måndag, mars 07, 2011

Riktiga makthavare bloggar ej!

Mikael Clemens - en blogg värd att läsa, funderar idag över varför man bloggar. Det kan vara värt några raders kommentering. En aspekt kan ju vara rent Luthersk - dvs att man känner ett starkt behov av att "bikta" sig eller kanske är det en dold överbliven författare, som gärna griper till den surrogata Gåsapennan!

En viktig punkt är givetvis att kunna påverka - även om ens retorik ibland ej förstås eller missuppfattas. Kanske det är en insikt att man inte har det där inflytandet längre, som man haft tidigare. Möjligen kan det även tillskrivas lång erfarenhet och livskunskap. Dvs att man vill dela med sig av något. Jag läser många fantastiska bloggar - språkligt sett men dock ofta ganska verklighetsfrämmanden. Det finns mängder av teoretiker t ex i den politiska sfären men ofta få, som stått på "verkstadsgolvet".

Utan den senare erfarenheten kan man knappast påstå att man har någon större livskunskap. När det gäller makthavare så verkar det närmast så att de flesta riktiga makthavare inte gillar att person-blogga. Det blir för utlämnande. Det lysande undantaget utgörs av Carl Bildt, som faktiskt har en mycket intressant personlig blogg och twitter skild från hans roll som utrikesminister. Den är ganska intressant att läsa. Han besitter dessutom massor av erfarenhet och livskunskap, vilket kanske en del motståndare tycker är jobbigt!

Själv tycker jag att rättvisa är viktigt. Det är kanske inte någon nyliberal devis men dock en socialliberal sådan. Min rättvisa i bloggen omfattar i första hand alla svenskar (infödda som invandrade) men jag dristar mig ibland att ta upp vissa världsfrågor, vilket många rikspolitiker älskar. Dvs de älskar inte mig utan att ta upp ganska abstrakta problem från omvärlden. Mer närliggande kan bli alltför betungande!

Rättvisa skall finnas för ung eller gammal. En rimlig ekonomisk omfördelning mellan fattig och rik är viktig för mig. För många associeras dessa begrepp med låga resp höga inkomster. Men en person med stora inkomster kan ju vara fattig pga olika omständigheter. T ex stora studielån.

Omfördelningsmässigt söker regeringen idag att undertrycka begreppet rik eller fattig, vilket inte är särskilt bra. Vi socialliberaler vill i alla fall inte ha något två-tredjedels samhälle typ England eller USA för att nu ta några demokratiska stater, som exempel.

Man skall kunna räkna tycker jag är viktigt. Med min gamla ingenjörsprofession tycker jag inte detta är särskilt krångligt. Särskilt i miljö- och energidebatten finns det lycksökare, som inte kan prestera varken logiskt eller matematiskt. Det ogillar jag verkligen! Men givetvis får man göra misstag. Det är den upprepade lögnen eller oförståndet, som ogillas.

Förutom jämlikhet så är jämställdhet en viktig fråga. Inte så att antalet kvinnor i en bolagsstyrelse är viktig då detta i stort är en fråga för överklassen. Riktig jämställdhet är hur flickor, kvinnor behandlas dagligen i skolan, på arbetsplatsen eller på krogen. Att flickor skall behöva stå ut med diverse kränkande tillmälen från osnutna pojkar eller att mäns våld mot kvinnor är de bland de högsta i Europa är oacceptabelt!

Det värsta jag vet är högmod och självförhärligande dvs folk som talar om hur duktiga och viktiga de är för samtiden! Det orkar jag knappast med! Anammat Jante-lagen? "Du skall inte tro att du är något". Möjligen är det så. Men ibland måste man skilja på munläder och vad som uppnåtts. Ett av de riktiga munväder, som finns inom rikspolitiken är FI:s Gudrun Schyman. En dam som är fantastisk i sitt framförande. Men vad säger hon? Inte mycket!

Dessa personer finns i alla partier inte minst inom den liberala rörelsen. Träffade en gång en kommunal partisyster från Järfälla, som visste allt om fred och krig i världen och konfliktlösning. När jag frågade henne om vi varit tillsammans i något FN-uppdrag blev det väldigt tyst i det röret!

Det jag ofta blir rejält trött på är sjukvården och i synnerhet den i sörmländska jämfört med den stockholmska dito. Jag har trots ett boende i Sörmland i över 30 år kunnat erhålla en förhållandevis utmärk sjukvård i Stockholm genom mitt tidigare arbete. Det stora mötet med den sörmländska var inte särskilt positiv och den har inte förbättrats! När sedan politikerna talar vitt och brett om den ena finessen efter den andra eller en ekonomi i balans, så ryser jag och får krampanfall i Gåsapennan!

Nackdelen med att blogga är en viss utsatthet. Dvs att många människor vill starta en diskussion och ibland (för det mesta) kommer med negativ kritik, vilken ibland övergår till något mer kanske otrevligt. Den som inte bloggar behöver ju inte utsätta sig för denna option. Det är även ganska vanligt att sätta likhetstecken mellan en personlig blogg och någon annan roll som man har t ex politikerrollen. Det tycker jag liksom Carl Bildt är helt felaktigt! I politikerrollen har man ju helt andra hänsynstaganden, som måste göras!

En tanke slår en då att vissa personer kanske trots en maktställning egentligen inte har något att komma med. Att de är tomma inombords! Man kan ju inte ha en spökskrivare till en blogg. Det avslöjas snart. Däremot är det givetvis möjligt att ha det till olika politiska förslag.

Det borde nog som några bloggare i Gnesta tycker, finnas fler som bloggar. Det skulle definitivt demokrati och utveckling vinna på. Själva fortsätter vi väl som vanligt med en stor del ris men oxo en och annan röd eller vit ros!

"Riktiga" makthavare personbloggar uppenbarligen ej - de skrider fram i skuggorna ängsligt kramade sina nallar!


Vindkraftverk, Invånare, Ungdomens Hus, Våld Mot Kvinnor, Erfarenhet, Globala Uppvärmningen, Kommuner, Ship To Gaza, Adaktusson, Sveriges Radio, Kärnkraft, Lagen Om Offentlig Upphandling, Jämställdhet, Mona Sahlin, Liberal, Diskrimineringsombudsmannen, Vänster, Annika Östberg, Förskola

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar