torsdag, april 28, 2011

I Gnesta vill den socialistiska majoriteten ha bort valfrihetenI kommunen jobbar vi nu med nya övergripande mål för kommunens verksamheter. Nu finns det även en ny socialistisk majoritet bestående av (S), (V) och (MP), som givetvis bestämmer var skåpet skall stå.

Allt som andas valfrihet tas nu bort med något smärre undantag. Ordet valfrihet som stammar från Frankrikes 1700-tal och inte minst den franska revolutionen får inte finnas. I Stockholm skulle inget av ovanstående partier ens andas om att våga förbjuda valfrihet, då återfår man aldrig makten i Stockholms stadshus.

I Gnesta går det dock helt utmärkt. Gnestaborna bryr sig kanske inte så mycket över, vilka tjänster man kan få och hur mycket de kostar.

Valfrihet är ju det som utmärker skillnaden mellan en demokratisk stat och en kommunistisk diktatur (gäller för övrigt alla typer av diktaturer). Man kan ju undra över vad för slags Gnesta, som den nya socialistiska majoriteten i kommunen vill ha.

Kanske en socialistisk mönsterkommun, som vrider kommunens utveckling tillbaka till 50-talets gammelsocialistiska drömmar? Det känns i alla fall inte särskilt modernt!

Charles-Louis de Secondat Montesquieu jämte andra stora tänkare måtte rotera i sina gravar!

"Jag är väldigt överraskad över domen"

Tyckte kommunchefen Nils-Erik Selin om kammarrättens utslag angående upphandling av drift av vatten och avlopp i kommunen. Jag själv instämmer -se blogg nedan.

Ärendet beskrivs inte korrekt i Sörmlands Nyheter, som en insatt förstår. En kammarrätt dom föregås ju alltid av en dom i Förvaltningsdomstol. Och i detta fallet gav Förvaltningsdomstolen kommunen rätt. Läs min tidigare blogg om du vill veta mer hur två domstolar kan komma till olika resultat. Men i princip handlar det om två helt olika vis att titta på LOU, Lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsdomstolen tittar på den svenska lagstiftningen. Medan Kammarrätten mer sneglar på EU:s lagar. Här uppstår en konflikt.

Men Kammarrättens agerande innebär att kommunen nu förlorat ca 200.000 kr i onödan och att framtiden för Gnesta-bornas vattenförsörjning försämrats avsevärt.

Nu uppstår således fråga hur man skall hantera VA-frågan i Gnesta - för den är akut vid det här laget! Och bollen ligger hos den socialistiska majoriteten i kommunen.

En slarvig revision i Gnesta

I onsdagens SN kunde man läsa att "Kommunens revision försenad". I artikeln angavs att skälet skulle vara nybildning av ett koncernbolag, som ägs av Gnesta kommun.

Nu var det faktiskt så att revisonsrapport för koncernbolagen förelåg (även om de dukades sent) och fullmäktige behagade ge avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Dessutom har revisionen av Gnesta kommun och nämnder ingenting med revisionen av kommunens bolag att göra.

Revision av kommunens verksamheter ströks från dagordningen då den inte fanns tillgänglig, trots att den skulle ha presenteras senast dagen före kommunfullmäktiges sammanträde, enligt gällande revisionsreglemente.

Den naturliga frågan glömde redaktören att ställa. Dessutom blandades korten ihop! Dvs inte särskilt mycket blev rätt i artikeln! Sanningen är att vi har en slarvig revision, som ordförande Gert Nilsson borde ta i örat!

onsdag, april 27, 2011

Ett över hövan rörigt fullmäktige

Tisdagens kommunfullmäktige går nog till historien, som det mest röriga som upplevts. Ordföranden Gert Nilsson behöver dessutom läsa på fullmäktiges arbetsordning och kommunens revisionsreglemente.

En starkt bidragande orsak till kantigheter är att han delat ut en felaktig arbetsordning på det tidigare mars-mötet. I det nya reglementet behöver man inte underteckna en interpellation, det går bra att skicka ett elektroniskt mail. Nu raljerade ordföranden en bra stund, över fråga om undertecknande av en interpellation till BoU ordförande kring matematikundervisning, på felaktiga grunder.

För kvällen ströks punkterna angående årsredovisning, revisionsrapport och ansvarsfrihet för styrelser och nämnder, då revisionen ej lämnat någon rapport. Enligt revisionsreglementet skall revisionsrapporten lämnas senast 6 veckor efter presentation av årsredovisning. Denna redovisades den 14 mars 2011 och revisionsrapporten skulle sålunda ha förelegat i måndags dagen före kommunfullmäktige april-sammanträde.

Det måste närmast betraktas, som något pinsamt att varken ordförande eller revision tycks vara medvetna om detta.

Vi har ju tidigare framfört kritik mot det alltmer ökande dukningen av ärenden. Ett nära farsartat rekord togs nog när det gäller bokslut, revision och ansvarsfrihet för kommunens bolag. Årsredovisning var utskickad i laga tid (dock inte beredd i kommunstyrelsen) men styrelsernas underskrifter dukades liksom en ganska tjock lunta med revisioner, som man då fick 15 minuter på sig att läsa in. Synnerligen rörigt.

Avslutningsvis så beslutades om kommunens strategiska mål. Ett ärende som dukats vid föregående fullmäktige men nu förelåg i ordentlig skriftlig form. Enda diskussionen gällde om begreppet "Mönsterarbetsplatsen" skulle finnas eller ej i målen. För oss klentrogna lite mer liberala individer, känns detta begrepp mer som hurrarop för en planhushållningsdogm från 50-talets Sovjet!

I övrigt kan man notera att de två "härförarna" Ann-Sofie och Johan höll en relativt låg profil med dock i och för sig konstruktiva inlägg. Mötet blev med detta en övning i samsyn med undantagandes av Mönsterarbetsplats.

tisdag, april 26, 2011

Läktarvåld en fråga för riksdagen

På den soliga påskdagen besökte jag tillsammans med barn och barnbarn fotbollsmatchen mellan Assyriska och Öster i Södertälje. En högst trivsam tillställning i vårvädret, en trevlig publik och en målfattig match. Och ganska kul då det var ett bra tag sedan jag - en gammal inbiten fotbollsintresserad - besökte en match.

Dagen efter spelar Syrianska och AIK på samma arena med ett helt annat utfall. Det kan ge en anledning till ett antal reflektioner i ämnet. Fotboll är ju världens största sport, som spelas över hela världen utan några större problem. I Europa har vi haft en ganska omfattande fotbollshuliganism särskilt i England, Holland och Tyskland.

Numera tycks vi i Sverige vara sämst i klassen i Europa. I nämnda länder har regeringar och riksdag satt hårt mot hårt och numera är matcher i engelska ligan ganska beskedliga tillställningar ur huliganaspekt.

I Sverige bråkar nu idrottsministern Lena Adelsohn och fotbollens Lagrell om vem, som är ansvarig. Givetvis är det självklart regering och riksdag, som måste agera. Med den svaga lagstiftning, som finns i Sverige mot allmänt våld och huliganism så är det inte så konstigt, att varken polis eller klubbar får någon ordning på detta problem.

I juni förra året drabbades även lilla Gnesta när supportrar från Hammarby och AIK slogs på Framnäs. Ingen greps vid detta tillfälle. Polisen hade för övrigt inga resurser utan fick ta bilar ända från Västerås.

Publikbortfallet är stort och vem vill gå med sina barn och uppleva skandalscener istället för fin underhållning? Den svenska fotbollen är i kris och statsmakterna kan inte rulla över bollen till Fotbollsförbundet och ge dem ansvaret, eftersom fotbollen är en hel världsföreteelse och på intet vis unik för Sverige. Däremot är läktarvåldet idag ganska unikt och således en fråga för lagstiftare och upprätthållar av lag och ordning.

Just nu har regering och rikdags fått ett gult kort. Vi hoppas att slippa ge dem även ett rött!

söndag, april 24, 2011

Sena aprilskämt?

PTS (Post och Telestyrelsen) aviserar nu, enligt SVT, en omläggning av de sk 3G och 4G näten, som skall öka räckvidden med upp till fyra gånger. Man påstår att även snabbheten skall öka.

Detta skall öka möjligheten till mottagning av bredband särskilt på landsbygden. Näten har ju kritiserats kraftigt och håller på intet vis vad de lovar hittills!

Men att en flytt av frekvenser från 2 GHz-bandet till 900 MHz bandet skulle medföra alla dessa trevligheter, tvivlar en gammal radioman på. Visserligen reduceras utbredningen av höga frekvenser (den optimala frekvensen för landkommunikation är för övrigt 70 MHz=gamla polisbandet).

På 900 MHz finns idag GSM (900,1800, I), som alltså får dela plats med yngre syskon. Men en flytt nedåt i frekvens borde även innebära smalare bredband.

Vi får se om detta nu är en skröna eller verkligen ger ett tillskott till bättre bredband på landsbygden. Förändringen sker den 23/24 maj 2011.

lördag, april 23, 2011

Besök från Blåkulla!


Även ute i Gåsingeskogarna dyker de upp på sina kvastar! Glad Påsk önskas alla från bloggaren Göran!


torsdag, april 21, 2011

Vattnet snart slut i Gnesta

För att säkerställa och trygga vattenförsörjningen i Gnesta beslutade Alliansen att upphandla driften från ett större företag med mer kompetens än vad kommunen någonsin har råd att skaffa sig.

Tilldelningsbeslutet i upphandling gick till Trosabygdens Teknik AB, Trotab den 30 juni 2010. Företaget Mainpartner i Karlstad överklagade upphandlingsbeslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten beslutade om beslutsinhibering i juli 2010 men friade Gnesta kommun i dom från den 4 november 2010. Kommunen fick alltså rätt.

Företaget Mainpartner i Karlstad överklagade ånyo Förvaltningsdomstolens utslag till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten har genom domarna Gert Svenson och Göran Mattsson i ny dom per 14 april 2011 givit överklaganden rätt. Dvs Gnesta kommun måste göra om upphandlingen.

Som gammal mångårig upphandlare och väl förtrogen med LOU har jag granskat domen och finner att den består i att Kammarrätten, något förenklat, anser att den utvärderingsmetod, som kommunen använt, borde ha beskrivits bättre i upphandlingsunderlaget. Man anser att den sk transparensen (viktig för EU) inte är uppfylld.

Det förs givetvis även ett ganska teoretiskt resonemang kring värderingen av vissa tjänster men dessa måste betraktas, som överdriven granularitet.

Men eftersom kommunen använt en vedertagen utvärderingsmetod, så brukar detta inte spela så stor roll, att man inte beskrivit medtoden i upphandlingen. Kammarrätten anser dock, att den vedertagna metoden skulle ha beskrivits i upphandlingen. Kammarrätten har således fastnat i petitesser, vilket då inte Förvaltningsdomstolen i Linköping gjort.

Enligt min bedömning har. trots en viss otydlighet, Förvaltningsdomstolen i Linköping gjort rätt och Kammarrättens ledamöter fel. Men givetvis gäller Kammarrättens beslut även om det är dåligt!

Resultatet blir nu förmodligen att det med denna dåliga erfarenhet inte görs någon ny upphandling. Så både Trotab och Mainpartner i Karlstad får stå för sina kostnader själva i ärendet.

En allmän reflektion är, med en viss snegling på hur järnvägen (minst sagt korkat) är uppdelad på minst 6 olika bolag, att upphandlingar kostar pengar och med de regler som finns kanske man istället borde göra sig av med privata intressenter och satsa mer på kommunal verksamhet, även om det blir dyrare i längden. Skall icke offentliga företag driva offentlig verksamhet måste man nog ha en enklare lagstiftning och en mer kompetent domarkår.

Små kommuner har givetvis inga ekonomiska resurser att hålla på att driva upphandlingsmål i Förvaltningsdomstol eller Kammarrätt i varje liten upphandling som sker. Numera överklagas många tilldelningsbeslut och skapar givetvis många nya "nyttiga" jobb för nya domare men är dock till stort förfång för skattebetalarna som skall betala kalaset eller de som i detta fall vill ha bra vatten!

Hur man framgent skall hantera vattenförsörjningen i Gnesta står skrivet i stjärnorna. Ett kan man konstatera att nuvarande vattentäkt och ledningssystem inte kommer att fungera om 15 år.

onsdag, april 20, 2011

Kultur- och tekniknämnden fattar bra beslut

På sena onsdagen var det dags för ett besök av allmänheten på Kultur- och Tekniknämnden, KoT sammanträde. Ordföranden i nämnden är den rutinerade Berndt Ullström(S), som varit med ett bra tag. Vice ordföranden är Håkan Ekstrand(C), som således ersätter Mats Klasson(C) i truppen.

Vid onsdagens möte fanns det en omorganisation av fritidsförvaltningen, som klubbades. Beslutet innebär klarare riktlinjer och att nuvarande fritidsenhet upphör och nuvarande chef övergår till att strategiskt ägna sig åt utveckling av kommunens olika föreningar.

En annan viktig fråga inte minst för invånare i Laxne och Gåsinge-Dillnäs var att kommunen nu övertar Vägsamfälligheten i Laxnes verksamhet fr o m 1 januari 2012. Men man kommer att svara för vinterväghållningen redan innevarande år. Man ökar oxo ersättningen för sommaren 2011 till 50.000 kr.

Övertagandet är viktigt då Laxne med affär, skolor mm är en central serviceort för Gåsingeborna. Dvs det handlar inte enbart om de 160 personer som är bosatta här utan om närmare 1.000 personer, som har sin grundservice på orten. Därmed kan många personer med väl förrättat värv gå i full pension och slippa tänka vidare i frågan.Nu blir det således bara en part att diskutera med kommunen istället för två om man vill genomföra förändringar på orten.

Och förändringar behövs om Laxne skall överleva på sikt. Det behövs liksom på många andra orter förbättringar i asfalt, trottoarer mm något som nog knappast Laxneborna själva vill eller kan bära kostnaden för.

Det av majoriteten sålunda dukade förslaget, togs enhälligt av nämnden med tillstyrkan från FP, C och M.

Besök vid Miljö- ochj byggnämndens möte

Idag onsdag hann jag med två nämndsammanträden i Gnesta, som allmänhet. På tidig eftermiddag besökte jag byggnämnden, som nu mht nya byggnaslagstiftning, PBL kommer att höja bygglovsavgifterna med i runda tal 50%. Vill du slippa höjning måste bygglovet in före 1 juli.
Även taxorna för livsmedelskontroll mm kommer att höjas och sänkas beroende på verksamhetens art.

En stor del av mötet upptogs av en lång föredragning om hur man planerar sin miljökontroll effektivt. Verkade dock något för långt och det började susa lätt någonstans i bakhuvudet.

Det är svårt att få veta vad nämnden gör m h t personlagstiftning. Så många ärenden hanteras inte offentligt (kan i och för sig vara bra). Däremot borde man kunna få underlaget till mötet via kommunens hemsida. Annars kan det vara svårt att veta om grannen vill bygga 4:a våningshus framför min stuga och sjön.

Nämndens nye ordförande heter Michael Gustafsson(S) som således ersatte den tidgare ordföranden Sarah Kinberg(FP).

Systematiskt slarv med nämndkallelser i Gnesta kommun

Allt fler ärenden i kommunen dukas vid sammanträdet. Duka=underlaget för beslutet presenteras på mötet. Detta utgör givetvis ett demokratiskt underskott för politiker och i synnerhet för allmänhet, som då inte får reda på ett beslut innan det vunnit laga kraft!

Det är naturligtvis ett viktigt sätt att "mörka" och förhindra sk transparens i kanske obehagliga beslut! Enligt kommunens regelverk är detta helt ok! Men är det det enligt svensk lagstiftning? Jag tvivlar. I varje fall har jag ställt frågan till kommunen på denna länk!

tisdag, april 19, 2011

Tyskland ökar sina koldioxidutsläpp


I Tyskland och Danmark släpper man ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per person som vi i Sverige. Eftersom Sverige nu även exporterat el hela vintern från våra vattenkraftmagasin borde givetvis Sverige tillgodoräkna sig den koldioxid som nu Tyskland och Danmark sparat.

Danmark har ju många vindkraftverk, men har inte stängt av ett enda kolkraftverk under resans gång!

Det innebär att skillnaden mellan Sverige visavi Tyskland/Danmark ökar än mer! Men i Tyskland tycks man ha glömt den globala uppvärmningen, som förorsakas främst av koldioxid men även av metan. Den debatt, som just nu pågår är den plötsliga elbrist, som uppstått i samband med att man stänger 6 kärnreaktorer. Det borde givetvis regeringen Merkel ha insett i förväg.

Nu har man insett att det tyska elnätet The Grid inte håller måttet. Man kör hårt med vindkraftverk och kolkraft för att kompensera men elnätet tillåter inte transport av energin över landet. Samma problem finns ju om man i Sverige bygger vindkraft där den inte förbrukas.

Eftersom det är ganska kostsamt och tar lång tid ofta pga överklganden ,att bygga upp jättenät, så har tyskarna målat in sig i ett hörn. Frustrationen är således stor när man har överskott på el i norra Tyskland kan man inte transportera den söderut utan får skänka bort den till Danmark och Polen. I kvällens ZDF var detta huvudnumret i Tagesschau!

I Tyskland planerar man nu således att öka elproduktionen från verk som drivs med kol eller gas eller importera mer från Sverige och Norge. Detta innebär då ökade utsläpp av "tysk" koldioxid. Något som den tyska debatten helt har förträngt! Man kan inte heller inte bygga ut vindkraften, då den inte kan distribueras i nuvarande elnät. Dessutom behöver man reglerkraft (den kraft som behövs när det inte blåser). Denna minskar ju kraftigt iom stopp av 6 reaktorer.

Det skall bli intressant att följa det tyska äventyret. Man har hunnit lite längre i sina experiment med elförsörjningen än vad t ex rödgröna i Sverige nu föreslår.

Man struntar uppenbarligen i överenskommelser om koldioxidutsläpp. Och man tycks försörjningsmässigt ha gått rejält på pumpen redan nu, vilket man med lite matematisk kunskap och teknisk kompetens borde ha kunnat förutse!

Låt oss hoppas att erfarenheterna från det tyska "undret" kan bidraga till en mer sansad energi- och miljödebatt i Sverige. Men en sak håller jag med MP om: Klipp av elkablarna till Danmark, Tyskland och Polen. Då slipper våra sjöar rinna ut den vägen!

Allmänheten besöker socialnämnden i Gnesta

Idag var det åter dags för ett nämndbesök. Denna gång gällde det socialnämnden, Soc. En nämnd som jag var ledamot av förra mandatperioden. Som allmänhet var jag ganska ensam precis som på gårdagens sammanträde i Barn- och utbildningsnämnden, BoU.

Soc till skillnad från BoU verkade vara ganska samtrimmat under ordförande Tom Janssons(S) fasta hand. Nu var visserligen manfallet påfallande stort bland flera partier. Inte minst saknades Börje Johansson(S), som ju vanligtvis brukar sätta färg på nämndens möten.

Agendan var inte särskilt omfattande och frågorna inte särskilt partiskiljande och mötet avslutades på kort tid efter ca en timme. Vid mötet träffade jag partikollegan och nämndledamoten Kerstin Grenthe(FP) från Stjärnhov, som var mycket glad över att femmorna i skolan nu får komma tillbaka till Stjärnhov!

Efter mötet var det dags för ett besök på vårdcentralen i Gnesta. En positiv överraskning var att få en tid för läkarbesök samma dag, som man ringt! Inte dåligt med min erfarenhet!

Har man sagt bu får man oxo säga bä!

Fyra socialdemokrater skriver i dagens DN att "Socialdemokratins uppgift är att avveckla kärnkraften!" Dessa är Birgitta Dahl (S), Erik Pelling (S) kommunalråd i Uppsala, Lena Sommestad (S) och Anders Grönvall (S) oppositionsråd i Knivsta.

Det kan ju vara ett bra initiativ för alla är vi nog överens om att den nuvarande formen av kärnkraft måste avvecklas förr eller senare.

Det som inte är så bra är att man intet på något vis förklarar hur detta skall gå till! Tänker man ge sig på de två orörda älvarna? Skall man frysa ut oss ur våra bostäder? Eller skall man börja importera kolkraft från Tyskland i stor skala! Enligt uppgift, som förvånar, gör vi det redan idag!

Stor i orden men liten på jorden fick jag lära mig i koltåldern. Att bara vara nej-sägare och inte kunna förklara vägen hör väl till politikens enfald och kan förvisso lura en del, som inte begriper bättre.

Men har man verkligen något att komma med! Ja då skall man inte hesitera att urgera essentiella konklusioner!

måndag, april 18, 2011

Omorganisation av skolan i Gnesta kommun

Var huvudämnet på dagordningen vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde på måndagseftermiddagen. Som intresserad hade jag givetvis tagit mig vägen dit, som sk allmänhet. Jag var för övrigt den ende i den vägen.

Första timmen ägnades helt åt skolplanen även om det yrkades att denna punkt skulle senareläggas. Men ordförande Anne-Christine Alderbrant(S) uttryckte då: "Det kan vi inte ändra för vi har bestämt med Sörmlands Nyheter, att de skall komma kl tre"!

För en gammal ordförande undrar man förfärat :"Vad står på? Är det SN, som sätter dagordningen." Här får ordföranden skärpa till. Hon bör dessutom klargöra propositionsordningen på ett klarare vis! Tidvis var det ganska rörigt i beslutskolumnen!

Beträffande skolplanen kunde man snabbt konstatera att den nya majoriteten tagit bort valfriheten ur texten. Något som vi påpekat tidigare och som borde tyda på att man snart kommer att dra in valfriheten att gå i annan skola t ex utanför Gnesta kommun. Skall bli intressant att följa!

Fråga om ny organisation i skolan hade ju kommit väldigt snabbt och något material fanns inte med till mötet. Naturligtvis ett demokratiskt underskott. Här får den nya majoriteten förbättra sig.

Debattens två "giganter" var annars Ingalill Fredriksson(C) nu vice och tidigare ordförande i nämnden samt Kukkamaria Sjöberg(MP), som för dagen övertagit fanan som de rödgrönas härförare, då Anne-Christin Alderbrandt(S) verkade ointresserad att debattera. Många konstruktiva inlägg och saklig debatt från bägge sidor delgavs den intresserade allmänheten bestående av undertecknad!

I korthet gick ny omorganisationen ut på att Laxne, Björnlunda och Stjärnhov skulle få tillbaka sina femmor. Samtidigt skulle enbart Laxne och Stjärnhov få vardera 10.000 kr extra per elev för att kunna bibehålla en hög kvalitet i utbildningen.

Dagens sensation var nog att Alliansen trots den korta varseln stödde huvudförslaget. Däremot kunde givetvis inte Alliansen acceptera att Welandersborgsskolan med obetydligt fler elever än i Laxne, skulle gå miste om det extra stödet. Nu hamnar ju Welandersborg i den sämsta positionen av alla skolor i Gnesta!

Eftersom nu nämnden upphävde ett beslut från Kommunfullmäktige 2009 var det Alliansens uppfattning att ärendet skulle återremitteras dit. De rödgröna tyckte detta var onödigt och ansåg sig kunna upphäva Kommunfullmäktiges beslut. Efter omröstning så segrade givetvis den rödgröna åsikten.

Eftersom det finns en mängd tveksamheter och möjliga formella fel i tagna beslut, så är det väl inte helt otroligt att beslutet överklagas!

Min högst egna uppfattning om ärendet kan man läsa i en blogg jag skrev för ett år sedan. Men där fanns givetvis även Björnlunda med i bilden (klicka här).

Nu kommer nog den rödgröna majoriteten att få svårt att förklara sitt agerande visavi Björnlundaborna! Det blir nog inte helt enkelt!

Fråga om att överge likställighetsprinciper enligt kommunallagen eller att förklara varför vissa elever skall "gynnas" framför andra är icke en enkel fråga. Vidare måste man ställa sig frågan:"Vad är nedre gränsen för en meningsfull klass?" Vi kan ju inte ha någon slags informatorutbildning á la 1800-talet på skattebetalarnas bekostnad. Nu är det fem elever i femman i Laxne. Skakigt som sagt att säga att det är bra. Om fem år får vi svaret. Då går dessa elever ut grundskolan!

BoU nämnden har för övrigt gott om ledamöter boende i Stjärnhov och Laxne men ingen från Björnlunda!

Uppgiften i tidningen att Björnlundatillägget kostar 1 miljon kr är felaktig. Det rör sig om ca 500-600 tusen kronor. Men som sagts tidigare förra året av den rödgröna majoriteten :"Återtagande av gammal organisation handlar inte om ekonomi utan i första hand en omsorg om barnens väl och ve!" Detta borde då rimligtvis även gälla Welandersborgsskolan!

Finland isolerar sig

I det finska valet går Sann-finländarna starkt framåt och blir tredje största parti. Man anspelar på finskhet och främlingsfientlighet och svensktalande finländare får allt svårare att hävds sig i grannlandet.

Svenskan är då hotad som minoritetspråk. Man kanske kunde tänka sig att Finland ville vara en stolt del av Norden och då måste man ju åtminstone kunna tala ett nordiskt språk t ex svenska eller norska!

Det finska språket har ju heller inga rötter i grekiska eller latin, som de europeiska språken inkl de nordiska. Finska och estiniska lär stamma från bortre Asien tillsammans med ungerskan. Man är således språkligt sett således en udda företeelse i Europa. Och därför finns det nog all anledning att inte isolera sig än mer!

Vad tycker t ex internationella Nokia om landets nya isolationistiska strömningar. Nokia vill ju sälja worldwide. Kanske man skall kasta sin Nokia-telefon och köpa Michelin-däck istället.

I Finland är endast 4% av befolkning invandrare eller flyktingar. Motsvarande siffra för Sverige är 14%. Så man kan ju börja undra vad som händer hemma hos Pekka i Karelen?

Nåja Nokian slängde jag för länge sedan. Har aldrig begripit dess logik. För övrigt så firar min gamla Ericson-mobil 10-års jubileum. Den införskaffades 2001 och fungerar alldeles utmärkt!

torsdag, april 14, 2011

Skola eller kommunal ungdomsomsorg

Har med stort intresse läst Maciej Zarembas artiklar om den svenska skolans debacle och nedgång. Enligt Zarmeba beror detta på att skolan har slutat att undervisa med de riktlinjer som ledande politiker och pedagoger la fast redan på 80- och 90-talet.

De svenska universitetens professorer lär vara de man minst refererar till i omvärlden. Dvs svensk skolpedagogik har under efterkrigstiden varit fullständig ointressant.

Numera skäller många på Jan Björklund(FP) men vill egentligen ha samma förändringar. Det är synnerligen hög tid att värna om våra barns framtid. Enligt beskrivna uppfattningar är det grundskolan, som inte lyckas förmedla erforderliga kunskaper i framför allt läsning och förståelse av det skrivna ordet. Därmed blir även matematikkunskaperna dåliga.

Zaremba pekar även på rubricerade bok skriven av professor Hans Albin Larsson. Med tanke på den ständigt aktuella debatten kring ytterskolorna i Laxne och Stjärnhov uppstår således frågan om skolans huvudsyfte är förvaring eller kunskapsinhämtande.

På Kukka Sjöberg(MP) verkar det som om förvaringen är det prioriterade. Då står hon, jämte sina rödgröna, som garanter för den gamla skolan. En skola som nu underkänns allmänt. Denna inställning står i skarp kontrast mot oss politker, som vill att skolan i första hand skall fömedla kunskaper.

Ineffektiva avregleringar

Flera av Alliansens partier vill genomföra icke igenomtänkta avregleringar. Främst driver moderaterna denna ståndpunkt. Vi har sett hur den S-ledda avregleringen av elförsörjningen kapitalt har misslyckats. Det enda den har åstadkommit är att priserna sätts i dyr kolkraft från TYskland till konsumenternas förfång.

En värre kommer en avreglering av tågverksamheten på ett antal synnerligen begränsade spår i stort sett hela Mellan-Sverige bli. Dagens Nyheter skriver idag att denna avreglering är ganska unik i Europa. Tyvärr är man felinformerad. I Storbrittanien har man sedan mitten av 90-talet avreglerat tågtrafiken och lagt denna på tre huvdmän! Banor, tåg och operatör.

Jag hade tillfälle, då jag satt i styrelsen för Mälartrafik AB (banorna runt Mälaren), få följa med en svensk delegation, som studerade avregleringen i England. Vid ett tillfälle fick vi träffa en verklig expert vid Oxford University. Han ansåg att även Storbrittanien med 80 miljoner invånare gått alldeles för långt med detta!

Sverige är ett alldeles för litet land, antal tillgängliga tågsätt och lok är högst begränsat (bl a mht säkerhetssystem) och spårtillgänglighetenn synes synnerligen låg fram mot 2020. Hur man i detta läge föreslår en avreglering känns enbart dumt!

Vi som nu skall resa från en icke stambana till en ort på stambanan, får då räkna med att resa via flera bolag och resekostnaden kommer säkert att bli avsevärt högre. Något som idag är relativt enkelt kommer framgent att bli komplicerat. Huvudlöst är väl det minsta man kan säga om detta. Möjligen kommer priset mellan Stockholm och Göteborg att pressas. men hur angeläget är detta för normalsvensken, som helst ser bättre vardagskommunikation som betydligt mer väsentligt?

Ibland syns det som vissa politiker fått storhetsvansinne av att umgås allt för mycket med Bryssel. I lilla Sverige finns fortfarande färre än 10 miljoner invånare.

onsdag, april 13, 2011

Nya jobbskatteavdrag polariserar samhället

Regeringen Reinfeldt anklagas ju för att man polariserar samhället. Dvs att rikare blir rikare och fattigare fattigare. Alla sk skatteavdrag, som genomförts har tillfallit personer med inkomst av tjänst och ju högre lön desto mer förtjänst.

Pensionärer, även de som betalt in allt till sin pension, personer med sjukpension eller personer med försäkringskassa och arbetslösa får således betala en högre skatt. Rättvist? Bedöm själv! Enligt min mening mening fullständigt odemokratiskt och något unikt i Europa.

Givetvis spär dessa förhållanden på främlingsskapet och motsättningar mellan olika grupper i samhället! Men det är kanske detta, som Reinfeldt vill uppnå! Nu finns det bara ett hopp kvar att oppositionen säger nej eller infogar även sjuka och pensionärer i skattesänkningen.

För en sann liberal är annars förhållandet att ha olika skattesatser för olika grupper nautrligtvis en anomali i ett demokratiskt samhälle! 

tisdag, april 12, 2011

Black hawk dawn!

Är inte felstavat utan anspelar på gryningen för Black Hawk helikoptern i det svenska försvaret och inte filmen, som för övrigt sänds på fredag i TV4. Black Hawk är en beprövad amerikansk ganska tung transporthelikopter, som tillverkas av Sikorsky.

Det svenska försvaret genom FMV köper nu 15 st varav de första skall vara levererade 2012. Bakgrunden till köpet är akuta behov av transporthelikoptrar inte minst i Afghanistan.

I början på 2000 beställde FMV 18 st helikopter 14 eller NH90, som den europeiska samarbetshelikoptern heter. Eftersom leveransförseningarna uppgår till kanske 10 år, så saknar det svenska försvaret tunga transporthelikoptrar.

Projektet HKP 14 får betraktas som grovt misslyckat och Fp:s Allan Widman i försvarsutskottet kräver att avtalet sägs upp. Min egen erfarenhet från mer än 30 år vid FMV är att samarbetsprojekt - ibland nordiska ibland europeiska - är oerhört populära men tenderar att misslyckas. Däremot genererar de oftast många och trevliga utlandsresor för personalen vid FMV och Försvarshögkvarteret.

Nu har man således äntligen fattat ett klokt beslut att köpa en vara som är beprövad i olika versioner och har flugit sedan början av 70-talet. Denna helikoptern benämnd 16 kan med framgång användas även i sjöräddning.

Vill man se helikoptern i aktion kan man zappa in TV4 på fredag kl 22:25. Filmen heter Black hawk down.

Laxne framtid!

Kommunen redovisade på måndagskvällen arbetet med förslag kring utvecklingen av Laxne samhälle. Ett tjugotal personer hade bänkat sig för att ta del av arbetets resultat.

Kommunen var rikt representerad med kommunchefen Nils-Erik Selin i spetsen och föredragande, informationschefen Anna Sandklev. Frågor som diskuterades var bl a:

- Infartsskyltar
- Busstrafik och tidtabeller
- Byggnation vid Spårbacken
- Laxne vägsamfällighet
- 40 begränsning genom samhället
- Camping och kortvarig uppställning av husbilar

Närvarande politiker var undertecknad från Alliansen och Barbro Jägerby, MP (redigerat)!

Politikerna som tidigare styrde Gnesta

I dagens SN skriver Sara Sjöström om Politikerna som tidigare styrde Gnesta hade en vision om 12 000 invånare i kommunen 2020. – Det skulle innebära 75–100 nya bostäder varje år och det är ett högt mål, säger Christer Andén, samhällsbyggnadschef.

Det kanske kommer som en överraskning för redaktören men i stort är det samma personer som sitter i kommunstyrelsen och styr i Gnesta kommun, som tidigare.

Till yttermera visso gäller även samma mål för kommunen även fortsättningsvis. Det bestämde vi på kommunstyrelsen igår. Samtidigt har den avgående alliansen i god samverkan med den tidigare oppositionen sett till att det finns byggbar mark i hela kommunen. Men att bygga ingår dock inte i kommunen primära uppgift!

Felciterad?
I samma artikel påstås kommunalrådet ha sagt att, – Vi vill inte att byggandet ska påverka det som kännetecknar Gnesta; människor, kultur och natur. De värdena är överordnade.

Igår talades det mycket i kommunstyrelsen om hur vi skall bli fler invånare, samtidigt bjuder kommunalrådet in med armbågen! Vad skall man tro?

Addendum: Även SN:s politiske redaktör Olof Jonmyren kommenterar detta den 13/4.

måndag, april 11, 2011

"Politisk åsikt syns i hjärnan"

Om detta hade man kanske haft två teorier. Den något snällare "Är det första april" eller den något mindre snälla "Vad var det jag sa".

Skämt åsido så har man nu vetenskapligt konstaterat att liberaler har en större hjärnbark medan konservativa har en mer utvecklad amygdala (se definition nedan).

Enligt uppgift lär människans intelligens sitta i hjärnbarken. Vad socialister eller gröna för den delen har för hjärnor finns dock inte redovisat i den medicinska studien.

Att det sociala arvet och påverkan skulle vara betydelsefulll i sammanhanget är numera således helt uteslutet!?

Amygdala är två mandelformade delar av hjärnan, som tros ha en funktion vid uppkomsten av såväl fruktan som njutning och därigenom spela en viktig roll för uppkomst av ångest, autism, depression, narkolepsi, posttraumatisk stress och olika fobier.

söndag, april 10, 2011

"Det skiter jag i", skrev Zaremba

Som nu skrivit sin tredje artikel om den urspårade svenska skolan.”Man måste låta rätt gå före galet.” En skolas kamp mot överheten.

För en lekman i ämnet de senaste åren (tidigare var jag vice ordförande i skolstyrelsen i Nyköpings kommun - på den goda tiden) börjar man nu förstå varför den svenska skolan hamnat på efterkälken. En kvalificerad byråkratisk flumskola, där alla i största välmening, sviker eleverna å det grövsta.

I skolan härskar eleven inte ordningen. I skolan kan en elev anmäla en lärare, som blir uthängd, utan konsekvenser även om det är falsk angivelse. Citatet tillhör skaparen av Minerva-skolan i Umeå Hans Jansson, som skickade hem en elev, som inte hörde hemma i skolan. "Så får man inte göra" skrev Västerbottens Folkblad(S). Hans svar var just "Det skiter jag i".

Nu har han med en helt annan inställning (liknande den finska) fått en skola som har högst betyg i Norrland. Professorer, pedagoger, rektorer och en del flumlärare tjuter i högan sky, men skolan presterar.

Just detta med ordning är förmodligen den viktigaste ingrediensen att få en bra undervisning och enskilda kunskaper för framtiden. Beskrivningarna av den mer eller mindre politiska utbildningen vid dåtidens Lärarseminarier är skrämmande. Dagispersonal blir rektorer för gymnasier och kan i stort ingenting etc etc.

Man kan bara undra över hur länge detta fått fortgå utan att den nuvarande borgerliga regeringen ingripit mot förfallet. De flesta föräldrar som är intresserade av sina barns framtid, måste skapa sig en bild och ställa krav på den skola, som ansvarar för sina barns utbildning. Så sker nog även i många fall. Men sanningen kan vara tuff.

Hans Jansson fick sparken från den kommunala Teg-skolan i Umeå av den kände Ibrahim Baylan(S) och startade istället Minerva-skolan. Den skolan har bland de bästa resultaten i Norrland och folk står i lång kö dit. Den gamla Teg-skolan har bland de högsta mobbing-talen i landet och har allmän oreda. Något att fundera på.

Zarembas artiklar kommer säkert att väcka förstämning hos de flumprofessorer och pedagoger, som länge fått leda den svenska skolan på avvägar. Alltför länge har skolan varit föremål för en liten klick "kunniga och insatta" till förfång för vitterheten. Maciej Zarembas berörande reportage i DN fortsätter!

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Är en tysk TV-kanal, som förkortas RBB. Det intressanta med denna kanal är att man sänder många program om det forna öst. Dvs gamla Östtyskland, Preussen, Polen etc och inte minst, som igår kväll två program om den ryska enklaven Kaliningrad, som ligger inklämt mellan Gdansk (Danzig) i Polen och Klaipeda (Memel) i Litauen.

Kaliningrad, som var filosofen Immanuel Kants hemstad, hette före första världskriget Königsberg och tillhörde liksom ovan nämnda städer det tyska Ost-Preussen. I denna enklav har uppenbarligen livet stått helt still och man är på landsbygden på en utvecklingsnivå kring tidigt 50-tal.

Framför allt har enklaven ett mycket rikt djur- och fågelliv, särskilt mht de två stora "innansjöarna" eller bukter, som finns vid kusten det ena kallas Kuriska bukten eller något sådant. Programmet var fokuserat på natur och livet på landet. Här kunde man se småbonden, som brukade utan traktor men kunde slipa sin lie och plöja med häst. Varje hushåll hade givetvis sin egen storkfamilj på stolpe.

Sovjettidens kvarlämnade rostiga fartyg, hamnkranar, gigantiska flerbostadshus mm finns givetvis kvar, som ett trist inslag i en annars fantastisk natur.

Även staden Kaliningrad, som inte ligger längre bort än 25 mil från Gotland, lär vara intressant men det handlade programmet inte om.

På torsdagkväll den 14/4 sänder RBB programmet Als der Osten noch Heimat war , som är en återblick över det forna Tyskland i Preussen. Hela denna kust från Wismar till Tallin har varit föremål för svenska intressen under årens lopp och har delvis tillhört Sverige samt ligger som sagt bara 25 mil från Gotland.

Således två pangprogram på rad samma kväll. Kronan på verket var ZDF, som sände Christies Döden på Nilen, den gamla versionen med Peter Ustinov, David Niven och Bette Davies, som avslutning på kvällen.

Vill man kunna se de 2o-tal fria kanaler, som finns inkl en österrikisk och en från Schweiz, behöver man en parabolantenn för Astra och en mottagare. Kostar runt 1500 kr på nätet. Har man svårt med tyskan kan man ofta använda undertexter.

lördag, april 09, 2011

Preterium fördummar svenska språket

I programmet Smartare än femteklassare, som familjen med stor förtjusning bevittnar varje lördagkväll, får man information om en massa ganska märkliga förändringar av den svenska grammatiken. Flera av dessa ändringar gör att förmågan att lära främmande språk försvåras. Även inlärning av svenska drabbas.

Bland det mer dumma är verbformen preterium, som delvis kan ersätta imperfekt. Andra konstigheter i den svenska språkvärlden är att maskulinum, femininum, reale och neutrum nu tycks vara avskaffade. Det mest slående exemplet på är det är programmet Den nakna kocken, som uppenbarligen är en kvinna. Men ack nej hon är en man i högsta grad. Svenska meningar med felaktiga genusböjningar blir ju helt knäppa när man översätter dem till franska, spanska, italienska eller tyska.

Inte undra på att svenska ungdomars kunskaper rasar i internationella jämförelser! Fördumningen sprider sig!

Odlingssäsongen har börjat!

Igår så planterade vi de första fröna för tomater och gurka. Det är första gången på många år som vi prövar med frön. Tidigare har vi alltid anskaffat förkultiverade växter a la typ 15 kr styck.

Vi ser fram mot en givande säsong. En annan odlare i Björnlunda synes inte ingå i den legala grönsaksklubben. Han har nämligen odlat cannabis en sorts hasch-planta, som då inte är tillåtet.

Vi som odlar synes ha olika framgångskoncept och förväntan på den rikliga skörden. Själv har jag inte varit i närheten av någon rökhabit varken en enda cigarett eller cigarr de senaste 20 åren. Men man kan ju aldrig veta!

fredag, april 08, 2011

Korta minnen!

Maria Wetterstrand och Lise Nordin är två miljöpartister, som säger att det är helt ok att nu stänga av två kärnkraftreaktorer. De har redan glömt bort vilken cirkus det vara förra året när två reaktorer var avstängda och elpriserna gjorde all time high!

Visst kan man stänga men vem vill betala 2-3 kr per kWh? Konsekvensanalysen av detta förslag saknas helt.

Miljöpartiet må vara ett grönt parti. Men någon större social ambition har man dock inte. Vi som vill mer än att tillse att unga, friska och välavlönade har det bra, prioriterar givetvis omsorgen om fattiga, sjuka och äldre. Denna avvägning hör man aldrig ett ljud om i MP:s utspel!

Vi må väl alla vara överens om att den nuvarande typen av kärnkraft är en ändlig resurs och kommer att avskaffas på sikt. Vi är väl även ense om att oljan kommer att vara en ändlig resurs och då gäller det att ha alternativ. Det enda tillgängliga alternativet fn är koldioxidfri produktion av el.

onsdag, april 06, 2011

Att blanda äpplen och päron

I onsdagens Sörmlands Nyheter finns två artiklar avseende revision och olika uttalanden av personer kring Sörmlands Landsting. Eftersom artiklarna är ganska förvirrande redovisar vi här vad som gäller.

Hans Molander är inte revisor för folkpartiet i Landstinget. Det är Anders Bjurström! Hans Molander kan således inte uttala sig om Landstingets chefs agerande eller informationschefen för den delen. Detta uppdrag tillhör Anders Bjurström.

Den eventuella kritik, som framförs av Kjell Ericson (M), avser förmodligen den förra landstingsledningen. Den annars så både välrenommerade och välskrivande Lasse Ringdahl har nog missat att man bytt politiker i landstingsledningen.

Vilka toppolitiker som eventuellt kommer att kritiseras enligt rubriken framgår inte av artikeln. Men det måste givetvis vara Gustav Wachmeister(M), som avses då Jörgen Danielsson har avgått. Wachmeister sitter för övrigt kvar i Landstinget.

Det känns som att blanda äpplen och päron. Det är även underligt att Hans Molander(FP) uttalar sig om något, som han inte har att göra med som fd revisor!

Åsa Kullgren(S) kan naturligtvis sova lugnt då den eventuella kritiken inte gäller henne på något vis!

tisdag, april 05, 2011

DN:s artiklar om flumskolan förskräcker!

DN:s välrenommerade journalist Maciej Zaremba kommer i ett antal artiklar att granska skolan efter Göran Perssons kommunalisering av denna 1991. Hittills finns två artiklar, som pekar på ett upprörande slöseri och svek mot våra barn.

Det första exemplet berör Kävlinge kommun, som tävlar i låg skatt med bl a Vällinge. Vi trodde att det fanns en implicit flyktingfråga inblandad men svaret är så icke. Det handlar om snöd ekonomi och så låga resurser som möjligt till skolan. Det handlar om att personalomsättningen är oerhört hög och att kommunen i stort tycks vara i avsaknad av personalpolitik.

Zaremba skriver att kommunen"Vandaliserade Tolvåkerskolan". Den ansvarige politikern Charlotte Lindblad(M) berättar att man brukar "Lyfta ut lärare som inte behagar ledningen" (slut citat).

Ett annat avskräckande exempel är Gustav Adolfsskolan i Landskrona. I skolan har rått en fullständig anarki och lärare har inte vågas säga ifrån för att inte bli anklagade för rascism. Dvs flyktingungdomar utnyttjar sitt epitet för att kunna sätta rättvisan ur spel. Man kan ju undra över vad Torkel Strandberg(FP) gjort för att se till att inte svika barnen på detta vis? Knappast någon fjäder i hatten för kommunalrådet!

Genomgående i Zarembas skildringar är att barn inte kan läsa och inte förstår det som läses, trots att kraven reducerats avsevärt från 80-talet. Man ger barn godkänt i grundskola och ger dem plats på gymnasiet med usla grundkunskaper, som gör att de kommer att förtvina! All erfarenhet, påvisar Zaremba, ger vid handen att detta intet har att göra med många eller få flyktingar i skolan. Allt beror på resurser, lärare och stämning i skolan.

Det sista exemplet handlar om Haninge kommun, som hade bland de sämsta skolorna 2004 i landet och är starkt segregerad mellan norr och söder. Vid denna tid var lärarnas och skolledarnas ambition att eleverna skulle "trivas" i skolan. Den ansvarige politikern Robert Noord(S) ville sätta stopp för denna utveckling. Han rekryterade en ny skolchef Mats Öhlin, som fick fria händer att ändra på detta. Öhlins princip var enkel:" Man går inte till skolan för att trivas utan för att lära". Med detta fick han både lärare och fack emot sig. Men politikerna sa ok och stöttade honom.

Barnen fick vänja sig vid att testas på sina kunskaper, lärarfacket tjöt i högan sky men se barnens resultat förbättrades kraftigt. 10-åringars matteresultat ökade från 29% godkända till 92%. Numera är Haninges skolor bland de bättre i landet.

En invandrad lärarkandidat vid en högskola blev inte godkänd i sin examen. Då anmälde hon skolan för racism!

Med andra ord snällheten och säkert omtanke från lärare, institutioner och skolverket har lett till en kraftig utarmning av våra barns kunskaper. Till yttermera visso tycks skolverk, rektorer, lärare och fackförening ingå i ett gemensamt skyddsnät, som berör pedagogi och kunskaper.

Sedan finns det ett annat nätverk, som sätter ekonomin i främsta rummet och leds av politiker med rektorer och skolledare, som genomdrivare.

Och i all denna rörare finns våra barn som förlorare! Maciej Zarembas artikelserie är beklämmande och man hoppas givetvis att marken nu skälver under alla ansvariga politiker, skolverk, skolledare,lärare och fackförbund. Nästa artikel kommer nästa söndag.

Vi är väl medvetna om att en stor majoritet av Sveriges skolor ändå fungerar bra på avsett vis. Men den utbredda okunskapen oroar!

Bottniabanan, nytt EU fiasko efter glödlamporna

EU har ju beslutat att införa ett nytt säkerhetssystem för tågtrafik. Detta system, som kallas ERTMS, har införts på den nya Bottnia banan. Resultatet har blivit uselt. Var tredje tåg ställs. enligt DN, in eller är försenat. SJ har valt att inte använda banan pga de tekniska problem, som finns med det av EU specificerade säkerhetssystemet.

Här möts kontrasterna södra EU med en relativt tät befolkning, korta avstånd och varma vintrar jämfört med Sveriges kalla vintrar, snö och långa avstånd.

I glödlampsfallet vill EU spara energi. Det gör man i södra Europa eftersom det är mörkt på kvällar och nätter på sommaren medan vi i norden har det ljust och inte behöver så mycket lyse. På vintern däremot hjälper lamporna till att värma upp våra nordiska kalla hem. Således en viktig besparing för södra Europa men ett fiasko i norra Europa.

För säkerhetssystemet gäller att SJ inte vågar köra sina nattåg på övre Norrland via Bottnia-banan, eftersom ett fel eller en störning kan få tåget att stanna i timmar utan att man kan evakuera passagerarna pga den oländiga terrängen.I det gamla systemet, som finns överallt, kan man åtminstone krypköra fram till lämplig plats.

Det nya systemet är helt beroende av radiokommunikationer. Vid långa avstånd blir detta problematiskt. I Sverige har vi även något som heter aurora (norrsken). Detta fenomen påverkar även störande på radiotrafik.

Problemet är alltså att tågen ofta blir stående pga störningar i radiotrafiken. Ännu ett bra exempel på EU:s misslyckanden eller tron på att alla skall dras över samma kam. Bottnia-banan, som snart blivit dyrare än Öresundsbron, förtjänar ett bättre öde än EU:s klåfingrighet.

lördag, april 02, 2011

Korkeken brer ut sig snabbt i Gnesta kommun

Den nya majoriteten i Gnesta vill nu plötsligt inte ha någon ny brandstation, något som vi diskuterat sedan 1992 då vi blev egen kommun. Skälet till att ny station behövs är att den gamla är otidsenlig, ohygienisk och passar inte särskilkt bra för sitt ändamål och ligger dessutom kommunikationsmässigt helt fel.

I en ny brandstation skulle även kommunens IT-hantering få mer ändamålsenliga och framför allt säkra lokaler för sin verksamhet.

Nu skall detta plötsligt inte genomföras för att det "Inte behövs", enligt Johan Rocklind(S). Det är en ganska konstig ordning, att utan närmare diskussion stoppa en pågående process. Dessutom försvinner synergi-effekten med att kunna utnyttja brandstationens lokaler för fler linjer på yrkesgymnasiet. Uppenbarligen har vi fått en majoritet, som har synnerligen svårt med att förstå att utbildning är bra och att brandstationen dessutom varit föremål för omplacering de senaste 20 åren.

Korkeken brer ut sig till synes okontrollerat i de styrande kvarteren på bekostnad av Vishetens Träd. Kanske Johan och Kukka inte vågar pröva på den förbjudna frukten?

fredag, april 01, 2011

En bakbunden jakt!

Sverige sänder ett antal JAS39 till Libyien samt 100 man för markservice. Dessa plan får enligt riksdagens beslut endast användas för att övervaka luftrum. Man får t ex inte ingripa mot markmål.

Med detta kan man undra varför är man där överhuvudtaget? Luftrummet är ganska lätt att övervaka med de AIRWACS- plan, som finns och via satellit. För övrigt kan man ju undra över om Gadaffi har några flygplan kvar.

JAS37 skall alltså ha en gräddfil och defilera, som på någon slags Cat Walk (modeuppvisning) i Paris. Man kan ju lätt tänka sig hur populära svenskarna kommer att vara bland danskar, norrmän, engelsmän och fransoser! Om nu tyskarna skämt ut sig i Europa, så behöver ju inte Sverige göra detsamma!

Enligt mitt förmenande hade det i så fall varit bättre att stanna hemma! Nu riskerar man ju mer den internationella insatsen genom att vara i vägen för dem, som faktiskt utför något konkret.

Ske den moderata och socialdemokratiska viljan! Men man kunde lika gärna stanna hemma och fortsätta försvara Hanöbukten eller Sandhamns restaurang! Det räcker!

Att välja sina strider!

Johan Rocklind(S) skriver nu i ett av sina ganska få blogginlägg om måndagens kommunfullmäktigemöte. Han tycker att oppositionen inte bort få använda minoritetsåterremissinstrumentet.

Det är möjligt att i fråga om Vårdnadsbidragets avskaffande kan det synas vara en relevant kritik, men som sagt konsekvensbeskrivning saknades.

I fråga om kommunens övergripande mål var det helt korrekt att göra på det viset. Den nya kommunledningen är ju ganska oerfaren och man lägger inte ett stort muntligt ändringsförslag i ett viktigt styrdokument för kommunens verksamhet, i plenum! Det minsta man kunde begära var ett skrivet förslag. Nu vet vi att alla ändringarna tillkom i hast på majoritetens förmöte mellan (S), (V) och (MP) en timme för fullmäktige. Så den kritiken får vi nog betrakta, som självmål.

Det som är mer oroande är Rocklinds ganska barnsliga uttalande om att minoriteten måste passa sig för att begära fullständig dokumentation - vid vite av att majoriteten då skulle - ta tillbaka sina ändringsförslag kring frågorna kunskap/utbildning och valfrihet.

Hade majoriteten presenterat sitt ändringsförslag före kommunstyrelsens beredning hade ju mycket kunnat vara vunnet. Nu får Rocklind gå hem och skriva ut ett nytt dokument, som kan presenteras för alla i både majoritet och minoritet. Det är väl ändå ganska bra, att vi vet vad som beslutas!

Hur roligt är det att ha fem klasskamrater?

I Gnesta ytterområden har nu föräldrarna fått säga sitt om skolornas femte-klassare. Femmor och sexor fick ju fr o m 2010 flytta till Freja pga för få elever.

En stor majoritet vill ju ha kvar femmorna, vilket ju inte är så konstigt.Däremot kan man ju undra över hur liten en klass kan vara för att man skall kunna ha råd med lärare. Vi har väl knappast råd med informatorsutbildning inom den kommunala sektorn. Det borde givetvis finnas en gräns för hur liten en klass kan vara för att fungera kunskapsmässigt och socialt.

Ett icke helt oävet förslag är att låta femmorna från Laxne och Stjärnhov gå i Welandersborg, Björnlunda. Det skulle skapa större enheter - fler kompisar - och möjliggöra fler lärare med specialistkunskap. Samtidigt slipper man den stora skolan.

Förra sommaren skrev jag detta kring att bo i Laxne, Stjärnhov eller Björnlunda. Det gäller alltjämnt!