onsdag, mars 23, 2011

Bra bredband kan bli bättre i Gnesta kommun

I en artikel tar Sörmlands Nyheter,SN upp frågan om tillgång till bredband i Gnesta kommun. I dagens SN tar ledarskribenten Lars Kriss upp samma ämne. Eftersom det finns många uppfattningar och åsikter, finns det skäl att göra några kommentarer från kommunens politiska horisont.

Gnesta kommun har inget att skämms för när det gäller bredband. Vi var den 27 kommunen i landet som begåvades med bredband via ADSL tack vare ett initiativ från Håkan Bratt och undertecknad. Vi fick visserligen betala närmare tre miljoner kr men det var det värt. Bredband byggdes sedan successivt ut i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov. Sedan har i och med landstingets rundgångskabel även Laxne-trakten fått bredband. Med ny teknik går det att använda ADSL längre och längre ut i bygderna.

Personen i artikeln, som är chef för ett stort IT-företag vill ha 10 MBit/s till sin bostad ute på landsbygden. Det kan han givetvis få om han betalar. För han har väl inte tänkt att Gnesta kommun skall göra det? Sedan kan man undra över hur många order per tidsenhet med 10 MBit/s han behöver avleverera till sina underlydande.

Däremot behöver den enskilde glesbygdsbon givetvis bredband enligt minst ADSL-format. För det behövs mer statliga pengar samt en lokal organisation, som svarar för att det genomförs. Jag har därför föreslagit att Gnesta stadsnät AB får en vidare roll i att förse inte bara tätorten utan hela Gnesta med bredband. Personligen tror jag ej heller att mobila nät kan vara lösningen. Därtill är eterns bandbredd alltför liten. Statsmakterna bör uppmärksammas på att ADSL utbyggnaden i Gnesta stagnerat under senare år. Man kan inte bara hänvisa till mobilkommunikation, som fullgod ersättning!

Att man skall kunna få 10 MBit/s (man behöver ung 3-4 MBit/s för vanligt TV-mottagning och ca 1,5 MBit/s för t ex SVT Play) inom nära framtid i glesbygd torde vara en utopi. Någon måste finanisera och kommunerna har det nog med sina kärnområden.

Tyvärr är det så att det pågår en utveckling där Telia/Skanova vill lägga ned kopparnätet på landsbygden. Detta står i ren kontrast mot behovet av datakommunikation i hela Sverige. Man påstår att detta skall kunna ersättas med mobil kommunikation, vilket är en fysikalisk omöjlighet.

Det borde finnas en tvingande lagstiftning mot i första hand Telia, att se till att leverera ADSL på landsbygden. Upp till 8 MBit/s borde inte vara omöjligt med denna teknik.

Men ledaren pekar på en viktig faktor för varje kommun, att kunna erbjuda god service till företagare och enskilda. Denna fråga har varit föremål för ständig diskussion i politiska kretsar i Gnesta kommun de senaste 10 åren. Men det erfordras lagstiftning och stöd för att kunna nå en större granularitet på landsbygden. I allt för stor utsträckning har statsmakterna trott att "marknaden" skulle lösa detta. Men det är givetvis ingen skillnad på datakommunikation och annan service i glesbygd. Om den inte stöttas dör den månne ut.

Infrastruktur är för viktig för att få styras av marknadskrafterna. Den skall utvecklas genom politiska beslut. Nu har vi fått en glesbygdsminister och det är bara att hoppas på resultat!

Gnesta kommun är sämst på ADSL-täckning i Sörmland
Lyder den något felaktiga rubriken i en uppföljare av den tidigare artikeln med några frågor till Telia samt Johan Rocklind(S) och Mikke Schirén(V). De två senare har väl knappast av naturliga skäl någon som helst information och bakgrund till Gnesta kommuns bredband. Rubriken på artikeln borde sedan ha varit:Gnesta kommun har sämst ADSL-täckning i Sörmland, vilket är något helt annat!

Säger undertecknad, som jobbat med data-kommunikation via radio, koppar och fiber vid Ericson, Televerket och Försvarsmakten samt varit ledamot/suppleant i Gnesta Stadsnät AB, sedan starten.

Bit och byte
2MBit/s (Megabit) är enkelt uttryckt samma sak som 0,2 MB/s (Megabyte). Om man skall ladda ned SN tidnings via nätet, står det ofta att filen är 10 MB stor. Det innebär att det tar 10 delat med 0,2 = 50 sekunder att ladda ned. Varje skrifttecken består ofta av 8 bits plus 2 checksumma=10 bits. När det gäller uppladdning så går det betydligt långsammare kanske enbart med 0,5 MByte/s.