torsdag, mars 31, 2011

Finländsk främlingsfientlighet

Finland börjar att bli en av de mest främlingsfientliga staten inom EU. Alla partier är nu i stort överens om att främlingar skall hållas borta. Det börjar t o m att blossa upp ett nytt svenskhat. Det enda rätta är att vara purfinne!

Man kan undra över var det finska samhället är på väg? Vad tycker finnar som bor i Sverige om detta? Varför är det endast Svenska Folkpartiet, som försvarar mänskliga rättigheter i Finland? Var finns socialdemokrater och Gröna? Fortsättning lär följa!

Sverige rusar?

För Sverige går det utmärkt ekonomiskt men för andra EU-länder uselt. Varje dag får vi oss till livs hur bra det går i riket - inte minst från DN Ekonomi. Intervjuar man folk synes dock 3/4 av befolkningen inte ha märkt något av detta.

Är det månne skattehöjningar på el och drivmedel eller låga räntor (folk handlar mer), som driver på BNP? Arbetslösheten för ungdomar synes ej heller minska. Skall bli intressant att se hur Sverige ensamt framgent kan fungera så bra medan andra länder synes förtvina!

onsdag, mars 30, 2011

Tyskland på väg ur EU?

Vi har på denna blogg ofta varit imponerade av den tidigare utvecklingen i Tyskland Europas viktigaste motor. Det senaste halvåret verkar dock luften ha gått ur Frau Angela Merkel. Man backar i ekonomiska stödfrågor inom EU. Häromsistens har man som i stort enda EU-land sagt nej till att hjälpa det Libyiska folket. Det senare har vi uppmärksammat på denna blogg.

Man har beslutat att stänga ett antal kärnkraftverk utan att ens bemöda sig om att göra en konsekvensanalys. Ganska omgående borde man inse att man då inte når avtalade minskningsmål av koldioxid. I dagsläget släpper Tyskland ut 1,5 ggr så mycket koldicoxid per capita som Sverige.

Idag skriver Tysklands förre utrikesminister Joschka Fischer (De Gröna) om Tysklands svek mot Libyerna. Fischer är en tysk politiker, som jag beundrat i många år och en betydligt större begåvning än den liberale fridemokraten Guido Westerwelle, som fn är utrikesminister.

Man kan undra vad som hänt med den styrande koalitionen och i första hand CDU/CSU, som verkar helt ha tappat stinget i politiken. Man kan verkligen undra vad Helmuth Kohl tycker om den tyska utvecklingen i Europa.

Håller Tyskland på att isolera sig likt 30-tals stämningar? Var finns idealen för framtiden? Är det en förödande provinsialism, som är den nya ledstjärnan? Ja frågorna är verkligen många.

Fischer anser att Tyskland nu skämmer ut sig i Europa och Mellan-Östern. Han noterar att både socialdemokraterna och De Gröna först applåderade Tysklands avoga inställning men nu förstått att det skadar Tysklands renommé i omvärlden. Även om man har delstatsval så kommer ju inte nästa rikdagsval förrän 2013. Frau Merkel får spotta upp sig!

Update: Westerwelle synes även nu vara ifrågasatt inom den tyska liberalismen. Hans dagar som utrikesminister tycks vara räknade.(2/4 2011)

Bullerplank vid Frösjö Strand

Idag kan man läsa att invånare är oroliga att ett bullerplank mellan järnvägen och industriområdet på Frönäs skulle reducera utsikten från Gnesta-sidan. Planket kommer att sättas upp där det idag redan finns och i morgon kommer att finnas industri. Dvs vid området Prästhopen. Namnet Frösjö Strand är något missvisande ur lokaliseringssynpunkt. Någon påverkan på utsikten mot Frösjön torde det inte blir. vis.

Samma diskussion kring bullerplank uppstog kring Bryggerudden. Den diskussionens amplitud var dock betydligt större än dagens! Idag finns det väl ingen som tycker att det planket är särskilt störande! Jag tror inte att bullernivån heller blivit särskilt högre på Mosebacke.

Sen kan man ju alltid fundera över varför Länsstyrelsen inte kräver bullerplank i Nyköping? Men alltid håller sig framme i Gnesta!

Beträffande strandskyddet så är det enligt mitt förmendande i princip upphävt med den redan befintliga bebyggelsen. Eftersom Gnesta tillhör de kommuner i landet, som har liten bebygd sjösträcka, torde det inte vara något större problem att få dispens även om Länsstyrelsen tycker annat. Särskilt som aktuellt område tillhör kommunkärnan. Det kan möjligen försena projektet.

Beträffande olja i vattnet så är det givetvis inte bra men det påverkar primärt inte bebyggelsen på något vis. Men däremot utformningen av bryggor. Oavsett detta bör ju ev olja tas bort och området saneras. Inte minst för framtida badverksamhet.

Att bygga vissa 6-våningshus torde vara en ogärning mot ett småskaligt Gnesta. 3-4 våningar mot järnväg och industriområde torde vara möjligt och blir då även en extra bullerskärm till utemiljön i området.

Frösjö Strand projektet bedömmer jag som ett viktigt projekt för Gnesta framtida utveckling och inte minst för service norr om järnvägen. Det öppnar ju upp för nya affärer i området och erbjuder en fantastisk bra boendemiljö inkl utmärkta kommunikationer med omvärlden.

tisdag, mars 29, 2011

Kommunfullmäktige bjöd på överraskningar!

Måndagskvällens kommunfullmäktige bjöd på flera överraskningar. Som den välinformerade läsaren noterat så har vi på denna blogg varit kritiska till att den nya majoriteten velat avskaffa kunskap och utbildning samt valfrihet, som prioriterade övergripande mål för kommunens verksamheter. Majoriteten var klart på vänsterut med dessa förslag och vi har ju ifrågasatt denna "kantring", som inte går i takt med de "Nya socialdemokraterna", enligt Juholt.

Vid kvällens möte yrkade Johan Rocklind(S) för majoriteten att återinsätta dessa frågor i kommunens mål, som följd av majoritetens överläggning före fullmäktige. Vi som hade förberett försvarstal för dessa viktiga frågor - på fyra a4-sidor exkl källhänvisningar - fick hastigt och lustigt modifiera oss.

Det kändes dock lite som om det var Miljöpartiet, som fått skutan på rätt köl! Men som sagt detta är bara en spekulation. I debatten började man dock känna igen detta parti, som återigen framåtsyftande!

Nu blev det kanske lite virrigt hur texten skulle se ut - så vi föreslog en återremiss för att åtminstone få fram en fullständig lydelse i denna viktiga fråga. Sedan vill majoritet som metafor införa begreppet "mönsterarbetsplatsen". Eftersom ett dylikt begrepp föder tankar åt en icke insatt till Karin Boyes Kallocain eller Orwells 1984 för den delen, så önskades en redovisning vad som menades med detta begrepp.

Med dessa förändringar i de övergripande målen är det inte helt osannolikt att vi kan vara någorlunda överens mellan alla partier i kommunen, vilket måste utgöra en styrka.

Kvällen präglades annars av ett antal goda inlägg från både majoritet och minoritet. Olika åsikter - javisst - men en god stämning! T o m min trätobroder Mikke Schirén(V) kom för kvällen med ett antal välstrukturerade inlägg.

Annars får man nog säga att Bo Wingård(KD) är retorikens mästare i fullmäktige med sina vänliga och sublima inlägg, som dock borrar sig likt pansarbrytande pilammunition genom motståndarens försvar!

Trots en kort agenda blev kvällen sen. Det verkar enligt mitt fömenande så att alla partier vill prata av sig på vissa punkter. Sedan går resten rasande snabbt. Dvs en slags remissdebatt i miniatyr vid varje möte.

Minoritetsåterremiss utnyttjades vid två tillfällen. Kanske med eftertankens kranka blekhet en gång för mycket! Man skall ju vara försiktig med detta instrument, som bör utnyttjas med finess och försiktighet av oss i minoriteten.

söndag, mars 27, 2011

Socialdemokraterna i Gnesta på villovägar!

Socialdemokraterna vill nu enligt Håkan Juholt och sin kongress återvinna medelklassen. Därmed måste man ju gå åt mitten. I Gnesta synes socialdemokraterna vara kraftigt på väg åt ett helt annat håll, nämligen vänsterut! KS ordförande Johan Rocklind(S) förklarar sig tillhöra vänstern. Johan och tre andra "fackisar" är ju ordförande i kommunens nämnder, så vi antar att alla delar Johans uppfattningar.

Man kan med vetskap om vad som är på gång i Gnesta misstänka att den socialdemokratiska förnyelsenkongressen inte gjort något större intryck på partikamraterna i Gnesta! Till yttermera visso finns nu ett Vänsterparti med mycket stort inflytande för första gången i kommunens historia. Man samarbetar ju även med Miljöpartiet, som genomgått en markant vänstervridning det senaste halvåret.

Den vänsterorienterade majoriteten vill nu avskaffa kunskap och utbildning, som ett prioriterat mål i kommunens verksamhet. Vad skall detta sända för signal till vår skolpersonal? I Gnesta är skolan oviktig?!

Man vill även avskaffa valfrihetsbegreppet dvs i princip en marxistisk kantring. Med detta försvinner Vårdnadsbidraget och den hittills gällande valfriheten i skolomsorgen. Utöver sämre service till föräldrar och skolbarn kommer även våra äldre att drabbas av sämre omvårdnad och service.

När kommunalrådet Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP) fick en interpellation för snart 6 veckor sedan angående borttagande av vårdnadsbidraget, har hon till dags dato endast lyckats prestera nedanstående intetsägande rader i försvar:

MP i Gnesta är för valfrihet. Vi anser att Vårdnadsbidraget i den utformning det haft inte uppfyller kravet på valfrihet på ett tillfredställande vis. Till exempel är det mycket svårt för ensamstående eller personer med låg inkomst att nyttja bidraget.

MP anser att den verksamhet som finns i de fria förskolorna fungerar som ett bra alternativ till de kommunala verksamheterna och därför ser vi inget behov i dagsläget att se över de fria förskolorna.


Således ingen större insikt i hur man bör besvara en interpellation. I kommunfullmäktige förväntar man sig givetvis ett klarläggande svar. Något som man borde kunna förvänta sig från ett ansvarigt kommunalråd.

Socialdemokraterna, som sagt i Gnesta, har slagit in på en väg, som tycks vara kraftigt i otakt med "De nya socialdemokraterna"! Fortsättning följer!

fredag, mars 25, 2011

Vi som säger nej till jippot Earth Hour!

Nu är det dags igen! Nu skall den rika världen stänga av elen i en timme för att påminna om koldioxidutsläppen. Vi som tänker lite längre bekymrar oss mer för dem, som inte har någon lampa att släcka ned!


Kritik från Wikipedia
Ayn Rand Institute skrev att, "Deltagarna spenderade sextio njutbara minuter i en mörk, trygg i kunskapen att dom livssparande fördelarna av den industriella civilisationen bara är en strömbrytare bort... Glöm en ynka timme med endast ljuset avslaget. Hur skulle det vara med en jordmånad... Försök tillbringa en månad huttrande i mörkret utan uppvärmning, elektricitet, kylskåp; utan kraftverk eller generatorer; utan några av dom arbetsbesparande, tidsbesparande, och därför livsbesparande produkter som industriell energi gör möjligt."

torsdag, mars 24, 2011

Lånta fjädrar igen

Idag kan man läsa en ganska omfattande artikel av Josefin Branzell Hertz i Sörmlands Nyheter angående ev ungdomsråd. Bakgrunden utgörs av tre motioner - två från undertecknad och den tredje av Mikael Clemens våren 2010.

Mina två motioner handlade först om Ungdomens Hus, som ju finns infört och den andra, som nu legat till sig rejält om att skapa ett Ungdomens parlament. Dvs i stort samma ärende, som Mikael Clemens motion.

I artikeln intervjuas av någon anledning Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP), som på intet vis haft någon som helst del i någon av motionerna. Det hade väl varit klädsamt att åtminstone intervjua den senaste motionären Mikael Clemens.

Kukka har ju tidigare valt att jobba med lånta fjädrar (skolresultaten som ju alliansen bort krediteras för) och tänker uppenbarligen fortsätta i samma stil!

Läsplattor
I dagens SN kan man även läsa om att några odefinierade politiker vill införa läsplattor i kommunens verksamhet. Det som skribenten glömde bort var att det är Ingrid Jerneborg-Glimne(M), som för Gnesta Alliansens räkning lämnat in en motion om detta!

I vårt moderna tidevarv borde tekniken kunna ges en chans. Efter mer än 20 år i Gnesta-politiken har det samlats en betydande mängd dokument därhemma - ja ett helt fyllt rum. Tidigare sparde jag allt men nu för tiden blir det bara kommunstyrelsens handlingar samt sådana som berör byggnation kvar.

Ett ytterligare bra syfte med en datorisering är att det underlättar för nya och oerfarna i branschen att kunna söka och få information så att man slipper tröttsamma upprepningar och nya hjuluppfinningar!

onsdag, mars 23, 2011

Bra bredband kan bli bättre i Gnesta kommun

I en artikel tar Sörmlands Nyheter,SN upp frågan om tillgång till bredband i Gnesta kommun. I dagens SN tar ledarskribenten Lars Kriss upp samma ämne. Eftersom det finns många uppfattningar och åsikter, finns det skäl att göra några kommentarer från kommunens politiska horisont.

Gnesta kommun har inget att skämms för när det gäller bredband. Vi var den 27 kommunen i landet som begåvades med bredband via ADSL tack vare ett initiativ från Håkan Bratt och undertecknad. Vi fick visserligen betala närmare tre miljoner kr men det var det värt. Bredband byggdes sedan successivt ut i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov. Sedan har i och med landstingets rundgångskabel även Laxne-trakten fått bredband. Med ny teknik går det att använda ADSL längre och längre ut i bygderna.

Personen i artikeln, som är chef för ett stort IT-företag vill ha 10 MBit/s till sin bostad ute på landsbygden. Det kan han givetvis få om han betalar. För han har väl inte tänkt att Gnesta kommun skall göra det? Sedan kan man undra över hur många order per tidsenhet med 10 MBit/s han behöver avleverera till sina underlydande.

Däremot behöver den enskilde glesbygdsbon givetvis bredband enligt minst ADSL-format. För det behövs mer statliga pengar samt en lokal organisation, som svarar för att det genomförs. Jag har därför föreslagit att Gnesta stadsnät AB får en vidare roll i att förse inte bara tätorten utan hela Gnesta med bredband. Personligen tror jag ej heller att mobila nät kan vara lösningen. Därtill är eterns bandbredd alltför liten. Statsmakterna bör uppmärksammas på att ADSL utbyggnaden i Gnesta stagnerat under senare år. Man kan inte bara hänvisa till mobilkommunikation, som fullgod ersättning!

Att man skall kunna få 10 MBit/s (man behöver ung 3-4 MBit/s för vanligt TV-mottagning och ca 1,5 MBit/s för t ex SVT Play) inom nära framtid i glesbygd torde vara en utopi. Någon måste finanisera och kommunerna har det nog med sina kärnområden.

Tyvärr är det så att det pågår en utveckling där Telia/Skanova vill lägga ned kopparnätet på landsbygden. Detta står i ren kontrast mot behovet av datakommunikation i hela Sverige. Man påstår att detta skall kunna ersättas med mobil kommunikation, vilket är en fysikalisk omöjlighet.

Det borde finnas en tvingande lagstiftning mot i första hand Telia, att se till att leverera ADSL på landsbygden. Upp till 8 MBit/s borde inte vara omöjligt med denna teknik.

Men ledaren pekar på en viktig faktor för varje kommun, att kunna erbjuda god service till företagare och enskilda. Denna fråga har varit föremål för ständig diskussion i politiska kretsar i Gnesta kommun de senaste 10 åren. Men det erfordras lagstiftning och stöd för att kunna nå en större granularitet på landsbygden. I allt för stor utsträckning har statsmakterna trott att "marknaden" skulle lösa detta. Men det är givetvis ingen skillnad på datakommunikation och annan service i glesbygd. Om den inte stöttas dör den månne ut.

Infrastruktur är för viktig för att få styras av marknadskrafterna. Den skall utvecklas genom politiska beslut. Nu har vi fått en glesbygdsminister och det är bara att hoppas på resultat!

Gnesta kommun är sämst på ADSL-täckning i Sörmland
Lyder den något felaktiga rubriken i en uppföljare av den tidigare artikeln med några frågor till Telia samt Johan Rocklind(S) och Mikke Schirén(V). De två senare har väl knappast av naturliga skäl någon som helst information och bakgrund till Gnesta kommuns bredband. Rubriken på artikeln borde sedan ha varit:Gnesta kommun har sämst ADSL-täckning i Sörmland, vilket är något helt annat!

Säger undertecknad, som jobbat med data-kommunikation via radio, koppar och fiber vid Ericson, Televerket och Försvarsmakten samt varit ledamot/suppleant i Gnesta Stadsnät AB, sedan starten.

Bit och byte
2MBit/s (Megabit) är enkelt uttryckt samma sak som 0,2 MB/s (Megabyte). Om man skall ladda ned SN tidnings via nätet, står det ofta att filen är 10 MB stor. Det innebär att det tar 10 delat med 0,2 = 50 sekunder att ladda ned. Varje skrifttecken består ofta av 8 bits plus 2 checksumma=10 bits. När det gäller uppladdning så går det betydligt långsammare kanske enbart med 0,5 MByte/s.

Två gånger Harmagedon

I nya testamentet nämns en plats i norra Israel, Harmagedon av aposteln Johannes. Vid denna plats skulle slutstriden mellan det onda och det goda stå! I engelskspråkig litteratur (Armageddon) syftar namnet även på jordens undergång!

Dagarna är nu fyllda av två gånger Harmagedon. Det börjar även bli tydligt genom de reportage som BBC, CNN och al Jazeera nu visar hur omfattande förödelsen är i nordöstra Japan. Dog man inte av jorskalvet, så blev man antingen uppbränd eller dränkt. Dessutom hotar radioaktiva läckor. Tankarna med detta inferno går lätt till ovanstående rubrik!

Beträffande kampen mellan det goda och onda i Libyen, så finns inte så mycket att rapportera om frånsett Gadaffi's allt mer märkliga utspel. Däremot är givetvis spekulationerna mellan de olika internationella TV-kanalerna omfattande. Alla presenterar synpunkter från ledande världspolitiker varje dag. Just nu är man tydligen mest bekymrad över vem som skall leda nordväst-koalitionen, då USA inte vill ha den rollen.

I Jemen börjar det även att hetta till. Man kan ju undra över vad det är som nu gör att många människor i arab-länder vill ha större frihet. Mycket möjligt att de nya medierna SMS, Twitter och vad de nu allt är, på sikt kommer att förändra världen till det bättre. Just nu mullrar Putin lite medan Rysslands riktige statschef Medejev känns mer modern och inte vill negligera behovet av stöd till Libyer!

tisdag, mars 22, 2011

Skavlan må förlåta oss!


Men det mest intressanta debattprogrammet i Europa just nu är "Menschen bei Maischberger" som leds av Sandra Meischberger.Hon har länge varit en stjärna i tyska debattshower och leder nu det mest inflytelserika. Man måste beakta att Europas största språkgrupp är den tyska med ca 100 miljoner talande medan den engelska eller franska ligger runt 60-70 miljoner. Inflytandet är således stort!

I tisdagskvällens program diskuterades givetvis varför Tyskland, som enda land i Europa inte ställer upp för att skydda Libyens folk. Nu fanns ingen regeringsrepresentant på plats men kritiken var enorm. Då man menade att Tyskland ställde upp för Ryssland, Kina, Indien och Brasilien men glömde bort sina allierade i Europa!

De som var mot hävdade att våld föder våld men då hade man kanske glömt bort Adolf Hitler, som ganska rejält lurade Englands dåvarande preminärminister Neville Chamberlain och andra världskriget var ett faktum. Libyens Gadaffi och hans agerande är för övrigt slående likt Adolf Hitlers nationalsocialism och dess fullständiga hänsynslöshet mot mänskligheten!

Man kan följa Meischberger via ARD (kanal 1), som sänder på satellit eller på webben! Det går hyfsat med gammal skoltyska!

http://www.daserste.de/maischberger/sendung.asp?datum=22.03.2011&startseite=true

Die am meist spannend Debatte Programm in Europa ist im Moment "Menschen bei Maischberger" unter der Leitung von Sandra Meischberger. Sie ist schon lange ein Star in der deutschen Debatte, und jetzt der einflussreichsten. Es sollte notiert werden, dass Europas größte Gruppe der deutschen Sprache wird von etwa 100 Millionen Sprechern, während die Englisch oder Französisch ist etwa 60-70 Millionen. Der Einfluss ist also groß!

Am Dienstag Abend wurde das Programm diskutiert, warum Deutschland war das einzige Land in Europa nicht zu dem libyschen Volk zu schützen kommt. Die Kritik war gross. Dann es gedacht war, dass Deutschland für Russland, China, Indien und Brasilien vorstand aber vergaß ihren Verbündeten in Europa!

Diejenigen, meinte dass Gewalt erzeugt Gewalt. Aber vieleich hat Mann über Adolf Hitler vergessen, der ziemlich einfach Englands ehemaligen Kansler Neville Chamberlain düpiert hat und dem Zweiten Weltkrieg war eine Tatsache. Libyens Gaddafi ist auch auffallend ähnlich Adolf Hitler und seine Aktionen gegen die Menschen und die Medien!

Sie können Meischberger über ARD (Kanal 1) folgen via die Sendungen über Satellit oder im Internet! Es geht ziemlich Gut mit der alten Schule Deutsch!

Tussilago farfara


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tussilago farfara (förjagande av hosta) eller hästhovsört, som den ofta kallas för på svenska är ett vårtecken. Idag såg vi i familjen de första och i stor mängd längs E20 i höjd med Nykvarn. Det är konstigt att en så ganska trivial händelse jämfört med världens alla eländen, kan skapa en sådan eufori och välbehagskänsla inom en.

Men givetvis är det en föraning av den ljuva blomstertid, som följa skall. Nu är våren kommen och sex månaders kall vinter förbi. Jag kollade lite på NAO och konstaterade att vi sedan den första februari haft ett positivt index, vilket brukar innebära varmare väder. Idag har i stort snön smält 20 centimeter på verandan.
.

Vitterheten blomstrar i Gnesta!

Yrkesgymnasiet Baggium och nya Art Lab i gamla bryggeriet är två stora tillskott för utveckling av utbildning och konst på orten. Etableringen av dessa berör inte enbart det lokala Gnesta utan kommer att utgöra ett tillskott för attraktionen att bo och verka i kommunen.

Under måndagen besökte folkpartiets riksdagsman Liselott Hagberg Gnesta tätort med besök på yrkesgymnasiet Baggium och på Art Lab på bryggeriudden.

Vad besöket omfattade kan du läsa här!

Vitterhet är liktydigt med stödjande av kunskapsrikedom lärdom/utbildning, konst, litteratur etc. Om det inte redan är känt så är vitterhet ett honnörsord för en sann liberal!

Vi noterar så ock glädjande att lokaltidningen nu gör en satsning på att bredda kulturutbudet i sitt spridningsområde. Allt för vitterheten!

Märkligt hur starkt stödet är för kärnkraft

Det är fantastiskt hur starkt stödet för kärnkraften i Sverige fortfarande är. 2/3 av befolkningen vill ha denna kvar för att klara framtidens välfärd, trots att Sveriges största propaganda-apparat SVT, likt NATO mot Gadaffi, bombat dag ut och dag in mot den svenska kärnkraften, troligen den säkraste i världen, sedan alltsedan tsunamin på andra sidan jordklotet dödat fler än 20.000 japaner. SVT synes mest vara intresserad av -kärnkraftproblematik och inte så mycket över svunna liv. Man undrar verkligen över deras humanitära ådra!

Det kan kännas underligt att tvingas betala stora licenspengar varje år för någon annan vill höra på SVT:s "objektiva" rapportering! Jag säger inte att allt är dåligt men i de flesta sammanhang har man dubbla agendor. Och det vill man givetvis inte betala för. Det är nog dags att låta SVT konkurrera på samma villkor, som alla andra TV-kanaler. Då har man ju möjlighet att välja bort propaganda!

Det enda land i Europa, som över tid haft någon form av kärnkraftdebatt är Tyskland, som ju släpper ut stora mängder koldioxod per capita. Långt mer än Sverige. Den debatten redovisar knappast några hållbara lösningar för landet utan är mest av karaktären anti - dvs att bara vara mot och inte kunna föreslå något bättre. Som det nu ser ut satsar Tyskland fortsättningsvis på kolkraft, något som man lovat att minska tidigare. Dessutom har man nu i stort sett förstört det gamla kulturlandskapen längs Rhen med vindmöllor. Hamburg ser mer och mer ut som efter andra världskriget. Inte särskilt trevligt!

SVT försöker uppenbarligen få igång en liknande debatt i Sverige. Tittar man på andra länder med kärnkraft så saknas den debatten fullständigt. Ibland gäller det att ha is i magen.

Det går naturligtvis inte att ha en Public Service, som inte är objektiv och som inte prioriterar humanitära förhållanden. Den stundtals extremt vänsterinriktade strömningarna på Sveriges Television oroar!

måndag, mars 21, 2011

Världens allt elände!

Serveras just nu tätt. Text-TV sidorna hos SVT tycks inte räcka till för tre stora händelser samtidigt. Dvs den första utgörande socialdemokraternas omorgansiation, som jag fortfarande inte kan förstå varför den skulle vara så intressant! Möjligen för att den mer börjar lika ett Strindberg drama och väcker olika fantasier.

Sedan har vi Japan där ca 20.000 människor beräknas ha omkommit huvudsakligen i Tsunami-vågor. Där förödelse och mänskligt lidande är enormt.

Utöver detta de demokratiska uppror, som pågår inom Arab-världen. Man kan ju fråga sig hur diktaturer skall kunna upprätthållas i framtiden, när nu sms, twitter och tv på nätet är verklighet. Okunskap har väl varit diktaturens främsta vapen.

Lyssnade idag till flera röster från nya svenskar i programmet Ring P1, som var mer eller mindre arga på att "väst" nu attackerade Libyen. De talade om "väst" som om de numera själva inte skulle omfattades av begreppet. Kanske inte så klara insikter men mer åsikter! En invandrare i Sverige tillhör ju Sverige och "väst". För övrigt såg jag att den utmärkta TV-kanalen al Jazeera numera talar om "nordväst". Arabförbundet, som igår drog tillbaka sitt stöd för operationerna i Libyen, hade idag ändrat sig tillbaka till att stödja FN-resolutionen igen!

Men det verkar svårt att inblandade länder enas om vem som skall leda operationerna. Frankrike har ju antytt att NATO inte borde komma ifråga m h t att ordet har en viss laddning i Mellan-Östern. Dessutom verkar Turkiet inte så intresserade av deltagande. Att Tyskland uteblir får nog tillskrivas pågående delstatsval i Sachsen m fl platser. I helgen avslutades ett och om 14 dagar kommer ytterligare ett. Därefter kan vi nog få reda på vad Tyskland egentligen vill.

Just nu verkar många länder vilja hjälpa till med flygstridskrafter. Så antalet plan mm är inte problemet även om det ställer stora krav på logistiken. Däremot krävs givetvis en handfast ledning, som kan samordna en stor mängd samtidiga flygföretag/operationer. Det går inte att bygga upp i en hast. Dessutom är språkfrågan inte helt oväsentlig. När nu USA inte vill leda operationen så är det väl närmast franska eller engelska hangarfartyg som har erforderlig kapacitet.

Kompetent ledning är nog det viktigaste i alla framgångsrika företag!

lördag, mars 19, 2011

ODYSSEY DAWN!

Om jag förstått de de flesta rapporter om airstrikes mot Libyen så heter operationen ODYSSEY DAWN (Odyssisk gryning) med anknytning till Homeros grekiska Odysséen. Vi får hoppas att dessa färder blir mer strukturerade än vad Odyssévs klarade av.

112 Tomaahwak robotar har avskjutits mot Libyiska radarinstallationer från minst två amerikanska och en brittisk atomuibåt. Operation Odyssey dawn leds från ett stort hangarfartyg som plötsligt dykt upp i Medelhavet.

Efter denna salva har franska flygvapnet beskjutit Ghaddafistridsvagnar kring Bengazi. Ännu har inte det brittiska flygvapnet satts in. RAF är synnerligen specialiserade på att slå ut enskilda mål som stridsvagnar från hög höjd med Laserbomber.

Hjälpen kommer i sista minuten. Men när det väl kommer är den givetvis som en tsunami, som slår ut allt. Det innebär givetvis att en normal statschef borde börja fundera över vad han sysslar med. En kriminell skurk kanske inte bry sig så mycket om sitt eget folk. Problemet för Ghadaffi är att inget land i världen tar emot honom. Han är ute i kylan. That's it!

Nästa steg kommer nu at bli att engelska flygvapnets Tornados kommer att slå ut Ghaddaffis stridnvagnar och artilleri medan det franska flygvapnet kommer att bekämpa marktrupper mm.

Hela övningen leds temporärt hangarfartyget men kommer förmodligen att överlämnas till NATO i Neapel, Italien. Det kan tyckas märkligt men Neapel har en stor NATO-bas, som bl a Sverige sänder officerare till.

Med hjälp av Google Earth så inses stora avstånd. Det är ca 40 mil mellan Sicilien och Tripolis. Det tar ca halvtimmen att nå Libyen. RAF är stationerade på Cypern och har än längre flygvidd. Flera av de stösta flygfälten i närheten av Libyen finns på de grekiska öarna men inget synes avhörts från den grekiska regeringen, vilket kan verka märkligt.

Spanskt flyg som förmodligen oxo är inblandade har ungefär samma transportsträcka som de franska. Danska och norska jaktplan opererar från ett av Siciliens två militära flygplatser. Det italienska flygvapnet hålls som reserv. Frankrike har ett hangarfartyg nu på väg mot området.

Vi håller vårt hopp till det libyiska folkets välgång! Mr Ghaddaffi dagar torde vara räknade.

Who whould ever know that the Britons would forget Lockerbie!

torsdag, mars 17, 2011

Europas hjältar Alain Juppe och David Cameron

Frankrikes utrikesminister Alain Juppe samt Englands premiärminister David Cameron har lyckats driva fram ett flygförbud över Libyen. Dessa måste betecknas som Europas hjältar i jämförelse med en Angela Merkel, som nu hamnar i botten!

Jag hade säkert tippat att Egypten skulle ställa upp för invånarna i Libyen. Så blev inte fallet. Jag börjar tvivla på den egyptiska revolutionen.

Vive La France and Long live Britain. Dessa länder stod upp för mänskliga rättigheter!

French Foreign Minister Alain Juppe and Britains Prime Minister David Cameron has succeeded convincing UN to a no-fly over status at Libya. They must be concidered as the heros of Europe in comparison with Germany's Angela Merkel, who now is ranked at the very bottom! Vive La France and Long live Britain. These countries stood up for human rights!

Français des Affaires étrangères ministre Alain Juppé vitesse a réussi à convaincre les Nations Unies à un non-survol au statut de la Libye. Il faut se demander considéré comme le héros de l'Europe en comparaison avec l'Allemagne, Angela Mercel, l'OMS est maintenant classée au plus bas! Vive La France and long live Britain. Ces pays se sont levées pour les droits de l'homme!

آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي قد نجح في دفع عجلة حظر جوي على ليبيا. ! ووصف ما يجب أن يكون بطل أوروبا في مقارنة مع Mercel أنجيلا ، الذي رتبة الآن في أسفل! . كنت قد توقعت أن مصر بالتأكيد سوف يشكلون لسكان ليبيا. . لكن هذا لم يحدث. أبدأ للشك في الثورة المصرية. Vive La France and long live Britain. لوس انجليس لفيف من فرنسا وبريطانيا يعيش طويلا. ! وقفت هذه الدول عن حقوق الإنسانUK heroes, French, France heroes, German cowards, Libya, Libien,

Vive La France et l'Angleterre

Bu för Tyskland, Brasilien och Sverige, som vill låta Ghaddaffi slakta invånarna i Libyen. Nu framträder rollspelet alltmer inför öppen ridå i FN mellan vilka som vill skydda människor och de som låter dem slaktas!

Regimen Ghadaffi är troligtvis den mest grymma vi har i närheten av Europa. Storbrittanien och Frankrike har länge velat göra upp med den grymme - inte minst så minns vi Lockerbee. När beordrade en statsman terroristbrott mot den civila luftfarten?

Sveriges insats på området är miserabelt. Den annars så innovative utrikesministern Bildt synes ha fått tunghäfta och förlorat sin moraliska kompass. Statsminister Reinfeldt håller Angel Merckel under armarna. Kopiöst dåligt! När hade Sverige en statsminister med lite råg i ryggen?

Folkpartiets utrikes talesman Fredrik Malm krävde idag att Sverige agerar!
Leve Frankrike och England. Med eller utan NATO. Go for him - smoke him out!

Buu pour l'Allemagne, ce qui permettrait Ghaddaffi tuer les habitants de la Libye. Maintenant, le jeu de rôle jamais et publiquement partagée entre l'Organisation des Nations Unies qui veulent protéger les gens et ceux qui leur permettent d'être abattus!

Le régime de Kadhafi est sans doute le plus cruel, nous avons près de l'Europe. Royaume-Uni et la France ont depuis longtemps envie de se réconcilier avec la cruelle - notamment parce que nous nous souvenons Lockerbee. En cas de commande d'Etat terroriste contre l'aviation civile?

Efforts de la Suède dans la zone est misérable. Le contraire si novateur ministre des Affaires étrangères Carl Bildt semble avoir été la langue liée. Vive la France et l'Angleterre. Avec ou sans l'OTAN. Go for him - smoke him out! Allez pour lui - le ciel la fumée!

Bu für Deutschland, Brasilien und Schweden, die erlauben Ghaddaffi ie Einwohner von Libyen töten lassen. Nun ist die Rollenspiel öffentlich zwischen den Vereinten Nationen, die Menschen und diejenigen, die sie geschlachtet werden können! Das Regime Ghadaffi ist wohl die grausamste, wir haben in der Nähe von Europa. England und Frankreich habeb schon lange sich mit den grausamen Regim ab zu machen - nicht zuletzt, wie wir Lockerbee erinnern. Wann Bestellte eines Staatsmannes Terroristen gegen zivile Luftfahrt?

Schwedens Bemühungen auf dem Gebiet ist miserabel. Die sonst so innovative Außenminister Carl Bildt scheint stumm zu haben. Ministerpräsident Reinfeldt ist Angel Merckel Unterarmen. Reichlich schlecht! Wann hat ein Schwedischer Ministerpräsident so wenig Schuss in den Arm?

Es lebe Frankreich und England. Mit oder ohne NATO. Go for him - smoke him out! Rauch ihn aus!

Bu for Germany, which would allow Ghaddaffi kill the inhabitants of Libya. Now the role-playing game ever and publicly divided between the United Nations who want to protect people and those that allow them to be slaughtered! The regime Ghadaffi is probably the most cruel, we have close to Europe. United Kingdom and France have long wanted to come to terms with the cruel - not least as we remember Lockerbee.

When ordered a statesman terrorist against civil aviation? Sweden's efforts in the area is miserable. The otherwise so innovative Foreign Minister Carl Bildt seems to have been tongue-tied. Long live France and England. With or without NATO. Go for him - smoke him out!

يرغبون في حماية الناس وتلك التي تسمح لهم بأن يكونوا ذبح! . وGhadaffi النظام هو على الارجح الاكثر القاسية ، لدينا قريبة من أوروبا. . لقد أراد المملكة المتحدة وفرنسا طويل للتأقلم مع القاسية -- ليس آخرا ونحن نتذكر Lockerbee. عندما أمرت رجل دولة إرهابية ضد الطيران المدني؟ . جهود السويد في منطقة بائسة. على خلاف ذلك مبتكرة وزير الخارجية بيلت يبدو أنه قد تم معقود اللسان. . تحيا فرنسا وانجلترا. . مع أو بدون حلف شمال الاطلسي. ! الذهاب لوسلم -- السماء الدخان يخرج!

Fortsatt starkt stöd för svensk kärnkraft!

Sveriges Television, som ju tagit egen ställning i kärnkraftfrågan, upphör man aldrig att förvånas över. Mitt i en flygkatastrof frågar man folk om vi skall behålla flygplan i Sverige.

Ja nu handlade det inte om flygplan utan om núkleära kraftstationer. Men mitt i allt rapporterat elände visar det sig att 75% av tillfrågade svenskar inte vill avveckla kärnkraften. Det är väl ändå ett gott betyg åt svenskars analytiska förmåga eftersom ingen kan uppbåda något alternativ för att upprätthålla de svenska jobben och därmed välfärden.

Dock börjar även en tillskyndare till koldioxidfri energi, som jag fundera lite grand. Dagligen får man rapporter om de japanska myndigheternas obenägenhet att följa internationella överenskommelser. Man har försökt föra IAEA bakom ljuset och har ett antal synnerligen gamla förmodligen något osäkra reaktorer. Det känns inte tillförlitligt.

Dessutom har man utan inneslutning förvarat utbränt kärnbränsle, som behöver kylning, i anslutning till reaktorhallar. Om fler länder uppvisar samma nonchalans visavi världens medborgare, då är jag allvarligt oroad.

En ensidig svensk avveckling av kärnkraften, som tex skulle kunna ersättas genom utbyggnad av de orörda älvarna, blir ju inte säkrare för den svenska befolkningen om världen i övrigt inte avvecklar, då riskerna i högsta grad är ju är globala.

Därmed kan man avfärda en ensidig svensk avveckling, som fullständig obsolet. Med en begynnande oljebrist och tredje världens rättmätiga krav på plats vid smörgåsbordet, kan man verkligen dock undra över hur energiförsörjningen skall fungera i framtiden? Kommer resor till varmare länder att vara förbehållna en rik överklass? Kommer vi att huvudsakligen få elda våra hus med grenar eller kottar, som man kan samla in på allmänningen?

För en tekniker ser man inte ljuset i tunneln för framtiden. Koldioxidtillskottet, som enligt många hotar jordens framtid, innebär att ingen fossil eldning kan tillåtas. Många tror på möjligheter till en bättre solenergi. Tyvärr så är vi här i Sverige då fullständigt på fel plats medan t ex Europa i övrigt förmodligen kan nyttja detta på ett bättre sätt.

Hur man än vrider och vänder på saker och ting så erfordras fissionskraft (klyvning) under många decennier. Ett alternativ är fusionskraft (vätekraft) men denna bedöms inte kunna realiseras under de närmaste kanske 40 åren. Fördelen med den senare är att den inte lämnar radioaktiva restprodukter.

En möjlig lösning är s k cold-fusion. Dvs att fusion kan äga rum vid låga temperaturer. Detta ämnesområde är omtvistat. Fn påstår ett antal italienska ingenjörer att man löst problemet. Men många tvivlar. Skulle man dock klara detta så har man i princip löst världens energiproblem. Fortsättning lär följa.

Man kan något bli förundrad över att idéer om långtida acceptabla miljöer och energiförsörjning realt tar så lite plats i världsaltet. Det verkar som om man först måste avverka det som nu är möjligt och sedan får man väl anpassa sig till kommande brister på något vis. Sammanledes gäller även i Sverige. Här har tyvärr endast fokus legat på koldioxidutsläpp eller om man skall sitta och frysa hemma. De större smarta idéerna saknas verkligen!

Avslutningsvis borde man granska IAEA. Det internationella atomenergiorganset är tillsatt för att granska och vara säkerhet för världens utnyttjande av klyvningsenergi. Kontrollen av Japan verkar ha varit synnerligen bristfällig. Det kanske knappast är IRAN, som utgör hotet mot en okontaminerad värld utan andra små tysta aktörer i skuggan!

Landstingets jurist har mycket att förklara

I augusti 2010 skrev jag på denna blogg och undrade om inte Landstingets jurist Per Blomberg borde vara den, som hade högst ansvar för att arvodesfördelningarna inte varit korrekta. I går i TV-programmet uppdrag granskning hamnade han åter i blickfånget i samband med en polisutredning, där han påstås ha sökt påverka polisens handläggning.

Nog finns det en hel del som han behöver förklara lite närmare! Vilket ansvar har en jurist? Enligt min uppfattning den som har högst ansvar för att Landstingets verksamhet sköts på bästa juridiska vis. Detta gäller arvodesfrågor såväl som olika anmälningar mot Landstingets personal.

Fortsättning lär följa.

tisdag, mars 15, 2011

Vem skall man tro på?

Jag följer den pågående japanska jordbävningskatastrofen ganska noga och i synnerhet det som sker vid några av Japans 55 kärnreaktorer. Enligt svenska media DN och SvD samt det svenska strålskyddsinstitutet har redan flera härdsmältor skett, som då skulle hota bl a Tokyo och andra platser.

Från SKY NEWS, som tillsammans med CNN tycks ha den största bevakningen av vad som sker, meddelar dock IAEA: All units at Fukushima,Onagawa and Tokai nuclear plants are in "stable and safe condition"!

IAEA är det internationella atomenergiorganet, som har ansvar för all internationell övervakning av kärnenergi. Man undrar vem eller vad man skall tro på?

I skrivande stund blåser det rakt mot Tokyo. Imorgon kommer det att blåsa sydväst dvs ut över havet mot det stora blå!

Gnesta backar 25 år i tiden!

Den nya rödgröna majoriteten i Gnesta kommun, avskaffar nu såväl kunskap och utbildning som valfrihet i kommunens framtida mål. Man backar mot ett närmast marxistiskt samhällsskick, som rådde på det svenska 80-talet. Gnesta kommun torde bli helt unik bland svenska kommuner med denna uppfattning.

Man vill således ingenting med våra ungdomar framgent! Man vill avskaffa folks möjlighet att välja skola och vilken vård och omsorg, som våra äldre skall få!

Här kan du läsa om min reservation mot detta förfall! Fortsättning torde följa i kommunfullmäktige!

måndag, mars 14, 2011

Landstingspolitiker som vill jobba med landstingsfrågor

I ett gemensam upprop tar nu en stor majoritet av landstingspartierna avstånd från den debatt, som pågått det senaste året kring landstingsarvoden mm. Det är givetvis en styrkedemonstration av stora mått för politikernas krav på att få jobba med sakfrågor till gagn för sjukvården istället för att försvara sig om och om igen! Sakfrågorna är ju bottnade och har nått vägs ände för länge sedan!

Uppropet kan du läsa här!

Ny kärnkraftdebatt

I Japan omkommer 15.000 människor och hela städer och byar försvinner i norr till stor del beroende på den tsunamivåg, som det kraftiga jordskalvet utlöste. Det värsta som hänt Japan sedan 2:a världskriget. Naturligtvis blir detta förstahandsrubrikerna i våra medier.

Det som något kan förvåna är rubriker som t ex SVT:s text-TV Explosion i kärnkraftverk, 1.700 döda!. Så fortsätter man tillsammans med kvällstidningarna för att öka intresset för mediet på bekostnad av sanningen. Sanningen har ju nunmera blivit en vanlig handelsvara och beskrivs på lämpligt sätt för att tillfredsställa det egna syftet.

Det som förvånar är medias försök att påstå att katastrofen beror på kärnkraft och att man struntar i 15.000 omkomna och för att starta en ny kärnkraftdebatt. Man försöker påvisa att de nu redovisade strålningsnivåerna skulle vara farliga - ja till och med farliga för svenskar här på andra sidan jordklotet.

Problemen med de aktuella kärnreaktorernas kylsystem är ju synnerligen allvarliga. Och det skall man givetvis rapportera om. Det som sänder kalla kårar av journalistiskt oförstånd är att det nu meddelas synnerligen allvarligt om att ett radioaktivt moln, som skall nå Sverige om två veckor. Likaledes den underförstått farliga förhöjda strålningen.

Efter lördagens explosion var den förhöjda strålningen 1,5 millisievert under mindre än en
timme. Efter måndagens sammanledes 0,01 millisievert. En vanlig röntenundersökning drar 1 millisievert. En resa till Kanarieöarna "i ett tryggt" flygplan ungefär detsamma från kosmisk strålning, liksom några dagars intensivt solbadande med bidrag från kärnreaktorn solen.

Man undrar verkligen var dessa journalister fick sin utbildning? Närmare 1 miljon människor har omkommit i jordskalv/Tsunamis de senaste 20 åren. Hur många som har avlidit pga farliga gaser från kolkraft går väl inte att uppskatta men torde säkert vara betydligt fler. Hur många som dör i flygolyckor och bilar vet vi. Det är jämförelsevis ganska många! Skulle vi därför ge upp bil och flygplan? Knappast. Hur många har avlidit pga kärnkraftolyckor? Ja det är väl i sanningens namn oerhört svårt att uppskatta. Vad man vet är att 70 personer dött efter Tjernobyl och att det kan komma fler är uppenbart.

För den som glömt upprepar vi hur Sveriges energiförsörjning ser ut. Då skall vi även vara medvetna om att oljan håller på att ta slut. Välfärden kräver energi. Var skall den tas?

1. olja........31,5% 2. kärnkraft...29,9% 3. bio/ved.....20,0% 4. vattenkraft.11,2% 5. kol....4,4% 6. gas.........1,6% 7. värmepump....1,0% 8. vindkraft... 0,3%.

Sin vana trogen att ta ut svängarna anordnade SVT Rapport/Aktuellt snabbt en minidebatt kring kärnkraften. De inbjudna, professorn i nationalekonomi Carl B Hamilton(FP) och filosofie magistern i biologi Maria Wetterstrand(MP) syntes vara ganska tveksamma att anamma SVT förkärlek för enerigfrågan på bekostnad av ett oerhört mänskligt lidande. Så de presterade följdriktigt kanske ingen debatt utan snarare mer en sorg över det inträffade.

På fråga om hur man skall tillgodose framtidens välfärd menade väl Wetterstrand, som ju vill stänga av alla kärnkraft, att den genomsnittlige svensken måste räkna med att gå en frysande framtid till mötes med sänkt inomhustemperatur. Medan Hamilton menade att enda vägen att hålla ned koldioxidutsläpp samt ersätta olja var just genom att förnya de svenska reaktorerna. Wetterstrand är ju för övrigt en flitig flygresenär och flyger oförskräckt närmare en gång i veckan. Då får hon mottaga en radioaktiv dos i paritet med den nu redovisade från Japan!

Men som sagt de såg mest ut att lida av SVT frågeställningar och lider förmodligen liksom vi med det drabbade japanska folket!

torsdag, mars 10, 2011

Gungorna och karusellen!

Elpriset äter upp jobbskatteavdraget. Alliansens jobbskatteavdrag har för många löntagare till stor del ätits upp av de senaste årens stora elprishöjningar, enligt TCO-tidningen. Två tredjedelar av de extra pengar som skatteavdraget har gett, har hamnat hos elbolagen.

Elpriserna har slagit hårdast mot dem som bor i hus. För ett vårdbiträde som bor i villa återstår 200 kronor av skatteavdraget när det höjda elpriset betalats. Som mest har en löntagare 1.750 kronor i jobbskatteavdrag. Men sedan skattelättnaden infördes 2006 har elpriset stigit med 1.300 kronor i månaden för en standardvilla.

Att bo i småhus är mycket vanligt bland tjänstemän. 55 procent av de lägre tjänstemännen bor i småhus och 65 procent av tjänstemännen på mellannivå. Den villaägare som haft fast elavtal under perioden har förmodligen kommit undan med bara hälften av prisökningen på elen.


De löntagare som bor i lägenhet har inte drabbats lika hårt och kostnaderna lindras givetvis om det finns två löntagare i familjen.


De som drabbats allra värst är dock pensionärer utan jobbskatteavdrag. De betalar precis lika mycket, som övriga på en ofta mager pension!

Ja, som sagt: Det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen! Eller hur direktör Borg?

onsdag, mars 09, 2011

Det går bra för Gnesta


Enligt den preliminära årsredovisningen för 2010, som skall behandlas på måndagens kommunstyrelse går det synnerligen bra för Gnesta. Året 2010 som var Alliansens sista år vid makten gjorde kommunen ett resultat på 28 miljoner kronor. Pengar, som är viktiga för soliditet, personalens pensioner och inte minst för kommande stora investeringar såsom Liljedalshem, Badhus, Brandstation m fl.

Läser man den 70 sidiga skriften, vilket alla borde göra som är något intresserad av vad som händer i kommunen, får man en god överblick över vad som gjorts, blivit bra eller obra.

Enligt min uppfattning med 20 år i politiken i Gnesta, utgör 2010 det år som varit bäst för Gnestas utveckling i alla avseenden. Detta framgår med önskvärd tydlighet i denna årsredovisning. Vi hade utan något större hinder kunnat sänkt skatten med 50 öre detta år. Nu det blir givetvis för den nya oerfarna rödgröna röran vid rodret, en stor utmaning att föra kommunen mot än bättre resultat. Något som givetvis en majoritet av väljare tänkt sig. Lycka till!

Det är troligtvis en försvinnande liten del av allmänheten, som har god kännedom om viktiga och utvecklande politiska frågor för kommunen. De flesta tar nog bara del av en ofta ganska intetsägande retorik kring cykelställ, som framförs i lokalpress. Något som knappast ingår i uppgiften att styra ett företag med över 600 anställda och en omsättning i halvmiljard-klassen.

Jag rekommenderar starkt att du tar del av denna årsredovsining, som samtidigt utgör ett testamente av 6 års Allians-styre med Henric Sörblad vid rodret! Nu är det upp till de rödgröna, att visa sig på styva linan. Hittills har man som sagt inte åstadkommit särskilt mycket och varit mest anti!

På denna länk skall du kunna finns årsredovisningen! Det tar en stund 4 MB!

Eller möjligen på denna!

"Göran Persson skrämmer S-ledare"

Den gamle statsministern och Stjärnhovsbon Göran Persson "skrämmer" enligt dagens Aftonblad olika partidistriktsordförande genom att lobba för Thomas Östros. Man kan ju då undra över vad han skräms med? Jordbruksredskap? Anitra? Eller är dessa S-ledare av den "skraja" typen.

Sanningen är väl att alla S-toppar givetvis diskuterar och talar med varandra kring fråga om ny ordförande och partisekreterare. Däremot har jag hela tiden blivit förundrad över att Sveriges Television liksom övriga ledande media tycks ingå i valberedningen.

Är det särskilt intressant för folk, som inte röstar på socialdemokraterna, att få läsa eller höra dagligen om detta i media man betalt pengar för att få eller blivit tvingade på (TV)? Partiet har ju mindre än 1/3 av rösterna i senaste val och debatten borde givetvis föras i deras egen tidning Aktuellt i Politiken.

Jag kan inte påminna mig att valet av Reinfeldt eller Björklund för den delen utgjort en promille av vad som skrivs om Sahlins ev efterträdare. Samtidigt kan man önska att partiet får jobba med dessa frågor i ett mer troligtvis behövt lugn och ro!

Valet av partiledare i det socialdemokratiska partiet håller på att få en oberättigad kultstatus!

tisdag, mars 08, 2011

Frågestund om landstingsarvoden

Sändes idag via webb-TV genom bl a Sörmlands Nyheters försorg. Intressanta inlägg - de flesta bottnade i att toppolitiker försörjer sig med höga löner i Landstinget. Sanningen ligger dock närmare att dessa har bland de lägsta lönerna i landet.

De flesta inläggen synes komma från relativt välbärgade äldre personer ur den sk gamla högern (ej att förväxlas med de nya moderaterna). Svar på tal gavs dock ganska rejält. De i och för sig beslutade arvodena har fördelats på ett felaktigt vis under många år och gäller alla partier. Men det saknas inte beslut om beloppens storlekar.

Det som finns kvar från frågestunden är just att det är bra med live-sändningar då kan man även få en ofiltrerad bild av vad som händer och vem eller vilka som är upprörda. Det var ganska intressant! Men dessa samhällets missnöjda toppar får väl då vända sig till Gustav Wachmeister och fråga honom om varför dessa fördelningar gjorts bakom lyckta dörrar!

Det känns rätt konstigt att den nya landstingsledningen, som på intet vis kan kopplas till några lönnrum, nu skall stå till svars för vad andra uppfunnit!

Landstingsarvoden

Sörmlands Nyheter har nu i ett halvt års tid uppmärksammat bl a felaktigt utbetalda arvoden till toppolitiker under flera år. I diskussionerna nämns många namn men rimligtvis bör även Gustaf Wachmeister(M), som senaste tillskyndare av konstruktionerna, även omfattas av kritiken. Jörgen Danielsson(S) tog den yttersta konsekvensen och avgick. Sedan dess har dock inte hänt så mycket.

Utan att recensera det inträffade skall det bli synnerligen intressant hur Landstingets M-ledda revision skall hantera frågan, då det i princip handlar om alla partier och gamla felaktigheter. Eftersom ansvarsfrihet givits för år 2009 och tidigare, kan man då underlåta att ge ansvarsfrihet för samma omständigheter 2010. Mitt personliga tips är att det blir ansvarsfrihet.

Jag tror inte att de flesta aktuella toppolitikerna hade någon som helst aning om, att arvodena behandlades felaktigt! De som borde intervenerat är landstingets jurist och dess chef. Här finns det all anledning, att utkräva ansvar i tjänsteutövningen. Sedan vore det givetvis bra om frågan kunde få ett avslut så att politiken återigen fungerar på ett normalt vis.

Bördan är ändå rätt tung för landstingspolitiker och ett extra blyok över axlarna gynnar ingen av oss alla, som är i behov av en väl fungerande sjukvård. Att nyckelskramla på torget i Nyköping för dessa saker, är att gå allt för långt. Nyckelskramlingen skall, som tidigare reserveras mot de verkligt odemokratiska och rasistiska krafterna i samhället!

Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur!

Den 5 mars 1953 avled Josef Stalin. Det dröjde dock tre år innan Nikita Chrustjov vid den hemliga 22:a partikongressen vågade berätta om alla illgärningar, när sedan länge Lavrentij Beria var undanröjd av resten av ledningen.

Det enda ljusa minnet som finns av Stalin är hyllningsartiklarna i den kommunstiska stora dagstidningen i Stockholm, som beskrev Stalin på ett helt devot sätt. Chefredaktören som då höll i pennan och senare blev ordförande i kommunistpartiet i Sverige hette C-H Hermansson, alltjämt i livet, kånkande på den historia som ingen vill kännas vid i dag. Men glöm inte: Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur.

Detta är ogenerat knyckt från Gunnar Andréns blogg.

Vill man läsa mer om kommunismen och dess medlöpare i Sverige så rekommenderas boken Vänstern och tyranniet av Per Ahlmark. I denna bok recenseras bl a Anders Ehnmark, P.O. Enquist, Gunnar Fredriksson, Jan Guillou, Sven Lindqvist, Sverker Åström, Pierre Schori, Göran Palm, Sten Andersson, Karl Vennberg, Jan Myrdal, Arne Ruth, Olof Lagercrantz, Birgitta Dahl och Olof Palme, för sitt stöd till diktaturer och odemokratiska stater.

måndag, mars 07, 2011

Riktiga makthavare bloggar ej!

Mikael Clemens - en blogg värd att läsa, funderar idag över varför man bloggar. Det kan vara värt några raders kommentering. En aspekt kan ju vara rent Luthersk - dvs att man känner ett starkt behov av att "bikta" sig eller kanske är det en dold överbliven författare, som gärna griper till den surrogata Gåsapennan!

En viktig punkt är givetvis att kunna påverka - även om ens retorik ibland ej förstås eller missuppfattas. Kanske det är en insikt att man inte har det där inflytandet längre, som man haft tidigare. Möjligen kan det även tillskrivas lång erfarenhet och livskunskap. Dvs att man vill dela med sig av något. Jag läser många fantastiska bloggar - språkligt sett men dock ofta ganska verklighetsfrämmanden. Det finns mängder av teoretiker t ex i den politiska sfären men ofta få, som stått på "verkstadsgolvet".

Utan den senare erfarenheten kan man knappast påstå att man har någon större livskunskap. När det gäller makthavare så verkar det närmast så att de flesta riktiga makthavare inte gillar att person-blogga. Det blir för utlämnande. Det lysande undantaget utgörs av Carl Bildt, som faktiskt har en mycket intressant personlig blogg och twitter skild från hans roll som utrikesminister. Den är ganska intressant att läsa. Han besitter dessutom massor av erfarenhet och livskunskap, vilket kanske en del motståndare tycker är jobbigt!

Själv tycker jag att rättvisa är viktigt. Det är kanske inte någon nyliberal devis men dock en socialliberal sådan. Min rättvisa i bloggen omfattar i första hand alla svenskar (infödda som invandrade) men jag dristar mig ibland att ta upp vissa världsfrågor, vilket många rikspolitiker älskar. Dvs de älskar inte mig utan att ta upp ganska abstrakta problem från omvärlden. Mer närliggande kan bli alltför betungande!

Rättvisa skall finnas för ung eller gammal. En rimlig ekonomisk omfördelning mellan fattig och rik är viktig för mig. För många associeras dessa begrepp med låga resp höga inkomster. Men en person med stora inkomster kan ju vara fattig pga olika omständigheter. T ex stora studielån.

Omfördelningsmässigt söker regeringen idag att undertrycka begreppet rik eller fattig, vilket inte är särskilt bra. Vi socialliberaler vill i alla fall inte ha något två-tredjedels samhälle typ England eller USA för att nu ta några demokratiska stater, som exempel.

Man skall kunna räkna tycker jag är viktigt. Med min gamla ingenjörsprofession tycker jag inte detta är särskilt krångligt. Särskilt i miljö- och energidebatten finns det lycksökare, som inte kan prestera varken logiskt eller matematiskt. Det ogillar jag verkligen! Men givetvis får man göra misstag. Det är den upprepade lögnen eller oförståndet, som ogillas.

Förutom jämlikhet så är jämställdhet en viktig fråga. Inte så att antalet kvinnor i en bolagsstyrelse är viktig då detta i stort är en fråga för överklassen. Riktig jämställdhet är hur flickor, kvinnor behandlas dagligen i skolan, på arbetsplatsen eller på krogen. Att flickor skall behöva stå ut med diverse kränkande tillmälen från osnutna pojkar eller att mäns våld mot kvinnor är de bland de högsta i Europa är oacceptabelt!

Det värsta jag vet är högmod och självförhärligande dvs folk som talar om hur duktiga och viktiga de är för samtiden! Det orkar jag knappast med! Anammat Jante-lagen? "Du skall inte tro att du är något". Möjligen är det så. Men ibland måste man skilja på munläder och vad som uppnåtts. Ett av de riktiga munväder, som finns inom rikspolitiken är FI:s Gudrun Schyman. En dam som är fantastisk i sitt framförande. Men vad säger hon? Inte mycket!

Dessa personer finns i alla partier inte minst inom den liberala rörelsen. Träffade en gång en kommunal partisyster från Järfälla, som visste allt om fred och krig i världen och konfliktlösning. När jag frågade henne om vi varit tillsammans i något FN-uppdrag blev det väldigt tyst i det röret!

Det jag ofta blir rejält trött på är sjukvården och i synnerhet den i sörmländska jämfört med den stockholmska dito. Jag har trots ett boende i Sörmland i över 30 år kunnat erhålla en förhållandevis utmärk sjukvård i Stockholm genom mitt tidigare arbete. Det stora mötet med den sörmländska var inte särskilt positiv och den har inte förbättrats! När sedan politikerna talar vitt och brett om den ena finessen efter den andra eller en ekonomi i balans, så ryser jag och får krampanfall i Gåsapennan!

Nackdelen med att blogga är en viss utsatthet. Dvs att många människor vill starta en diskussion och ibland (för det mesta) kommer med negativ kritik, vilken ibland övergår till något mer kanske otrevligt. Den som inte bloggar behöver ju inte utsätta sig för denna option. Det är även ganska vanligt att sätta likhetstecken mellan en personlig blogg och någon annan roll som man har t ex politikerrollen. Det tycker jag liksom Carl Bildt är helt felaktigt! I politikerrollen har man ju helt andra hänsynstaganden, som måste göras!

En tanke slår en då att vissa personer kanske trots en maktställning egentligen inte har något att komma med. Att de är tomma inombords! Man kan ju inte ha en spökskrivare till en blogg. Det avslöjas snart. Däremot är det givetvis möjligt att ha det till olika politiska förslag.

Det borde nog som några bloggare i Gnesta tycker, finnas fler som bloggar. Det skulle definitivt demokrati och utveckling vinna på. Själva fortsätter vi väl som vanligt med en stor del ris men oxo en och annan röd eller vit ros!

"Riktiga" makthavare personbloggar uppenbarligen ej - de skrider fram i skuggorna ängsligt kramade sina nallar!


Vindkraftverk, Invånare, Ungdomens Hus, Våld Mot Kvinnor, Erfarenhet, Globala Uppvärmningen, Kommuner, Ship To Gaza, Adaktusson, Sveriges Radio, Kärnkraft, Lagen Om Offentlig Upphandling, Jämställdhet, Mona Sahlin, Liberal, Diskrimineringsombudsmannen, Vänster, Annika Östberg, Förskola

Svensk el så in i Norden dyr!

Enligt Dagens Industri är elen för en vanlig villa 9.000 kronor dyrare i Sverige än för en liknande villa i Finland. Den svenske villaägaren betalar 21.000 kronor om året, medan finländaren klarar sig undan med 12.554 kronor. Den norske husägaren betalar 19.000 kronor. Uppgifter kring Danmark saknas men strukturen är ju där helt annorlunda än i övriga nämnda länder.

Undersökningen är gjord av Villaägarna och de hävdar att den dyra svenska elen helt beror på den svenska elskatten, eftersom priserna på den nordiska kraftbörsen annars är likvärdiga. De höga elpriserna får nu även närings- och energiminister Maud Olofsson att reagera. I en intervju i Dagens Industri öppnar hon för en sänkt energiskatt.

Men det verkar vara någon form av eftergift under galgen. För hon markerar att elbolagen t ex E-on, som nu bygger ut vindkraft måste få kompensation för detta. Allt detta skulle vara nödvändigt pga klimatmiljömålen. Man kan dock undra vad detta har med nuvarande vatten- eller kärnenergi, att göra? Sverige släpper i stort inte ut någon som helst koldioxid i anslutning till elproduktionen.

Nej den bistra sanningen är väl att Maud vill att elkunderna skall betalar den ganska dyra utbyggnaden av vindkraft och stamnät. När fick ett företag ta ut kostnaden i förväg för ett vattenkraftverk eller kärnkraft dito? Aldrig!

Så politikersfärens irrgångar i ämnet fortsätter. Vi skall inte skylla allt på Maud för det kunde ha varit etter värre med andra kandidater. Men en sak är säker vill man ha en framtida bra skola och el till vettiga priser så skall man nog lägga sin röst på Folkpartiet!

Vindkraft må vara en intressant men dock marginell spelare i energiförsörjningen. Men finansieringen skall givetvis ske via aktieägare och inte via elkunder, som tar sin el från vatten- och kärnkraft!

söndag, mars 06, 2011

Olika tideräkning

I världen finns inte bara ett nyår och en tideräkning. Här finns t ex det kinesiska och en mängd olika andra diton. Det blir naturligtvis förvillande men för det mesta nyttjas då vårt sätt att definiera det nya året och den kristna tideräkningen.

I Gnesta kommun är det uppenbarligen svårare. Alla kommuner och riksdag för den delen talar nu om de första 100 dagarna och vad som hänt sedan valet. Den högsta beslutande instansen kommunfullmäktige sammanträdde med ny majoritet i början på november. Dvs för betydligt mer än 100 dagar sedan.

Vänsterpartiets talesman Micke Schirén uppfattar att övertagandet ägt rum på nyårsafton. Vad har då majoriteten sysslat med sedan början av november? Uppenbarligen en djup Törnrosasömn till förfång för kommunens utveckling och positionering mot omvärlden!

För vissa en ganska lång varseblivning för andra går det snabbare då man redan vet vad man vill ändra på ganska omgående. Kallas för planering!

lördag, mars 05, 2011

Inspirerande framåtanda i Mariefred!

Efter att ha läst om de rödgrönas föga positiva politiska agenda i Gnesta blev det en kick av att läsa Dagens Industris Weekendbilaga om Ulf och Cynthia Jonströmers satsningar på Gripsholmsskolan en friskola på grundskolenivå i Mariefred.

Själva bor vi ca 1 mil från Mariefred och har ungefär 2 mil till Gnesta. Av detta enkla skäl blir ofta Mariefred service-ort för familjen.

Ulf Jonströmer, som gjort en förmögenhet i IT-branchen (AU-System) förvärvade för ett antal år sedan Gripsnäs slott inte långt från Gripsholm. Efter att ha funderat på skolgången för sina barn tillsammans med sin japanskfödda hustru och bl a läst OECD:s Pisa-studie om den synnerligen dåliga utvecklingen av den svenska skolan, beslöt man att tillsammans med några andra entusiaster, starta en ny grundskola i Mariefred.

Hösten 2009 drog man igång med den finlandssvenska rektorn Nina Lidfors. Jonströmer hade av Pisa-rapporten noterat att medan Sverige halkade efter så låg Finland i topp. Härav kom det sig att hälften av lärarkåren rekryterats från vårt broderland i öster.

Konsultbolaget McKinsey har gjort en rapport som visar att lärarna är den helt avgörande faktorn för utbildningens kvalitet. Enligt Nina är det främst ledarskapet som brister i Sverige!

Den svenska flum-modellen och Lärarhögskolans insatser märks tydligt i den avklingande kvaliteten på den svenska undervisningen. En trend som måste brytas!

Gripsholmsskolan växer så det knakar och tar in två nya parallellklasser varje år. Kön är fn över 300 elever. På skolschemat så står förutom de mer traditionsenliga bl a mandarin (kinesiska) och att hälften av undervisningen sker på engelska. Utöver detta så får eleverna minst en timmes motion varje dag. Skolan drivs i ett icke vinstskapande företag ägt av Jonströmers familj.

Skolan höjer givetvis Mariefreds attraktivitet, som bostadsort och utgör tillsammans med snabba transporter till Stockholm och den vackra miljön en god förutsättning för ett bra boende för invånarna.

Man skulle ibland hoppas att även politiker i Gnesta kunde lyfta blicken något och inspireras inte bara av kommunen utan av att det finns entreprenörer i samhället, som det kan vara värt att tillvarataga. Den rent gammelsocialistiska samhällsformen är ju uträknad för länge sedan. Varför skall just Gnesta tas 20 år tillbaka i tiden?

Varför inte vara t ex lite mer positiva till det nya yrkesgymnasiet i Gnesta eller Walldorff-pedagogiken för den delen. Flera i den socialdemokratiska ledargruppen arbetar ju på privata företag. Varför då så negativa till privata entreprenörers initiativ inom den offentliga sektorn.

Vad sysslar de rödgröna med i Gnesta?

Vad har de rödgröna åstadkommit de första 100 dagarna i Gnesta? En fråga som är naturlig att ställa vid ett nytt styre.

Enligt det som framkommit ingen särskilt nytt däremot en massa anti!
1. Höjt politikerarvoden till sig själva med 30%
2. Avskaffa Vårdbidraget
3. Avskaffa valfriheten (t ex fritt val av skola)
4. Ingen ny behövlig brandstation
5. Ingen upprustning av badhuset?
6. Vill lägga ned Baggium yrkesskolan i Gnesta tätort
7. Inga femmor tillbaka till ytterskolorna!

Således inte mycket att komma med i utvecklingsväg. Det mest trista är deras negativa inställning till utbildning. Man hade väl kunnat tänka sig att (MP) skulle vara ett progressivt parti visavi utbildning. Men så verkar inte vara fallet. Att socialdemokrater och vänster i Gnesta inte är det visste vi tidigare. Man vill ju plocka bort det mesta, som inte är kommunalt, som Walldorf, dagmammor m fl. Och nu senaste det nystartade yrkesgymnasiet.

En ny brandstation behövs synnerligen väl. Då kan man få lokaler där det går att tvätta sig ordenligt efter brand- eller krävande olycksutryckningar. Sedan ligger lokalerna kommunikations- och miljömässigt inte bra till mitt i bostadskvarter. Plats och lokaler utnyttjas bättre för antingen ett expanderande yrkesgymnasium eller för bostadsbyggnation. En brandstation skall ligga där kommunikationsvägarna är öppna och där brandbilar kan tvättas och underhållas utan miljömässig negativ inverkan på befintlig bostadsmiljö!

Man blir även förundrad över (MP) inställning till utbildning och valfrihet i kommunen. Läser man deras rikspartiprogram få man inte alls den inställningen. Kanske man lokalt i Gnesta har ett annat program. När det gäller miljöfrågor, som brandstationen, verkar man inte heller vara särskilt på hugget.

Det är inte särskilt mycket utveckling vi sett från den nya rödgröna majoriteten de första 100 dagarna - mest förbud och anti. Och en ideologi, som mer liknar kommunistiska manifest från 50-talet.

Finns det inga nya progressiva krafter i dessa församlingar? Är gammelkommunism den nya ledstjärnan?

fredag, mars 04, 2011

Utförsäkrade samhällets parias!

Allt fler hamnar utanför välfärdsstaten. Särskilt ensamstående mammor, som inte får någon ersättning från sjukkassa eller arbetsmarknad har det synnerligen svårt. Detta märks inte minst i den svenska kyrkan och Frälsningsarméns sociala verksamhet.

Ett tydligt tecken på det försämrade läget är att fler behöver mat till sig själva och barnen medan det tidigare ofta handlade om stöd vid jul och julklappar. På denna blogg pekade vi för flera år sedan på problemet med den sk arbetslinjen.

Vi som är socialliberaler är på intet vis nöjda med det två-tredjedels samhälle, som detta har skapat. Sverige må gå bra. Många får utökade ekonomiska utrymmen. Men för många handlar det om att kunna överleva morgondagen med behålld värdighet!

Sverige, som ju t ex värnar stort om att ge flyktingar en fast och hjälpande hand, borde rimligtvis kunna ge motsvarande hjälp även till svenskar och deras barn, som ofta utan egen förskyllan hamnat i ett kritiskt försörjningsläge ofta beroende på sjukdom eller olika typer av förslitningsskador.

Själv stödjer jag en specifik kyrklig organisation och det märks tydligt att mänsklig förnedring och lidande ökar över tiden. Man kanske skulle tro det motsatta med ett "gasande" Sverige.

Mina övriga bidrag är att jag regelbundet, med en dåres envishet, brukar uppvakta egna partikamrater på riksnivå om dessa missförhållanden, som på intet vis är i linje med mina social-liberala åsikter!

Det talas redan nu om fler skattesänkningar i arbetslinjen. Men kanske man även skulle kunna skänka en tanke åt dem, som behöver ett betydligt bättre stöd från samhället än vad de kunnat få på senare år!

torsdag, mars 03, 2011

Sega motionssvar i Gnesta!

Till Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP)

Jag har noterat att ni avser att skriva fram ett svar från kommunstyrelsen på en motion, som ställdes av Mikael Clemens(MP) angående ungdomsråd. Denna inlämnades i februari 2010. Vid senaste kommunfullmäktige uppehöll sig bl a Kerstin Landin(MP) vid punkten att inom rimlig tid besvara motioner och medborgarförslag.

Det skulle då vara synnerligen intressant om jag kan få svar på min motion från 2002 angående Ungdomens Parlament. Dvs en motion, som inlämnades för nio år sedan och varande ganska identisk med den av Clemens inlämnade. Motionen blev föremål för behandling hösten 2002 - men något svar kan jag inte erinra mig ha fått.

Vill ni läsa motionen så klicka på denna länk!

Med vänlig hälsning

Göran Benedicks

tisdag, mars 01, 2011

Stopp för statliga utförsäljningar!

En majoritet i riksdagen bestående av s, mp, v och sd vill inte att staten säljer ut t ex Vattenfall och Telia samt SBAB. Helt utmärkt! En tingens ordning, som vi saluterar på denna blogg.

Nu finns det möjlighet att även fortsättningsvis politiskt kunna påverka elpriserna. Dessutom finns det möjlighet att påverka telefonservice på landsbygden mm. Att SBAB finns kvar, som en motpol mot alla affärsbanker vars enda syfte är att tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt är även utomordenligt!

Konkurrens är bra även när staten är med och konkurrerar. För landets totala infrastruktur är statligt engagemang helt nödvändigt!