fredag, april 17, 2009

En svensk rättsskandal

Stockholms tingsrätt har dömt fyra personer vid Pirate Bay till våldsamma straff och bötebelopp. MGM, Warner BroS och Kalle Anka (Walt Disney) jublar!

För dem som förstår vad Pirate Bay har gjort eller inte gjort är denna dom fullständigt obegriplig. Det verkar som om Kalle Anka-gänget gått hem hos okunniga nämndledamöter.

Eftersom jag själv är utbildad telekom-teknik och arbetat både på kommunikationsnivå och organisationsnivå med bl a Internet blir det än mer obegripligt. Min yngre kollega André Rickardsson, expert på IT-säkerhet, är förvånad över att alla fyra ställs till svars.

- Man gick helt på åklagarens linje. Om man jämför med Linköpingsdomen är det ganska hårt med ett fängelsestraff, särskilt när det här bara handlar om medhjälp. Det finns inga proportioner mellan de här två domarna, säger André Rickardsson.

- Medhjälp som sådant, då borde i princip all form av medhjälp vara straffbar. I slutändan får väl operatörerna se upp.

Pirate Bay har ju inte tillhandahållit material med upphovsrätt. Man har endast talat om var man kan finna en viss film eller melodi.

Domen innebär i princip att man får vara väldigt försiktig med att sk länkar på sin blogg. Skulle den sida man pekar på innehålla skyddat material risker man miljontals böter, som nu de fyra fått. En rejäl rättsskandal!

Nämndemän, som skall döma i dessa ärenden borde åtminstone ha ett ringa hum om IT. Nu skämmer de bara ut sig

torsdag, april 09, 2009

Åter från de döda!

Annika Östberg , som varit levande begravd, har frigivits efter 28 år i kaliforniskt fängelse. Hennes brott var att vara sambo med en person, som mördade två människor. I Sverige skulle hennes sambo fått 10 års fängelse. Hon själv skulle inte ens ha åtalats! Frigivningen är en seger för rättvisan!

Nu tycker en del kritiker, de flesta finansierade av skattebetalarna, att detta inte är bra och att Annika Östberg, manipulerat allmänheten. Man häpnar över alla korkade kommentarer. Särskilt att Marina Ghersetti vid Göteborgs universitet kunde låta bli att öda skattebetalarnas pengar i dessa kristider. Vi önskar henne dit pepparn växer!

I Sverige kan man vara ute ur fängelset redan efter ett år även om man slagit ihjäl två försvarslösa flickor (södra Halland). Det borde Marina Ghersetti uppröra sig över!

tisdag, april 07, 2009

Hjärnspöken och Gnesta oppositionen

I ett inlägg utifrån i Sörmlands Nyheter den 20/3 framför oppositionsrådet i Gnesta kommun Gert Nilsson(S) synpunkten att det är ”Dags att agera mot krisen i Gnesta.” Vilken kris har herr Nilsson svårt att förklara. Det synes således mer vara ett självupplevt hjärnspöke. Situationen i Gnesta kommun 2009 är att det är varken sämre eller bättre än de flesta kommunerna. Hittills har vi en budgetutveckling, som går enligt plan. Detta förhållande kan tyckas vara obekvämt för oppositionen. Men så är det.

Fn pågår arbete med att ta fram underlag för budget 2010, som kommer att beslutas under juni i år. Vi vet även att intäkterna inte blir så stora som med tidigare bedömningar. Detta beror inte så mycket på minskade inkomster för Gnesta kommuns invånare, som det faktum att även vi får vara med att solidariskt betala t ex västkustkommunernas minskade intäkter. Det rör sig om minskade intäkter på ca 15 MKr inom en budget på ca 500 MKr dvs totalt ca 3 procent! Detta är ingen omöjlig uppgift att hantera! Visst kan det komma att bli minskade resurser inom t ex skolan. Men det beror då i första hand på ett lägre elevantal nästa år.

I Gnesta har vi hög kvalitet på skola och omsorg. Det ser vi bl a av det jämförelsematerial vi har med andra kommuner. Bemanningen är ofta högre och vi har ofta mindre enheter inom hela kommunen. Självklart kommer all verksamhet inom kommunen att vara föremål för prövning avseende kostnader och kvalitet. Detta är ett kontinuerligt arbete och inte något som vi speciellt ägnar oss åt under år med lägre skatteintäkter.

Vi genomför nu framtagning av budget 2010 inom den tidsram, som tidigare angivits. Varför det nu enligt Gert Nilsson blivit ”Väldigt bråttom!”, har vi svårt att förstå. Vittnar det i inte snarare om ett osäkert och nervöst oppositionsråd. Vi har nu en stabil politisk ledningsgrupp i Gnesta med lång erfarenhet och kompetens. Vi blir inte särskilt upphetsade av Gert Nilssons stressade litanior.

Vad oppositionsrådet menar med att majoriteten nu måste träda fram och sluta ”skjuta” tjänstemannastaben framför sig, är svårförståeligt. Vi styr Gnesta kommun genom långsiktiga mål, direktiv och ekonomiska ramar. Varje politisk nämnd fördelar sedan sin ram till verksamhet inom de olika områdena och ger uppdrag till tjänstemannastaben. Så har vi gjort under många år. Detta är det normala i alla svenska kommuner. Vi kommer inte ändra på något som fungerar bra!

Gert Nilsson avslutar sedan med att kommunens politiska ledning måste ”jobba” mot regeringen för att få ett högre ekonomiskt stöd, väl medvetande att kommunerna normalt jobbar mot SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som i sin tur agerar med regeringen. Om det går dåligt för världen, Europa och Sveriges exportindustri, så måste man givetvis jobba för att exporten fungerar. Exporten är den enskilt viktigaste faktorn för fortsatt framtida välfärd. Även den kommunala sektorn måste givetvis ta sin del av bördan. Man kan inte skrika högt på hjälp eller höja kommunalskatten så fort det saknas ekonomiska resurser.

Gnesta kommun faller inte med att vi fn saknar kommun- och ekonomichef. Däremot är det självklart besvärande om vi hade en nervös och stressad politisk ledning. Vi inom Gnesta kommuns politiska fyrklöver tar vårt ansvar för invånarna och kommunens verksamhet. Vi kommer att tillse att det finns fortsatt god kvalitet i kommunens tjänster. Vi kommer att bidraga till att övervinna Sveriges nuvarande ekonomiska kris. Vi är varken nervösa eller stressade utan jobbar oförtrutet mot tidigare uppsatta kvaliteter och mål.