torsdag, mars 17, 2011

Landstingets jurist har mycket att förklara

I augusti 2010 skrev jag på denna blogg och undrade om inte Landstingets jurist Per Blomberg borde vara den, som hade högst ansvar för att arvodesfördelningarna inte varit korrekta. I går i TV-programmet uppdrag granskning hamnade han åter i blickfånget i samband med en polisutredning, där han påstås ha sökt påverka polisens handläggning.

Nog finns det en hel del som han behöver förklara lite närmare! Vilket ansvar har en jurist? Enligt min uppfattning den som har högst ansvar för att Landstingets verksamhet sköts på bästa juridiska vis. Detta gäller arvodesfrågor såväl som olika anmälningar mot Landstingets personal.

Fortsättning lär följa.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar