatiska åren händelserna 1961-1962 har nu sonen till intiativtagaren Jack Kotschack skrivit en bok.

Under 80-talet kom sedermera allt fler satelliteter upp, som medförde att det då gick att titta på TV från hela världen. En pikant detalj i det fria ordet och socialismens dilemma kan substansieras i den kända socialdemokraten och EU-parlamentarikern Maj-Britt Theorin, som då ville förbjuda paraboler.

IT-mygel i regeringskansliet

Regeringskansliet får kritik av Riksrevisionsverket för slarviga inköp. Regeringskansliet har bl a bytt ut IBM Notes/Domino mot Microsoft Exchange server/Sharepoint. I en teknisk utvärdering, som gjordes av IT-enheten vid kansliet hamnade Microsoft på sista plats.

Nu påstås att statssekreteraren Karin Johansson med ett tidigare förflutet som försäljningsdirektör vid Microsoft är den som fått teknikerna att handla upp Microsoft istället för IBM. Denna dam har även tidigare varit föremål för jävsgranskning i samband med att hon varit delägare i ett bolag som tjänade pengar på Apoteksbolaget.

För oss som kan något om IT och i synnerhet mail och dokumentation är valet högst besynnerligt. I IT-chefs kretsar betraktas ju Microsofts produkter i detta ämne som rena leksaksprogram. Huvudfördelarna med IBM:s motsvarande produkter är tre:

- Användbarhet
- Säkerhet
- Sekretess

Notes/Domino kan utvecklas hur långt som helst för dokumenthantering. Dessa produkter är världsledande. Man måste veta var information finns, lagra ytterst stora dokumentmängder och ha redundans. Allt detta finns i Notes/Domino-konceptet.

Men kanske viktigast av allt. Notes/Domino kan krypteras och eftersom man arbetar med användarcertifikat går det inte att fejka mail. Man vet alltid vem avsändaren är i det interna systemet. Detta klarar inte Microsoft. Regeringskanslitet struntar således i säkerheten, vilket naturligtvis är allvarligt!

Är det så att man skaffat på sig detta pga jävsförhållanden är det också allvarligt och inte särskilt förtroendeingivande. För det kan väl inte vara så att man fullständigt saknar kompetens för sagda upphandling när man upphandlar leksaksprogram från Microsoft.

Staffan Kihlström, Eva Lindblom, Karin Johansson, Notes, Domino, Outlook Exchange, Sharepoint, UD, Försvarsmakten, SIDA, avancerat mygel, säkerhet, sekretess.

Skrönor i energivärlden

I söndagens Dagens Nyheter kan man läsa att "EU skärper tonen", "Tuffare energikrav för villaägare". Sedan följer en lång artikel som skall satsifiera detta uttalande. Bl a talas om noll-energi-hus.

Det hela är en skröna. För det första har EU överhuvudtaget ingenting med uppvärmningen av svenska bostäder att göra. Vare sig den ligger vid Treriksröset eller vid Smygehuk. Det skiljer ganska mycket av uppvärm-nings behov vid dessa två orter.

Det existerar inga noll-energihus. Det är en sorglig skröna. Enbart att laga mat och titta på TV samt spela nån gammal CD då och då, drar 5.000 kWh/år.

Men säger någon vi har solfångare på taket. En vanlig solfångare ger inget energitillskott under december-februari. Nollvisionsbluffen är således lätt att avslöja. Givetvis är det bra att ha välsiolerade hus. Om inte annat så blir komforten hög.

Däremot har Boverket i Sverige, ensidigt skärpt kraven på uppvärmning så att man max får göra av med 75 kWh/kvm och år (i mellansverige). Det innebär att ett hus på 125 kvm får använda max energi motsvarande ca 10.000 kWh. Detta krav är inte särskilt svårt att nå. Själv gör vi av med 5.000 kWh/år för uppvärmning och varmvatten.

Det underliga med denna bestämmelse är alltså att har du stort hus så kan du göra av med mycket energi. Har du litet hus måste du reducera. Var finns rättvisan i ett sådant regelverk? Tryck ned allmänheten men hoppa över husen i Täby och Danderyd!

Det Boverket dessutom glömde var att samma regel borde gälla för ved och pellets, eftersom dessa energislag släpper ut mängder med koldioxid och annan skit i luften, vilket då inte direktverkande el gör.

Det finns inga passivhus. I den mån man inte värmer upp dessa eller ser till att det finns luftväxling, kommer de att mögla igen om några år. Kolla bara in miljon-programmens mögel från 70-talet!

Det är väl med miljö-journalister, som med deltagarna i FN:s klimatpanel IPCC. Ju mer de kan skrämma skiten ur folk, desto mer trovärdiga tror de själva att de är!

lördag, januari 23, 2010

Tom Ahlands möten under 40 år

Sammanfattas i ett program som sänds söndag 24 januari i SVT2 kl 20.00. Tom, som gick i pension 2009, har gjort ett antal fantastiska intervjuer och program under årens lopp. Ingmar Johansson, Annika Östberg och inte minst Martina Schaub m fl.

Hans framtoning har varit tydlig men aldrig med övertoner utan alltid en lågmält hållen intervjuteknik, som dock i sin teknik ändå gjorde människors öden verkliga och var kritiskt granskade av sociala orättvisor.

Vi fick tillfälle att lära känna Tom, som klasskompis under två år i realskolan 1959-1961. Vid den tiden var hans sociala engagemang kanske inte lika stort. Men han har växt betydligt med åren. Vi kan verkligen rekommendera hans program!

fredag, januari 22, 2010

Gnesta har de bästa skolorna i Sörmland!

Enligt Lärarnas riksförbunds årliga ranking av skolorna i landet hamnar Gnesta i topp i Sörmland på 106 plats av 290 kommuner! Här är Sörmlandslistan:

106 Gnesta
...
138 Oxelösund

170 Katrineholm
195 Vingåker
200 Strängnäs

218 Trosa
...
263 Nyköping
277 Eskilstuna
283 Flen

Vi framför en gratulation till Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta med Ingalill Fredriksson(C) i spetsen samt givetvis fantastiska chefer i organisationen!

Vi noterar samtidigt att invånarna i Gnesta enligt en enkät i höstas tycker att skola och förskola är sämre i Gnesta än riksgenomsnittet. Sanningen är att Gnesta har inga köer till "dagis". I t ex Stockholm kan man få vänta i över tre månader. Gnesta förtjänar således bättre än vad många äldre Gnesta-bor tror. Vi uppmanar tveghågsna att kolla in omvärlden!

Enligt aktuell ranking är skolorna i Gnesta således bäst i Sörmland!
Det var väl det vi visste att barnfamiljer gillar Gnesta.

”Stieg Larsson kunde inte skriva”

Bomben slog ner mitt i natten, att den upphöjda trilogin inte skrivits av Stieg Larsson utav någon annan - kanske hans dåvarande sambo!

Själv fick vi i samband med inspelningen av den första filmen i Gnesta äta lunch med filmteamet. Intessant! Men vi är ingen vän av detta milleniumkonceptet. Vi föredrar Håkan Nesser, Le Carré eller Forsyth för den delen.

Vi hyser dock en stark misstanke att författaren i själva verket heter Lisbeth Salander!

torsdag, januari 21, 2010

Gäsp i Gnesta kommunfullmäktige

Kollegan i Gnesta fullmäktige Mikael Clemens (MP) håller på att somna i bänken. Åtminstone tycker han att mötena börjar bli väl sega. Vi är nog i viss mån böjd att hålla med. Själv är vi för en intensiv debatt och den har nog inte funnits sedan början av 00-talet.

I och för sig finns en "diskussion" i kommunstyrelsen, KS som kanske i viss mån blockerar större utspel i fullmäktige. Men nu är ju Mikael ny medlem av KS, så vi kanske får en mer stringent debatt där.

Besluten eller icke besluten i kommunen samt allmänhetens intresse har ju det senaste halvåret handlat om skolorganisation och eventuell byggnation på Gnestahöjden. I övrigt brukar det ju bara vara Gnesta båtklubb, som är närvarande och önskar mer förmåner till sin verksamhet.

Nu är det ju valår och det blir väl i stort bara 3 fullmäktige att plädera för sina åsikter före valet i september så vi får hoppas att temeperaturen höjs något.

onsdag, januari 20, 2010

Märklig dom i fastighetsdomstol

I Stjärnhov har en fastighetsägare i Käxle begärt att kommunen skall köpa en tomt av honom, som är markerades som parkmark redan 1959. Parkmark kan inte bebyggas. Kommunen har då bjudit ett pris, som är rimligt med hänsyn till detta, vilket då fastighetsdomstolen ej accepterat!

Det som är märkligt är att Gnesta kommun inte fanns 1959. Då hette kommunen Daga landskommun. Denna kommun uppgick 1974 i Nyköpings kommun och blev tillsammans med församlingarna Frustuna och Torsåker till Gnesta kommun 1992.

Ett fel som således ej påpekades 1959 i en helt annan kommun skulle således kosta skattebetalarna i nya Gnesta kommun pengar 50 år senare!? Synnerligen märkligt!

tisdag, januari 19, 2010

Kunskap saknas hos klimat journalister

De flesta journalister som sysslar med miljö och klimat har alldeles för dålig utbildning i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Något som är helt väsentligt för att kunna bedömma riktigheten av olika påståenden i debatten.

Vad vet en standarutbildad journalist om p*v=R*T, Carnot-processen eller entropi. Förmodligen inte mycket! Enligt den populära vädersajten YR.NO utgör detta ett problem i den allmänna debatten.

Forskaren Rasmus Benestad vid Norges Meteorologiska institut hävdar att journalister förstår sig mycket lite på miljö och klimat för att de saknar intresse och kompetens i de naturventenskapliga diciplinerna.

Vid klimattoppmötet i Köpenhamn fanns 3.000 ackrediterade journalister från hela världen. Trots detta så menar Benestad att täckningen var tämligen dålig p g a bristande fackkunskaper i kemi och fysik.

"– Speciellt naturvetenskap, som är grundläggende för miljöförståelse av klimat eller väder och vind är områden som journalister ofta har lite kunskap om. Han uppmanar därför journalsiter att sätta sig på skolbänken och komplettera sin utbildning."


Detta uttalande känns inte som någon större nyhet utan är helt i linje med vad vi misstänkt ett antal år!

"Etanolen ökar utsläppen"

Det svenska etanolprogrammet har ökat utsläppen av koldioxid med 20 miljoner ton sedan millennieskiftet jämfört med om motsvarande transporter gjorts på bensin. Kalkylen presenteras av Expertgruppen för miljöstudier.

Etanolprogrammen i västvärlden leder till ökade livsmedelspriser, lägre bränslepriser och ökade utsläpp de närmaste 50 till 60 åren. Den slutsatsen drar Sören Wibe, professor i skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, efter att sammanställt forskningsresultat från en rad organisationer och forskare på senare år.

Man anser också att utsläppsstatistiken är direkt missvisande eftersom man bortser från utsläppen från etanol och andra biobränslen (ved- och pelletseldning). Strax före Köpenhamnsmötet sades att utsläppen från den svenska transportsektorn minskade. Men när etanolutsläppen räknats in hade utsläppen i själva verket ökat, säger Sören Wibe.

Det var väl det vi trodde: Ändamålet helgar medlen! De röd-gröna skall ju lägga ned den rena kärnkraften och ersätta den med de skitiga alternativen etanol och vedeldning. Fortsatt stöd för etanol bidrar även till världens undernäring!

En sammanfattning av rapporten kan du hitta här!

måndag, januari 18, 2010

"Varannan journalist är borta inom fem år!"

Antalet journalister på svenska redaktioner kommer att minska kraftigt under de närmaste åren. Det tror Medieföretagen, som är arbetsgivarorganisation på mediemarknaden, i en rapport som tagits fram inför kommande förhandlingar med Journalistförbundet.

Man kan då undra om det finns någon form av kompetens- och/eller kunskapsproblematik i denna förväntade utslagning?

Fördel Gnesta kommun!

Trots flera journalisters försök att svartmåla Gnesta kommuns utveckling, visar det sig nu att Gnesta kommun är en av de mest välmående i Sörmland. Kommunen har den största befolkningsökningen i mellan-Sverige.

Vi som jobbat med Gnesta kommun i över tjugo år har ju sett att mycket gått Gnestas väg de senaste åren under alliansens ledning. Vi har fått ett kommunikationssystem med både regionaltåg och sedan gammalt pendeltåg. En unik situation i Sörmland. Fler och fler upptäcker detta.

Vad som behöver utvecklas är dock infrastruktur och boende i främst ytterorterna Laxne och Stjärnhov, som vi tidigare skrivit om ett antal gånger om på denna blogg. Befolkningstillväxten i dessa orter har inte varit helt positiv. Många äldre bosätter sig här men det behövs även barnfamiljer för att bl a kunna hålla samhällena levande.

Vi har även vid upprepade tillfällen försökt att förbättra den på senare år klart försämrade busstrafiken mellan Gnesta och Mariefred. De områden som således expanderar mest i hela Sörmland är ett moras av dålig kommunikation. Något som undgått den allmänna rapporteringen!

Go Gnesta go!

Afghanistan ett jämställdhetsprojekt

Inte bara jakten på terrororganisationer och al Qaida motiverar FN:s och Sveriges närvaro i Afghanistan. Inte minst är det Talibanernas omänskliga behandling av flickor och kvinnor som upprör världssamfundet.

Enligt SVT reporter på plats. är Afghaninsatsen kontroversiell i Sverige. Vad vi vet så är det endast kommunisterna och Lars Ohly, som har bekymmer med detta. Är månne den utsände partimedlem?

Fp vill förstärka försvarsmakten

Folkpartiet vill stärka försvarsmakten och i synnerhet beredskapen på Östersjöns viktigaste ö, Gotland. Detta har väckt viss irritation bland borgerliga politiska kommentatorer men givetvis måste varje partiet kunna stå upp för en åsikt och inte bara en allians. Annars vore det knappast intressant med olika partier.

Försvaret har under 90-tal och tidigt 2000-tal varit utsatt för en neddragning av kapaciteten med 80%. För oss som arbetat inom försvarssektorn är detta helt uppenbart. För allmänheten mest i att dess söner inte fick någon värnppliktsplats. Förändringen är enorm. I stort sett alla beredskapslager har sålts ut. Det finns inte längre några jättelager av mat, bensin och andra saker som behövs vid ett krisläge. T o m det jättelager av alkohol, som fanns i Stockholms-trakten har avvecklats.

Sverige kunde för 15 år sedan mobilisera en armé med 800.000 välutrustade män. Vi hade ett flygvapen som i effektivitet var bland de 10 främsta i världen. Vi hade minst 10 kraftfulla U-båtar som hade kapacitet att snurra upp även NATO:s främsta dito. Vi hade ett 20-tal brigader mot dagens 4.

Sveriges röst i omvärlden var direkt proportionell mot dessa resurser. Ryssland försvagades ekonomiskt och militärt på 80-talet och in i 90-talet. För 10 år sedan påbörjades en märkbar förbättring av ekonomi och därmed oxo militära investeringar. Rysslands närvaro i Östersjön efter Catalina m fl och senare Balt-staternas frigörande blev minimalt. Nu rustar man igen och inte minst för att garantera den gigantiska gas-ledningen i Östersjön.

Oppositionens förträdare Mona Sahlin vill minska försvarsanslaget med två miljarder per år. Samtidigt ska det satsas mer på försvarsindustrin. Hon själv vill bibehålla närvaron i Afghanistan. Skall två miljarder, eller mer, tas från försvarsmakten varje år blir det omfattande nya nedläggningar av förband i insatsorganisationen och av regementen och flottiljer i grundutbildningsorganisationen.

Utvecklingen i Ryssland är oroande. Landet och regimen utvecklas i mer auktoritär riktning. De satsar på återupprustning och flyttar fram sina säkerhetspolitiska positioner i Östersjöområdet.

Spänningen stiger i Östersjön. Sveriges närvaro i Östersjön och därmed styrka i förhandlingsposition stärks av att satsningen på korvetter av Visby-klassen säkerställs samt att Gotland utrustas med starkare militär närvaro.

söndag, januari 17, 2010

Kalle Anka maffian på hal is!

Kalle Anka maffian (Hollywood-gängets repr i Sverige) har ju stämt Telia, som vägrar att lämna ut enskildas ip-adresser till maffian. Telia fälldes av en okunnig nämnd i Södertörns tingsrätt. I domslutet hade man t ex hänvisat till "Upphovsrättsligt material, som fanns på Telias kunds hemsida". Något sådant material har besvisligen aldrig funnits på aktuell hemsida. Däremot pekar till andra hemsidor, som har sådant material. De tekniska kunskaperna hos nämnderna har visat sig alltför dåliga, vilket tidigare domar gör uppenbart!

Nu är det så att det finns ett relativt nytt EU-direktiv, som förbjuder att lämna ut enskildas ip-adresser. Detta direktiv är direkt giltigt i Sverige. Telia har i sin överklagan hänvisat till detta!

Som vi tidigare skrivit i denna blogg, så lämnar rättssamhället mycket i övrigt att önska i denna fråga. Särskilt när det gäller tekniska kunskaper. Man kan givetvis beivra dem som utnyttjar andras verk men varför hoppa på en vägvisare?

Gustaf Fridolin behöver läsa på

På sin hemsida beskriver Gustav Fridolin (MP) hur dålig Sveriges beredskap var vid Tsunamikatastrofen, uppenbarligen fullkomligt ovetande om att hans parti tillsammans med vänstern varit med och ställt till det.

Sveriges krisberedskap var god, välorganiserad och övades regelbundet t ex vid Barkaby- eller S1-anläggningen i Enköping. Sedan blev Göran Persson statsminister på 90-talet och därefter brakade Sveriges beredskapsorganisation mer eller mindre samman undantagandes försvarsmaktens dito.

Detta visade sig i sin nakenhet under Tsunamin-katastrofen där egentligen fel person fick hundhuvudet för det inträffade. Huvudansvaret åvilade Göran Person och dåvarande försvarsministern Leni Björklund. Minst imponerad blev man av den senares agerande. Hon satt faktiskt med alla resurser för att planera och skicka hjälp men gjorde ingenting.


I Uppsala fanns OPL, försvarets Operativa ledningsfunktion med minst 50 man som kunde arbeta dygnet runt och leda krisverksamheten. Den enda person som regeringskansliet ville anlita var en flygtransportledare. I övrigt sköttes eller missköttes det hela av ett antal okunniga administratörer vid UD och regeringskansliet.

Miljöpartiet har starkt bidragit till denna försvagning av den svenska krisberedskapen, vilket vi då vill påminna herr Fridolin om.

fredag, januari 15, 2010

"Elbyte kan spara pengar"

Är rubriken i SN, som intro till ett seminarium för dig som bor i hus med direktverkande el. Arrangör är Energikontoret i Sörmland.

Enligt artikeln är elpriset skyhögt och man kan minska sina kostnader med att införa vattenburen värme i huset för att bl a kunna ansluta till berg- eller fjärrvärme.

Om man tittar på de proffs websidor som finns Vämepumpsforum och Bygga hus. Dvs där den samlade erfarnheten av energibesparingar stöts och blöts och där icke relevanta uppfattningar i energifrågan skulle både skrattas och dömas ut rätt omgående kan vi redan nu avslöja vad dom gäller för Sörmland:

1. Fjärrvärme är helt ute i mindre tätorter. Ett av de mer dyrare alternativen. Kan endast drivas med fossil eldning, vilket måste minskas enligt EU-krav! I Gnesta liksom Stockholm finns den dyraste fjärrvärmen i landet!

2. El är inget energislag utan ett sätt att distribuera energi. Ung som en tankbil kör dieselolja.

3. El är om det är producerat av vatten-, kärn- eller vindkraft helt koldioxidneutralt i ett längre perspektiv.

Ett hushåll gör av med ca 7.000 kWh på sådant som inte har med uppvärmning att göra dvs laga mat, titta på TV eller dator. Några energisnåla hus finna således inte i den bemärkelsen allt annat är båg. Kravet för framtiden är att en normalvilla inte får använda mer än 10.000 kWh för uppvärmning. Ett krav som inte är särskilt svårt att uppnå.

För hus med direktverkande el gäller följande:

Ligger din förbrukning under 20.000 kWh/år kan du installera en vanlig luftvärmepump. Det kostar ca 20.000 kr max inkl installation. Det sänker uppvärmningkostnaden med hälften och har betalat sig inom ca tre år.

Har du redan ett vattenburet system med vedpanna eller olja gäller följande:

Ved- eller oljeeldning ger mycket koldioxidutsläpp och kommer att bli dyrt i framtiden. Stäng av pannan och satsa på en luft-vattenvärmepump om du gör av med max 30.000 kWh per år. Den sänker energikostnaden med mer än hälften. Den kostar ca 70.000 kr och är återbetald på 5 år. Du kan givetvis även installera en luftvärmepump och köra pannan på elpatron de kallaste dagarna.

Har du större förbrukning kan du ev borra för bergvärmepump. Det kostar närmare 190.000 kr och innebär en besparing på mer än 60% . Återbetalningstiden är dock lång. Kanske 10 år. Bor du nära grannar som oxo har bergvärme får man räkna med att hålet blir kallare för varje år. Bergvärme är klart lönsam i Norrland, Värmland och Dalarna.

Den enda egentliga anledningen till att konvertera till vattenburen värme är om man har hög förbrukning eller tänker relativt långsiktigt. Många tror att man skall kunna fortsätta att elda med ved från sin egen skog utan att betala koldioxidavgift. Men så är således inte fallet.

Seminariet i Gnesta hålls den 20 januari kl 19.00 i Elektron. Alla är hjärtligt välkomna!

torsdag, januari 14, 2010

Att ha och inte ha

Den fruktansvärda misär och fattigdom, som fanns och utan på detta jordbävningskatastrofen för Haiti's invånare, skakar om! Varför skall så många människor lida och leva ett helvetiskt liv medan vi i "den utvecklade delen" av världen lever i överflöd?

Vi hade nog på känn att livet i Haiti inte var så särdeles gott. Denna plötsliga exponering gör saker och ting tydliga och man blir självklart berörd in i märgen. Varför skall människor i en region som borde kunna värna mer om människan ha det så dåligt?

Haiti, flera länder i Afrika och Asien lever under förhållanden, som är omänskliga. I Sverige har den senaste veckan folk mest intresserat sig för stackars vargar, som blir dödade av elaka jägare. Överjägaren miljöministern blir ordentligt åhutad. Man kan ju undra över var alla dessa kritiker sysslar med och var deras empati finns?

Själv fick vi under tidigt 70-tal förmånen att göra en FN insats i Mellan-östern. Det var en fantastisk tid. Något som man aldrig ångrar. När man ser bilderna från Haiti, så önskar vi oss 30 år tillbaka med en möjlighet att göra en insats igen!

Världen är orättvis. Även så i Sverige men här gäller andra dimensioner i lidandet. Då vi inte besökt just Haiti men grannöar, som Barbados och St: Vincent blir det ändå mer nära. Ett havsområde med underbara öar och en fantastisk undervattensvärld. Här kan man lätt få en känsla av "det vackraste man sett på jorde". En fattig men mycket vänlig befolkning - så eländets djup i Haiti förstummar Ad Domino 2010.

Rubriken påminner för övrigt om författaren Ernest Hemingway, vår störste litteräre idol jämte John Steinbeck! Hemmingway skrev mycket om Karibien. Bl a kan vi rekommendera den postuma "Öar i strömmen" för intresserade!

onsdag, januari 13, 2010

Låt folk bo där de vill!

Att låta folk bo där de vill har alltid varit ett liberalt mantra! I Sveriges kommuner pågår en ganska stor omvandling av fritidsboenden till fasta boenden. Detta gäller i hög grad även Gnesta!

Gnesta behöver fler invånare men inte nödvändigtvis just i centralorten. Låt folk bo där de vill och bygga rejält! Idag är t ex fritidshus maximerade till 75 kvm. Skellefteå, som förresten styrs av (S) har lagt fast att man borde kunna bygga åtminstone på 10% av en fastighet. En siffra på 15 % är kanske mer rimlig. Gnesta behöver fler invånare i Stjärnhov, Laxne m fl platser. Lätta på regelverket och underlätta inflyttning!

Det skulle bl a innebära att de 100 tals permanentboende på Hållsta skulle kunna bygga ut till kanske 120 kvm. En begränsning torde rimligen vara att husen uppfyller standard för permanentboende eller tillbyggnad.

Förvisso kan det finnas områden med avloppsproblem - men låt inte detta bli ett problem! Gnesta kommun bör mer aktivt stödja inflyttning!

måndag, januari 11, 2010

Dags att värna om industrin

GM vill inte sälja SAAB utan vill lägga ner. Uppenbarligen ser man ett konkurrenshot från de som är tilltänkta köpare av bilmärket.

Vi på denna blogg tycker att det är viktigt att vi har en exportindustri att tala om. Denna utgör det enskilt största bidraget till vår tidigare och framtida välfärd. Att sälja tjänster till varandra genererar ingen välfärd.

Vad händer med Volvo. Kommer även denna industri att försvinna från Sverige? Hur blir det med framtida energi - en förutsättning för en konkurrenskraftig industri i vårt kalla land! Kommer vi att ha det i framtiden om oppositionen får sin vilja igenom?

I Tyskland och Frankrike gör regeringarna stora insatser för att behålla sina industrier. Särskilt Angie Merkel gör stora insatser! Det vore välkommet om detta även gällde Sverige.

I år tror Norge att man kommer att gå om Sverige i BNP! Och då skall vi veta att Norges befolkning är mindre än hälften av den svenska. Snacka om omkörning!

Nya förskolan Björkbacken

Idag fick vi i handikapprådet en fin rundvandring i den nya förskolan vid Dansut! Den kommer att bli klar under våren och skall ersätta Furulid och Gullvivan med ca 60 platser. En god tradition i Gnesta med bra barnomsorg!

Vi tackar Tom Thorell,GFAB m fl och skolledningen för den fina rundvandringen!

En "elak blogg" enligt Gnesta-revyn

Gnesta-revyn tycker att denna blogg är "elak". Vi är böjda att hålla med! Avsikten med bloggen var att framföra ganska raka synpunkter utan att alltför mycket hänsyn till partipolitik även om vi hyllar social-liberala ståndpunkter.

Vi kommer således att fortsätta och kritisera:
- den högre skatten för pensionärer och andra orättvisor i samhället
- de partier som gör att vi i framtiden får frysa i våra hem
- överklassens jämställdhet (VD-principen)
- underliga beskrivningar av politiska skeenden i Gnesta kommun

- bruna åsikter dvs stärkande av den starke på den svages bekostnad

och ge allt vårt stöd till "the underdog"

Vi hyllar dem, som hyllas bör efter gjord insats. Inte i förskott, som Barack Obama och andra! Vi tackar Gnesta-revyn för uppmärksamheten och lovar givetvis att införa rättelser om något skulle vara felaktigt!

fredag, januari 08, 2010

Snabb insats räddade Freja-skolan i Gnesta

En synnerligen snabb insats av ett bevakningsbolag och Gnesta Räddningstjänst räddade ortens skola från större ödeläggelse vid nattens brand!

Vi önskar även polisens utredare välkomna att försöka lösa vem som åstadkommit detta. Risken är dock inte särskilt stor. De har inte ens varit synliga på fredagförmiddagen.

Beträffande ev förövares å är det bara att säga att om de åker fast så innebär det ett livslångt handikapp eftersom man blir betalningsskyldig livet ut. Kanske svårt att inse!

Kanske vet Spenatmamman eller Ingalill Fredriksson mer om detta?

tisdag, januari 05, 2010

Global uppvärmning hallå alla alarmister

Temperaturen har varit envist mycket kall hela julen. Minus 40 grader i Dalarna. Tittar man på SMHI isläge så håller hela bottenhavet på att frysa till. I Polen har 120 människor dött av kylan och England drabbats av värsta vintervädret på mannaminne!

Tycker nog att alla alarmister nu får förklara detta! Omfattar den globala uppvärmningen enbart andra kontinenter än Europa?


Alarmist=person som påstår att det finns en global uppvärmning, som inte är naturbetingad och som kommer att leda till jordens undergång. Se även Apokalyps!

måndag, januari 04, 2010

Ranelid vs GW Persson

I Stjärnorna på slottet uttalar Björn Ranelid att Leif GW Persson kallat honom "Neger". Persson kontrar enligt Expressen med att " Han pekar ut mig som rasist och säger att jag kallat honom för neger. Det är ju fullkomligt felaktigt. Den här karl är sjuk. Det är fel i huvudet på honom".

Båda dessa "författare" har väl rykte om sig att vara duktiga på PR och leverera diverse spetsfundiga omdömen om sin omgivning. Vi vill således inte döma om vem som har rätt eller fel i frågan.

Persson är fritidsboende i Gnesta kommun. Vi välkomnar Ranelid hit! Då kanske det skulle kunna bli en riktig match t o m i ishallen!

Neger=svart på latinska språk