onsdag, mars 30, 2011

Bullerplank vid Frösjö Strand

Idag kan man läsa att invånare är oroliga att ett bullerplank mellan järnvägen och industriområdet på Frönäs skulle reducera utsikten från Gnesta-sidan. Planket kommer att sättas upp där det idag redan finns och i morgon kommer att finnas industri. Dvs vid området Prästhopen. Namnet Frösjö Strand är något missvisande ur lokaliseringssynpunkt. Någon påverkan på utsikten mot Frösjön torde det inte blir. vis.

Samma diskussion kring bullerplank uppstog kring Bryggerudden. Den diskussionens amplitud var dock betydligt större än dagens! Idag finns det väl ingen som tycker att det planket är särskilt störande! Jag tror inte att bullernivån heller blivit särskilt högre på Mosebacke.

Sen kan man ju alltid fundera över varför Länsstyrelsen inte kräver bullerplank i Nyköping? Men alltid håller sig framme i Gnesta!

Beträffande strandskyddet så är det enligt mitt förmendande i princip upphävt med den redan befintliga bebyggelsen. Eftersom Gnesta tillhör de kommuner i landet, som har liten bebygd sjösträcka, torde det inte vara något större problem att få dispens även om Länsstyrelsen tycker annat. Särskilt som aktuellt område tillhör kommunkärnan. Det kan möjligen försena projektet.

Beträffande olja i vattnet så är det givetvis inte bra men det påverkar primärt inte bebyggelsen på något vis. Men däremot utformningen av bryggor. Oavsett detta bör ju ev olja tas bort och området saneras. Inte minst för framtida badverksamhet.

Att bygga vissa 6-våningshus torde vara en ogärning mot ett småskaligt Gnesta. 3-4 våningar mot järnväg och industriområde torde vara möjligt och blir då även en extra bullerskärm till utemiljön i området.

Frösjö Strand projektet bedömmer jag som ett viktigt projekt för Gnesta framtida utveckling och inte minst för service norr om järnvägen. Det öppnar ju upp för nya affärer i området och erbjuder en fantastisk bra boendemiljö inkl utmärkta kommunikationer med omvärlden.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar