söndag, april 29, 2012

Värmepump en lönande affär!


För fem år sedan satt jag in en frånluftvärmepump. Den typen förbättrar luftkvaliten avsevärt inomhus och spar värme. Varje horisontellt streck är 10 kWh. Som synes ligger elen på ca 10 kWh per dag sommartid och maxar runt 65 kWh den kallaste vinterdagen. Till saken hör att gäststugan värms enbart med el. Som ni ser var det oerhört kallt 2010 och 2011; Dvs inga normala år. Värmepumpen spar dock mer än 15 kWh per dag. 2012 har det varit ganska varmt och därmed besparingen större.


Tittar vi enbart på fördelningen ser man att värmepumpen går mellan 3 kWh på sommaren till max ca 35 kWh en kall vinterdag. Totalt sett ligger uppvärmningen av huset 110 kvm på ca 5.500 kWh per år.

Värmepumpar är en lönande syselsättning om man tänker rätt och intre drar på sig för stora investeringar. En pump håller inte mer än 15-20 år vad än din försäljare säger. Så använd inte längre tider för att kunna räkna hem investeringen.  Den här typen av värmepumpar behöver vattenburna värmesystem så det kan ev tillkomma. Men allt är tyst och ingen lukt från elelement etc.

lördag, april 28, 2012

"Skolans framgång hänger på skolledarna"

Debattören och forskaren Bo Rothstein vid Göteborgs Universitet skriver idag i DN att ”De lokala skolledarna är nyckeln för att lösa krisen inom skolan".
.
Det svenska skolväsendet presterar enligt internationella studier inte längre särskilt väl. Antalet sökande till lärarutbildningarna är oroväckande lågt och antalet elever som går ut grundskolan utan godkända betyg är oroväckande högt. Därmed är jakten på syndabockar i full sving. Vem eller vilka är de skyldiga och vad är orsakerna till denna urartning?

.
I mitt tycke begår han ett antal elementära fel. Man kan inte generellt säga att alla skolor fungerar dåligt. Många skolor fungerar alldeles utmärkt medan skolor i invandrartäta områden fungerar mindre bra. Därom är statistiken solklar. Särskilt språkförståelsen är ju grundläggande för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Är man invandrare eller har föräldrar, som är invandrare har man ju absolut ett mycket sämre utgångsläge. Eftersom denna kategori utgör 15% av den svenska befolkningen är det knappast någon liten skara utan påverkar givetvis det allmänna inlärandet överlag.
.
Flickor med invandrarbakgrund hävdar sig betydligt bättre än sina manliga kollegor. Är flickor mer intelligenta? Snarare handlar det nog om mognad, vilket blir till en fördel i unga år då förmågan att lära är som störst.
.
En annan viktig komponent tror vi bidragssamhället utgör. Som invandrare är man van att bli omhändertagen av det allmänna och tror att detta gäller även framtiden. Bidragssamhället utgör en "falsk" morot för många, som kan förledas att tro, att allt i livet löser sig utan ordentliga ansträngningar.
.
Visst är läraren viktig liksom teambildarna men mest viktigt är den enskilde elevens egna ambitioner. Det kan man aldrig komma ifrån. Vid de år jag gick på det Högre Tekniska Läroverket vid Thorildsplan kom vi elever från olika bakgrunder och skolor. Det var oerhört stor skillnad på baskunskaperna i vår klass. Klart var att eleverna från gamla realskolan stod i särklass mot dem med grundskoleutbildning. Denna skillnad fortplantade sig genom hela denna skoltid. Hur skall en invandrare i 17 års åldern utan 9-årig grundskola kunna tillgodogöra sig undervisningen på gymnasiet?
.
Ordning och reda är nästa kokta potatis, som dock inte fungerar i många skolor. Lagstiftningen har drivits så långt att det knappast går att säga till en stökig elev att sluta med sina dumheter. Denna märkliga lagstiftning i ett europeiskt perspektiv måste förändras. Det skall inte behöva vara ens i närheten av en diskussion om en elev får ha sin mobiltelefon igång under en undervisningstimme. Men nu kan det t o m bli skriverier i tidningen om störande av integritet.
.
Utbredningen av flumskolan har satt djupa spår i både kunskapen hos våra högskolestuderande och viljan hos duktiga elever att vilja bli lärare. Jobbet är idag alldeles för utsatt och ordning och reda på undantag i många skolor. 
.
Det är således en samling påverkande faktorer, som har urartat på många håll; Ordning och reda, tydliga kunskapskrav, elevambitioner, avsaknad av fler kompetenta lärare, dåligt stöd hemifrån, dåliga kunskaper i svenska etc. Ett antal faktorer, som man i vårt grannland Finland lyckats klara av.
.
I Sverige finns det bland journalister och vänstern alltför stora krafter, som motarbetar en bra svensk skola. Det är tråkigt! Men sant! Måste skolan då vara som i filmen Hets från 1944, där läraren Stig Järrel kallad Caligula plågar eleven Alf Kjellin. Självklart inte. Under mina skolår har jag haft tillgång till fantastiskt duktiga och intresserade lärare vars främsta syfte var att lära ut och ge oss något för livet. Men man krävde samtidigt att man kunde sitta still och inte prata med kompisen på lektionen. Något som kanske inte är självklart idag. För även en lärare behöver ju stimulans både från skolorganisation som från elever som visar framfötterna.
.
Finns det för lite av den senare varan kan även den mest ambitiöse läraren krokna på vägen och därmed även elevernas resultat. I den nuvarande skolan är det alltid läraren, som man ställer krav på. Mobbas en elev så är det skolan man ställer krav på. Inte mobbaren. Mobbaren är det synd om. Han har säkert mycket trassliga hemförhållanden etc. Men det är dags att även ställa krav på eleven. Det har säkert alla nytta av. Det är ganska märkligt att ställa krav mot en tredje part i en konflikt mellan två andra parter.

onsdag, april 25, 2012

Längtan och tussilago farfara igen!

Så här års längtar vi efter både tussilago, varmare väder och kanske t o m sommartemperaturer. Så här kommer i repris från förra året vår tussilago farfara (förjagande av hosta) eller hästhovsört, som den ofta kallas. Den har funnits en tid men sviktat p g a det kalla vädret. Men nu lyser den klart i backarna igen.
.
Denna blomma liksom lärkan, bofinken och storlommen, som nu hoar i Mellan-Marviken signalerar klart och tydligt att nu är våren kommen och sex månaders vinter är som bortsopat.  I år gick Svinsjön upp den 24 mars ca två veckor tidigare än normalt. Husvagnen är numera hämtad från vinterförvaringen i Avla och genomgången. Man börjar lite snegla på sommarvattenpumpen om man skall våga sjösätta den före Valborg. Alla satta tomatplantor både röda och gula växer, som bara den. I år provar vi även paprika förutom tomat, gurka och vindruvor. Något att se fram emot i mitten av juli.
.
.:

tisdag, april 24, 2012

Gnesta-posten återuppstår

Vi noterar att den saligt insomnade Gnesta-posten nu väckts till liv av Stjärnhovsbor med kända efternamn! Den kommer dock att vara nät-baserad och öppen för alla inlägg. Kul med en ny möjlighet till snabba diskussioner och inlägg för envar. Allt i syfte att lyfta ut Gnesta i omvärlden.

Vi önskar publicisterna lycka till!

Bra beslut om nya Frustunahemmet i Gnesta

Ja kanske någon undrar över rubriken men Liljedalshemmet har nog gjort sitt snart. Nu handlar det om nya Frustunahemmet om denna markering tillåts! I dagens Sörmlands Nyheter har reporterna Karl Olsson lagt ner ett förtjänstfullt arbete att förklara det pussel, som måste till för att säkra den framtida äldreservicen i Gnesta.

Efter att vi läst beslutshandlingarna till dagens socialnämnd blev vi dock ganska intresserade av hur man från förvaltningen hade tänkt att ro denna sega potatis i land. För en seg potatis har det varit både för allians och rödgröna. 2011 var väl heller inte bästa året för att föra detta mål i land. Men den nya ordföranden i nämnden Birgitta Brus eller 1:e v ordförande Bengt Landin kan knappast belastas för detta. Så ej heller alliansens förträdare 2:a v ordförande Ingrid Jerneborg. Mitt upp i allt detta så fick även socialförvaltningen en ny chef i form av Magnus Johansson.

Som allmänhet har man ju rätt att deltaga i nämndernas olika beslut i den mån sekretess inte gäller. Eftersom dagens beslutsunderlag var tämligen undermåligt styrde vi intresserat kosan till nämndens överläggning. Men efter ett antal diskussioner och ajourneringar visade det sig att merparten kunde enas om ett gemensamt beslut i endräkt. Ja centerpartiet har ju tidigare föreslagit en ny byggnation men i övrigt blev åsikterna samstämda, vilket utgör en styrka för socialförvaltningens fortsatta arbete.

Själv i en begynnande ålderkarriär har man ju varit ganska oroad över tillgången till platser för äldre seniorer. Antalet platser har ju totalt sett minskat i Sverige men närmare 20% när samtidigt allt fler blir äldre. Härvidlag skiljer sig dock min egen övertygelse och de rödgröna, som flaggar för ett lägre behov.

Beslutet blev nu att "Uppdra till Gnesta Förvaltnings AB att i samverkan med Landstinget Sörmland ta fram ett nytt avtalsförslag, som innefattar ombyggnad av två avdelningar inkl nytt kök", så att ett bra ekonomiskt underlag finns för KF beslut. Denna lösning, där halva nuvarande Liljedalshemmet fortsättningsvis kommer att användas för tjänstemannabruk, är mycket tilltalande. Då finns det även en utbyggnadsreserv för äldrevården.för framtida utmaningar.

Genomförandet kommer dock inte att bli helt enkelt, som det pussel Karl Olsson beskriver. Det blir en stor utmaning för socialchef och presidium, att ro detta i land för omsorgen om våra äldre. Ibland känns det märkligt likt ett pusselspel, ni vet från förr, där även den tomma rutan är upptagen.

Vi önskar nämnden framgång med sitt värv och noterar för övrigt att den nya ordföranden Birgitta Brus skötte sitt fögderi med både diplomati och ackuratess!

måndag, april 23, 2012

Gnesta centrum behöver ett lyft


Är rubriken på en insändare i torsdagens Sörmlands Nyheter. På webb-kommentar från Wäinö Andersson(S) inser man raskt att det där med investeringar, avskrivningar och driftkostnader för en del är obegripliga siffror. För egen del efter mer än 10 år i Gnesta Hem och Gnesta Förvaltnings AB så blir det inte alls så konstigt. Köpet av centrum för 45 miljoner minus försäljningssiffran 38 miljoner till Gnesta kommunkoncern - 7 miljoner kr, hamnar i kommunens balansräkning. Det påverkar varken kommunens investeringar (tillfälliga utlägg) eller kommunens driftkostnader (vad det kostar varje år att driva kommunen). Däremot påverkas kommunens soliditet i visst avseende. Men eftersom denna efter alliansens styre legat runt 32% finns det knappast någon ko på isen. Avskrivningen på 7 miljoner berör kanske soliditeten med en 0,5%. Dvs helt obetydlighet i sammanhanget.

Om det finns ett eftersatt underhåll på 15 miljoner kr för centrumfastigheterna, så läggs detta ut under ett antal år precis som vi gör med Gnesta Hem. Koncernen lägger redan ut runt 10 miljoner varje år på underhåll och reparationer. Kostnaden för detta drabbar då hyresgästerna.

Påståendet att 45 miljoner var 7 miljoner för mycket kan man aldrig säga. Varför man har valt att göra en avskrivning på 7 miljoner från kommunens sida är ju för att hyresgästerna inte skall drabbas av för höga hyreshöjningar. Det kan väl heller inte ligga i sossars intresse med att folk får för höga hyror eller eftersatt underhåll med dålig standard i sitt boende?

Idén som vi talat om nu under hela Gnestas 20-åriga historia kan bli verklighet i och med att kommunen nu har full kontroll av centrum och har avfärdat ev nya riskkapitalbolag, som ägare. Det kan säkert kännas surt för en sosse, att det var alliansen, som kom med de fräscha idéerna - men sätt nu fart så att vi äntligen kan realisera det vi faktiskt talat om under två decennier.

Här kan man läsa insändaren i orginal:http://gnestaalliansen.blogspot.se/2012/04/gnesta-centrum-behover-ett-lyft.html

söndag, april 22, 2012

Fransk nepotism

Dagens franska val bedöms av DN, att tas hem av vänstersocialisten François Hollande, som tidigare var gift med förra valets socialistiska kandidat Ségolène Royal. Hon förlorade mot nuvarande presidenten Nicolas Sarkozy, som egentligen heter Nicolas Sárközy. Hans namn uttalas av engelsktalande som tsar-cosy, ganska tonlöst låtande väldigt trevligt men inte alls som det franska uttalet med betoning på ändstavelsen.

Nåväl Hollande lever numera tillsammans med Paris-Matchs tidigare politiska reporter, 47-åriga Valérie Trierweiler. Om han vinner till slut, så kommer premiärministern förmodligen att heta Martine Aubry, som är dotter till den förre socialistledaren och EU-kommisionären Jacques Delors.

Intrikata nätverk, som sagt inom familjerna och något som knappast skulle harangeras i Sverige. Hollande är för övrigt en politisk broiler men har aldrig varit minister. Något som ligger honom i fatet. Vem som är bäst för Frankrike och EU har vi dock ingen aning om. Frankrike lider av stora budgetunderskott samtidigt, som det i dagarna rapporterades att den tyska industrin trots Euro-krisen mm går som tåget. Tyskland går ju oxo till val 2013.

Stockholm kan välja bort Telia

Är rubriken på en artikel, som beskriver hur "Telia" skulle vara involverade i förföljning av oliktänkande i ett antal diktaturer. För det första gäller LOU, Lagen om offentlig upphandling även Stockholm. I denna lag finns inga begränsningar enligt modell Stockholms Stadshus.

För övrig är det nog LM Ericson, som installerat tekniken. Vad vi vet så sysslar inte Telia med tillverkning av mobila nät!

Hur man skall kunna bestämma i Stockholms stadshus att välja bort Telia synes ganska långsökt. Antagligen menar man den egna verksamheten, vilket är en försvinnande liten del av alla telefontrafik i landet.

Då gäller det sedan att kolla av att Telias konkurrenter inte har något fuffens för sig i andra diktaturer! För övrig så övervakas svensken i gemen mycket mer i Sverie än i något annat land. Det gäller både FRA och IPRED. Något som man tycks ha glömt bort i Stockholms Stadshus!tisdag, april 17, 2012

Kommunal demokrati enligt rödgrön modell Gnesta

Vi har tidigare påpekat den märkliga form av demokrati, som infördes hösten 2010 i och med att de rödgröna vann valet i Gnesta med en enda ynka röst! Tidigare talade särskilt (S) om ett underskott i den kommunala demokratin; Dvs att man inte fick vara med i diskussionerna kring nya förslag. Något som med dagens mått mätt ter sig tämligen överdrivet. Från alliansens sida har vi alltid sett det viktigt att rådfråga den dåvarande oppositionen i olika sakfrågor.

Förändringen i valfrihetsfrågor eller t ex om man skulle lägga ut VA på externa krafter diskuterades under flera år. Sammanledes gällde ishallen, som vi jobbade med under flera år med olika förslag i olika ekonomiska klimat.

Hösten 2010 agerade rödgröna snabbt med beslut att minska valfriheten. Sedan blev det tämligen tyst. Numera säger majoriteten att vi återkommer med frågorna när vi bestämt oss. Dvs rena motsatsen till demokrati. Man orkar inte ens skämmas för sina fasoner, vilket direkt uppvisar både inkompetens och ovilja att jobba gemensamt för Gnesta kommuns bästa!

Nedan tar vi oss i friheten att räkna upp ett antal aktuella frågor, som Alliansen påbörjat, där majoriteten idag anser sig vara oerhört mycket mer kunniga och kompetenta än alliansen och inte vill diskutera frågorna:

 • Liljedalshemmet vars 24 äldre saknar bostad efter sista december om inget drastiskt sker snart!
 • Simhallen. Snart måste man sätta ner foten (doppa tån) inget händer, inga pol diskussioner! Bygg nytt och låt gamla badet bli banor för innebandy och annat!
 • Familjecentralen! Var tog denna vägen? Försvann efter valet 2010!
 • Ungdomsråd! Finns två motioner i ämnet av mig och Mikael Clemens. Vad händer?
 • Gröna åtgärder. Det behövs fler gröna åtgärder för minskat koldioxidutsläpp.
 • Vart tog vindkraften vägen?
 • Ishall-lösningen fungerar uppenbarligen ej bra med idrottsföreningarna. Här behövs nya idéer!
 • Gnesta centrum behöver ett lyft och ingen Törnrosasömn. 
Socialdemokraterna styrde kommunen 1995. Vid denna tid var man synnerligen samarbetsvilliga och trodde på att gemensamma diskussioner kunde leda till bra och långsiktiga beslut. Under Alliansen styrande har vi alltid jobbat mot långsiktiga gemensamma lösningar med syfte att skapa hållbara lösningar över åren oavsett vilken majoritet som råder i kommunen. På 90-talet fanns det t ex en omfattande gemensam debatt om att förändra Gnesta Centrum. Något som uppenbarligen numera dött sotdöden.

Tyvärr har våra unga och politiskt ovana ungdomar i kommunens ledning inte förstått detta. Det tar givetvis några år som politiker innan man inser detta viktiga incitament. Studerar man riksdagsarbetet så ser man t ex att pensionssystemen, försvarsfrågor m fl tas med stor majoritet i riskdagen.

Vi hoppas fortfarande på att kommunens Törnrosaliknande politiska framtoning skall brytas och en mer levande debatt skapas. Just nu är det bara ett stort mörker!

lördag, april 14, 2012

Jämställdhetsarbetet i Gnesta och lånta fjädrar

Kommunstyrelsens nye ordförande Johan Rocklind(S), kommunstyrelsens nya vice ordförande Kukkamariia Valtola Sjöberg(MP) och ledamoten Micke Schirén(V) tror att det är de själva som uppfunnit jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun och skriver i en insändare till SN vitt och brett om detta!

Sanningen är att detta arbete påbörjades redan i Gnesta kommun när Rocklind inte var mer än 5 år gammal och fru Sjöberg gick i skolan. Men de må förlåtas dem då de aldrig tidigare sysslat med politik i kommunen i någon nämnvärd omfattning!

Det är alliansen, som drivit dessa frågor under de flesta åren med särskilda projekt i skolan och anställandet av särskild personal för att driva jämställdhetsfrågor. Vi tillsatte faktiskt en lönenämnd bl a för att bevaka dessa frågor och utvecklingen av i synnerhet kvinnolöner.

De skriver vidare i sin inlaga, att "Vi utbildar kontinuerligt personal inom temat våld i nära relationer etc"! Det gör man ju faktiskt inte. Det har man personal till för eller är det möjligen så att den nya majoriteten identifierar sig själva, som varande Gnesta kommun? 

De enda egentliga målförändringar som den rödgröna majoriteten i Gnesta företagit är att ta bort valfrihetsbegreppet. Man vill således inte att medborgarna skall få välja vilken skola deras barn skall gå i. Med denna Stalinistiska doktrin torde Gnesta vara ganska ensamma om i Sverige! Kronan på verket är avskaffandet av nyss nämnda lönenämnd!

Ett synnerligen gott jämställdhetsarbete som alliansen lagt grunden till fortsätter således i kommunen. I genomförande processen deltar inte politiker eftersom vi skiljer på vad och hur i det kommunalpolitiska arbetet. Denna senare bodelning finns inskrivet i övergripande måldokument. 
.
Det politiska arbetet, som bedrivs går att följa i beslutsprotokoll från kommunfullmäktiges möten. Av insändaren till SN kan man tro att just majoritetens politiker jobbar i anletets svett med dessa frågor. Du kan själv gå in på kommunens hemsida och läsa om alla stora beslut som tagits de senaste 1,5 åren, som nu rödgröna styrt i kommunen. Man blir faktiskt inte särskilt imponerad.
.
Lite längre ned i denna blogg finns en sammanställning på ärenden, som tarvar svar. Kanske det vore bättre att skriva om beredningsläget av dessa "ofullbordade verk"!

Après Vous!

fredag, april 13, 2012

Skådeplats Gnesta

Som vi tidigare rapporterat så händer det inte särskilt mycket i Gnesta nu för tiden. Själv har vi försökt att få lite uppmärksamhet kring kommunens 20-åriga jubileum. Eftersom Gnesta med svenska mått mätt är en grön kommun, så borde man visa upp kommunens Miljö och Natur med en mässa, som kan fästa kommunen på kartan. Vi får väl se vad fullmäktige tycker om detta!
.
Ett hyfsat engångstillskott till idrotts- och kulturföreningar från 2011 års överskott är bra och behövligt. Tyvärr har nog både viss idrott och kultur fått stå i skuggan under den tidigare ekonomiska krisen. Vi hoppas på bättre resurser framledes. Men frågor som tycks stå och stampa är bl a:.
 • Liljedalshemmet vars 24 äldre saknar bostad efter sista december om inget drastiskt sker snart!
 • Regionfrågan. Landstinget vill gärna för framtida planering veta vad kommunen vill!
 • Simhallen. Snart måste man sätta ner foten (doppa tån) inget händer, inga pol diskussioner! Bygg nytt och låt gamla badet bli banor för innebandy och annat!
 • Familjecentralen! Var tog denna vägen? Försvann efter valet 2010!
 • Ungdomsråd! Finns två motioner i ämnet av mig och Mikael Clemens. Vad händer?
 • PRO-huset! Vad händer? Mögel? Skall även äldre ha samlingslokaler?
 • Arvodesreglementet, som vi nu diskuterat i 1,5 år! Blir det något resultat?
 • Gröna åtgärder. Det behövs fler gröna åtgärder för minskat koldioxidutsläpp.
 • Vart tog vindkraften vägen?
 • Ishall-lösningen fungerar uppenbarligen ej bra med idrottsföreningarna. Här behövs nya idéer!
 • Gnesta centrum behöver ett lyft och ingen Törnrosasömn. Men inget har hänt på 1,5 år som den nya oppositionen haft makten. Det verkar något segt. Men den nybyggnadstakt, som är tänkt och önskvärd från statsmakternas sida med Frönäs Strand, Thulegatan m fl platser behövs ett större affärsutbud och service. I detta spelar Gnesta Centrum en avgörande roll.
.
Det politiska livet och kreativiteten i Gnesta kommun synes inte vara särskilt livaktigt. Det börjar alltmer likna en film i slow motion. Stadens koma och landets hjärtstillestånd är nära, kanske den nya kommundevisen skall heta!

Skådeplats Europa

Är namnet på en holländsk dokumentärserie hämtad kring andra världskriget och är en repris från 2009, som vi då missade. Det program som gick igår torsdag kl 1900 och handlade om människors öden i Tyskland, Polen och Ryssland.

Efter Polens nederlag ville Himmler befolka östra Polen med tyska kolonister att överta polska gårdar och fördriva befolkningen. Många polacker dog men många kom åter som drängar till sina egna gårdar. Även ryska tyskar placerades i områdena för att bidra till förtyskningen. Programmet handlade i synnerhet om den vackra flickan Lilly Steinmuller och hennes familj som var en av dem som sändes till staden Zamosc efter det att judar och polacker har jagats bort. Allt dokumenterat av en polsk fotograf.

Programidén är fantastisk och olika människoöden i en kall och grym värld mot den enskilde lilla människan berör en djupt. Programledaren fann Lilly Steinmuller till slut. Hon bodde i Tyskland efter att delar av familjen sänts till arbetsläger i östra Sovjet men kunde efter Stalins död flytta runt i Sovjet och så småningom efter murens fall i Berlin flytta till Tyskland. Hennes brorson bodde kvar i byn Zamosc  och i en liten by i Ryssland hittades även hennes åldriga syster. Ingen hade haft kontakt med varandra sedan de skildes åt 1944 i samband med Sovjets återtagande och anfall på Polen.

Som sagt håll utkik efter denna serie som går i Kunskapskanalen - en kanal som torde vara det bästa SVT kan prestera! Håll till godo!

PS. Flickan hette egentligen inte Lilly utan Lydia. De var dock systrar!

tisdag, april 10, 2012

Vad är ett liv värt?

I vår serie om människors värde har vi nu kommit till Aaron från Norrtälje, som slogs ihjäl i fjol vid bråk om en köplats till en hamburgerresturang. Svea Hovrätt meddelar idag, att de två förövarna får tre års fängelse vardera!

Hade detta skett i vilket annat land som helst hade påföljden blivit livstid eller möjligen 15 år i fängsligt förvar. I Sverige är det ganska riskfritt att dräpa eller slå ihjäl någon. De senaste åren har ett antal grova dråp genomförts där påföljden blivit runt 3 år. Med den straffrabatt som finns i Sverige betyder det att de två förövarna från Spånga är ute i omlopp inom två år och kan fortsätta att slå ihjäl folk!

Svensk rättsvisa?  Det svenska rättssystemet är uppenbarligen ett skämt och leder även till att den svenska våldsstatistiken är sämst inom EU.
.
I Sverige är en människas värde således någonstans mellan 1,5-3 år. Ju äldre den dödade personen är desto lägre blir straffen för gärningsmännen. Är det dessutom fler som slår ihjäl någon blir det oftast sk "gängrabatt! Ömkligt Svea Hovrätt!
.
PS. Idag tisdag hölls en fullt värdig manifestation på Kortedala Torg utan röda och svarta ligister! Kändes riktigt rätt för offret Carl-Erik! 

torsdag, april 05, 2012

Peter Eriksson förlöjligar konstitutionsutskottets ställning

Peter Eriksson(MP) ordförande i konstitutionsutskottet har ju föranstaltat om utredning av den sk Saudi-affären. Detta är ett givet område för KU , granskningen att statsråd och andra politiker gör sitt jobb i enlighet med svensk lag.

Nu har herr Eriksson fått för sig att kalla in utbildningsminister Björklund till KU pga av ett departement anlitad ett privat företag i samband med licensiering av lärare. Detta är definitivt inte en uppgift för KU utan möjligen  för Riksrevisionen eller Justitieombudsmannen.

Grundläggande för Sveriges styresskick är autonoma statliga myndigheter. Dvs vi vill inte ha något ministerstyre i landet. Hur Jan Björklund kan kopplas till Skolverkets interna arbeter är höjt i fullständig dunkel. Regeringen kan aldrig styra en myndighet bara lämna över riksdagens beslut och anvisningar.

Därmed förlöjligar Peter Eriksson konstitutionsutskottets arbete, pondus och prestige men denna ytterst malplacerade ambition. Möjligen beroende av att han inte vet hur landet styrs.  MP må vilja en masssa politiska saker men dessa frågor måste givetvis hanteras, som alla andra frågor.

Det är verkligen beklämmande att åse Peter Erikssons nedgradering av denna viktiga institutions arbete!