lördag, februari 28, 2009

FN:s klimatpanel i blåsväder

Stockholms universitets center för klimatforskning, Bert Bolin-centret, påstår nu att FN:s klimatpanel missat att stopp för sotutsläpp är det effektivaste sättet att minska den globala uppvärmningen.

Det hade vi väl redan på känn att dimridåer i form av koldioxid från t ex bilar, utlagts av de stater, som skitar ner värst: USA, Kina, Tyskland,Danmark, Tjeckien, Polen med sina kolkraftverk.

EU måste med hänvisning till denna rapport omförhandla sin miljööverenkommelse.

måndag, februari 23, 2009

Vattenfall köper holländsk kraft för 95 miljarder

Statliga energijätten Vattenfall köper holländska Nuon genom att köpa bolaget för cirka 95 miljarder kronor.

Vem får betala? Vattenfall har ju inga egna pengar. Jo du som elkonsument. Grattis! Nu är snart kilowattimmen uppe i två kronor. För två år sedan kostade den en krona.

Den här regeringen vet verkligen hur man suger ut de svenska invånarna!

Hur kan man satsa 95 miljarder av skattebetalarnas (ägare) pengar till havsvindkraft, men inte kunna ställa garanti för SAAB på tre miljarder? Mycket märkligt!

onsdag, februari 18, 2009

Naimakka minus 38,5 grader

Vinterns köldrekord i Sverige. Var tog alla eländesrapporter från förra året vägen?
Snacka om global uppvärmning!

Regeringen låter SAAB gå i graven!

Regeringen avser att inte stödja en rekonstruktion av SAAB. Det är sorgligt. Än mer sorgligt är att den ackompanjeras av sk ekonomer, som i stort sett inte har ett minsta begrepp om industrialisering. I dagens P4 EXTRA (bra program) uttalade en känd ekonom att, "Företag kommer och går!"

Faktum är att det inom industrin inte finns några nya företag, som inte funnits de senaste 50 åren. Snacka om okunskap!

På fråga om varför regeringen skall stödja banker men inte industrin, meddelade sagda ekonom att "Detta var helt annorlunda."

Det man kan säga är att det behövs stimulansåtgärder både i bank som i jobbsfären. Inte minst för att överleva den sällsynt låga konjunktursvacka, som vi nu är mitt uppe i. Om det nu börjar röra på sig igen redan 2010, så är det självklart bara de företag som finns kvar, som överlever. Man kan inte stödja bankerna och lämna jobben!

Det är synnerligen tråkigt att det är ekonomer som uttalar sig i industrifrågor. Det borde rimligtvis vara folk, som förstår industrins betydelse för den svenska välfärden!

I Tyskland gör både staten och delstaterna stora ansträngningar att rädda hela industrin! Berömligt!

Är det företag typ Pirate Bay, som skall lyfta Sverige i framtiden?

Säg nej till elkablar i Östersjön

Elbolagen, de tre stora elproducenterna i Sverige, Vattenfall (svenskt), E-On (tyskt) och Fortum (finskt) vill bygga ut leveranskapacitet från Sverige till kontinenten.

Detta är inte med omsorg om svenska kunders välfärd. Snarare tvärtom dvs man vill leverera el dyrt till medborgarna i Tyskland, Polen och Baltikum, för att naturligtvis tjäna än mer pengar. Särskilt Fortum har ju uppvisat total hänsynslöshet mot kunderna.

Sverige och Norge har ju inga problem med elförsörjningen, som kontinenten har med sina kolkraftverk.

Därför måste vi av detta och inte minst av miljöskäl säga nej till fler kablar i Östersjön. För att inte tala om gasledningar!

måndag, februari 16, 2009

En löjeväckande rättegång mot Pirate Bay

I dagarna pågår en rättegång mot The Pirate Bay. Rättegången är initierad av stor-Hollywoods hantlangare Ifpi. Det märkliga med rättegången är att den inte handlar om tillhandahållande av material med upphovsrätt utan snarare en teknik för att distribuera information.

Med denna logik borde även Internet-leverantörer som Telia och Bredbandsbolaget åtalas. Ja varför inte hela amerikanska försvaret, som ju uppfann Internet.

Man bara skäms över hur illa teknik-kompetensen är hos våra rättsvårdande instanser.

söndag, februari 15, 2009

Varför så bråttom med vindkraft i Sverige

Företag, som vill tjäna pengar på att bygga statligt subventionerade vindkraftverk ligger nu på och anser att Sverige snabbt måste bygga ut sin vindkraft!

Varför då? Sverige har idag ingen brist på el. Vi släpper ut minst koldioxid efter Norge. Det är ju de skitiga länderna Danmark och Tyskland, som snabbt måste skära ner på sin kolkraftproduktion eller Litauen och Slovakien, som måste lägga ned sina gamla kärnkraftverk. För att inte tala om USA, Indien och Kina.

Beöker man Hamburg idag ser det lika illa ut med alla vindkraftverk, som det gjorde 1954 när de allierades bomningar fortfarande gjorde staden till en ruin.

Vill vi verkligen förröda den svenska naturen till något, som har en margienll effekt på elförsörjningen. Frankrike är ett utmärkt exempel. Passerar man från Tyskland över Rhen till Frankrike finns inte ett enda vindkraftverk.

Som sagt. Var finns motiveringen? Håll koll på lycksökarna.

Självklart måste regeringen stödja SAAB

Illavarslande signaler om att den svenska regeringen låter SAAB gå i graven cirkulerar. Om det är sant är det en katastrof inte bara för SAAB utan för regeringen, som uppenbarligen inte förstått hur viktigt svensk industri är för riket.

Ett antal miljarder i garantier till SAAB måste ställas mot det tärande samhället. Dvs omsorgen om dem som inte bidrager till det svenska välståndet (de som inte jobbar) på närmare 400 miljarder kronor.

Tyskland och Frankrike ställer upp med stora subventioner till sin industri. Sverige måste självklart göra detsamma.

torsdag, februari 12, 2009

Kejsarens nya kläder - ständigt aktuella

Vindkraften skall ersätta 30 % av elen från vatten- och kärnkraft! Stolt kommer ett antal svenska toppolitiker och tyckare fram till detta. Den som har läst lite naturvetenskap, matematik och kanske lite grekisk filosofi eller logik i skolan, inser ganska snart att detta inte hänger ihop.

El från kärnkraftverk och vatten produceras med en känd produktionskurva. Eftersom industrin mestadels är igång dagtid måndag till fredag och det är kallast under januari-mars, så är även produktionen, då som störst.

Vinden blåser som sämst under januari-mars, då vi skulle behöva ett tillskott. Men det stora problemet med vindkraft är att dess kapacietet ej kan förutsägas den är synnerligen ojämn då det plötsligt kan sluta blåsa!

Det innebär i princip att den effekt, som matas ut i nätet momentant från tiotusentals vindmöllor - plötsligt kan upphöra. Den måste då snabbt ersättas med annan effekt annars havererar både nätfrekvens och spänning i stomnätet.

För att ersätta den momentana förlusten av vindkrafteffekt, måste det finnas motsvarande reserv vid vatten- och kärnkraftverk. Eftersom el från kärnkraft ej kan ökas plötsligt, innebär det att en snabb produktionsökning måste ske från vattenkraft. Det är endast möjligt om tilläcklig kapacitet hålls i reserv. Dvs det måste alltid finnas en reserv för den levererade vindkraften. Ju mer man bygger ut vindkraft, desto mer måste man således bygga ut eller reservera vattenkraft.

Detta innebär rent logiskt att vindkraft aldrig kan ersätta vatten- eller kärnkraft. Om man inte begriper detta har man problem. Då rekommenderas lämpligen någon bra litteratur i ämnet logiskt tänkande!

En som har insett detta är kolumnisten i DN Hans Bergström. Man skulle hoppas på att det fanns fler människor med hans logiska kapacitet. Tyvärr präglas mycket av energidebatten av känslor och inte av tekniska möjligheter.

torsdag, februari 05, 2009

En minnesvärd dag i svensk politik

Regeringen har efter omfattande vädjanden från den svenska industrin beslutat att äntligen sätta ned foten och tala om hur vi skall ha vår energiförsörjning i framtiden. Efter flera årtionden utan en någon klar energipolitik, som grund för framtida miljö och välfärd finns nu en klar grund.

Energiförsörjningen är självklart en grundsten i vår nuvarande och framtida välfärd. Något som vi kan påverka själva. Vi slipper bli beroende av EU.

En något så avklädd opposition med Mona Sahlin (S) i spetsen får man leta efter. Hur har denna konstellation tänkt sig den framtida välfärden och miljön?

Oppositionen har inte tidigare och kan fortfarande inte presentera något bättre alternativ. Man hänvisar till vindkraft. Men den ytterst maximala möjliga utbyggnaden av opålitlig vindkraft stannar pga av tekniska skäl vid ca 30 TWh. Vid högre värden riskeras stabilitet och nätfrekvens i stomnätet.

Det innebär beträffande elproduktion att vindkraft kan bidraga med ca 15 procent. Var skall resten hämtas? Nya och större utsläpp av koldioxid? Trampa på i gamla hjulspår mot världens undergång? Dessutom finns fortfarande massa miljö-förstörande utsläpp från olja, gas, ved och pellets-eldning. Beträffande bilar räcker 10 TWh elproduktion för att hålla igång bilparken. Bilen är således inget problem i sammanhanget!

Ett stort grattis till Sverige! Det finns fortfarande politiker med tyngd och ansvar för Sveriges framtid!

Fotnot: Vid kärnkraftomröstningen 1980 ville 38,7% lägga ned kärnkraft medan 58% ville behålla 12 reaktorer så länge det behövdes för sysselsättning och välfärd. Idag finns det 10 reaktorer igång.