söndag, mars 27, 2011

Socialdemokraterna i Gnesta på villovägar!

Socialdemokraterna vill nu enligt Håkan Juholt och sin kongress återvinna medelklassen. Därmed måste man ju gå åt mitten. I Gnesta synes socialdemokraterna vara kraftigt på väg åt ett helt annat håll, nämligen vänsterut! KS ordförande Johan Rocklind(S) förklarar sig tillhöra vänstern. Johan och tre andra "fackisar" är ju ordförande i kommunens nämnder, så vi antar att alla delar Johans uppfattningar.

Man kan med vetskap om vad som är på gång i Gnesta misstänka att den socialdemokratiska förnyelsenkongressen inte gjort något större intryck på partikamraterna i Gnesta! Till yttermera visso finns nu ett Vänsterparti med mycket stort inflytande för första gången i kommunens historia. Man samarbetar ju även med Miljöpartiet, som genomgått en markant vänstervridning det senaste halvåret.

Den vänsterorienterade majoriteten vill nu avskaffa kunskap och utbildning, som ett prioriterat mål i kommunens verksamhet. Vad skall detta sända för signal till vår skolpersonal? I Gnesta är skolan oviktig?!

Man vill även avskaffa valfrihetsbegreppet dvs i princip en marxistisk kantring. Med detta försvinner Vårdnadsbidraget och den hittills gällande valfriheten i skolomsorgen. Utöver sämre service till föräldrar och skolbarn kommer även våra äldre att drabbas av sämre omvårdnad och service.

När kommunalrådet Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP) fick en interpellation för snart 6 veckor sedan angående borttagande av vårdnadsbidraget, har hon till dags dato endast lyckats prestera nedanstående intetsägande rader i försvar:

MP i Gnesta är för valfrihet. Vi anser att Vårdnadsbidraget i den utformning det haft inte uppfyller kravet på valfrihet på ett tillfredställande vis. Till exempel är det mycket svårt för ensamstående eller personer med låg inkomst att nyttja bidraget.

MP anser att den verksamhet som finns i de fria förskolorna fungerar som ett bra alternativ till de kommunala verksamheterna och därför ser vi inget behov i dagsläget att se över de fria förskolorna.


Således ingen större insikt i hur man bör besvara en interpellation. I kommunfullmäktige förväntar man sig givetvis ett klarläggande svar. Något som man borde kunna förvänta sig från ett ansvarigt kommunalråd.

Socialdemokraterna, som sagt i Gnesta, har slagit in på en väg, som tycks vara kraftigt i otakt med "De nya socialdemokraterna"! Fortsättning följer!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar