torsdag, mars 03, 2011

Sega motionssvar i Gnesta!

Till Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP)

Jag har noterat att ni avser att skriva fram ett svar från kommunstyrelsen på en motion, som ställdes av Mikael Clemens(MP) angående ungdomsråd. Denna inlämnades i februari 2010. Vid senaste kommunfullmäktige uppehöll sig bl a Kerstin Landin(MP) vid punkten att inom rimlig tid besvara motioner och medborgarförslag.

Det skulle då vara synnerligen intressant om jag kan få svar på min motion från 2002 angående Ungdomens Parlament. Dvs en motion, som inlämnades för nio år sedan och varande ganska identisk med den av Clemens inlämnade. Motionen blev föremål för behandling hösten 2002 - men något svar kan jag inte erinra mig ha fått.

Vill ni läsa motionen så klicka på denna länk!

Med vänlig hälsning

Göran Benedicks

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar