lördag, april 30, 2016

Dålig demokrati i Gnesta kommun!

Utredningen om bl a nedläggning av Laxne skola är nog en av de sämsta jag någonsin läst under de snart 50 år som jag följt och varit aktiv frititidspolitiker. Ett tämligen klantigt gjord utredning, som Barn- och utbildningsnämndens ledamöter borde ha stoppat i sopkorgen. Dessutom finns inte en enda representant för halva befolkningen som bor utanför Gnesta i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov i denna nämnd.


De ledamöter som då får anses vara ansvariga för publikationen är Lundin, Linda S Ordf Gnesta, Anderson, Sven M 1:e v ordf Gnesta, Fredriksson, Inga-Lill C 2:e v ordf Gnesta, Sandqvist, Roger S Led Gnesta, Johansson, Inger S Led Gnesta, Jarl, Cecilia M Led Gnesta, Braathen Gson, Karin M Led Gnesta, Fagerström, Ewa V Led Gnesta, Held, Anja MP Led Gnesta.


Redan tidigare fanns ett stort missnöje bland skattebetalarna i kommunens tre ytterområden, där 35% av befolkningen bor, får bekosta alla ekonomiska satsningar som görs på centralorten. Man plöjer ner miljoner och åter miljoner i centrala Gnesta och i t ex Laxne med tung trafik finns inte ens trottoar till förskola/skola. Förslaget att lägg ner skolan kommer precis som lök på laxen och påvisar bara den ensidiga politik som betecknar Gnesta socialdemokrater. Detta förslag är ju närmast helt antidemokratisk och tyder på en "vi är bäst" hållning i tätorten. Däremot så skulle man enligt denna "pedagogiska" utredning kunna driva asylmottagning med än större kostnader! Vilken kompetens besitter detta företag för denna bedömning? Allsmäktig kompetens?


Här en kommentar om "denna rövarhistoria" på FB från person som läst utredningen:


Läst "utredningen" om Laxne skolas nedläggning. Nu räcker det med stolligheter från kommunhuset. Banne mig!Nedan kan du läsa min långversion och möt gärna upp vid Pekinghörnan unna dig en fika och samtal med andra. Ensam är aldrig stark!Läst utredningen och gör följande personliga reflektion i egenskap av boende i Laxne. En beställd utredning av Gnesta kommun och genomförd av teknikkonsult företaget Sweco Society AB;
Företagets skolkompetens inom pedagogiska området nämns inte alls. Oroar! Kanske därför man helt missade brukarna; lärare – elever – föräldrars tankar och synpunkter?Tänk vad en ”workshop”, dvs en lekstund, och lite efterföljande samtal kan komma fram till;Förslagen till nedläggning av Laxne skola utgår helt och hållet ifrån huvudsak en ”workshop” med politiker, rektorer och tjänstemän i kommunens mera centrala skolförvaltning, samt efter samtal.
Helt borträknade är den pedagogiska personalen, lärare och givetvis lärarfacken. Ointressanta särintressen? Märkligt! För att inte nämna föräldrar och barns synpunkter, vilka helt saknas. Hårresande!En bra skola borde ha 200-300 elever, enligt deltagare främst då två rektorer (s.16). Laxne har 30 elever, i fina och relativt bra lokaler.
Någon pedagogisk utvärdering av Laxne skolas verksamhet finns inte som underlag mer än antaganden utifrån elevantal och svårigheter att rekrytera personal.Vilka står i tur? Björnlunda med Welanderborgskolan (78 elever)? Eller möjligenKvarnbackaskolan, Stjärnhov (74 elever)?
Och någonstans börjar man i jakten på slantar. Då blir svaret; Laxne!Utredningens relevans/kvalitet och genomförande som sådan borde anmälas till Skolinspektionen/ Skolverket för bedömning av helst någon förälder. Sänder ruggiga framtida scenarier. ”Koka nedläggnings soppa på en spik” kallar jag det för. Utöver att vara ett politiskt beställningsjobb i syfte att spara pengar. Fega politikers verktyg = utredning. Undrar om deltagarna i ”Workshopen” alls fick den informationen att bli torpeder? Då hade de troligen sagt; Nej, tack!Ps: Själv är jag pensionerad utbildad lärare, som även genomgått Skolledarutbildning vid universitet. Väl erfaren med kvalitetsarbete inom skola/utbildning under mer än 30 år med specialitet att utveckla, inte lägga ner fungerande verksamhet. Och jag råkas nu bara bli alldeles allmänt förskräckt. Papperskorgen om jag får be och en ursäkt till oss Laxnebor vore på sin plats. Men dit är säkert vägen till alldeles för krokig. från kommunhusets perspektiv. Sweco utredarna hänvisar till en databaserad analysmetod som uppenbart utvecklats i Kanada och andra fritt valda lokala platser inom Sverige.Om detta må också sägas; Ju mer fjärran metoder härstammar ifrån, desto mer diffus och större frihet kan man ta sig för att koka sin egen ”kökamöja” soppa. Inget nytt!
Det finns väl godtagbara och väl prövade metoder knutna till svensk skolforskning och kvalitetsarbete inom skolan. Använd dessa om jobbet nu skall utföras seriöst. Ett tips!
Vilka insamlade fakta som har data bearbetats och analyserats framgår inte heller. Om man nu alls använt sig av metodens visserligen finstilta olika steg? Metodens tillämpning visar uppenbara brister att alls kunna dra några bestämda slutsatser annat än tyckanden. Slutsatsen min blir därför; Gratulerar till lätt förtjänta Gnesta slantar!
Jag kan skriva en egen rövarhistoria så alla Laxnes barn och föräldrar kan få sig ett gott skratt. Förutsatt att Gnesta kommun betalar kalaset till halva av konsult priset. Säg bara till!

tisdag, april 26, 2016

Opinionen i april 2016

I opinionen enligt Yougov april 2016 är sverigedemokraterna fortfarande största parti men utmanas nu av moderaterna som går starkt framåt. För liberalerna ser det tyvärr illa ut med bottensiffror, vilket även FI uppvisar. 
I Sentios aprilmätning backar miljöpartiet stort och får sin lägsta siffra på 10 år. Även sverigedemokraterna backar för 5:e månaden i rad. Noterbart är att FI och KD inte ligger så långt från varandra. Vinnare liberaler, socialdemokrater och vänsterpartister. Förlorare moderater, sverigedemokrater och miljöpartister!

Sjukvårdskrisen i Södermanland - vi blir fler i länet!


Tommy Kägo m fl skriver dagligen i Södermanlands Nyheter om den eftersatta sjukvården och akutmottagningarna i synnerhet. Man glömmer då bort att adressera vårdköerna som utgör ett minst lika stort problem. Sådant som kan åtgärdas på en vecka i Stockholm kan ta tre månader. Man fokuserar mycket på personalens situation men knappast på de som lider - de sjuka!

.

.
Man blir även tämligen förvånad över tidningens eminenta förmåga att hela tiden adressera symptomer men inte orsaker. Problemet med den sörmländska sjukvården idag är att befolkningen ökat med 15% på 10 år. Vi har blivit 22.000 fler personer och det finns ytterligare 15.555 asylsökande i länets kommuner totalt 37.372 fler personer som behöver vård - än de 262.000 som fanns 2005.


I tillägg till detta kan man även ana organisatoriska problem med en icke fungerande vårdkedja samt att snart samtliga landstingspolitiker sitter i samma ledning och kratsar varandras ryggar! Laissez faire för hela slanten!

Staten som normalt betalar ca 85 miljarder till kommuner och landsting har inte betalat ett öre till denna 15%-iga ökning. Då är det lätt att inse att Landstinget Sörmland behöver höja skatten rejält för att klara välfärden i vården med denna enorma befolkningsökning.

Det är ett långsiktigt problem som nu rullas upp för öppen ridå och landstingspolitikerna har som vanligt inga svar! Sjukvården måste givetvis bemannas med rätt antal personer beroende av befolkningens storlek och hälsa. Nu gör man precis tvärtom och skär i antalet vårdplatser mm. Denna kräftgång märktes redan för 10 år sedan och vi har bara väntat på att kraschen skall komma. En krasch som blir katastrofal främst för de som är sjuka!

Varför sedan landstingspolitikerna inte begriper ett dugg kan man ju bara spekulera i. Mitt råd är att kolla SCB statistikdatabas. Där finns det nyttiga upplysningar!


Se även Nu kraschar det mesta i Sverige!

lördag, april 16, 2016

En katastrofall vårbudget

Vårbudgetdiskussionen har ju kommit av sig i skenet av Mehemet Kaplans fascist-kontakter (som vi bloggade om för flera år sedan). Det finns all anledning att återkomma något till denna tilläggsbudget, som oavsett vad alliansföreträdare anser eller yttrar kommer att godkännas likväl i DÖ-överenskommelsens anda. Däremot är knappast borgerliga debattörer eller kommunala alliansföreträdare lika entusiastiska.


De riktigt stora förlorarna i denna budget är skolan, de äldre, polisen och försvaret. Särskilt jobbigt måste det vara för Lärarnas Riksförbund och i viss mån Lärarförbundet, som fått uppleva en minskning av skolans resurser med 900 miljoner. Inga tillskott här inte trots skolminister Fridolins löften om att fixa skolan på 100 dagar. Det har nu gått 700 och det blir allt sämre.


Svenska pensionärer betalar mer skatt än övriga i Sverige. I utlandet är det tvärtom här ha en pensionär mellan 18%-5% lägre skatt. Man hade väl förväntat sig en justering men icke så. Dessutom har 25% av alla äldreboenden i landet lagts ner. Det borde vara tvärtom och staten borde ta ett större ansvar.


Rätts- och försvarsväsende är ju inne i en kris och inte mycket görs ju åt detta i Sverige. Laglösheten sprider sig rejält med allt fler grova brott som mord/mordförsök, dråp och våldtäkter. Vi leder våldtäktsstatistiken i Europa.


Försvarets budget har varit densamma i snart 30 år. De flesta förband är nedlagda och kvarvarande arméstyrka på några bataljoner räcker knappast ens för att försvara Arlanda om något skulle hända. Landet har således blivit rejält kuppkänsligt! Om nu någon trodde att polisen i form av nationella insatsstyrkan eller piketerna skulle kunna matcha en kupp så har man nog intet förstått!


Statens kostnader för migration ökar från 19 till 53 miljarder på ett halvår. Något som givetvis är en ekonomisk omvälvning. Statens totala kostnader per år fram till 2020 beräknas då årligen till ca 83 miljarder kronor knappt lika mycket som hela den svenska grundskolan kostar. Tillsammans med kommuner och landstingens kostnader är nu den direkta kostnaden för migrationen över 120 miljoner kr per år. Då har kostnaderna för garantipension, äldreförsörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder icke medräknats. Men kan på goda grunder beräknas till minst 30 miljarder. Dvs 150 miljarder, vilket är lika mycket som hela Tyskland nu avsatt för asylsökande. Tysklands BNP är på 25.000 miljarder kronor jämfört med Sveriges 4.000 miljarder kronor.

 
Utöver detta beräknar Magdalena Andersson(S) att det om fem år finns 1 miljon boende i Sverige, som enbart lever på socialbidrag!


Den lokale politikern Simon Westberg i Uppsala redovisar på FB som jämförelse vad man kunnat få för alla dessa pengar:

  • Tredubblat barnbidrag – dvs 6750 kr mer i månaden för en tvåbarnsfamilj.
  • Ett nytt jobbskatteavdrag motsvarande 75% av dagens. Det vill säga sisådär 3500 kr i månaden för ett typisk svensk familj med två medianinkomsttagare.
  • Slopad statlig inkomstskatt (med ca 20 miljarder i marginal) så att högsta marginalskatten blir 40% istället för 60%. D.v.s. en lösning på den problematik Spotify lyft fram de senaste dagarna.
  • EU:s i särklass lägsta bolagsskatt för att locka internationella företagsetableringar till Sverige.
  • En fullt finansierad höghastighetsbana mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

För egen del hade jag nog satsat 10 miljarder extra på grundskolan, 10 miljarder på sänkt pensionärsskatt, 10 miljarder på att möta Putins nya hot, 10 miljarder till rättssystemet (domstolar, åklagare, poliser), 10 miljarder att bygga ut Ostlänken till Linköping, 10 miljarder till äldreomsorgen och 10 miljarder till gymnasieskolan.


Dessutom hade jag nog tagit 3 miljarder av SVT/SR budget på makalösa 12 miljarder och fördelat dessa till landsortspressen. Typ Södermanlands Nyheter, Hela Hälsingland, Dalarnas tidning, Borås tidning eller Gefle Dagblad för att nu vidmakthålla mångfalden i den svenska demokratin! 


Sedan finns det givetvis bidrag som borde ses över och förändras. En rimlig migrationskostnad torde även vara 10-20 miljarder kronor. Evig bidragsförsörjning kan väl dock knappast utgöra ett rimligt mål!

Hela kostnaden för asylmottagningen i Sverige skulle för övrigt räcka till att föda 60 miljoner människor på flykt som hjälps av UNHCR. Ingen vidare effektivitet således!


Ja dessa siffror gäller migrationen hösten 2015. Kommer motsvarande grupp 2016 så räcker inga förutsägelser. Men en sak är klar. Vi lämnar över ett tufft och utmanande arv till våra barn och barnbarn! Det känns ganska oroande!

söndag, april 10, 2016

Förtroende för samhällsinstitutioner 2016
Medieakademin har nu presenterat sin årliga undersökning om svenska folket förtroenden i olika sammanhang. Undersökningen är gjord av SIFO och Göteborgs Universitet (SOM institutet), som borgar för dess kvalitet. Vi redovisar här förtroendet för olika samhällsinstitutioner.


Märkbart är det låga förtroendet för politiker och dagspress, som rasat det senaste året! Även svensk Public Service i form av Sveriges Television ligger nu under 50% gränsen.


I topp ligger sjukvården och polisen, som man dock på goda grunder kan misstänkas att dala till nästa mätning 2017!


Hela undersökningen finns här att hämta!