fredag, mars 04, 2011

Utförsäkrade samhällets parias!

Allt fler hamnar utanför välfärdsstaten. Särskilt ensamstående mammor, som inte får någon ersättning från sjukkassa eller arbetsmarknad har det synnerligen svårt. Detta märks inte minst i den svenska kyrkan och Frälsningsarméns sociala verksamhet.

Ett tydligt tecken på det försämrade läget är att fler behöver mat till sig själva och barnen medan det tidigare ofta handlade om stöd vid jul och julklappar. På denna blogg pekade vi för flera år sedan på problemet med den sk arbetslinjen.

Vi som är socialliberaler är på intet vis nöjda med det två-tredjedels samhälle, som detta har skapat. Sverige må gå bra. Många får utökade ekonomiska utrymmen. Men för många handlar det om att kunna överleva morgondagen med behålld värdighet!

Sverige, som ju t ex värnar stort om att ge flyktingar en fast och hjälpande hand, borde rimligtvis kunna ge motsvarande hjälp även till svenskar och deras barn, som ofta utan egen förskyllan hamnat i ett kritiskt försörjningsläge ofta beroende på sjukdom eller olika typer av förslitningsskador.

Själv stödjer jag en specifik kyrklig organisation och det märks tydligt att mänsklig förnedring och lidande ökar över tiden. Man kanske skulle tro det motsatta med ett "gasande" Sverige.

Mina övriga bidrag är att jag regelbundet, med en dåres envishet, brukar uppvakta egna partikamrater på riksnivå om dessa missförhållanden, som på intet vis är i linje med mina social-liberala åsikter!

Det talas redan nu om fler skattesänkningar i arbetslinjen. Men kanske man även skulle kunna skänka en tanke åt dem, som behöver ett betydligt bättre stöd från samhället än vad de kunnat få på senare år!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar