tisdag, mars 29, 2011

Kommunfullmäktige bjöd på överraskningar!

Måndagskvällens kommunfullmäktige bjöd på flera överraskningar. Som den välinformerade läsaren noterat så har vi på denna blogg varit kritiska till att den nya majoriteten velat avskaffa kunskap och utbildning samt valfrihet, som prioriterade övergripande mål för kommunens verksamheter. Majoriteten var klart på vänsterut med dessa förslag och vi har ju ifrågasatt denna "kantring", som inte går i takt med de "Nya socialdemokraterna", enligt Juholt.

Vid kvällens möte yrkade Johan Rocklind(S) för majoriteten att återinsätta dessa frågor i kommunens mål, som följd av majoritetens överläggning före fullmäktige. Vi som hade förberett försvarstal för dessa viktiga frågor - på fyra a4-sidor exkl källhänvisningar - fick hastigt och lustigt modifiera oss.

Det kändes dock lite som om det var Miljöpartiet, som fått skutan på rätt köl! Men som sagt detta är bara en spekulation. I debatten började man dock känna igen detta parti, som återigen framåtsyftande!

Nu blev det kanske lite virrigt hur texten skulle se ut - så vi föreslog en återremiss för att åtminstone få fram en fullständig lydelse i denna viktiga fråga. Sedan vill majoritet som metafor införa begreppet "mönsterarbetsplatsen". Eftersom ett dylikt begrepp föder tankar åt en icke insatt till Karin Boyes Kallocain eller Orwells 1984 för den delen, så önskades en redovisning vad som menades med detta begrepp.

Med dessa förändringar i de övergripande målen är det inte helt osannolikt att vi kan vara någorlunda överens mellan alla partier i kommunen, vilket måste utgöra en styrka.

Kvällen präglades annars av ett antal goda inlägg från både majoritet och minoritet. Olika åsikter - javisst - men en god stämning! T o m min trätobroder Mikke Schirén(V) kom för kvällen med ett antal välstrukturerade inlägg.

Annars får man nog säga att Bo Wingård(KD) är retorikens mästare i fullmäktige med sina vänliga och sublima inlägg, som dock borrar sig likt pansarbrytande pilammunition genom motståndarens försvar!

Trots en kort agenda blev kvällen sen. Det verkar enligt mitt fömenande så att alla partier vill prata av sig på vissa punkter. Sedan går resten rasande snabbt. Dvs en slags remissdebatt i miniatyr vid varje möte.

Minoritetsåterremiss utnyttjades vid två tillfällen. Kanske med eftertankens kranka blekhet en gång för mycket! Man skall ju vara försiktig med detta instrument, som bör utnyttjas med finess och försiktighet av oss i minoriteten.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar