fredag, maj 28, 2010

Skall alla garanteras bostad i Gnesta

Är temat på en artikel i dagens Sörmlands Nyheter. Artikeln handlar om Mikke som bor under godsmagasinet vid Gnesta station, sedan februari då han blev bostadslös.

Jag vill inte kommentera det enskilda fallet då jag både är medlem av socialnämnden och Gnestahems styrelse men generellt anser jag följande:

En kommun bör garantera - inte skall garantera bostad - för sina invånare. För det första finns det en skriande bostadsbrist i Gnesta tätort. Det innebär att det är många, som vill ha bostad men som inte kan få. De kan vara i samma predikament, som den nu aktuelle personen. Gnestahem har ingen möjlighet att plötsligt bara producera lägenheter. Det är en lång process, marknadsbedömning, detaljplaner och tillstånd, som måste till. Fn pågår intensiva debatter kring de nämaste byggplaner, som finns.

Sedan måste vi titta på lagstiftningen. Det finns inga tvångsmässiga möjligheter att ta Mikke om hand så länge han inte är våldsam för omgivningen. Dvs han kan inte placeras på något av de hem, som kommunen har utan att han medger detta. Ganska nyligen har socialtjänsterna i landet fått på skallen av socialstyrelsen för att man tillgriper tvångsåtgärder utan stöd i lagen!

Detta är ett stort bekymmer, som kommer att leda till att fler människor far illa. Mikke kan således inte bo i ett vanligt hyreshus. Han har straffat ut sig i detta sammanhang. Vad gör socialtjänsten då? Man kan faktiskt inte göra något utan medgivande från Mikke!

Är barn inblandade blir det annorlunda. Men då finns annan lagstiftning att stödja sig mot. Sålunda är det så att grundlagen borde ändras. Då skulle färre människor fara illa!

Så här fungerar det överallt i Stockholm. I New York. I den senare staden blev jag väldigt förvånad att det bakom de fina hotellen på Manhattan fanns lång soppköer. På förfrågan så berättades man att de flesta av dessa i köerna hade någon form av psykiska besvär men att konstitutionen (am grundlagen) förbjöd myndigheterna att vidta åtgärder. På exakt samma vis fungerar den svenska grundlagen. Inte ens härbärgena i Stockholm tar emot vem som helst. Det skulle inte fungera.

Jag brukar själv då och då köpa och läsa tidskriften Situation Stockholm, som ofta berör dessa frågeställningar.

Vill man vara utslagen och leva på det viset så kan socialtjänsten inte göra något åt det! Svaret på frågeställningen är således bör!


Addendum
Artikeln verkar förutsätta att vi politiker sitter i en drös i kommunhuset och bara väntar på att springa ut på gatan för att rädda människosjälar. Så är det förvisso inte. I aktuellt fall gäller socialförvaltningen, som då finns i tvålfabriken. Vi politiker är fritidsdylika och träffas ca 1 gång per månad för att fatta strategiska beslut. Dessutom vore det ganska farligt, som politiker utan alla kunskap om sociallagstiftning, att ingripa på något vis. Det skulle kunna leda till polisanmälningar mm. Dvs personalen inom socialtjänsten genomför (hur) och vi politiker tilldelare resurser (vad).

Som ledamot av socialnämnden uppbär jag endast ett arvode för sammanträde med 500 kr. Sist tog mötet 5 timmar.

Valet 2010 - Alliansen har tagit täten!

Med två procents övervikt har nu Sveriges Allianspartier tagit ledning över en rödgrön konstellation. Det är för första gången på 4 år. Det mest märkliga är moderaternas ökning. Det påstås att väljare från (S) går över till (M). Man kan ju verkligen fundera över hur en del tänker. Eller kanske inte!Ja vi får väl se hur det går till nästa mätning.

En orsak till de röd grönas tillbakagång skulle enligt expertisen bero på att de nu börjat att få bekänna färg. Inte minst den underliga folkomröstningen om Förbifart Stockholm, bensinpriserna och fastighetsskatt.

Kvar står också det faktum att många socialdemokrater är skeptiska till (MP) och många mittenväljare till (V). Den som röstar på (S) får (V) och (MP) på köpet.

(S) har ju försökt att profilera sig som ett mittenparti men har nu dragits långt vänsterut av vänsterpartiets krav!

Ja att gå till val på att höja skatter är kanske inte det mest smarta draget. Har riket dessutom goda finanser i förhållande till omvärlden blir det oxo svårare. Sedan kanske de tre rödgröna har svårt att få ihop en hållbar gemenskap. (V) är ju utdelningspartiet av inbetalda skatter medan (MP) är mer hovsamma. Inom (S) råder akut brist på kompetenta politiker.


En annan orsak skulle vara att soffliggarna hos de borgerliga börjat vakna och insett fara å färde dvs att man kommer att drabbas av skattehöjningar vid ett regimskifte. Nja möjligen.

De olika mätningarna fortsätter i god stil. En sak, som jag tycker är underligt är att ingen i vår familj någonsin trots 4-5 telefoner blivit uppringd av något av dessa Gallup-företag. Ibland undrar man om det inte är tärning, som gäller?

torsdag, maj 27, 2010

Möjliga valresultat i Gnesta

Gnesta-alliansen, som är en höger-liberal koalition, har styrt Gnesta i snart 6 år. Alliansen går till val på att styra ytterligare 4 år. Arbetet i alliansen under de senaste åren har varit tufft, särskilt med världsekonomin och lägre skatteintäker. Men vi har fått ihop det hela och sluppit skattehöjningar. Ibland har olika beslut väckt stora känslor, som t e x omläggningen av skolverksamheten i ytterskolorna. Men vi hade och har alltid barnens bästa framför oss och det kommer vi givetvis att fortsätta med. Under dessa år har det hänt mycket i Gnesta inte minst kring tågkommunikationer och utbyggnad av kommunen. Gnesta kommun ökar mest i hela Sörmland!

I Gnesta har alliansen 16 mandat av de 31 möjliga. Knapp majoritet således. I ett tänkt scenario skulle sverigedemokraterna kunna tänkas få ett mandat. Man var inte så långt ifrån förra valet. Vidare kunde man tänka sig att alliansen får 15 mandat och röda och gröna partier 15 mandat. Vad händer då?

Om man nu inte vill regera ihop med sverigedemokraterna, återstår egentligen tre lösningar: En ytterlösning med moderater och socialdemokrater, en vänster-liberal lösning utan (KD) och (M) eller en höger-liberal lösning med (MP).

Den senare lösningen höger-liberal-(MP) styrde Gnesta kommun 1998-2002 med gott resultat. Miljöpartiet har ju för övrigt valt att inte skapa något gemensamt program tillsammans med (S) och (V). Valet blir nog spännande liksom efterföljande förhandlingar.

Fotnot: Liberala partier (FP) och (C).

Statlig A-kassa

Folkpartiet vill förändra hela A-kassesystemet, vilket i och för sig även Miljöpartiet vill. Henrik Brors i DN (något moderat till sin framtoning) gillar inte att Folkpartiet har en egen uppfattning. "Alliansen har ju kommit överens om hur det skall vara"! Med denna inställning kan man ju undra om det är nödvändigt med flera partier? Eller om alla överenskommelser gäller för evigt? Knappast!

FP vill att alla skall omfattas av detta system. Idag saknar 1,5 miljon människor detta viktiga skydd. Man kan ju undra över varför LO är motståndare till detta? Motivet kan ju knappast vara någon större omsorg om dessa 1,5 miljoner personer, som saknar skydd. Nej det är nog snarare så att man värnar om sig själva, vilket vittnar om en genant egoism.

FP förslag är utmärkt och ger alla det skydd, som behövs för framtiden! Det konservativa LO får syssla med sin egenkärlek i detta fall någon annanstans.

Det socialistiska Olofström

Det är intressant att titta runt på de olika kommunernas hemsidor. De flesta är mycket bra och diskreta och demokratiska avseende politik och politiker, som Gnesta kommuns hemsida.

Om man på Olofströms hemsida klickar på Kontakt med politiker får man upp detta med kontaktuppgifter:

Ledande politiker
Ordförande för Fullmäktige: Kjell-Åke Karlsson (s)
Ordförande för Kommunstyrelsen: Margaretha Olsson (s)
Ordförande Byggnadsnämnden: Pirjo Veteli (s)
Ordförande Kultur och Fritidsnämnden: Patrik Sjöstedt (s)

Ordförande Socialnämnden: Miroslav Milurovic (s)
Ordförande Utbildningsnämnden: Rolf Persson (s)

Tala om navelskådande arrogans. Påminner om det Stalinistiska Sovjet!

Debatt om landsbygdens vård

Sörmlands Nyheter har öppnat ett diskussionsforum om den framtida landsbygdens vård på sin hemsida. Klicka här: http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.712162 .

Landstinget har haft en hearing i Stjärnhov i ämnet, som skapat en hel del diskussioner. Men besök gärna ovanstående sida och lämna dina synpunkter. Det är viktigt! Stureplanspolitik måste bekämpas!

Stureplanspolitik
Stureplans-politiker betackar vi oss för. Det skall vara enkelt att bo vid Stureplan medan medmänniskorna ute i omgivningarna, t ex Gnesta ytterområden, skall ha ett elände!

Varför skall man vara äldre, fattig, sjuk och beroende av bil när man kan vara ung och frisk med hög lön och bo på Östermalm?

Den enes död den andres levebröd

Detta något tillspetsade citat skulle kunna appliceras på Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. 2009 beslutade kommunfullmäktige att ytterskolornas klass 5 och 6 liksom 7-9 tidigare skulle förläggas till Freja-skolan i Gnesta pga för få elever.

En del föräldrar valde då i Stjärnhov att flytta sina barn till friskolan i Dunker. Nu har vi fått besked från Dunker att detta räddade friskolan där. Den hade annars varit tvungen att lägga ned sin verksamhet.


I dagarna presenteras även den attitydundersökning, som gjorts kring de elever, som flyttade tidigare från Stjärnhov, Björnlunda och Laxne skolor. Framför allt klass 5C vid Freja med 25 elever, som består av barn från dessa kommundelar, är intressant.

Resultatet kommer att presenteras på en presskonferens på fredag morgon av BoU ordförande Ingalill Fredriksson och informationsansvarig vid Gnesta kommun Anna Sandklev!

onsdag, maj 26, 2010

Vart är socialdemokratin på väg?

Den senaste tiden har ett antal skandaler drabbat det socialdemokratiska partierna. Man kan med anledning av detta undra över vad dagens socialdemokrater är på väg? På 50- och 60-talet hade vi en statsminister, som de flesta värderade högt Tage Erlander även om han fläckades av utrotningen av RADIO NORD och RADIO SYD. Nu möts vi av:

1. Den socialdemokratiska mutskandalen i Göteborgs bostadsbolag. Ja visserligen har bara tjänstemäns huvud rullat men politiskt ansvariga är socialdemokrater.

2. En socialdemokratisk toppolitiker i Stocholm häktas för stämpling till kidnapping i samverkan med en diplomat från den Syriska ambassaden. Man blir bara häpen. Det var inte länge sedan man brände den svenska flaggan i Syrien! Den enda tidning, som namgivit honom är Expressen. SVT, tiger som muren!

3. Socialdemokrater i Stockholms län fuskar med nomineringsprocessen. En riksdagskandidat på 10:e plats har genom att låta sina olika släktingar starta fiktiva socialdemokratiska föreningar, som på så vis kan nominera honom i provvalen, nu fått möjlighet att bli invald i riksdagen. Med detta skulle vi således få fuskare invalda i rikets högsta ämbete! Kanske en och annan invandrare från Turkiet inte vill förknippas med denna skam!

Enligt liberala uppgifter på nätet är denne person även medlem av en organisation på yttersta högerkanten i Turkiet! Hm ändamålen helgar medlen!

Tage Erlander måtte rotera i sin grav med denna utveckling av toppolitiker inom sitt parti! Man kan bara hoppas att Mona Sahlin, som verkar vara en hederlig person städar ur det värsta ur sitt parti!

Som vanligt noterar vi att TV4, som även studerat moderata valövningar presenterar denna senaste händelse i TV4 nyheter, som på text-TV.

Sveriges socialistiska television, SVT, tiger som muren, som vanligt när det gäller vänsterns politiska övertramp!

tisdag, maj 25, 2010

Motprestation för socialbidrag

Folkpartiet vill införa krav på motprestation av arbetsföra för socialbidrag, enligt Dagens DN.

Om vi ska lyckas bryta utanförskapet måste vi ha en tydlig arbetslinje i försörjningssystemet, säger FP:s partisekreterare Erik Ullenhag till TT. Socialbidraget eller försörjningsstödet var aldrig tänkt för arbetsföra personer. Det är inte rimligt, anser han att invandrare och ungdomar tillåts passiviseras och fastna i bidragsberoende.

En självklarhet kan man tycka. Mottagande av socialbidrag måste ju vara en högst extraordinär åtgärd och inte ett sätt att försörja sig i livet. För övrigt finns det massor med jobb inom det sk välfärdsområdet, som skulle behöva förstärkning. En bättre kontakt med arbetslivet snarare än socialtjänsten kanske även kan ge behövlig praktik och möjlighet till ett jobb och självförsörjning.

måndag, maj 24, 2010

Svensken mer positiv till invandrare

SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har undersökt attityder till invandring i Sverige. Tyvärr är rapporten ganska luddig, otydlig och på gränsen till tolkningsbar. Många av frågeställningarna är inte adekvata och ledande. Bl a har Institutet uppenbara problem med att skilja på kategorin invandrare och flyktingar, vilket ju är två helt olika saker. Men efter mycket grubblande över rapporten kan vi konstateras att:

Svensken blivit mer positiv till invandrare. Endast 36 procent av befolkningen tycker att vi har för många invandrare.

När det gäller flyktingar är man dock inte lika positiva. 48 procent av den svenska befolkningen tycker att vi tar emot för många flyktingar.

Till och med i de med flyktingvänliga partierna (V) och (MP) är det dock över 20 procent, som inte gillar nuvarande flyktingpolitik.

När det gäller religionsfrågan är det dock synnerligen dåligt över hela linjen för de etablerade partierna. Endast hälften av (V) och (MP) sympatisörer tycker att invandrare fritt skall få utöva sin religion. Lägst ligger (C) med 30 procent. För Folkpartiets del har detta engagemang minskat från 63 procent 1991 till 41 procent idag. Riksgenomsnittet för fritt utövande är 40 procent idag. Man är således ganska snarstucken till främmande religioner.

Rapporten är dock intressant så till vida att man nog kan säga att 50- och 60-talets invandrare från Italien, Grekland, Jugoslavien och Tjeckoslovakien har en mycket hög migrationsnivå. Vi får se hur det blir med främst utomeuropeiska flyktingar. Flyktingmottagningen från utom-europeiska länder har ju ökat dramatiskt de senaste 10 åren.

Det som verkar mest märkligt är att de som accepterar invandrare i mindre mån är benägna att ge sitt medgivande till att de utövar en främmande religion. Det synes mig vara ganska inhumant!

Slutsatser om det senaste decenniets flyktingmottagning lär vi kunna dra om en så där 10 år. Sedan måste SOM-institutet höja sin granularitet och konkretisering i detta ämne. Idag är deras rapporter alltför luddiga och trubbiga för att man skall kunna dra några mer avancerade slutsatser .

Är barn hot mot miljön?

I en rapport från Svenskt Näringsliv 2010 beskrivs åtta exempel på en miljöbalk utan gränser. Man har följt ett antal tvister och slutresultatet av dem i Miljödomstolen, som givetvis vaktar över den svenska miljöbalken.

Ett av exemplen i rapporten är det rubricerade "Är barn hot mot miljön" är hämtad från någon fotbollsplan i Sverige. Under min tid som ordförande i Gnesta Miljö- och byggnämnd hade vi ett likande exempel, som gällde fotbollsplanen i Björnlunda. Denna övning resulterade så småningom i vissa matchrestriktioner för anläggningen.

Rapporten är tankeväckande Är barnen ett hot mot miljön? Är det inte snarare så att miljön är ett latent hot mot barnen? Läs och begrunda!

Klicka här så kommer du till rapporten!

söndag, maj 23, 2010

Söndagkväll och riktigt tyst

Lugnet under söndageftermiddag och kväll var inte skenbart. Så småningom visade det sig att varken den fasta telefonen eller Telias mobiltelefonsystem fungerade i Laxne-trakten. Spärrton resp ingen signal. Att nå 112 var således omöjligt.

Vad jag vet har något liknande inte inträffat sedan stormen Gudrun. Men då tog det ett tag innan lokalsamtal och mobil kopplades ur. Inga meddelanden whats so ever om problemet någonstans. Lustigt nog så fungerade Internet-anslutningen om än med reducerad hastighet. Enligt Telia driftinformation skulle felet vara avhjälpt kl 0200 på måndagmorgonen!

Undrar hur man skulle gjort om man behövt ringa 112. Mejla via nätet? Röksignaler? Näverlur? Rota fram den gamla kortvågsutrustningen? Ja man känner sig lite som The lonely ranger!

Söndagkväll

Tyst i huset! Frugan utflugen! Brukar betyda ett dopp i stora badkaret och sen Poirot kl 21.00. I badets lugn och värma kan man sen komplettera om man inte klarat nåt i SN:s lördagskryss eller DN:s fredags dito.

Sen blir det kanske en stund med en bok. Såg att Håkan Nesser nya bok DE ENSAMMA är till försäljning, gjorde en snabb bokning till Ad Libris. Såväl Agatha Christie, som Håkan Nesser passar mig utmärkt i deckargenren. Inte så våldsam och blodig som Mankels Wallander eller Stieg Larssons trilogi.

Har tre andra författare just på nattduksbordet John Ajvide Lindkvist med LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN. John har ett förflutet i min gamla skola i Blackeberg och det är ganska intressant att läsa om delvis kända miljöer även om jag är några år äldre. Han kanske inte är helt rätt för mig men vi försöker väl ändå!

Den andra författaren är Ann Cleeves, som skriver deckare om Jimmie Perez på Shetlandsöarna. Kan med fördel även läsas på engelska. Men då behövs kanske ett engelsk-shetländskt lexikon (finns på internet). Shetländskan ligger närmare skandinaviska. Men förtvivla icke shetländskan avser mest geografiska företeelser, hus och hem. Hon har gett ut fyra böcker i denna serie med vitt, svart, rött och blått i titlarna. Den senaste heter BLUE LIGHTNING.

En annan bok som jag då och då försöker ta tag i är Herta Müllers Atemschaukel. Men det är inte helt enkelt. Och hennes egenartade ordkonstruktioner är riktigt filosofiska men inte alltid snabbt förståeliga. Kämpar på således med ibland flera böcker samtidigt. Får man verkligen göra så?

Appropå TV4 satsning på Sveriges historia med Dick Harrison och Martin Timell så fick jag för en tid sedan en spännande bo av min yngsta dotter, som heter I ARNS FOTSPÅR med förord av Jan Guillou. Boken beskrev konungarikets Sveriges uppkomst i väster- och östergötland. Många fina bilder och lättläst. Tänk när man var ung så drog inte detta alls. Nu på sin ålders höst är intresset oerhört mycket större. Är det konsten att presentera, som förändrats? Är det månne så att i en otydlig historia kan man väva in egna tankegångar?

Böcker är bra. Dock inte i ett badkar. Där lever de ett farligt liv. Med tidningen är det enklare. Kommer alltid ut ett nytt exemplar påföljande dag.

Fotboll 2:a världskrigets fortsättning?

I ungdomen åkte jag ofta till Råsunda forbollsstadion på söndagar. Buss 113 från Islandstorget och gamla 15 från Sumpan till Råsunda, var det som gällde. Djurgården hette och heter favoritlaget. Fotbolls-VM 1958 var höjdpunkten. Då kunde man fylla sitt autografblock snabbt. DIF och AIK herrlag tillsammans på en bänkraka på södra sittplats (tidigare ståplats). Fritidsutbuden var inte så stora då som idag, så det blev mycket fotboll. Men med åren tilltog oxo kunskapen att det fanns andra värden än fotboll att ägna sig åt.

Utvecklingen av fotbollen och dess kultur har varit synnerligen märklig i många länder. Undrar om inte denna sport har utvecklats, som ett substitut för ett nytt världskrig. England, Italien, Spanien och Grekland för att nämna några länder råder det närmast krigsstämning kring varje elitmatch.

Det man kan bli lätt förundrad över är hur 40.000 människor, frivilligt beger sig till San Siro stadion i Milano kl 05.00 på morgonen, för att hylla UEFA-CUP mästarna Inter. Laget som slog Bayern München en dag tidigare i Spanien. I Milano är det kolsvart tidigt på morgonen. Inte som i Sverige,

Ett substitut för dem, som inte kom längre i livet? Eller ett annat för att ha förlorat det riktiga kriget? Ja något förunderligt är det. Lika förunderligt är det att Ishockey-VM spelas när solen börjar gassa som varmast! Hur orkar man intressera sig för detta? Ja reportrarna givetvis. De måste. Det är ju deras försörjning. Men allmänheten?

En övermåtta av entusiasm således. Var skulle dessa länder vara om en sådan anda även gällde andra områden. Utveckling, jobb, demokrati mm?

Måste dock medge att jag befann mig i Rålandshovsparken sommaren 1994 och någon gång även senare på Medborgarplatsen, så riktigt vuxen är man nog inte än!

lördag, maj 22, 2010

Sveriges största tävling

Är utan jämförelse halvmaratonen i Göteborg med över 60.000 deltagare. Slår ut Stockholm Maraton så det ryker.

Man kanske hade förväntat sig någon form av sändning från statstelevisionen eller skall vi säga Stockholms-televisionen? Inte ett ljud. Alltför långt från Gärdet på Östermalm.

SVT börjar alltmer likna Stureplans-partietet. Man skall vara ung, välavlönad och Östermalmsbo i motsats till gammal, fattig och boende i övriga landet.

Ingrid Segerstedt Wiberg ur tiden

Ingrid Segerstedt Wiberg har gått ur tiden 98 år gammal. På 60- och 70-talet tjänade hon som en stor inspirationskälla för många liberaler. Hon var ledamot i riksdagen för folkpartiet 1958—70, ordförande i Svenska FN-förbundet och arbetade som journalist på GT och Göteborgs-Posten. Hon blev känd, som en stridbar och engagerad debattör, bland annat i socialpolitik, utbildnings-, invandrings- och flyktingfrågor.

2006 utdömde Europadomstolen skadestånd till Segerstedt Wiberg och fem andra svenskar, med anledning av hur de hanterats av Säkerhetspolisen (Säpo).

Ingrid var dotter till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings chefredaktör Torgny Segerstedt, som under kriget var en av de främsta motståndarna mot nazismen i Sverige.

Your station of the stars 3


Stora delar av Olof Palmes gärning ett misslyckande? Är slutorden ur en skrift av Klas Eklund om Olof Palmes gärningar. Jag kan nog inte hålla med om detta. Palme hade ett stort inflytande inom många områden. Visserligen omdiskuterad och inte alltid någon gunstling i borgerliga läger.

Men i ett för mig avgörande avseende bar han sig illa åt. Nedläggningarna av Radio Nord och Syd. Dessa dåd, som jag nu skriver om för tredje gången är en skillnad avgörande skillnad mellan liberalism och socialism. För en yngre oskuldsfull generation okänd. För oss äldre ett bevis på socialismens intolerans. För oss var valet enkelt mellan det öppna liberala och den instängda socialismen!

You're in tune with radio Luxembourg. Your station of the stars, broadcasting on 208 meters mediumwave and 49.26 meters on the shortwave-band.

För oss unga var radiostationerna utanför Sverige friheten kring 1960 när världen tog jättekliv utom Sveriges Radio, som då var språkrör och huvudkanal för socialdemokraternas socialistiska propaganda under ledning av Tage Erlander. Programmen från Radio Luxemburg producerades i London men sändes från just Luxemburg.I Sverige startade vid denna tid Radio Nord, som sände bra program och den musik, som svensk ungdom uppskattade. Detta var givetvis en stor nagel i ögat på den dåvarande svenska regeringen. Radio Nord sände från fartyget Bon Jour utanför Stockholm och fick finnas kvar under 1961 och 1962.

Tio i topp, kvällstoppen och allt vad det heter av ung modern och progressiv musik fanns med. En särskild lag antogs i riksdagen 1962, som förbjöd Radio Nord. En närmast stalinistisk maktdemonstration på det fria ordet. Vid denna tid insåg vi genast att socialism var motsats till frihet och gjorde valet för oss unga ganska enkelt.

Under 80-talet kom sedermera allt fler satelliteter upp, som medförde att det då gick att titta på TV från hela världen. En pikant detalj i det fria ordet och socialismens dilemma kan substansieras i den kända socialdemokraten och EU-parlamentarikern Maj-Britt Theorin, som då ville förbjuda paraboler.

Vi noterar att socialdemokraternas påläggskalv i Gnesta gillar hårdrock! Om socialismen fått råda så hade det nog bara varit knätofs än idag i Sverige! Historia är bra och läsvärt!

torsdag, maj 20, 2010

Försvaret en spricka i alliansen?

Sveriges Television, text-TV skribent (rejält vänster) har som dagens största nyhet att Folkpartiets krav på ett svenskt försvar värt namnet, har "Skapat en djup spricka i alliansen"!

Några större tokigheter få man leta efter. Varje parti i en demokratisk stat har givetvis möjlighet att framföra sitts partis egen uppfattning.

När kommenterade denne text-TV skribent de rödgrönas splittring i energifrågan? Miljöpartiet vill höja bensinskatten med 2 kronor, vilket Mona Sahlin inte vill! Är detta inte en stor splittring?

I sakfrågan har FP rätt. Försvarets kapacitet idag jämfört med 10 år sedan är ca 10%. Det håller givetvis inte! Särskilt om man har en stormakt i närheten på frammarsch!

Gnesta tar emot flyktingbarn

Många bloggare i Gnesta läser tidningen och tillskriver sig äran av att ha ordnat så att Gnesta tar emot fler flyktingar. Vid tisdagens socialnämnd diskuterades denna fråga igen. Det är nämligen inte så enkelt att ordna till det hela.

Vi har således en skriande bostadsbrist och det innebär att vi i första hand tar emot 5 barn, som kan placeras i familjehem. Fn efterlyser socialförvaltningen intresserade familjer. Det finns således just nu inga antagna. Har du möjlighet så ring 0158-70000!

Gnesta kommun har alltid under årens lopp tagit emot flyktingar, som kan hanteras med de resurser, som kommunen har. För Gnesta del är det så att t ex jobb ofta finns i Stockholm. Vi har ingen arbetsförmedling. Vi har inget gymnasium. Det innebär givetvis en hel del begränsningar för de något äldre flyktingar, som kommer hit!

Det positiva är att senare års integration synes ha fungerat väl! Vi får hoppas att Gnesta även fortsättningsvis kan ta emot barn i familjehem. Gör Din insats!

Bilen ingen miljöbov i Sverige!

Vissa partier har ju utnämnt bilen till hatobjekt nummer ett, därvid förtigande gällande utsläppsstatistik. I Sverige släpps det ut ca 1,6 ton koldioxid räknat per invånare av industri, uppvärmning mm. Merparten släpps ut av jordbruk, industri, eltillverkning, värme och lastbilar.

Endast en mindre del av detta släpps ut av personbilar, som givetvis är landsbygdens nerv. I USA släpper man ut 5 ton koldioxid per invånare och år. Där har man ett stort problem!

I Europa släpper Sverige ut minst koldioxid av alla länder. Särskilt tydligt blir detta om man även räknar med klimatfaktorn (kallt klimat och lågt solstånd jämfört med Europa).

I det vindkrafttäta och förstörda landet Danmark, som även saknar omfattande industri släpper man ut dubbelt så mycket koldioxid, som Sverige. I Danmark talar ingen om att höja bensinpriset med 2 kr! Utsläppen i t ex Tyskland och Polen skall vi inte ens tala om!

Stureplans-politiker betackar vi oss för. Det skall vara enkelt att bo vid Stureplan medan medmänniskorna ute i omgivningarna, t ex Gnesta ytterområden, skall ha ett elände!

Varför skall man vara äldre, fattig, sjuk och beroende av bil när man kan vara ung och frisk med hög lön och bo på Östermalm?

Fler bostäder behövs i Gnesta

Vid tisdagens socialnämnd kom behovet av fler lägenheter för äldre och sk LSS-boenden upp. Kommunen är skyldig att hjälpa ungdomar, som behöver ett visst stöd för att klara vardagen. Detta brukar arrangeras kring egna boenden i anslutning till gemensam lokal där kommunens stödpersonal finns.

Dessa ungdomar liksom äldre vill bo centralt i Gnesta.I Gnesta råder dock en skriande bostadsbrist, som blir allt påtagligare. De närmaste bostadsplanerna, som finns är vid Tulegatan bort mot Power-huset. Senare kan möjligen ett bygge komma igång på andra sidan Tulegatan, där ett uttjänst dagis planeras att rivas.

Men som sagt alla byggnationer verkar komma att ta lång tid pga olika överklaganden. Det innebär att ungdomar med behov av eget boende får bo kvar hemma och att äldre med behov av större närhet till service, apotek, vårdcentral etc får vänta! En icke helt bra situation.

Dessa behövliga byggnationer har två partier i Gnesta satt sig emot. Kolla innan du röstar i höst, vilka det är!

onsdag, maj 19, 2010

Friska debattinlägg

Gnesta kommun vill ju ha in synpunkter på sådant som kan förbättra kommunen.En fd Västeråsbo med adress Baldersgränd kommer med friska inlägg i debatten.

Bl a vill han "däcka" järnvägen vid Bryggeriudden. En utmärkt idé, som avsevärt skulle gynna tätorten och "Bryggarna".

Den friska idén med ångbåtar på Frösjön och i varje fall till Klemmingsberg där det kärvar till sig både på djup, bredd och höjd för att komma till Laxne är oxo en önskedröm. Jag får tillstå att jag slagit på ordet ångmaskin, steam-engine eller compound-engine ett antal gånger.

Det som skulle vara oerhört häftigt vore en Östra Sörmlands kanal från Mälaren i Mariefred till Östersjön i Trosa via Visnaren, Marvikarna, Klemmingen, Frösjön, Sillen och Trosa-ån. Detta dock kanske till förfång för det rörliga friluftslivet!

Friska idéer är alltid välkomna! Sen gäller det att hitta finansiärer. Vid utbyggnaden av Gnesta stationsområde tog Banverket större delen med ca 100 miljoner kr och kommunen bidrog med 15.

Fler sommarjobb för ungdomar i Gnesta

Vid gårdagens socialnämnd beslutades att satsa ytterligare medel för att så många ungdomar som möjligt skall få sommarjobb i kommunen.Det finns hittills 35 platser och 60 sökande. Om det är möjligt skulle man kunna dela upp sommarjobben på tre delar istället för två. Då skulle alla 60 sökande kunna få jobb! De ekonomiska resurserna finns. Nu gäller det att hitta jobben!

lördag, maj 15, 2010

Varm varmare varmast

Och naturen slog till med 24 grader, som toppnotering. Det gladde vår vägförenings arbetslag, som hade dagen till att lägga ut bryggor i Marviken och Svinsjön. En fantastisk dag.

I dagens lokalblad tog reportern Annika Clemens upp ett högst påtagligt hot; Bristen på olja i framtiden. Kanske ett av de stösta hoten vi har för framtiden. Det är nu som man måste påbörja omställningen av energi-användningen för framtiden.


Det borde nog inrättas en särskild energikommission med uppgift att stödja införandet av ny teknik. Detta är processer, som kan ta 15-20 år att genomföra och det är viktigt att Sverige med sitt kalla klimat och långa resvägar, är på framkanten. I Europa är Sverige till ytan tredje största landet efter Frankrike och Spanien.

I vår riksdag finns det tyvärr få tekniker. Merparten är socialt inriktade, vilket innebär underskott på kunskap i ämnet, som kan inverka menligt på framtida bra lösningar!

För egen del tror vi på metanol, som ersättning för diesel. Metanol kan utvinnas ur jordbruk, skog samt inte minst intressant ur koldioxid från luften och el. Den senare kanske från ett vindkraftverk. Då skapar man ett miljöneutralt drivmedel. Andra möjligheter är att utveckla bränslecellteknik med motorer, som kan fungera både på metanol och vätgas.

På aftonen noterades att vår vän på Frönäs nu utmålar centerpartiet, som judefientligt! Ibland kan det vara bra med en viss sans och koll på vad hans eget parti tycker i frågan! I varje fall är hans parti inte särskilt entusiastiska med den mosaiska religionen.

fredag, maj 14, 2010

Blöt blötare blötast

Regntunga skyar, låten ni vet, stämmer rätt bra på vädret den senaste veckan. Under förmiddagen var det lite uppehåll och jag och hustrun, som sköter bokningen av övernattningsfaciliteterna för Östra Sörmlands gruvförening, ÖSG, tog en tur upp till Skottvångs gruva.

För en hundralapp kan man övernatta i en barack med känsla från lumpen. I detta ingår då även möjlighet till bastu samt givetvis dusch. Vi träffade två som skulle övernatta där. De hade med sig cyklar och skulle enligt egen utsago cykla på Sörmlandsleden. Lät ganska tufft. Vi föreslog att de istället skulle nyttja Näckrosleden, en 70 mil lång cykelled i Sörmland, som även den passerar Skottvångs gruva.

Hemkomna bänkade vi oss med ägg och Bollnäs-fil samt DN, SN och SP. Noterade att den gamle centerpartisten, numera socialdemokraten Wäinö Andersson, fått in två identiska debattinlägg i SN och SP. I den senare även med färgbild! Han torde med detta ha satt ett nytt publiceringsrekord!

I sitt inlägg recenseras politiska bloggar, som finns i trakten samt att han inte gillar politiker med erfarenhet. Nej kunskap kan ju vara farligt. Det kunde ju säkert författaren Aleksandr Solzjenitsyn vidimera. Gulag till dem som vet för mycket!

Nej, nu skall vi träffa ett gäng och stoppa ner sommarvattenpumpen i sjön! För nu skall väl äntligen järnnätterna vara slut! Vatten är guld. I synnerhet om det kommer ur en slang och inte enbart uppifrån.

torsdag, maj 13, 2010

En bra badsommar i Gnesta!


För att undvika diverse spekulationer i Sörmlands Nyheter, kan vi meddela att det sommaren 2010 blir det såväl badbuss från Gnesta till Klemmingsbergsbadet, som simundervisning i Nyckelsjön, Gåsinge och Dammhagen, Stjärnhov.

Fritidschefen Mikael Karlsson fick uppdraget redan 2009 att tillse detta. Den förändring, som skulle ske mot tidigare var att verksamheten skulle, med ekonomiskt stöd av kommunen, överlåtas på någon förening, att driva. Förutsatt vädergudarnas bidrag så blir det fortsättningsvis en bra badsommar i Gnesta kommun!

Det har således aldrig varit aktuellt att lägga ned verksamheterna, vilket man skulle kunna tro när man läser lokalbladet.

onsdag, maj 12, 2010

Gnesta ökar mest i Sörmland - igen!

Befolkningsutvecklingen i Sörmland första kvartalet 2010:

Placering, Ort, antal inv, nya invånare, procentuell förändring

1. Gnesta ..... 10.358 40 0,39
2. Trosa ...... 11.475 29 0,25
3. Strängnäs .. 32.099 75 0,23
4. Nyköping ... 51.277 68 0,13
5. Katrineholm .32.333 30 0,09
6. Eskilstuna . 95.615 38 0,04
7. Flen ....... 16.138 -1 -0,01
8. Oxelösund .. 11.119 -7 -0,06
9. Vingåker .... 8.888-23 -0,26

Välregisserat 10 Downing Street drama!

Britter har en feblesse för stora dramer. Under söndag och måndag kunde man på första parkett, BBC och SKY News, följa detta drama minut för minut. Centrum för händelserna var number 10 Downing Street, som numera är en avstängd gata. Så var det inte 1961 när jag, som 16-åring besökte London för första gången.

Det välregisserade dramat, som bort' ha tillfredsställt en viss William, började med att Labour´s Gordon Brown, som stiger ur number 10 och förklarar sin resignation vid talarstolen hand i hand med sin hustru. Därefter iväg till drottningen. Från drottningen kommer sedan den nye premiärministern Tories' David Cameron till number 10 hand i hand med sin hustru. Håller ett tal och sedan in i number 10.

Lite senare dyker Liberaldemokraternas Nick Clegg upp, vinkar till publiken går fram till dörren number 10, som händelsevis just då öppnas av David Cameron, varvid de två herrarna skakar hand och vinkar till publikens förtjusning. Ett välregisserat drama in och ut genom dörrar.

Den nya regeringen har viktiga frågor att ta hand om omedelbart. Den högsta arbetslösheten på 16 år. Det höga budgetunderskottet. En stor utmaning för ett land, som under många år levt över sina tillgångar. Särskilt priserna på bostadssektorn har dragit iväg och utgör kanske en gigantisk bubbla, som kan spricka likt USA.

Mina bekanta i Fulham köpte sitt typiska engelska radhus i Fulham för många år sedan. Priset var då ung 20.000 pund. Idag talar vi kanske om 400.000 pund. Ingen dålig värdestegring. Men sälja? Man måste ju alltid bo någonstans. Många engelsmän köper hus i Portugal, Spanien och Frankrike. Månne kanske slut på denna överkonsumtion?

Men som sagt att följa spelet var intressant och spännande. Det tog ung 5 dagar att forma den nya konstellationen. I Gnesta 2002 tog det över en månad att förhandla fram en regeringsduglig konstellation.


David Cameron och Nick Clegg är utseendemässigt väldigt lika. Jag brukar skilja dem åt på slipsen. Clegg brukar ha gul sådan. Kanske ett starkt radarpar för framtiden. Själv skulle jag kalla dem The Twins!

Enligt engelsk TV var det Clegg, som fick dra det tunga lasset för att skapa koalitionen. Han lär ha jobbat oavbrutet i fyra dagar för att få det iland. I alla fall har nu Storbrittanien för första gången sedan 2:a världskriget en regering med stor legitimitet med 60% av väljarkåren bakom sig. Tidigare regeringar har inte ens nått upp till 45%.

måndag, maj 10, 2010

"Alliansen vill renovera badhuset"

Efter måndagmorgonens boule-spel i Björnlunda med likasinnade blev det hemgång och läsning av såväl lördags-, söndags- samt måndagstidningar. Ja SN utkommer ju inte på söndagar men däremot DN.

Noterade att SN skrev om fredagens presskonferens med Gnesta-alliansen. Enligt min uppfattning var den viktigaste frågan att ge mer driftpengar till skolan och föreningslivet.

Sedan kan man givetvis diskutera olika investeringar där ombyggnation av Liljedalshemmet är viktig liksom etapp 1 för badhuset är en ren nödvändighet. Utöver detta skall man nog vara försiktig med skattebetalarnas pengar.

I Stjärnhov, Laxne och Björnlunda vill man uppenbarligen ha en större del av den kommunala kakan: Bättre kommunikationer, skola med F-6 och utökat byggande. Det är kanske något att fundera på!

Fyra år på denna blogg

Konstaterar att det nu gått exakt 4 år sedan jag började blogga. Under resans gång har det hittills blivit 326 inlägg. Av dessa är de flesta av politisk art och handlar ofta om energi- och miljöfrågor sett ur ett helhetsperspektiv.

Bloggen har sedan januari 2010 haft 1 700 unika besökare och varje vecka ungefär 250 återkommande men alltid unika träffar.

söndag, maj 09, 2010

30 år i Gnesta politiken

För ganska jämt 30 år sedan 1980-01-01 fick jag mitt första uppdrag för Folkpartiet i dåvarande Nyköpings kommun, som ledamot av en taxeringsnämnd för lantbruk. Sedan blev det 1983 en plats i Personalnämnden. Men det var egentligen inte förrän i januari 1986, som jag blev ersättare i kommunfullmäktige i kommunen. Dessförinnan hade jag dock varit aktiv för FP i Huddinge kommun med främsta mål att det byggdes en järnvägsstation i Flemingsberg.

1988 valdes jag till ordinarie ledamot av fullmäktige, tillika vice ordförande i skolstyrelsen och blev så småningom 1989 även ersättare i Nyköpings kommunstyrelse.

Jag var även aktiv i Gnesta-Daga kommundelsråd och aktiv i kommundelningskommittén för en delning av Nyköpings kommun i tre delar, Gnesta, Trosa och Nyköping, som startade 1987. Sedan 1992 är jag ledamot av Gnesta kommunfullmäktige.

Man börjar känna sig rätt ensam från dessa pionjärår. I Gnesta kommunfullmäktige finns det inga kvar. Den tidigaste jag kunde hitta är Sten E Karlsson (MP) från 1988, som numera lever ett stillsamt liv i Gnesta revision. Alf Uddberg(C), som bl a varit kommunstyrelseordförande i Gnesta fanns med på tidigt 80-tal. Under senare 80-talet fanns Kommundelsnämnden i Gnesta med Mats Klasson(C) ordf i Kultur- och tekniknämnden och Kjell Bernardsson(S) liksom Ulf Bergner(S) och Catrin Cedvén(S). Catrin hann med att vara socialnämndens ordförande på 90-talet innan hon började med landstingspolitik.

I kommundelningsgruppen fanns även Sven Andersson(M) och Kerstin Landin(C/MP) med som förespråkare för ett fritt Gnesta. Den som satsade första slanten på att stödja kommundelningsgruppen var dåvarande kyrkoherden i Frustuna, vars namn jag förträngt! Tiden med kommundelningen var nog de mest politiskt spännande, som jag deltagit i.

Är man intresserad av nya Gnesta kommuns tillkomst kan man läsa: Spelet om delningen : -och vad som hände sen i Gnesta, Nyköping och Trosa. Författare är Bo Höglander och Claes Wiklund.

30 år och tiden går. Ibland kan man bli lite irriterad när samma fråga kommer upp med samma argument och samma voteringsresultat. Eller när parti (X) motionerar om exakt samma fråga med i stort samma motivering. Men som sagt framtiden hör de yngre till. Ibland kan man dock tycka att kunskap och erfarenhet värderas väl lågt till förmån för ungdom och oerfarenhet. Men bäst är väl en mix av allt detta.

Nu har jag och partiet bestämt att det blir 4 år till på toppen. För en fritidspolitiker är tid viktig. De flesta yngre har ju ett ofta utmanade jobb, som det inte är så lätt att kombinera med fritidspolitik. Kraven på de unga blir allt tuffare med åren och utgör givetvis en del i ett demokratiskt underskott. Vi får hoppas att vi med mer erfarenhet och gott om tid, ändå fattar kloka beslut, som gynnar alla medborgare.

Jag ser fram mot att i höst få öppna Gnesta kommuns nya fullmäktige, som ålderman med 24 år i fullmäktige. Givetvis under förutsättning att man blir omvald!

Sommarsimskolor i Gåsinge och Dammhagen


M Schirén efterlyser information om simskolornas verksamhet. Jag förmodar att han menar sommarsimskolorna vid Nyckelsjön i Gåsinge och Dammhagen i Stjärnhov. I Frejahallen finns ju simskola följande skolans schema.

Jag efterfrågar dock detsamma. Jag tycker att sommarsimskolan är oerhört viktig både för invånarna och för sommargäster. Dessutom bör man lära sig att simma i verkliga förhållanden och inte i ett badhus, som närmast får betraktas som ett komplement till riktig simundervisning. Sommarsimskolorna kan givetvis även nyttjas av "storstadsborna" i Gnesta tätort!

Gnesta är en stor kommun till ytan med ibland ganska torftiga kommunikationer. Ungdomsverksamhet i hela kommunen är därför viktig. Som det nu är torde det finnas få kommunala aktiviteter i ytterområdena till skillnad mot centrala Gnesta.

Så givetvis sommarsimskolorna till folket även i år som de senaste trettio åren!

Mer pengar till skolorna i Gnesta kommun

På fredagen blev det full rulle igen. Först besök på VC Gnesta för lite koll av blodtryck mm med en läkare, som jag faktiskt har ett stort förtroende för. Inte alltid så! Sedan hem för att gå ut med min nya kompis Phoebi. Hon är en hund och vi trivs mycket bra ihop! I varje fall är det nyttigt med en runda i skogen. På eftermiddagen shopping till hustruns födelsedagsfest. Den perfekta laxen upphittades på Stopp. Senare på dagen iväg till en presskonferens med Gnesta-alliansen! Varvid meddelades att:

Den styrande majoriteten i Gnesta vill ge skolan ytterligare 6 miljoner kr för att klara skolans kvalitet 2011. Det innebär att man nu vill ändra ramarna, som skall beslutas i junis kommunfullmäktige. Det är givetvis nödvändigt och alldeles utmärkt!

Det kanske är så utmärkt att det även räcker till större lärarresurser för ytterskolorna i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov så att kanske man kan ha skolor med F-5 klasser! Vem vet? Men det skulle i alla avseenden säkert glädja många bland dem Oskar i Laxne och Sarah i Stjärnhov! Vad barnen tycker får vi snart reda på efter en undersökning bland femmor och sexor!

Elpriserna - kvalificerad utsugning!


Uppdrag granskning i SVT har sina ljusa stunder. Nyligen beskrev man i sitt program de ohämmade höjningarna och kapitalistiska girigheterna kring priset på el. Under en period på 10 år när konsumentprisindex ökat med cira 13 procent så har elpriset ökat med 100 procent.

För ett antal år sedan gjordes en sk "avreglering" av marknaden med syfte (hoppas vi) att sänka priset. Resultatet har blivit det helt motsatta med svenska regeringars tysta stöd. Det är ganska konstigt att det förmodligen mest miljövänliga energi vi har tillåts att öka i pris så kraftigt när det borde vara tvärtom för miljöns skull.

Generaldirektör för Energimyndigheten Tomas Kåberger, tycket detta är bra att företagen (Vattenfall, E-on) tar ut enorma övervinster. Han tycket det är helt ok att man dessutom exporterar elen för att tjäna pengar till Tyskland eller Danmark.

Han nämner inte ett ord om att Sverige är ett kallt land och därför behöver billig el för att värma hus.

I Tyskland borde man kunna klara sig med solfångare. Kåberger blir därmed en god representant för Stureplans-politiken och den kapitalistiska girigheten och inte en representant för det svenska folket. Därmed borde han givetvis fundera på om det är förenligt med hans ämbete!

Den gångna vinterns elräkningar ger vid handen att många nu inte får råd med sina elräkningar. Samtliga regeringskonstellationer säger sig värna om pensionärerna och vill ge minskad skatt, vilket skulle ge några 100-lappar mer per månad. Samtidigt säger man inte "flaska" om det faktum att samme pensionär nu fått 1000-lappen mer i månaden i elräkning.

Sveriges välfärd bygger på att vi har ett lågt elpris, som gynnar vår exportindustri. Industrin gynnar sedan sysselsättning. Ett lågt elpris gör att svagare gruppers välfärd ökar med att kunna lägga sina pengar på annat än el.

Vi gynnas definitivt inte av att sälja bort elen till andra stater och i fallet E-on, så hamnar vinsten utomlands, vilket det även i viss mån gör med Vattenfalls expansiva utlandsplaner.

För några år sedan, som följd av stormen Gudrun, lovade de större el-bolagen att ordna till distributionsnätet så att det skulle uppstå färre elavbrott. Det lät ju väldigt bra. Nu har vi fått facit. Kostnaden för dessa åtgärder betalas nu inte från bolagens övervinster utan med att höja nätkostnaden för alla abonnenter. Lurejdrejeri? Ja man kan ju undra!

Dela Vattenfall i två bolag. Ett bolag skall vara svenskt och inriktat på att ge svenskarna ett lågt elpris. Sänk elpriserna radikalt så att de kan jämföras med utvecklingen för konsumentprisindex. Allt till gagn för miljö och plånbok! Frågan borde mejslas ut mer i den politiska debatten. Vilka partier vill ha ett lågt elpris? Vilka vill fortsätta dessa ohemula ökningarna?

Ja det finns faktiskt ganska stora skillnader mellan riksdagspartierna kring elpriset. Kolla själv, vilken framtid ditt parti har i beredskap för din plånbok! Kanske dags att tänka om!

Britter demokratiska infantiler?

Med spänning har man följt den brittiska valrörelsen på SKY NEWS och BBC. Man kan lätt inse att britterna är inte som vi övriga demokratiska stater i Europa. I landet tycker man att om det inte finns ett parti med över 50% av parlamentrösterna så är det ett "hung parlament". Inställningen påvisar en ganska omfattande demokratisk infantilitet. Britten borde titta på omvärlden och se hur det fungerar. Inget särskilt konstigt med det och demokratiskt.

I en undersökning sägs nu att 2/3 av britterna vill ha en ny premiärminister. Inget konstigt med det heller. Det följer ju valresultatet med ung 1/3 röster på Labour.

Varför skulle det vara bra med ett valsystem, som gynnar stora partier eller två-partisystem. Har Storbrittanien klarat sig bättre än andra stater i Europa. Knappast! Om man nu skall ha ett system, som gynnar en-partistyre, varför har man då ett parlament? Det vore väl då enklare att den brittiska regeringen skötte allt, så sparade man massor med pengar! Eller har man bara parlamentet, som en täckmantel för att kunna kalla sig en demokratisk stat?

Det nuvarande maktsystemet gynnar huvudsakligen de två inblandade partierna Tories och Labour. Det handlar mer om att klia varandra på ryggen och skapa förmåner för politiker än om att reformera Storbrittanien socialt och ekonomiskt. 13 år med Labour har skapat ekonomiskt kaos och knappast minskad ekonomisk jämlikhet. Om ett "arbetarparti" inte förmår att minska ojämlikheter hur blir det då med det konservativa Tories? Nej få-partisystem gynnar endast kliandet. Se på Grekland, som helt domineras av tre politiska familjer. Här har ryggkliandet utvecklats till hög finess under åren på folkets bekostnad.

Det omöjliga valsystemet borde vara en nyckerfråga kring ev regeringskonstellationer. Om inte Tories vill förändra, bör Liberaldemokraterna bilda allians med Labour. Britter måste resa sig ur 1800-talet och avsvärja sig ett valsystem, som borde betecknas som odemokratiskt och korrupt.

torsdag, maj 06, 2010

Höger-vänster bråk eller rösta liberalt

I många tider har höger och vänster bråkat om vad som är bäst för framtidens människor. Man har ganska olika uppfattningar om hur framtiden skall skapas. På vänstersidan finns den radikala vänster fascismen typ AFA eller kommunister och på den facsistiska högersidan ND, Nationaldemokraterna.

På kvällen sände SVT2 ett reportage om Mexico. Ett land där det vänsterdominerade styret under 50 år i princip fört landet i djup misär. På senare år har landet fått en konservativ högerregering, som sökt minska missförhållanden men som istället fått problem med synnerligen grov brottslighet.

Det stora problemet i Mexico liksom i Grekland är korruption. Vare sig den är till vänster eller höger.Det förödar länderna och skapar problem för de svaga.

Man kan ju undra över varför inte fler röstar för ett liberalt upplyst samhälle. Där vitterhet, tro på individens förmånga och kreativ teknisk utveckling är höjdpunkter. De stora länder som i många år haft liberala ministärer är Kanada och Japan. Den sociala situationen i t ex Kanada och USA är därför högst olika.

Japan har sedan andra världskriget varit den nation som i alla avseende lyckats försörja nationen genom stora exportinkomster inom bil- och elektronikindustri!

Ja varför måste man vara så polariserad. Varför måste det utbryta ett mindre världskrig varje gång en viktig fotbollsmatch spelas i Premier League?

Rösta liberalt och skänk oss framgång på ett mer intellektuellt plan!

tisdag, maj 04, 2010

Mera arbete

På måndagsmorgonen var det purrning kl 0500. Lite ovant men mellan 0600 och 0800 skulle vi i Gnesta-alliansen dela ut information om vad vi genomfört de senaste fyra åren. Vi har framställt ett manifest, som blivit ganska omfattande. Det har oxo hänt mycket. Därtill har givetvis även oppositionen bidragit.

På den oerhört vackert belägna stationen vid Frösjön mötte man både pigga, alerta och trötta människor. De flesta intresserade av vad vi hade att komma med. En och annan var av politiska skäl inte intresserade av vad som hänt i Gnesta. Ibland tror nog en del icke insatta att kommunalpolitik handlar om att ge varandra på tafsen så mycket det går. När det istället handlar om att gemensamt skapa ett bra samhälle för alla invånare och att vi i de flesta beslut är överens eller kan jämka så att allas intressen tillgodoses.

På eftermiddagen var det sedan kommunstyrelse utan några särskilda uppfattningsdiskrepanser.

Läser lite på kommunens valbloggar i SN och konstaterar nog att Miljöpartiet blogg är den mest kreativa och intressanta för tillfället. Men det kanske är lite tidigt än med att spurta för de andra partierna.

Idag tisdag blev det så ytterligare manifestutdelningar, en god bakelse på fiket och fortsatt budgetmangling med allians-partierna. Mötet avslutades dock i god stämning.

På kvällen blev det rökläggning i huset då den 16 år gamla och stora 32 tummaren av fabrikatet Grundig, behagade att sluta att fungera. Luktade brända transformatorlindningar. Så nu blir det nog att ge sig ut och försöka hitta någon ny apparat med helst 3 Scart-ingångar. De flesta TV-apparater numera är tunna och har något som heter HDMI-standard, vilket samtliga våra tillsatsapparater ställer sig högst tvekande till.

Morgondagen skall annars ägnas åt premiär för sommarguidning vid Skottvångs gruva. Så nu får man läsa på: Hur djup var nu gruvan och var det Fe3O4, som malmen bestod av? Dvs magnetit? Förresten så uppträder Tommy Nilsson där på lördag kl 2000.

I morgon blir det hyfsat väder men till lördag då familjen tänkte fira hustrun med utegrillning blir det bara 5 grader (plus). Förr var det betydligt varmare. Och vad jag kan komma ihåg har det t.o.m. varit mer än 20 grader vid flera tillfällen. Man väntar fortfarande på den globala uppvärmningen av riket!


måndag, maj 03, 2010

En jobbig helg!

Helgen blev jobbig. Sörmlands väntade med att skicka ut sitt lördagskryss till måndagen. Mera smart var DN, som la ut sitt fredagskryss i torsdagens edition. SN:s kryss gillar jag. Man märker att konstruktören är ingenjör, naturmänniska och inte gärna vill ha vindkraftsverk överallt.

Som lök på laxen kom sedan de rödgrönas med ytterligar föreslagna skattehöjningar, som kommer att missgynna dem, som vill plugga på universitet och högskolor och har stora studieskulder. Man frångår då den stora skatteöverenskommerlsen från början av 90-talet och inför åter stor progressivitet i skatteskalorna. Väldigt kreativt minsann! "Back to the nature"! Månde Jean-Jacques Rousseau jubla!

SR hade en intressant lördagsintervju med Pehr G Gyllenhammar fd Volvchef och liberal. Han sysslar numera mest med utbyggnad av svensk vindkraft för ett engelsk bolag. På fråga om var han röstade idag så blev svaret inte på ett alltför socialistisk socialdemokrati och ej heller på en för konservativ höger.

Läste lite i SN:s nätbilaga om 1 maj-firande i Gnesta. Lokalreportern tror att alliansen går och lyssnar på detta spektakel! Men så är det alltså inte. Däremot tycker jag personligen att det är intressant att lyssna till Lars Ohly's sommartal i Gnesta.

En av de socialdemokratiska kandidaterna till fullmäktige i Gnesta M.G. utnämner statsministern till en "Förklädd djävul". Denne person, som jag aldrig sett röken av på något politisk möte sedan Gnesta blev egen kommun 1992, tror uppenbarligen att alla beslut i Gnesta tas med reservationer från oppositionen. Men så är det knappast. Vi misstänker starkt att denne M.G. kanske själv är en "Ulv i fårakläder" och vi rekommenderar honom starkt att besöka t ex kommunfullmäktige.

Däremot var premiären för Johan Rocklind(S) något diffus. "Jag vill att barnen skall slippa lära sig ord som lågkonjunktur i tre-fyra års åldern". Det är ganska dunkelt. Det är väl bara att låta bli. Man skall inte syssla med politisk indoktrinering av barn. Men det vet väl herr Rocklind. När det gäller byggande av barnstugor i kommunen har ju hans (S) satt sig på tvären inte minst i Björnlunda eller senast på Dansut. Så uttalandet är svårtolkat. Ett av tågets devis "Hela kommunen skall leva" är intressant. Mig veterligt har (S) aldrig motionerat om något utanför centralorten. Dvs är det värt besväret skall det finnas inom 1 km radie från Torggatan i Gnesta.

Socialdemokraterna har ju lovat att höja skatten i Gnesta kommun. Det skall bli intressant då att se hur ett ev framtida samarbete med t ex MP lokalt går att genomföra!

Men som sagt det jobbiga men samtidigt trevliga var nog att nu snabbt få städa bort vintern från husknutarna och förbereda diverse nya små odlingsprojekt.