onsdag, april 28, 2010

Liten pristävling i väntan på sommaren!

Sin vana trogen kommer pressen så småningom att redovisa Gnesta kommuns toppolitikers årsinkomster och bilinnehav. För att förgylla tillvaron för våra läsare på denna blogg, så utlyser vi i avvaktan på detta en liten tävling, som heter:

Koppla politiker till lön

Du får här nedan 7 namn på toppolitiker i Gnesta i bokstavsordning. Lite längre ner står ett antal beskattningsbara inkomster. Para ihop namn med lön och skicka till gb@benedicks.com. Den första rätta lösningen belönas med en säck prima kol från Skottvångs gruvförening. Något resultat kommer dock inte att publiceras på denna blogg!

1. Göran Benedicks, Laxne, Folkpartiet
2. Mikael Clemens, Ilandet, Miljöpartiet
3. Mats Klasson, Frönäs, Centerpartiet
4. Johan Rocklind, Gnesta, Socialdemokraterna
5. Mikke Schirén, Frönäs, Vänsterpartiet
6. Henric Sörblad, kommunalråd, Moderaterna
7. Bo Wingård, Gnesta, Kristdemokraterna

388.000 - 807.000 - 502.000 - 347.000 - 237.000 - 514.000 - 470.000

Ett rödgrönst skräckscenario för äldre och handikappade

De rödgröna presenterar nu sin framtidsvision för att beskatta befolkningen. Bensinpriset vill Miljöpartiet höja med 2 kr och elpriset skall 3 dubblas. Socialdemokraterna håller emot och resultatet är höjd skatt med 50 öre per liter. Dvs snart är literpriset 15 kr.

Detta scenario kommer uteslutande att drabba låginkomsttagare, äldre och handikappade utanför de största städerna. Dvs landsbygd och mindre samhällen utan stadigvarande buss- eller tågtrafik. Utarmningen av landsbygden har börjat!

Idag kostar uppvärmningen av ett normalhus ca 20.000 kr/år. Dvs runt 3.000 kr/månad på vintern. Om miljöpartiet får råda ökar denna kostnad 3 gånger dvs din månadskostnad blir närmare 10.000 kr. Vilka äldre eller pensionärer eller låginkomsttagare har råd med detta? Var finns den sociala aspekten i de rödgrönas förslag? Ingenstans uppenbarligen.

Själv kommer vår familj att drabbas hårt av denna rödgröna framtid. Vi bor 50 km fågelvägen från Stockholms stadshus men har ingen egentlig busstrafik numera, som det fanns tidigare mellan Mariefred och Gnesta. Hustrun är delvis invalidiserad och kan knappast ut och röra sig utan bil än mindre bära tyngre saker.

Därför utgör de rödgröna om de vinner valet ett skräckscenario för landet låginstkomsttagare, äldre och handikappade. Nej! Ung och frisk med hög lön skall det vara!

Men var finns socialdemokraternas och vänsterpartiets empati för svaga grupper? Har de alldeles tappat sitt sociala samvete?

Problem på Freja-skolans högstadium

Freja-skolan i centrala Gnesta har detta år fått stora problem med skolungdomar, som driver omkring och inte går på sina lektioner. Dessutom konstateras ett nytt fenomen med ett ett omfattande hasch-bruk.

Enligt min mening bör de elever, som inte sköter sin skolgång och förstör för de elever, som vill lära sig något för framtiden och konkurrerar om olika utbildningsplatser, avskiljas omgående från skolan.

Det innebär givetvis inte någon stigmatisering eller att några elever skall släppas vind för våg. För flera år sedan fanns skoldagis för dem med extra mycket rödmyror i brallorna. Det var en utmärkt form att ta hand om elever, vars största problem var socialt umgänge och där skolundervisning fick komma i andra hand.

Nu sitter man i en sitiuation där en ungdomsmobb i princip regerar skolan! Enligt min mening fullständigt oacceptabelt för alla inblandade. Det måste således göras en snabb social insats mot dem, som har spårat snett. Hur skall det annars gå och för all framtid stå att de inte genomfört grundskolan? Då kommer man inte ens in på någon kanske önskad yrkesutbildning.

Missbruk av droger i redan så unga år påverkar givetvis deras framtid mycket negativt. Det gäller att bryta trender med all kraft. Man får således inte svika ungdomar genom att enbart se på och vara åskådare till missbruk och oordnad skolgång.

Sätt in personal som har förmåga "att ta" ungdomarna på deras nivå nu innan det är för sent! Vilka referenser till ett normalt liv skapas med denna oreda? I arbetslivet går det inte an med dessa överdrifter!

Sedan kan man alltid undra vad andra yngre elever får för framtida samhällsreferenser att åse detta missbruk?

Gåvor till välfärden

Mona Sahlin lovar Gnesta kommun 2 MKr i extra stöd under de närmaste tre åren om hon blir regeringschef. Det utgör ett stöd till att behålla något, som man kallar "välfärden". Vad välfärd är för något är väldigt luddigt.

För egen del skulle jag kalla välfärd att t ex en ensamstående mamma får betala mindre i skatt alterntivt högre inkomster eller att fler ungdomar kan få jobb. För Gnestas del blir fördelningen troligen fifty-fifty mellan social och skola. Det räcket till totalt 5 tjänster runt de 650, som redan finns. Alltså inte särskilt dramatiskt på något vis.

Däremot har den nuvarande regeringens extra stöd till kommunen på 13 MKr haft stor betydelse. Detta innebär att vi har råd med en del större nödvändiga investeringar 2010 och 2011 utan att göra avkall på kommunens investeringsprinciper.

I Gnesta är alliansen på marsch!


Vi skapar gemensamt framtiden för Gnesta kommuns invånare! Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna!

måndag, april 26, 2010

Röda och gröna dunster!

Idag lovar (S), (V) och (MP) att de skall investera närmare 300 miljarder kr i sk snabbtåg om de får bestämma i framtiden. Hur detta skall finansieras förtäljer inte det sockrade budskapet. Blir det resenärerna eller skattebetalarna. Troligtvis de senare och därmed självklart höjd skatt, som amen i kyrkan.

Den nuvarande riksdagsmajoriteten är något försiktigare och frågan är under utredning. Detta kunde väl även oppositionen rimligtvis avvakta. Men ack nej. Nu gäller det verkligen att snabbt sätta sprätt på invånarnas skattepengar.

Satsningar på ett område innebär ju att andra saker nedprioriteras. Bättre åldringsvård och villkor för de äldre kommer säker i andra hand liksom löner inom skolans område.

Snabbtåg innebär ju stora ingrepp i naturen. Det har inte minst bygget av Bottnia-banan påvisat. Orörda naturmarker tas alltmer i anspråk för tåg i gigantiska hastigheter. Detta påstår man är ett bra sätt att värna natur och miljö!

För Gnesta-bon är inte höghastighetståg någon större vinst. Däremot kommer den nya tågbanan genom Stockholm innebära möjlighet till tätare och snabbare förbindelser med Södertälje och Stockholm.

Den nya förbifart Stockholm är givetvis även den viktig för Gnesta-bon. Det innebär att Arlanda kommer betydligt närmare. För det enda som fungerar 100% när man skall flyga är att ta bilen. Min erfarenhet är att när mitt plan landar finns det aldrig något tåg, som går. Och skulle det mot förmodan finnas så saknas bussanslutning till bostaden. Har man dessutom fyllt 50 börjar det bli tungt att släpa väskor på tåg och buss.

Om väljarna vill att man skall lägga ner dessa enorma belopp på höghastighetsmonster på bekostnad av andra viktiga investeringar får vi besked om i september.

PS. Det blev "bara" 120 miljarder kr, som räcker Stockholm-Linköping. Man kan ju undra vad det är som drar i Linköping? Satsningen ger enligt forskare mycket liten utdelning avseende reducering av koldioxid och är knappast lönsam på något vis. Blå dunster har vi hört talas om men nu utökas färgskalan rejält!

söndag, april 25, 2010

Den grekiska tragedin lever än!

Den grekiska tragedin hade sin höjdpunkt ca 400 år fkr men verkar nu återigen efter 2000 år. Den dåtida grekiska tragedin utgjordes av en teaterkonst, som om utvecklades under antiken. Teatrarna var under antiken centrum för skeendet i Grekland. I föreställningarna förekom hybris, dvs övermod. Den som led av hybris kunde drabbas av gudarnas straff. Åskådare och mentor vid denna tid var bl a Aristoteles.

Historien återupprepar sig grekerna drabbades någon gång under 90-talet av hybris och 2001 införde man Euron, som betalningsmedel. Spelplatsen är nu det grekiska parlamentet och aktörerna politiker. Någon Aristoteles existerar ej längre. Flera regeringar har vilselett EU om den grekiska ekonomin. Den nuvarande socialistiska försöker nu bringa ordning i detta kaos.

För oss som frekvent semesterade i Grekland förstod man i början på 2000-talet att något var fel. Plötsligt kostade en "grekisk sallad" 30 kr och mat och service i övrigt blev 50% dyrare över en natt när man bytte från Drachmern till Euron. Detta har oxo resulterat i att familjens besök i Grekland minskat avsevärt till förmån för Spanien och då givetvis Kanarieöarna. Spanien har aldrig varit ett lågprisland med även detta land blev betydligt dyrare efter 1999 då Euron infördes. Dock erbjuder Kanarieöarna fördelen med bra värme året runt.

Greklands tragedi förutom dåliga politiker, korruption mm är att Drachmern värderades för högt mot Euron och en fiktiv hög kostnadsnivå skapades. Idag är det så dyrt att inte ens den vanliga grekiska familjen går ut på kvällen och äter, vilket var vanligt förr. En gemensam europeisk valuta förutsätter givetvis att medlemmarna lever upp till det gemensamma regelverket. Detta synes vara svårt för flera medelhavsländer.

Den grekiska tragedin fullföljer sina antika traditioner. Nu ber man även om hjälp av dem man försökt föra bakom ljuset. Sannerligen en grekisk tragedi!

lördag, april 24, 2010

Sverige bland världens renaste länder

Tidskriften Forbes, ett USA-baserat analysföretag med många topplistor i många ämnen publicerar nu en lista på världens renaste länder. Artikeln baseras på en undersökning gjord av forskare vid Yale- och Coumbiauniversiteten.

163 länder har rankats efter 25 olika miljökriterier som vatten- och luftkvalitet, utsläpp och växthusgaser och hur miljön påverkar invånarnas hälsa. Den högsta poängen av de 163 länderna fick Island med 93,5, Schweiz 89,1, Costa Rica 86,4, Sverige 86,0, Norge 81,1.

Europas kolkraftländer hamnar mycket långt ner på listan t ex Danmark på 32:a plats. De stora länderna Ryssland och Kina hamnar förfärande långt ner i listan.

Men som sagt vi visste redan tidigare att Sverige låg i topp inom EU när det t ex gäller små koldioxidutsläpp och annat elände till miljön. Likaså jobbar vi hårt med fosfor och kväveutsläpp i Östersjön!

fredag, april 23, 2010

Nationell Idag?

Är en tidning, som jag aldrig hört talas om tidigare. Den har uppenbarligen en högextrem ledarsida. Skälet till min nya kunskap är att den fått ett omdebatterat bidrag till sin existens.

Det känns underligt att extrema tidningar såväl på höger- som vänsterkanten skall hållas under armarna av skattebetalarna. Om man nu även granskar de tidningar som får bidrag finner man säkert ett antal vänsterextrema sådana. För tjugo år sedan fanns i alla fall en kommunistisk tidning, som hette Ny Dag. Men den har som sagt saligen insomnat.

Vi får hoppas på fler insomningar framledes!

Intern partidemokrati något för allmänheten?

TV4 och en del partiföreträdare förfasas nu över att flera interna provval i Moderaterna i Stockholm påstås ha riggats. Och därmed kan ju folk i allmänhet bringas att tro att partiet gjort något, som man inte får göra!

I Folkpartiet liksom i de flesta partier i Sverige fastställs resp partis vallistor vid ett vanligt medlemsmöte. Dvs de medlemmar, som kommer till mötet bestämmer det hela. Till grund finns då ett förslag från en valberedning och ett sk provval.

Om nu provvalet skulle vara riggat så kan man ju alltid ställa sig frågan är de närvarande medlemmarna representativa för de frånvarande? Säkert inte. Alltså är kanske ingen metod särskilt bra. Kanske det borde vara bra om nu TV4 granskade samtliga partiers interna valsystem för att göra det hela mer trovärdigt!

Hur det än är så är det väljaren, som får slutordet och kan givetvis om så önskas kryssa in en kandidat, som står längre ner på en lista. Man kan ju undra över varför TV4 blivit så förbannade? Har Moderaterna dragit in en tänkt annonskampanj i TV4?

torsdag, april 22, 2010

Acta, en våt dröm för Kalle Anka-maffian

Resultatet av förhandlingar kring Acta, Anti-Counterfeiting Trade Agreement ett påhitt av den kapitalistiska Kalle Anka-maffian i USA (filmbolag m fl) har nu redovisats.

Förslagen väcker stark kritik främst avseende människors och Intern-operatörers integritet. I vanlig ordning handlar det om pengar för storfinansen i USA. Förslaget skall nu behandlas av EU kommission och parlament och så småningom kommer det till den svenska riksdagen.

Man kan bara hoppas att EU-parlamentet gör tummen ner. Detta förslag behövs inte överhuvudtaget.

onsdag, april 21, 2010

Svensk höst

Är en skrift på modiga 500 sidor utgiven av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. SOM, som står för samhälle, opinion och media, har sedan 1986 samlat in data för forskning och presenterat årliga trendanalyser. SOM-institutets analyser spelar en viktig roll i den allmänna debatten, och ger underlag för beslut som påverkar samhällsutvecklingen.

Den senaste utgåvan är således Svensk Höst, som speglar opinionsläget hösten 2009. Det finns mycket intressant läsning på dessa sidor och många myter avslöjas, som obefintliga.

I debatten trodde man att jämställdhetsfrågan var viktig. Enbart 1-2 % av befolkningen anser att detta är en viktig fråga. Likaså så har kärnkraften aldrig haft så många tillskyndare med en stor majoritet av befolkningen.

Det som rankas som viktigaste frågor är sjukvård tätt följd av sysselsättning. Nästa grupp utgörs av utbildning, miljö och Sveriges ekonomi. EU tycks vara helt död, som diskussionsföreteelse med 0%.

Det finns nog en och annan politiker, samhällsdebattör och journalist, som kan få vissa aha-upplevelser, att läsa detta dokument.

Finns här att ladda ned:
http://www.som.gu.se/ladda_ner_bocker/

Att leva som man lär

Flera miljöorienterade partier anser att flygresor är negativa för miljön. Jag delar helt denna uppfattning och har de senaste 10 åren ganska rejält dragit ner på flygresor och istället utnyttjat tåg och buss.

Det intressanta är att om man följer riksdagsmännens resvanor finner man att Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, språkrör för miljöpartiet (MP) är bland dem som flyger mest i riksdagen.

Att leva som man lär är inte alltid så lätt!

tisdag, april 20, 2010

I Gnesta tätort går det fort

I dagens Sörmlands Nyheter kunde man läsa om att Gnesta kommunkoncern vill köpa Gnesta centrum för 45 miljoner kr. Artikeln var kompletterad med uttalanden av avgående oppositionsrådet Gert Nilsson(S) , nytillträdd kommunchef samt kommunalrådet Henric Sörblad(M).

Som företrädare för ett av partierna i kommunfullmäktige , Folkpartiet, var detta en överaskning. Ibland sker saker och ting med ljusets hastighet i tätorten. I andra ting, som oftast rör Gnesta kommuns ytterområden Stjärnhov, Björnlunda och Laxne går det fortsättningsvis med ångbåt.

Efter att ha försökt att övertyga alliansen att medge ett mindre driftbidrag till Laxnegården i två år, inser man att ytterområdena i Gnesta, som står för en icke oväsentlig del av skatteintäkterna till kommunen, knappast torde vara särskilt prioriterade!

Okunnigt om Liljedahlshemmet

I dagens SN kan vi läsa att Gert Nilsson(S), efter bästa förmåga försöker blanda ihop ett eventuellt köp av Gnesta centrum med ombyggnation av Liljedahlshemmet. Hans kollega på vänsterkanten M Schirén(V) spär på och uppvisar grundläggande okunskaper om planerad ombyggnad av Liljedahlshemmet.

I socialnämnden i Gnesta kommun har vi i åratal velat bygga om Liljedahlshemmet för att göra det bättre för både brukare och anställda. Vi har fört en tröstlös dialog med Landstinget under flera år och till slut var vi överens för ett drygt år sedan. Ett preliminärt pris för övertagande och en tidplan fanns. För någon månad sedan begärde Landstinget plötsligt att den gamla överenskommelsen inte skulle gälla längre. Och därvid är det idag. Tyvärr bidrar mina medbröder i landstinget till denna förvirring, utöver (S) och (MP) dito.

Att ett eventuellt köp av Gnesta centrum på något vis skulle drabba Liljedahlshemmet låter märkligt! Däremot kan man givetvis diskutera nödvändigheten av en så omfattande satsning på Gnesta centrum. Det kanske finns andra satsningar, som behövs i kommunen.

För övrigt ingår upprustning av Gnesta centrum i kommunens huvudmål, som godkänts av samtliga partier i kommunfullmäktige.

Klarar du en räntehöjning?

Frågan ställs i Dagens Nyheter! Man kan undra över om inte frågan borde ha ställts:"Klarar du en fördubbling av elkostnaderna"?

Idag kostar en kWh ungefär 1,50 kr med alla skatter och nätavgifter och elkostnader. Det innebär att årskostnaden för en normalvilla är ca 30.000 kr. Vissa partier vill ju ganska raskt avskaffa huvudproducenten av el i Sverige och därmed bedöms elkostnaden bli minst dubbel så hög.

Det innebär ett elpris på minst 3 kr/kWh och en årskostnad på minst 60.000 kr, vilket ger en kostnad på 5.000 kr/månad. En person med enbart garantipension tjänar 7.500 kr före skatt!

En annan sekundär effekt är att stockholmaren även om han har fjärrvärme kommer att få dramtiskt höjda uppvärmningskostnader på hyran eftersom elpris och fjärrvärme hänger ganska väl ihop. Dessutom kommer den fossila eldningen vid fjärrvärmeverken bli dyrare mht koldioxidutsläppen.

Oroa dig inte i framtiden för räntan. Oroa dig för dramatiskt höjda energipriser eller välj ett parti, som inte tillåter detta!

Det viktigaste för Sveriges framgångar och välfärdens utveckling är god tillgång på hyfsat billig el. Det ger industrin bra konkurrensfördelar och det innebär att vi i detta kalla land slipper frysa på vintrarna!


måndag, april 19, 2010

Trosaåns vattenvårdsförbund bildat


En stor del av måndagen ägnades åt ett besök på Frisksportarnas Folkhögskola Stensund vid Trosa. Anledning var den rubricerade bildningen.

Trosaån låter inte stort men Vattenvårds-förbundet omfattar kommunerna Strängnäs, Gnesta, Södertälje, Trosa och Nyköping samt landstingen i Sörmland och Stockholms län. Syftet är givetvis att bibehålla eller förbättra vattenkvalitén inom detta område, som i stort börjar i Strängnäs sydöstligaste delar och via Gnestas stora sjöar som Klämmingen och Storsjön letar sig ner till havet via Frösjön, Sillen och Trosaån.

Till förbundets första ordförande valdes Sarah Kinberg, Stjärnhov med ersättare Jonny Karlsson, Gnesta. För Gnestas del valdes även Bertil Karlsson och Jesper Feddersen samt lantbrukarna Curt Rehnström och Per Dellrudh.

Bakgrunden till tillkomsten av alla vattenvårdsföreningar är EU:s sk Vattendirektiv från år 2000 samt ny svensk lagstiftning från 2004.

Är du mer intresserad finns förbundets nya hemsida här!

lördag, april 17, 2010

Slagläge för liberalerna i England

Storbrittanien går till val i maj. För första gången har en valdebatt mellan de tre kontrahenterna vänstern Labour, Liberaldemokraterna och högern Tories hållits i brittisk television.

Chockvågor går nu över hela inmperiet när det visat sig att Liberaldemokraternas ledare Nick Glegg kört över sina medkombatanter. Nu visar polls att liberalerna passerat labour i höjd med de konservativa (moderaterna).

Kikar man på BBC eller Sky så är Nick Glegg mannen för dagen. Nu återstår ytterligare två utfrågningar och en tuff valrörelse för alla inblandade. Men det var länge sedan Storbrittanien hade en liberal statsminister. Chansen finns nu uppenbarligen.

För dem som inte följer vad som händer i det stora Europa finns följande att säga om de engelska partierna.

Labour= en samling socialister med allt från kommunister till vänstersocialdemokrater.
Liberaldemokrater = liberaler, socialdemokrater och i viss mån de gröna
Tories= den konservativa högern (moderater och kristdemokrater)

Intressanta ting i ett inlåst Europa! Jag önskar Nick Clegg all framgång inte minst för min favorit i engelsk politik Paddy Ashdown!
Askmolnen sänker sig över världen

Island gör sig ej enbart hörd i ekonomiska sammanhang. Nu ser man till att Europa får en rejäl räkning i form av utebliven flygtrafik, stora kostnader för bolagen och givetvis stort aber för företag och enskilda resenärer.

"Nature strikes back" ligger nära till hands dvs att Island fick på skallen men nu kan ge igen utan att man kan skylla på islänningen.

Lite grand som klimatmötet i Köpenhamn, som gav oss den värsta vinter vi haft i mannaminne i hela Europa. Snart får våra aplpinska proffs se upp när London-bor blir bäst i pisten!

En lördageftermiddag på våren när solen går ned i väster brukar jag ta Sörmlands lördagskryss med mig på verandan med ett gott riktigt öl svenskt Åbro, som är helt i särklass. Engelska Ale's som Old Speckeld Hen, Ruthers County, Bishops Finger eller den bästa Oyster's Stout, som inte är särskilt lättillgänglig. Ok, Nils-Oscars varianter är helt oxo bra. Även Boston Breweries varianter är inte dåliga särskilt om man upplevt US dåliga ölsorter.

Det som verkligen märktes idag är avsaknaden av flygtrafiken. Sedan Arlanda bana tre togs i bruk har flygtrafiken ökat märkbart över våra huvuden på Svinsjön. Det förefaller konstigt. Vi bor ju ganska långt från Arlanda. Måste medge att flyg inte är ett av mina favorittransportsätt. Betalar ingen skatt what so ever och är inte föremål för begränsningar enligt klimat-avtal.

Lördagsjobb

Intresserad av tomt i Gnesta? Idag lördag bjuder Gnesta kommun öppet hus där man kan träffa kommunens representanter som kommer att informera om bland annat planerade och byggklara tomter i kommunen.

Kommunen vänder sig även givetvis till dem som nu är direkt intresserad av att köpa tomt i Gnesta kommun.

Lördagen den 17 april kl 11-14 på Medborgarkontoret i Gnesta (i biblioteket)

Bra initiativ!

En lång fredag

På fredagen var det begravningsgudtjänst för den bortgångne Blackstabon Göran Nilsson i Gåsinge kyrka. Göran var en av bygdens stora söner och verksam i många föreningar: Ordförande i SPF Gnesta-Daga och verksam i Östra Sörmlands Gruvförening, Nätverket Åkers Bergsslag och Hembygdsförening, han var mycket intresserad av forskning om gamla tider. Göran var även ordförande i Gnesta kommuns valnämnd, verksam i studieförbundet Vuxenskolan och varit tidigare Kretshemvärnschef.

Ceremonin i den till brädden fyllda Gåsinge kyrka var storartad med hedersvakt från Hemvärnet och en blomsterbakgrund utan like. Mina främsta minnen är givetvis hur många vänner Göran hade, deras deltagande i hans bortgång och inte minst prästens ord om den tunna väg som skiljer levande och död och hur lätt den brister. Under ceremonin bröt solen ljus plötsligt in och lyste upp kyrkan. I vår familj är saknaden efter Göran Nilsson stor i alla avseenden.

Begravningskaffe hölls i Wattrangsborg, Björnlunda. Tyvärr saknas det numera någon riktigt stor lokal i Gåsinge-Dillnäs, som kan ta 200 personer. Men Wattrangsborg är en trevlig lokal. Där hade vi förresten kommunfullmäktige tidigare i veckan och vid det tillfället fick jag möjlighet att säga några minnesord till fullmäktige om Göran Nilssons gärning!

Från Björnlunda fick jag sedan störta i iväg till Frustunagården och möte med Handikapprådet i kommunen. Vi är två politiker jag själv ordförande och repr socialnämnden samt Ulf Bergner rep Kultur- och Tekniknämnden samt ett antal repr från de olika handikapporganisationerna i Gnesta. Mycket handlar om "Enkel avhjälpta hinder" dvs att få trafikmiljö och allmänna lokaler i ett sånt skick att de inte utgör fara eller hinder för personer med funktionsnedsättning..

Väl hemkommen noterade jag även att Svinsjöns is var borta. Det var 33:e året som jag kunde notera isen försvunnen ur min lilla isstatistik! Fredagen avslutades sedan med Miss Marple, kanske inte en av Agatha´s bästa alster men dock med en viss spänning och utrymme för egna funderingar!

Goda kommunikationer viktigast för Laxne


På onsdagkvällen hade kommunen anordnat ett framtidsmöte i Laxnegården, Laxne centralort i kommundelen Gåsinge-Dillnäs. Det var fullsatt och en mycket livlig diskussion där många goda förslag till en bättre utveckling av orten framkom.

God kommunikation är nog den mest viktiga frågan. På senare år har Laxne blivit en vattendelare mellan Gnesta och Strängnäs kommuner. Så var det inte tidgare. Bussarna från Gnesta vänder nu strax norr om Laxne och bussarna från Strängnäs vänder 2 km norrut vid Svinsjön. Dvs det finns ingen genomgående kommunikation med buss från Gnesta och Mariefred/Strängnäs två av de mest expansiva kommunerna i Sörmland.

Det framkom även önskemål att barn skulle kunna gå på gymnasium i Strängnäs istället för lång transport till Nyköping. I äldre tider var det mer vanligt att just Strängsnäs gymnasier utnyttjades. Många Laxnebor går på vårdcentralen i Mariefred och handlar även där samt åker till Stockholm via Mälarbanan.

En annan viktig fråga som diskuterades var hur byggnation skulle komma igång t ex vid Spårbacken. Det meddelades även att det sega vägservitut som funnits sedan gammalt nu skulle vara hävt.

Personligen är jag mycket irriterad över att kommunen gett tillstånd till att uppföra det sk "holländska huset" mitt på strandlinjen i orten. Det gigantiska bygget stör helt Laxne Skyline. Det märkliga är även att kommunen inte gör något åt de Miljöbalksvidriga schaktningar som skett ut i Klämmingen. Det finns ju tydliga kartor över hur strandlinjen skall se ut. Men i praktiken är den nu helt annorlunda. Detta hus tar nu lika stor plats som minst 4 hus med kanske två barn i varje hade inneburit 8 elever till i skolan.

Skolan var nästa fråga och hur man kanske skulle kunna profilera skolan som t ex Natur- och naturskola. Mycket annat handlade om bevarandet av lanthandeln, infartsskyltar, papperskorgar behållande av skolkort på loven mm.

Man lämnade möte med en allmän känsla av att det fanns mycket kraft och idéer om hur Laxne skulle kunna växa och vara en livskraftig ort in i framtiden. Givetvis måste även skattebetalarna i denna kommundel ca 1.200 ha utbyte av sin kommunalskatt. En sk fokus-grupp med syfte att sammanhålla och generera nya idéer bildades.

onsdag, april 14, 2010

Röda Torggatan och gröna ytterområden

(S) har sitt starkaste fäste längs Torggatan i centrala Gnesta. Det är faktiskt så att nästan varannan väljare lägger sin röst på (S) där. Tittar vi på mer gröna områden i kommunen, som Björnlunda, Gryt och Gåsinge-Dillnäs, är det betydligt sämre. I Gåsinge-Dillnäs fick man bara 13,5% mot t ex (FP) 14,8% i senaste valet. (S) borde kanske bli bättre på gröna frågor.

Kanske borde man döpa om Strömmen-torget till Röda Torget! Här sommar-talar ju även en viss Lars Ohly numera!

I kväll är de fokus-möte i Laxnegården med invånare, ledande tjänstemän och en och annan politiker. Mötet i början av året i Stjärnhov var livligt och en kreativ fokus-grupp bildades för ta fram förslag till hur denna ort skall utvecklas i framtiden. Även senaste mötet i Björnlunda var välbesökt även om amplituden var något lägre. Intressant nu att få diskutera specifika frågor för Gåsinge-Dillnäs.

Mina fyra viktiga frågor berör skola/kommunal service, byggnation, kommunikationer (som ju var ganska bra på 70-talet) och ekonomiskt stöd till föreningen Laxnegården.

Angeläget med Adaktusson i TV8


Är Sveriges nu bästa och mest kompletta politiska diskussionsprogram. Lars Adaktusson har oxo förmåga att bjuda in intressanta personer till sina utfrågningar av just nu partiernas partiledare.

Ibland kanske han är något för snäll och ibland lite strängare men frågorna är synnerligen relevanta och stringenta. Han gör inte det misstaget som Sveriges Televisions dåliga kopior gör för det mesta, att hålla yttersta vänstern om ryggen. Sedan Lars lämnade SVT har det för övrigt inte varit särskilt mycket bevänt med statskanalens politiska program.


I det senaste programmet intervjuades Maud Olofsson(C) av bl a förre SAS-chefen Jan Carlzon. Intervjuarna var ganska snälla mot henne, vilket inte var fallet med SD-företrädaren Jimmie Åkesson tidigare. Det är väl inte särskilt oomtvistat att Maud Olofsson kanske haft det mest tuffa uppdraget i regeringen att värna om svensk industri och företagande. Dvs vår inkomstmotor för välfärden.

Citerat ur programmet: Så har hennes stora insatser för svensk industri knappast belönats mht centerpartiets närhet till 4 % spärren medan hennes gröna opponent Maria Wetterstrand, seglar omkring på en räkmacka utan att behöva bekänna färg eller prestera någonting!

För den som är intresserad av stringent och omanipulerad politik i TV, titta på "Angeläget med Adaktusson" i TV8.

tisdag, april 13, 2010

Guldet blev till sand?

uiFörsäljningen av ishallen i Gnesta tillkom ju som ett försök att minska kommunens stora kostnader för drift och underhåll. Dvs ett kreativt partnerskap mellan tre intressenter skulle åstadkomma mervärden och på så vis säkra ishockeyns framtid i Gnesta!

Under resans gång har någonting uppstått, som kommit att synnerligen irritera våra socialdemokratiska delegater. Sålunda började den (S)-ledda revisionen att starta ett särskilt projekt med att granska försäljningen. (S)-gruppen i kulturnämnden lämnade in ett överklagade till domstol och ett antal personer överklagade även själva försäljningen till sagda domstol.

I februari 2010 presenteras revisionens synnerligen kritiska "utredning" för kommunstyrelsen. I ett antal punkter anklagar revisionen kommunen, tjänstemän och politiska ledning för diverse brott mot olika lagstiftningar.

Vadan mitt intresse i detta moras? Ja självklart är man intresserad av offentlig upphandling efter att ha sysslat med detta under närmare 30 år i offentlig förvaltning. Vidare har jag som medlem av kommunstyrelsen självklart min rätt att försvara mig om man anser sig vara påhoppad om än i grupp! På min förfrågan om varför denna utredning startats, uteblir svaret! Varför har revisionen ej heller avvaktat förvaltningsdomstolens rättsliga prövning?

Här följer revisionens synpunkter och mina kommentarer i koncentrat.

1. Beslut om tecknande av avtal borde ha skett på politisk nivå
I Gnesta kommun överlåter vi för det mesta enligt gällande delegationsordning till tjänstemän till genomförande. Det är oxo gällande praxis i all offentlig förvaltning.

2. Varför har köparen gynnats av kommunen genom att kommunen tillhandahållit en vaktmästare?
Något sådant avtal finns inte enligt försäljningen, vilket även Förvaltningsdomstolen påpekat! Dock är kritiken riktig i sak och bör hanteras av Kulturnämnden!

3. Varför har man kringgått Lagen om offentlig upphandling?
Min bedömning är att så inte skett. Givetvis skulle avtalet enligt min mening varit mer komplett än det är för att undvika framtida ev tvister. Ingen anbudsgivare har dock gynnats på annans bekostnad. Samma uppfattning har även Förvaltningsdomstolen.

4. Varför har man inte fört protokoll mm av försäljningen!
Här är kritiken riktig. Men eftersom revisionen i sitt slutbetänkande kritiserar kommunstyrelsen och inte kommunen så blir det konstigt! Rutinerna vid upphandling bör ses över för en bättre transparens!

4. Varför har man gett en köpare ett så förmånligt avtal?
Det är faktiskt inte revisionens sak att göra bedömningar av ett avtals värde eller ej. Revisionens uppgift är att klara ut om avtalet har skett enligt gällande lagar och den delegationsordning, som finns i kommunen!

5. Ifrågasatt opartiskhet vid upphandlingen - vänskapskorruption!
Revisionen menar att tjänstemän, som tidigare varit i kontakt med en viss leverantör/köpare skulle bli jävig med hänvisning till vänskaps-korruption. Detta är ju fullständigt snurrigt. Med denna retorik skulle snart alla tjänstemän vid kommunala och statliga institutioner ta slut ganska raskt!

Revisionens kvarstående kritik till kommunens årsredovisning är att kommunstyrelsen brustit i styrning, uppföljning och kontroll.

Något som jag på intet vis delar. Däremot tycker jag att avtalet är väl klent och att upphandlingsrutinerna måste ses över. Denna min uppfattning stöds även av förvaltningsdomstolens utlåtande.

Guldet blev till sand, kan tolkas då på två vis. Först revisionens starka uttalanden, som väl praktiskt rasat ihop till ingenting.

Den andra tolkningen är dessvärre mer tråkig. Ett guld-projekt för att säkra ishockey-verksamheten för Gnestas ungdomar blir till intet! Och så kan det bli om alla dessa destruktiva krafter fortsättningsvis får råda.

Ungdomsråd i Gnesta?

I Gnesta har uppstått en bloggdebatt om nödvändigheten av ett Ungdomsråd. Ingen dum debatt men för Folkpartiets del väntar vi sen 1996 och 2002 på svar i sagda fråga. Kanske bloggarna skulle ha lite bättre koll på vad som hänt tidigare i Gnesta kommun! Men nu har ju även Miljöpartiet motionerat i samma ärende - så det kanske börjar röra på sig?


2002-05-22 Motion till kommunfullmäktige i Gnesta kommun

Angående inrättande av Ungdomens parlament i Gnesta

Bakgrund
I en motion från hösten 1996 motionerade jag om inrättandet av ett Ungdområd. Bakgrunden var de demokratidiskussioner som startade under hösten 1995 efter avhopp av ett antal yngre politiker.

I samband förra valet föreslog Folkpartiet att bygga ett Ungdomens Hus, som en fortsatt idé kring överbryggningen mellan ungdomar och det politiska samhället. Detta förslag väckte allmänt gillande och ett Ungdomens Hus invigdes hösten 2000. Inom Ungdomens Hus finns idag ett verksamt ungdomsråd med vissa beslutsbefogenheter. Men enligt min mening är det dags att gå vidare och utöka ungdomars möjlighet att påverka.

Ungdomens parlament
Klyftorna mellan väljare, i synnerhet de yngre, och etablerade politiker synes fortsatt växa. Åtgärder måste vidtagas som stärker den demokratiska processen och skapar broar mellan generationer. En möjlighet är att skapa ett Ungdomens parlament i Gnesta kommun med direkta beslutsbefogenheter i kommunens politiska verksamhet.

I t ex Eskilstuna har man diskuterat att sänka rösträttsåldern till 16 år. Detta är en god idé men egentligen ingen lösning på klyftorna mellan yngre och de som fattar politska beslut.

Ett område som detta Ungdomens parlament skulle kunna bereda och föreslå verksamhet och investeringar inom, är fritidssektorn. Denna verksamhet riktar sig ju huvudsakligen till de yngre invånarna. Andra områden som kan vara aktuella är skolan, miljöfrågor, buss- och järnvägar, sommarjobb etc.

Ungdomens parlament kan utses av Gnesta kommuns idéella föreningar och skolor. Denna möjlighet att ungdomar direkt kan påverka olika kommunala satsningar borde dessutom kunna utgöra en ytterligare stimulans för de olika föreningarnas verksamheter.

Jag hemställer,

att Gnesta kommun utreder förutsättningarna för att inrätta ett Ungdomens parlament med syfte att skapa ömsesidig förståelse mellan ungdomar och den politiska verksamheten i kommunen

Göran Benedicks

måndag, april 12, 2010

Den första miljömotionen i riksdagen


Lagar för visst stöd till naturvården tillkom redan i början av 1900-talet bl a under den liberale statsministern Karl Staaf. 1909 bildades för övrigt den svenska naturskyddsföreningen, vars tillblivelse stöddes aktivt av de liberala krafterna. 1953 kom en ny lag, som framför allt handlade om att motverka förfulning och nedskräpning av landskap!

Dessa lagar ansågs dock av en del riksdagsledamöter inte vara tillfyllest för att hantera de svenska miljöfrågorna och 1959 motionerade tre folkpartister David Ollén, Martin Söderquist och Martin Larsson om att inrätta en statlig myndighet till skydd för naturvården.

Naturvårdsverket inrättades så småningom 1967 med den dynamiske Valfrid Paulsson, som dess förste chef. Naturvård är viktig inte minst för en liberal politiker.

Folkpartiet var det första partiet, som lade en omfattande motion i riksdagen till förmån för naturskyddet!

fredag, april 09, 2010

Tuffare syn på grova våldtäkter

Synen på de allra grövsta våldtäkterna måste skärpas. Det anser ordföranden i riksdagens justitieutskott Thomas Bodström (S) och Claes Borgström, Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor, och föreslår en ny brottsrubricering — synnerligen grov våldtäkt. Denna brottsrubricering skulle då få ett straffvärde på mellan 6 och 10 år!

Alldeles utmärkt. Dessutom får vi en bättre anpassning mot övriga Europa och omvärlden! Mäns våld mot kvinnor måste upphöra, är ju ett av delmålen i Sveriges jämställdhetsdirektiv. Ett delmål, som vi är sämst på i Europa. Beatrice Ask, kunde kanske ha agerat lite mer i denna fråga och mindre kring IPRED.

torsdag, april 08, 2010

En röst och tröst för livets höst!

Barbro Westerholm den gamla folkpartikämpen har levererat ett ganska hett inlägg idag om hur vi behandlar våra äldre i livets slutskede.

Hon har haft ett uppdrag att undersöka hur landets olika kommuner ställer sig till , att erbjuda möjlighet för äldre par att fortsätta leva tillsammans på ett äldreboende även i fall då enbart den ene maken har behov av att bo där.

213 av landets 290 kommuner har svarat:
• 163 av kommunerna kan inte garantera att äldre par får fortsätta bo tillsammans .
• 45 kommuner har angett svarsalternativet ”nej, aldrig”
• 44 kommuner har svarat att de alltid erbjuder möjlighet till parboende

I Sörmland finns det två kommuner, Trosa och Gnesta, som svarar ja alltid! Det gläder oss givetvis att finna Gnesta bland de 44 kommuner, som verkligen ställer upp för sina äldre!

Barbro Westerholm är verkligen en röst och tröst för livets höst!

onsdag, april 07, 2010

Mål för svensk jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Delmålen är:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.
2. Ekonomisk jämställdhet.
3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Mina särskilda synpunkter på detta:

1. Givetvis men man får inte åsidosätta röstprincipen en man en röst!
2. På god väg men framför allt finns en tendens att yrken, som domineras av kvinnor halkar efter. Läraryrket med den långa utbildningen är ett typiskt exempel.
3. Att framför allt skapa opinion och vissa regler t ex om att dela föräldraledighet.

Troligen är vi bland de bästa i Europa på dessa tre punkter! Medan vi av någon outgrundlig anledning är sämst i Europa på den 4:e "Män våld mot kvinnor skall upphöra." Alltså inte bara dåliga utan sämst i klassen!

Detta har jag uppmärksammat ett antal gånger på denna blogg ty ämnet tycks vara nerprioriterat i den svenska debatten och på dagstidningarna! När vi är rejält dåliga på någonting i landet brukar det annars skapa jätterubriker. Men mäns våld mot kvinnor tycks vara helt ok!

En ny politikergranne på vänsterkanten i Gnesta, anklagar mig för att vara rasist med den inställningen dvs att värna delmål 4:a. Man kan ju undra hur mycket mer skruvat man skall få höra från en uppenbarligen mycket mullig mansgris!

måndag, april 05, 2010

Välkommen till Gnesta Praktiska Gymnasium


Höstterminen 2010 kommer vi att starta upp vår skola i Gnesta. Se våra program Drömmer du om att arbeta med ett praktiskt yrke eller att starta ett eget företag inom ett praktiskt yrkesområde? Hos oss på Gnesta Praktiska Gymnasium har du många olika praktiska utbildningar att välja på.

Vi ställer höga krav på oss själva för att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en nyttig och rolig utbildning. Bland annat ska vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande.
Ungefär halva din studietid äger rum ute på en arbetsplats vilket gör att du på ett naturligt sätt växer in i din blivande yrkesroll.

lördag, april 03, 2010

Valfrihet en vattendelare i Gnesta kommun

Under de senaste 6 åren har Gnesta styrts av en borgerlig fyrklöver - numera kallad allians. Ofta gäller samråd i många frågor mellan majoritet och opposition. Så är det i många kommuner och så och i Gnesta. Den politiska temperaturen kan vara tämligen avslagen på ont och gott!

Det finns dock en vattendelare. Denna heter Valfrihet. Valfrihet tycks vara ett rött skynke för (S). För oss som gillar valfrihet innebär det för Gnestas invånare att alla barn kan gå i vilken skola, som helst. I kommunen eller utanför. Kommunen betalar detta. Vi har i kommunen även alternativ skola i form av Waldorf-dito. Detta vill således inte (S).

Vi som gillar valfrihet vill t ex ha alternativa utövare av hemtjänst för äldre. Dvs att både kommun och privata kan bedriva sådana verksamheter. Detta vill inte (S).

- Att vara liberal innebär att ge människor valfrihet och att inte stöpa alla människor i samma form.

- Socialism innebär att det offentliga vet bättre om hur resp individ vill ha sin morgondag.

- Och vad konservativa krafter vill handlar möjligen om att alla skall betala själva direkt och inte via skattsedeln.

- Var "gröna" tankar hamnar på skalan är icke känt.

Det är ganska skönt att vara liberal till själ och hjärta! Är man därtill socialliberal känns det extra bra!

Lurad 1 april?

Den 1:a april blev vi för första gången grundlurad. Inte så mycket av själva skämtet men att inte själv hålla reda på datum!

Skämtet var givetvis Bosse Bildoktorn et consortes meddelande att husvagnar i sommar endast skulle få framföras mellan 00.00 och 06.00 på allmänna vägar. Man kunde ringa in och klaga. För säkerhets skull intervjuade man vredgade personer företrädande husvagnsfolket.

Själv tänkte vi att det måste naturligtvis vara ett aprilskämt. Men varför komma med detta den 31 mars? Problemet var att vi fullständigt missat att det var den 1 april och inte 31 mars "Den grå dagen", som vi skrivit om tidigare. Så kan det bli efter ett långt arbetsliv!

torsdag, april 01, 2010

Jordens ändliga resurser

Kikade in på kvällens SVT debatt om jordens framtida resurser. Brukar inte var särskilt intresserad av detta debattprogram främst pga programledarens problem med att förstå viktiga och oviktiga saker. Sedan Adaktusson lämnade SVT, finns egentligen bara Hübinette kvar och hon kan ju inte alltid vara städse närvarande.

Vid kvällens program fanns ett proffs närvarande med Kjell Aleklett från Uppsala universitet. Han hävdar att oljan är en begränsad resurs, vilket de flesta idag har förstått. Han pläderar dessutom för en omställning av energiutnyttjandet, vilket torde vara en hyfsat förstående för vad våra barn och barnbarn kommer att ställas inför!

Vi måste således bygga ett samhälle, som klarar sig i framtiden utan dagens tillgång på olja, kol och gas! Det underliga i debatten var att SVT släpat dit Marian Radezsky, en relik från det forna Polen, som inte insett att oljan är en ändlig resurs. I debatten saknades även många andra miljödebattörer inte minst MP eller C.

Kjell Aleklett är ju som de flesta i Sörmland vet, inbiten folkpartist och gammal riskdagskandidat från Trosa!

En grå dag sista mars!


I morse väcktes jag reltivt tidigt av personer som ville kommentera mina senaste blogginlägg. En del tyckte jag var riktigt annat kanske inte lika relevant. Men ägnade mig en stund till att korrigera vissa saker.

Ägnade mig sedan att ta ett varv med blogg "kompisarna" i Gnesta kommun. De är inte så många; Kan räknas kanske på ena handens fingrar men kanske blir det fler när nu lokaltidningen anordnat valbloggar. Noterade tyvärr att en av våra bloggare råkat ut för en allvarlig sjukdom. Vi hoppas givetvis på en bättring och återkomst på nätet. En annan, som har satt igång och börjat blogga rejält är Mikael Clemens, MP:s förstanamn på kommunlistan. Han har lätt filosofiska närmanden till olika ämnen och har för övrigt nu rescencerat de flesta partiernas för- och nackdelar.

Ägnade en stund och försökte skotta av den fortfarande meterhöga snön på verandan men gav upp. Nu skall jag studera senaste numret av Illustrerad Vetenskap och därefter "möjligen" fortsätta att tapetsera och måla vardagsrummet. Den vetenskapliga sensationen denna vecka har ju annars kommit från CERN, som lyckats kollidera partiklar med 15 TeV (femton tusenmiljarder elektron volt). Snart har man kanske identifierat den sk Higgins partikel, som skapar massan i Universum.

Dagen har hittills varit grå men just nu tittar solen fram! Och enligt bedyrande från vädertjänsten skall vi få hela 10 grader fram mot påskafton! Men som sagt i Videvisan än är det långt till att gå utan strumpor och skor!

"Socialdemokratiska värderingar styr Bjästa"

Hämtat utan kommentarer från liberati.se

På valmyndighetens fantastiska hemsida kan man lära sig följande om Bjästa:
Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2006
Valdistrikt Nätra-Bjästa

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 69,32 procent
Vänsterpartiet 7,15 procent
Folkpartiet Liberalerna 2,85 procent

Après vous!

Idag möts vi av nyheten att en 25-åring i Landskrona, slagit ihjäl en 78-årig dam på grund av ett bråk om en parkeringsplats. Man kan ju undra över vad vederbörande person skulle ha gjort vid ett betydligt större tankeutbyte.

Det är länge sedan man tog av sig hatten, reste sig för havande kvinnor på bussen eller föreslog efter er vid dörren! Jämlikheten avancerar! Men en kvinna på 78 år?

Bygger vi ett bättre samhälle för framtiden? Tveksamt!