måndag, mars 21, 2011

Världens allt elände!

Serveras just nu tätt. Text-TV sidorna hos SVT tycks inte räcka till för tre stora händelser samtidigt. Dvs den första utgörande socialdemokraternas omorgansiation, som jag fortfarande inte kan förstå varför den skulle vara så intressant! Möjligen för att den mer börjar lika ett Strindberg drama och väcker olika fantasier.

Sedan har vi Japan där ca 20.000 människor beräknas ha omkommit huvudsakligen i Tsunami-vågor. Där förödelse och mänskligt lidande är enormt.

Utöver detta de demokratiska uppror, som pågår inom Arab-världen. Man kan ju fråga sig hur diktaturer skall kunna upprätthållas i framtiden, när nu sms, twitter och tv på nätet är verklighet. Okunskap har väl varit diktaturens främsta vapen.

Lyssnade idag till flera röster från nya svenskar i programmet Ring P1, som var mer eller mindre arga på att "väst" nu attackerade Libyen. De talade om "väst" som om de numera själva inte skulle omfattades av begreppet. Kanske inte så klara insikter men mer åsikter! En invandrare i Sverige tillhör ju Sverige och "väst". För övrigt såg jag att den utmärkta TV-kanalen al Jazeera numera talar om "nordväst". Arabförbundet, som igår drog tillbaka sitt stöd för operationerna i Libyen, hade idag ändrat sig tillbaka till att stödja FN-resolutionen igen!

Men det verkar svårt att inblandade länder enas om vem som skall leda operationerna. Frankrike har ju antytt att NATO inte borde komma ifråga m h t att ordet har en viss laddning i Mellan-Östern. Dessutom verkar Turkiet inte så intresserade av deltagande. Att Tyskland uteblir får nog tillskrivas pågående delstatsval i Sachsen m fl platser. I helgen avslutades ett och om 14 dagar kommer ytterligare ett. Därefter kan vi nog få reda på vad Tyskland egentligen vill.

Just nu verkar många länder vilja hjälpa till med flygstridskrafter. Så antalet plan mm är inte problemet även om det ställer stora krav på logistiken. Däremot krävs givetvis en handfast ledning, som kan samordna en stor mängd samtidiga flygföretag/operationer. Det går inte att bygga upp i en hast. Dessutom är språkfrågan inte helt oväsentlig. När nu USA inte vill leda operationen så är det väl närmast franska eller engelska hangarfartyg som har erforderlig kapacitet.

Kompetent ledning är nog det viktigaste i alla framgångsrika företag!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar