tisdag, mars 31, 2009

Girighetens ansikte och lama ankor

Efter de senaste månadernas diskussion om bonusar för högre chefer, står det klart att en ganska liten skara ca 300 personer har tillskansat sig ohemula inkomster. Detta på bekostnad av olika aktie- och pensionssparare.

Girigheten började med Percy Barnevik, fortsatte med Skandia-affärerna och har blivit klart blottlagda inte minst av bröderna Wallenbergs SEB, statens pensionsfonder och senast Christer Elmhagen i AMF pension. Christer Elmhagen begriper ingenting och måste nu efter SEB VD betraktas som girigheten personifierad.

Allt detta skulle ju kunnat hanteras om så våra politiker velat. Men varken opposition eller majoritet tycks vilja ta i detta på ett seriöst sätt. Det hade ju ganska enkelt kunnat införas lämpliga regler i bolagslagen. Inte minst när det gäller pensioner.

LO:s ordförande Wanja har hamnat i hetluften för att ha godkänt eller "inte känt till" Christer Elmhagens girighet, trots att den framgår av AMF årsredovisning. Tanken ligger väl nära till hands då Wanja inte förstått eller ej ville röra upp slammet.

Oavsett om hon är medskyldig eller ej har hennes trovärdighet gravt ifrågasats och därmed måste hon ju vara en belastning (a lame duck) för arbetarrörelsen. Oavsett om hon har stöd av Mona Sahlin eller ej.

I allt detta skumrask synes inga rena politiker. Knappast heller ej Maud Olofsson och Anders Borg, som medverkat till återinförande av bonus-systemet inom statliga företag.

onsdag, mars 11, 2009

Mest tufft för bönder mindre för bilister

Niklas Carlsson påpekar att höjningen av fordonskatt inte är 15-20 kr/år och gram utan 5 kr/år och gram. Det innebär att volvo-skatten i tidigare inlägg blir endast ca 3.000 kr/år istället för 5.000 kr/år. Jag beklagar detta.

Samtidigt är min essens klar. Dvs man skall analysera koldioxidutsläppen och sedan göra en åtgärdsplan mot de stora utsläppen. Då kommer man att finna flygplan, fossil eldning och andra utsläpp från industriprocesser, vara helt dominerande. Medan bilen och traktorns bidrag torde vara försumbart dvs mindre än 0,001% globalt.

Sedan hänvisar man till överenskommelser i EU, som argument. Problemet är bara att de överenskommelser som gjorts är dåliga för svenska medborgare. Dumt blir således dummare. Vi svenskar skall alltså ta på oss en rejäl tagelskjorta för att tyskar inte skall tappa sugen och bli ledsna.

En sak är dock mycket säker. Skulle oppositionen (s,mp,v), som helt saknar en transparent energi/miljö-politik få bestämma, då kommer äldre och handikappade att få frysa ihjäl i sina stugor. Då kommer man att slå ihjäl resterna av den svenska industrin!

Ett tydligt exempel på avsaknad av transparens är Maria Wetterstrand(mp), som å ena sidan kräver stöd till bilindustrin men å andra sidan vill slå ihjäl den med höga skatter på koldioxid.

tisdag, mars 10, 2009

Skattechock för bilister och bönder

Regeringen med miljöminister Andreas Carlgren(c) i spetsen har nu förklarat krig mot de som behöver använda bilar och traktorer. Man föreslår stora skattehöjningar på drivmedel (diesel) och på vanliga bilar. Det låter ju inte så farligt när han säger att bilskatten skall höjas med 15-20 kr /år och gram för bilar som släpper ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer. Det betyder för en volvo-ägare en årlig bilskatt på ca 5.000 kronor.

För det första så släpper bilismen ut motsvarande 10 TWh per år. En blygsam summa jämfört med olja,ved och pelletseldning på kanske 400 TWh.

För det andra har man fel mål. Om man nu tror på att koldioxiden har någon påverkan på klimatet, så borde man väl vidtaga åtgärder där det behövs. Dvs Usa, Kina, Tyskland och Danmark. Vi i Sverige svarar för 0,2% av hela världens utsläpp. De fordon, som nu drabbas av bannbullan, svarar för mindre än 0,001%. Förslaget har således inte lagts med omsorg om den globala uppvärmningen utan en fortsatt legitimering av flyget ohämmade framfart.

Varför skall vi i Sverige, som är bäst i världen efter Norge när det gäller små koldioxidutsläpp (undantagandes våra järnverk) alltid ha tagelskjortan på?

Är man mån om klimatet? Eller vill man bara åt bilister och traktorförare? Hur är det med timing. Världen och Sverige står vid en avgrund. Sveriges industri kämpar för överlevnad. Kunde man inte valt en bättre tidpunkt?

Om man är mån om klimatet och tror på koldioxidteorin, gör man ju fullständigt fel saker. Kläm åt de stora nedskitarna - flyget och fossil eldning, som svarar för 95% av alla utsläpp i Sverige. Låt bilen vara. En nödvändighet för de som saknar allmänna kommunikationer, barnfamiljer och äldre/handikappade. Det är de svaga, som får betala inte Carlgren et consortes, som regelbundet flyger till Bryssel.

dn.se/opinion/debatt/vi-hojer-nu-skatten-rejalt-pa-koldioxid-och-diesel-1.816758

måndag, mars 09, 2009

Rating, regering och opposition mars 2009

Regeringen
1. Maud Olofsson(c) Regeringens tuffaste jobb.
2. Jan Björklund(fp) Bygger ny stabil skola för framtiden, tydlig
3. Mats Odell(kd) Proffs att hantera den ekonomiska krisen, stor tillgång
4. Lena Adelsohn(m) Inger stort förtroende inom en kulturell smältdegel

Oppositionen
1. Lars Ohly(v) Tydlig, saknar transparens i miljö/energi frågan
2. Mona Sahlin(s) Borde kunna mycket mycket bättre, osäker på miljö/energi
3. Peter Eriksson(mp) Hyfsad men flyger för mycket, osäker på miljö/energi
4. Maria Wetterstrand(mp) Hm helt miljö/energi virrig utan transparens

Riksdagen-hedersomnämnande
1. Carl B Hamilton(fp) En av de mest pålästa och kunniga i motsats till alla riksdagsnoviser
2. Barbro Westerholm(fp) Mycket kunnig, erfaren och social