söndag, april 10, 2016

Förtroende för samhällsinstitutioner 2016
Medieakademin har nu presenterat sin årliga undersökning om svenska folket förtroenden i olika sammanhang. Undersökningen är gjord av SIFO och Göteborgs Universitet (SOM institutet), som borgar för dess kvalitet. Vi redovisar här förtroendet för olika samhällsinstitutioner.


Märkbart är det låga förtroendet för politiker och dagspress, som rasat det senaste året! Även svensk Public Service i form av Sveriges Television ligger nu under 50% gränsen.


I topp ligger sjukvården och polisen, som man dock på goda grunder kan misstänkas att dala till nästa mätning 2017!


Hela undersökningen finns här att hämta!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar