måndag, mars 14, 2011

Ny kärnkraftdebatt

I Japan omkommer 15.000 människor och hela städer och byar försvinner i norr till stor del beroende på den tsunamivåg, som det kraftiga jordskalvet utlöste. Det värsta som hänt Japan sedan 2:a världskriget. Naturligtvis blir detta förstahandsrubrikerna i våra medier.

Det som något kan förvåna är rubriker som t ex SVT:s text-TV Explosion i kärnkraftverk, 1.700 döda!. Så fortsätter man tillsammans med kvällstidningarna för att öka intresset för mediet på bekostnad av sanningen. Sanningen har ju nunmera blivit en vanlig handelsvara och beskrivs på lämpligt sätt för att tillfredsställa det egna syftet.

Det som förvånar är medias försök att påstå att katastrofen beror på kärnkraft och att man struntar i 15.000 omkomna och för att starta en ny kärnkraftdebatt. Man försöker påvisa att de nu redovisade strålningsnivåerna skulle vara farliga - ja till och med farliga för svenskar här på andra sidan jordklotet.

Problemen med de aktuella kärnreaktorernas kylsystem är ju synnerligen allvarliga. Och det skall man givetvis rapportera om. Det som sänder kalla kårar av journalistiskt oförstånd är att det nu meddelas synnerligen allvarligt om att ett radioaktivt moln, som skall nå Sverige om två veckor. Likaledes den underförstått farliga förhöjda strålningen.

Efter lördagens explosion var den förhöjda strålningen 1,5 millisievert under mindre än en
timme. Efter måndagens sammanledes 0,01 millisievert. En vanlig röntenundersökning drar 1 millisievert. En resa till Kanarieöarna "i ett tryggt" flygplan ungefär detsamma från kosmisk strålning, liksom några dagars intensivt solbadande med bidrag från kärnreaktorn solen.

Man undrar verkligen var dessa journalister fick sin utbildning? Närmare 1 miljon människor har omkommit i jordskalv/Tsunamis de senaste 20 åren. Hur många som har avlidit pga farliga gaser från kolkraft går väl inte att uppskatta men torde säkert vara betydligt fler. Hur många som dör i flygolyckor och bilar vet vi. Det är jämförelsevis ganska många! Skulle vi därför ge upp bil och flygplan? Knappast. Hur många har avlidit pga kärnkraftolyckor? Ja det är väl i sanningens namn oerhört svårt att uppskatta. Vad man vet är att 70 personer dött efter Tjernobyl och att det kan komma fler är uppenbart.

För den som glömt upprepar vi hur Sveriges energiförsörjning ser ut. Då skall vi även vara medvetna om att oljan håller på att ta slut. Välfärden kräver energi. Var skall den tas?

1. olja........31,5% 2. kärnkraft...29,9% 3. bio/ved.....20,0% 4. vattenkraft.11,2% 5. kol....4,4% 6. gas.........1,6% 7. värmepump....1,0% 8. vindkraft... 0,3%.

Sin vana trogen att ta ut svängarna anordnade SVT Rapport/Aktuellt snabbt en minidebatt kring kärnkraften. De inbjudna, professorn i nationalekonomi Carl B Hamilton(FP) och filosofie magistern i biologi Maria Wetterstrand(MP) syntes vara ganska tveksamma att anamma SVT förkärlek för enerigfrågan på bekostnad av ett oerhört mänskligt lidande. Så de presterade följdriktigt kanske ingen debatt utan snarare mer en sorg över det inträffade.

På fråga om hur man skall tillgodose framtidens välfärd menade väl Wetterstrand, som ju vill stänga av alla kärnkraft, att den genomsnittlige svensken måste räkna med att gå en frysande framtid till mötes med sänkt inomhustemperatur. Medan Hamilton menade att enda vägen att hålla ned koldioxidutsläpp samt ersätta olja var just genom att förnya de svenska reaktorerna. Wetterstrand är ju för övrigt en flitig flygresenär och flyger oförskräckt närmare en gång i veckan. Då får hon mottaga en radioaktiv dos i paritet med den nu redovisade från Japan!

Men som sagt de såg mest ut att lida av SVT frågeställningar och lider förmodligen liksom vi med det drabbade japanska folket!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar