fredag, april 01, 2011

En bakbunden jakt!

Sverige sänder ett antal JAS39 till Libyien samt 100 man för markservice. Dessa plan får enligt riksdagens beslut endast användas för att övervaka luftrum. Man får t ex inte ingripa mot markmål.

Med detta kan man undra varför är man där överhuvudtaget? Luftrummet är ganska lätt att övervaka med de AIRWACS- plan, som finns och via satellit. För övrigt kan man ju undra över om Gadaffi har några flygplan kvar.

JAS37 skall alltså ha en gräddfil och defilera, som på någon slags Cat Walk (modeuppvisning) i Paris. Man kan ju lätt tänka sig hur populära svenskarna kommer att vara bland danskar, norrmän, engelsmän och fransoser! Om nu tyskarna skämt ut sig i Europa, så behöver ju inte Sverige göra detsamma!

Enligt mitt förmenande hade det i så fall varit bättre att stanna hemma! Nu riskerar man ju mer den internationella insatsen genom att vara i vägen för dem, som faktiskt utför något konkret.

Ske den moderata och socialdemokratiska viljan! Men man kunde lika gärna stanna hemma och fortsätta försvara Hanöbukten eller Sandhamns restaurang! Det räcker!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar