söndag, mars 30, 2014

Förövare och offer

Efter att ha sett en teaterföreställning om näthat och dess konsekvenser särskilt för ungdomar, finns det alla anledning att fundera över det ofta anonyma näthatet. Men likväl finns det givetvis tillfälle till eftertanke om temat "Förövare och Offer"! Hur skapas Förövare och hur går det för Offret! Vi bloggade om detta för två år sedan våren 2012 - men ämnet är fortsatt i högsta grad aktuellt!

Herbert Tingsten är ju en av våra allra största idoler. Han visste verkligen vad han talade om - en man med kanske en vassare retorik än självaste Olof Palme. Tingsten utmanade både nazism och kommunism. Hans efterträdare som chefredaktör på Dagens Nyheter blev Olof Lagercrantz. Denne utmärkte sig för att driva DN åt den extrema vänstern med sin kulturradikalism och angrepp på liberalismen. Men han blev ofta ifrågasatt av sina medarbetare. Lagercrantz angrep Herbert Tingsten och utnyttjade sin position som chefredaktör på ett tvivelaktigt vis.

Senare har bl a författaren Sven Stolpe gjort upp med Lagercrantz för hans olika angrepp på diverse personer. Man kan säga att Lagercrantz var ett utmärkt exempel på en Förövare medan Tingsten utgjorde Offret. I livets slutskede finns det anledning att fundera över sina livsgärningar. Tingsten som Offer, kom ju aldrig över Lagercrantz påhopp. Medan den senare nog hade all anledning att fundera på sitt liv förmodligen i skärselden, som Förövare.

En stor oförrätt lämnar ju aldrig Offrets tankar för en minut. Fråga uppstår då hur det är med Förövarens själsfrid. De flesta Förövare brukar ångra sig på dödsbädden. Ett fåtal dock aldrig. Denna senare kategori tillhör nog gruppen sociopater.

Varje människa har ju bara ett liv och man kan ibland starkt undra över hur det finns människor som helt struntar i sina Offer även om vapnet är en skrivande penna eller laptop! Själv tillhör vi dem som ofta utsatts för många och ofta plumpa påhopp. Det mesta kan man leva med och ingår i det politiska spelet.

Det finns dock hjärtefrågor, som inte går ur vare sig kropp eller sinne och det är bl a att bli kallad för rasist. Där går en skarp gräns för vad som är rumsrent. Men att med ganska klen verifiering bli utmålad som en rasist eller i varje fall islamofob (vad nu detta är) i en till större delen fejkad intervju av en illvillig journalist vid en lokaltidning, går naturligtvis aldrig ur själen. Denna illviljas rester finns varje dag i ett svart hål i själen. 

 

Varför förlänas man då denna uppmärksamhet? Enligt sagda journalist skulle det vara för att vi i en blogg hänvisat till hemsidan http://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet i en blogg som handlade om frälsningsarmén och TV4.  När vi ringde och protesterade från Rhodos i Grekland skrattade bara den "omtänksamme" chefredaktören! Vi själva tror då, att vår markerade hållning mot extrema element, som kommunister och nazister, till förmån för små förföljda minoriteter inte alltid går hem!

 

Varför Förövarna påstått detta synes fortfarande efter tre års funderingar fortfarande vara tämligen oklart. Skulle man ha besökt över femtio länder i fyra världsdelar om man är rasist? Besöker man Egypten för sjunde gången, Libanon, Marocko och Tunisien för andra gången samt Syrien om man är islamofob? Ställer man upp i FN-tjänst i Egypten? Var finns materialet som satisfierar ett sådant epitet?

Dostojevskijs Brott och Straff borde för dessa Förövare vara en lämplig läsning. Men kanske de inte har något samvete och då är nog Dostojevskij obsolet. Men boken bör lämpligen läsas långt före räkenskapens dag så att man har möjlighet att välja mellan det onda och det goda! 


Jag är mäkta beundrad över många journalisters kompetens och förmåga till goda initierade artiklar. Journalister som företrädesvis uppträder i media som DN eller SvD. Vi länkar påd enna blogg till flera av dem. Samtidigt blir man förtvivlad över hur de i andra media - dock företrädesvis i den sk boulevardpressen - uppför sig som svin!

EU:s pengar når inte fram till behövande i Europa

Romer och fattigas situation i vissa EU-länder som Rumäninen, Bulgarien och Slovenien är under all kritk. EU satsar miljarder men dessa länder utnyttjar inte dessa medel pga krav på en egenfinansiering på 5%. En andra viktiga faktorer är ovilja att förbättra romers situation och den omfattande korruptionen och byråkratin - ett arv från kommunisttiden.

 

Romer behöver el, vatten. bostäder, utbildning och jobb för att kunna förändra sin livssituation. Inget av detta verkar kunna tillhandhållas via EU:s strukturfonder. Det känns som alla progressiva krafter är inmålade i ett byråkratiskt hörn utan ens en lite nödutgång. Samtidigt måste tusentals romer och fattiga bege sig till andra EU-länder för att tigga för sin överlevnad. Så kan det ju inte fortsätta.

 

Kraven på att EU ska gripa in för att hjälpa Rumäniens romer avfärdas av högste ansvarige EU-kommissionären Laszlo Andor. Det finns således både problem i alla ändar att förbättra romers situation. Laszlo Andor säger att det måste ställas krav på Rumänien. Men regeringen i Bukarest verkar helt enkelt inte bry sig. Man vinner inget val på att hjälpa romer!


EU borde rimligtvis med nuvarande erfarenhet satsa på att stödja nya gräsrotsorganisationer, som själva direkt kan kontrollera tillgängliga medel för att kunna kortsluta de tydligen alla korrupta beslutsnivåerna från regering till lokala borgmästare. Givetvis under överinseende av EU. Vad kan vara lämpligare än att anställa romer för uppbyggnad av en svag infrastruktur.


Med om fattiga romers situation i Europa skriver idag den undersökande journalisten Josefin Hökerberg om i Dagens Nyheter! Läs och begrunda!


lördag, mars 29, 2014

Gnesta kommun behöver nog en äldreombudsman!

Omsorgen om de äldre har varit i fokus denna mandatperiod där en konstellation av (S), (V) och (MP) styrt kommunen med ett tämligen svagt mandat. Endast en enda väljarröst gjorde att rödgröna fick majoritet. När det gäller äldreomsorgen så har inte bara Liljedalshemmet varit i fokus, vilket lätt glöms bort. En omfattande diskussion med efterföljande skriverier gällde kommunens insatser i hemtjänsten, som av flera uppfattades vara mindre serviceinriktat. Här kan man säga att facket nog försvårade erforderliga personalförändringar!

 

När man sedan läst om de ganska olyckliga insatserna vid Liljedalshemmet, så blir man givetvis fundersam och undrar vad det handlar om. En uppfattning som säkert även delas av hela socialnämnden, som ju är eller borde vara högst ansvarig för vad som händer. Ibland får man dock intrycket att det är andra grå eminenser, som egentligen bestämmer.

 

En olycklig omständighet är att det lokala LO-facket får stort inflytande på besluten då man, dels är representerade i kommunfullmäktige via (S)-valsedeln, dels att Johan Rocklind(S) faktiskt är anställd av LO även om han nu förenar tjänst med det kommunala uppdraget i Gnesta. Så var finns Rocklinds lojaliteter?  Förmodligen en ganska svår balansgång på slak lina!

 

Ja Liljedalshemmet har varit en långbänk som ej enbart beror på kommunen. Tidigare var ju den gamle ägaren Landstinget ingen enkel förhandlingspartner. Deras ointresse gjorde nog att ärendet förhalades 2-3 år. Nu finns ett beslut, att studera ny plats. Man det bör observeras, att det finns inga som helst beslut att bygga nytt än! Vi är fortfarande i långbänken även om man anar slutet. 

 

De äldre och omsorgsberoende i samhället är ju en tämligen svag grupp; förmodligen det svagaste även om man har både PRO och SPF; dvs pensionärsorganisationerna bakom sig. I dagarna uttrycker PRO:s Majken Strömbäck sin oro över vad som händer inom äldreomsorgen i Sörmlands Nyheter. Milt talat kan man nog säga att hon knappast skräder orden.  Tidigare har SPF gjort liknande uttalanden.


Kommunalråden Johan Rocklind(S) och Ann-Sofie Lifvenhage(M) tycker bägge att det finns en bra omsorg om de äldre i kommunen. Något som vi själva även tyckt under åren. Men ju äldre man blir desto mer tveksam blir man givetvis och det mesta handlar kanske inte om personal eller byggnaders konstruktion utan mer om att antalet tillgängliga platser. I många kommuner byggs det inga äldreboenden. De läggs ned. Givetvis till förfång för de äldre. Dvs det är ett lotteri och tämligen svårt att få plats på något av kommunens tre äldreboenden. Omsorgen liknar mer och mer terminalvård, vilket kanske inte riktigt var meningen.

 

För att tillvarata de äldre medborgarnas behov och omsorg borde kommunen ha en äldreombudsman. Denne person får givetvis inte ha några kopplingar till fackföreningar eller andra jävsförhållanden, som kan påverka tilliten. Dvs en person att vända sig till när man tycker att kommunen inte lyckas med sitt uppdrag. I landet finns ju diverse ombudsmän t ex BO, DO, JO, JK, JämO etc men ingen som svarar för de äldre. Visserligen finns det numera en äldrediskrimineringslag men DO:s uppdrag handlar mest om etnisk diskriminering. 

 

Det finns många kommuner som har en äldreombudsman idag, så förslaget är inte särskilt nydanande men skulle ändå vara ett stöd för att minska de äldres samt PRO och SPF oro. Eftersom det snart stundar till val så kanske det finns något parti, som kan antaga denna utmaning!


fredag, mars 28, 2014

Nu blommar tibasten för fullt!


Nu blommar den rara tibasten för fullt i Marviken-reservatet. Bilden är tagen i ett helt hav av tibast i närheten av länsväg 223. Förutom denna vackra och fridlysta växt kan man även beskåda andra rara växter som strutbräken, brudbröd, vårfingerört, rockentrav, backglim och solvända.


Marviken-reservatet bildades slutligen 1992 genom beslut av Länsstyrelsen i Sörmland. Marviken-sjöarna tillsammans med andra sjöar som Klemmingen, Sillen m fl var ju den gamla farleden från havet vid Trosa till Birka i Mälaren. Vi talar nu om 1200 före Kristus; dvs i mitten av bronsåldern, då havet stod 10-15 meter högre än idag och då det inte fanns någon vattendelare vid Laxne. Många bronsålderslämningar, försvarsanläggningar mm påminner om svunna tider i denna dalgång!

torsdag, mars 27, 2014

Romers situation, århundranden av diskriminering och förföljelse!

Den vitbok, som nu regeringen redovisade i förra veckan är ett viktigt dokument och en del i att återupprätta romers rätt till inkludering i samhället efter år av diskriminering. 

 

- Jag skäms över den svenska historien av övergrepp gentemot romer. Även i dag drabbas romer av större utanförskap och diskriminering än någon annan grupp och runt om i Europa möter romer rent hat, säger minister Erik Ullenhag.

 

- En strategi för romsk inkludering är nödvändig för att bryta utanförskapet. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering.

 

Självklart måste diskrimineringen av romer upphöra. Det borde inte vara möjligt i upplysningens tidevarv, att vissa personer behandlas som andra klassens medborgare. Förutom romer så har även judar och samer behandlats illa över åren. Kanske samer har behandlats värst; särskilt genom de tidiga gruv- och järnvägsbolagens slavliknande förhållanden i norra Sverige. 

 

Varken romer eller judar kunde före 1790 få uppehållstillstånd i landet. Man var persona non grata änskönt många romer var rekryterade som mycket dugliga hästskötare i de svenska härarna under både 1600- och 1700-talet. Så sent som under 30-talet togs inga judiska eller romska flyktingar undan Hitlerväldets terror emot i Sverige. Det var inte förrän i krigets slutskede när den oerhörda mänskliga katastrofen blev allmänt känd, som asylum beviljades.

 

Symptomatiskt så blev den romska talaren vid regeringens presentation av vitboken förra torsdagen, Diana Nyman(bilden) avvisad från hotell Sheratons frukostmatsal. Något som i högsta grad satisfierar diskrimineringssyntesen. Synnerligen pinsamt för alla inblandade. Diana Nyman måste ha känt sig oerhört kränkt!

 

Här kan man läsa mer om vad regeringen vill göra för att inkludera romer i samhället!

måndag, mars 24, 2014

Gnesta kommun, en något märklig årsredovisning för 2013

Vi har nu tagit del av Gnesta kommuns årsredovisning för 2013. För övrigt en numera mycket läsvärd produkt, som ger en god inblick i hur kommunen fungerar och dina skattepengar används. 


Ett förväntat underskott på närmare 17 miljoner kronor har i redovisning blivit ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Visserligen har socialnämnden gjort ett underskott på 6,5 miljoner kronor och Barn- och utbildningsnämnden på minus 8,7 miljoner; totalt underskott om 15,2 miljoner kronor för dessa nämnder. 


Men extra skatteintäkter på tre miljoner kronor och en något oväntat inkomst på 7,1 miljoner kronor som avser återbetalning av för mycket inbetald pension 2005 och 2006, bidrog till en skenbar resultatförbättring.


Men att ekonomiskt betrakta pensionsåterbetalningen som en intäkt för 2013 tycker nog vi är övermaga. Vi skulle nog betrakta den som en inkomst, vilket ej påverkar resultaträkningen. Det här med intäkter och kostnader (resultaträkningen) samt inkomster och utgifter (balansräkningen) är ju inte lätt för gemene man, att förstå. Men enligt bokföringslagen är man skyldig, att hålla ordning på detta!


Enligt min uppfattning borde inte hela inkomsten på 7,1 miljoner kronor periodiseras som en intäkt 2013. Inkomsten tillhör ju 2005 och 2006 och inte 2013 och borde därmed betraktas som en extra ordinär inkomst och enbart belasta balansräkningen.


Den som förstår ekonomi inser vidden av att direktavskriva alla utgifter eller inkomster; dvs direkt behandla dem som kostnader eller intäkter. Det gör vi förvisso i diverse idéella föreningar och mindre sammanhang, då det ofta saknas personer med tillräcklig kunskap för att hantera avskrivningar mm. Resultatet blir då ofta en hoppande och ojämn resultaträkning.  Men i en kommunal årsredovisning skall givetvis inkomster och utgifter vara obsoleta i resultatredovisningen.


Jag håller sålunda inte med om denna "finess" i en i övrigt mycket potent redovisning! Kommunens resultat borde vara i närheten av minus 5,5 miljoner kronor för år 2013. Det är ett mer rättvisande resultat!

 

Här kan man hämta redovisningen och en hel del annat! Håll till godo!

Ibland fattar man dåliga beslut!

Har man varit verksam som kommunal fritidspolitiker i över 40 år, så har man givetvis medverkat till både bra och dåliga beslut. Bland de bättre är järnvägstationen i Flemmingsberg vid Huddinge sjukhus. Bland många beslut i Gnesta kan nämnas: Det tidiga bredbandet (ADSL) till Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov, äldreboendet i Björnlunda och Laxne skola samt givetvis utbyggnaden av Gnesta station. Bland de sämre finns två, som vi med självransakan nu skall berätta om.


Nyköping energi

Vid kommundelningen 1992 av Nyköpings kommun så fick Gnesta en stor andel i Nyköping Energi. Denna aktie såldes så småningom till Vattenfall för 50 miljoner kronor. En synnerligen god affär för Vattenfall, som så småningom blev storägare av bolaget. På den tiden var man ju inte lika erfaren som idag och med en titt i backspegeln så kan man konstatera att det offentliga skall vara synnerligen försiktiga med att avyttra infrastruktur, som är svår att konkurrensutsätta. Dvs det finns bara en ägare till eldistributionsnät. Denna ägare kommer alltid hävda att det kostar mycket pengar att distribuera elström. De normala marknadskrafterna är satta ur spel härvidlag eftersom det inte finns någon parallell infrastruktur. Samma sak gäller för övrigt järnvägar och i stor mån elkraftproduktion.


Stockholm sålde sitt lönsamma elbolag Älvkarleby till Fortum. Nu drabbas Stockholmarna av detta bolags överpriser. Samma sak med Nyköping Energi, som om kvar i kommunens ägo medgett billigare energi till kunderna. Ett gott exempel är Skellefteå, som äger sitt elbolag och har både distribution och produktion. Skellefteå kommer aldrig att sakna pengar till äldreomsorgen!

 

Ett liberalt mantra är att stat och kommuner inte skall äga bolag. Detta kan nog i vår erfarenhets-backspegel betraktas som en floskel. Med tiden blir även en liberal bloggare något klokare även om det inte gäller alla. En kommuns handlingsfrihet blir mycket begränsad utan egna påverkbara resurser. Därför är bl a en generell utförsäljning av allmän-nyttan (bostäder) ej av godo!


Gnesta Ishall

Bland de riktigt dåliga beslut vi medverkat till är försäljningen av Gnesta Ishall. Denna skedde i ljuset av de alltmer närmast dramatiskt ökade elkostnaderna i landet. Ja inte så mycket själva elpriset, som en tung skattepålaga. Det är inte så många år sedan som det totala elpriset låg runt 15 öre distribuerat. Idag handlar det om 150 öre för samma tjänst. Det innebar att kostnaderna för alla kommunala ishallar ökade exponentiellt med tiden. Eftersom skola och omsorg var den viktiga och nödvändiga prioriteringen för oss politiker uppstod en diskussion om hur man skulle hantera de alltmer ökade elkostnaderna.

 

Tyvärr nådde aldrig denna politiska diskussion allmänheten, då lokaltidningen SN:s insatser var ganska sparsmakade. Tre partier utan någon blockgräns ville t o m lägga ner verksamheten. Själv kunde inte vi(FP) acceptera detta alldenstund vi varit med och fattade beslutet att bygga ishallen i Nyköpings kommunfullmäktige. Den som faktiskt var pappa till  det hela var Alf Udbberg(C) från Stjärnhov, som var dåvarande tekniska nämndens ordförande. 

 

En som tappert kämpade för fortsatt kommunal drift i Gnesta var socialdemokraten Gert Nilsson(S), som så småningom belönades för denna insats (vann valet). Men beslutet att sälja ut verksamheten stod fast; dock  inte bara bland alliansens partier. 

 

Någon jag tycker lite synd om i sammanhanget är Mats Klasson(C), som fick mycket på skallen för sin insats. Men Mats var nog i grund och botten mot en försäljning. Själv var vi mycket tveksamma men om alternativet var nedläggning så var detta det bästa när man fick välja mellan pest och kolera. Något duperad kanske man blev av dåvarande kommunalrådet Sörblad, som hade en klar prioritet i att kommunen skulle ha en bra skola och äldreomsorg. 

 

Hela utförsäljningen och hanteringen av ishallen med den nye ägaren har dock blivit ett stor fiasko. Framför allt verkar det som allt samhällsansvar runnit av en del av kommunens invånare. Hur kan man köpa en anläggning för 1 krona och sedan vilja sälja densamma några år senare för 10 miljoner kronor. Något som måste betraktas som den värsta formen av gniden kapitalism. 

 

Kommunen har efter värdering; dvs täckande av bolaget kostnader, erbjudit 2 miljoner kronor för ett återköp, vilket således ej accepterats. Följetongen att göra det svårare för föreningars och kommunens ungdomsarbete fortsätter således. För varje dag blir det dock allt tyngre att vända sig till den lokala brädgården i Gnesta med kunskap om vem och vilka som äger både den och ishallen.

 

Den som läser detta kan ju undra över om vi har en liberal filosofi när det gäller privat eller offentligt företagande och näringsverksamhet. Svaret är ja men man blir klokare med åren och vi är bestämt övertygade, att viktiga men begränsade resurser skall framgent för invånarnas bästa vara kvar under offentlig kontroll.

 

Förhoppningsvis har vi även medverkat till ett betydligt större antal bra beslut i vår kommunala gärning. Men detta blir en helt annan blogg! 


Tussilago farfara och längtan efter vår!

I år kom den första "värmeböljan redan i slutet av februari. Men riktig vår och sommar längtar vi som vanligt på istället för världens alla konflikter och elände. Finns det något bättre att se fram mot än den svenska våren och försommaren?

 

På denna blogg sänder vi ut ett rop om denna sköna längtan varje år. Efter ständiga kontroller mellan bostad och Strängnäs har vi nu sett vår farfara vid flera tillfällen änskönt mellankommande snöfall.

 

Förra året gick vår nära sjö Svinsjön upp i slutet av mars. I år gick den upp redan i slutet av februari. Medan vi väntar kan vi säkert som vanligt njuta av lite vacker, skön och rökig musik från 30-talet:

 


söndag, mars 23, 2014

Politiker med rätt att göra vad man vill och lammen tystnar!

För några år sedan skrev jag på denna högst privata blogg om boken Tintin i Afrika, som var föremål för en omfattande debatt på DN:s kultursida, att afrikaner i vissa avseenden ville rasera europeisk kultur. Det blev ett jämrans liv på vänstern med den kvalificerade hatsajten alliansfrittsverige.nu i spetsen. Eftersom jag själv endast hade politik som fritidssyssel-sättning - fanns det ingen anledning att bli utsatt för dylika påhopp. Jag beslutade att avstå från fortsatt fritidspolitik.


Givetvis kopplade det vänsterdominerade SVT Östnytt på och hade föraktliga synpunkter på att en privat person kunde skriva något sådant. Att samma sak skrevs på DN spelade ingen som helst roll. Men alla människor och politiker mäts knappast med samma mått. Har man dessutom tagit särskild ställning för judars utsatthet i dagens Sverige - så blir man ett riktigt hatobjekt. Är man däremot rödgrön politiker så är man sakrosankt oantastlig, förmodligen beroende på att 80% av alla journalister vid SVT stödjer de rödgröna partierna!


För bra många år sedan var det en borgerlig politiker i Huddinge, som fick schavottera för att han skulle ha köpt sexuella tjänster. SVT var riktigt på hugget och intervjuade vid dörren och fördömde på bästa sändningstid! Detta visade sig sedermera vara fullständigt fel. Men skadan var redan skedd och han fick sluta med politiken efter SVT:s stronga journalistik.


Nu har en rödgrön ledamot av kommunfullmäktige i Göteborg nyligen köpt och dömts för köp av sextjänster av ett trafficking offer. Det skriver varken tidningar eller uppmärksammas av SVT. Däremot skrivs det mycket om detta på Internet!


Med detta kan konstateras att vara medlem av alliansen och tillhöra fullmäktige i Gnesta och skriva att afrikaner (utan utpekande av etnicitet eller folkslag) vill förändra europeisk kultur i vissa avseenden, är en  fullständig dödssynd. Är man däremot rödgrön och sitter i en stor fullmäktigeförsamling i Göteborg samt köper sextjänster, vilket är förbjudet enligt lag (en lag som avses skärpas), så är det helt ok och de gulliga lammen tystnar vid GP och SVT!


Var det någon som trodde att vi lever i ett jämlikt och objektivt samhälle? Knappast! Tillhör du det socialistiska blocket kan du göra vad som helst - de rödgröna journalisterna tiger som muren! Det enda jämlika i detta landet är Internet. Där kan man få ta del av den verkliga sanningen! För Internet rår inte de vänsterextrema på - än så länge! Men vem vet vad som händer efter höstens allmänna val?

 

Hur många liv tror du att SVT:s "s k journalistik" har på¨sitt samvete?

lördag, mars 22, 2014

Alla partier går mot mitten medan många politiker gör tvärtom!

I Sverige tävlar de flesta partierna att framställa sig som mittenpartier. Dvs en lugn trygg hamn mellan de stridande höger- och vänsterfalangerna. Om man skulle tro politiska kommentatorer i de flesta tidningar och företrädare för de flesta partierna så befinner sig i stort alla politiker i ett svenskt mittenfält.


Göteborgs universitet med bl a SOM-institutet har haft en politikerpanel sedan mitten av 90-talet, där vi deltagit. Här frågar man ett mycket stort antal kommun- resp riksdagspolitiker om vad de tycker i ett antal för landet grundläggande politiska spörsmål. Utan tvekan har universitetets undersökningar en utomordentlig trovärdighet och resultatet för 2013 års Politikerpanel har nu presenterats!

 

Denna undersökning avlivar snart myten om att alla partier eller snarare partiernas politiker finns i mittfältet. Så är det inte alls utan spridningen är nog än större än vad som allmänheten kan få intryck av.


Skall vi minska de offentliga utgifterna? 

Är detta ett mycket eller ganska bra förslag?  På fråga utkristalliserades tre olika grupper, där i stort sett ingen politiker från (S), (V) och (MP) tyckte detta! Något mindre än hälften av (FP), (C), (KD) och (SD) politiker gillade förslaget. Medan75% av (M):s politiker gillade förslaget.

 

Skall vi minska skatterna? 

Är detta ett mycket eller ganska bra förslag? På fråga blev det i stort exakt samma resultat som ovan; dvs knappast någon från det rödgröna blocket var intresserade av detta! Medan en mellangrupp flankerades av de rödgröna och (M).

 

Skall vi satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet?

Är detta ett mycket eller ganska bra förslag? På fråga blev det lite annorlunda spridning. Här fanns även tre grupper. En grupp med nära 100% acceptans utgjordes av  (S), (V), (MP), (FP) medan (M) och (KD) fanns i en grupp på 75% gillande och (C) någonstans emellan. Det parti som hållit ställningarna bäst över alla mätta 20 år är folkpartiet!


I övrigt innehåller Politikerpanelen 2013 ett antal icke partivis särredovisade frågor om "livet som politiker".


När man läser undersökningen kan man raskt konstatera av de rödgröna politikerna är mer till vänster och socialistiska än  vad man vill medge. Givetvis blir man inte särskilt förvånad över vänsterpartiets politiker. De har ju alltid strävat efter ett samhälle av sovjetisk modell. Men däremot förvånar miljöpartiet och socialdemokraternas politiker. De försöker ju framstå som mittenpolitiker i alla avseenden men är i grunden uppenbarligen för ett rent socialistiskt samhälle.


Moderata politiker är betydligt mer konservativa eller till höger än vad partiet vill stå för. Ganska intressant men kanske inte så underligt. Stora konservativa krafter finns över hela världen och i Europa, som i Tyskland och Storbritannien. För att inte tala om Östeuropa.


Som tydliga mittenpartier framstår då enligt denna undersökning de liberala (FP) och (C) samt (SD). Medan det senare i vissa frågor knappast är ett mittenparti!


Men undersökningen är intressant i så motto, att uppfattningarna hos de olika politikerna är betydligt mer polariserade än vad som kanske framgår av debatten!


fredag, mars 21, 2014

Man måste beundra Göran Carstorp i Södermanlands Nyheter

För hans genuina omtanke om enskilda personer, deras familjer, släkt och vänner, när han i dagens inlägg i SN, bekänner sig till den högsta möjliga hederskodexen i tidningens skriverier. Vi kan givetvis inte hesitera, att ge fler möjligheten ta del av denna rörande omtanke in extenso!


"Är det rätt av SN att publicera namn på misstänkta brottslingar? När är det av uppenbart allmänintresse att berätta vem som har omkommit i en olycka eller vem som misstänks ha begått ett brott? Hur skyddar vi brottsoffer eller anhöriga till misstänkta gärningsmän när vi rapporterar?

Det här är några svåra frågor som vi på SN brottas med dagligen och vi måste alltid ta stora hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En grundregel för SN – och för mig som ansvarig utgivare – är att vi ska berätta om det som är viktigt att känna till för våra läsare. Samtidigt måste vi ta stor hänsyn till att det alltid handlar om människor. Därför är det nödvändigt att hålla samtalet levande i sådana här frågor. det är så vi får en inre, etisk kompass för vad vi publicerar.

Här skiljer sig medieföretag som har ansvariga utgivare från till exempel sociala medier som Twitter, Instagram, flashback och facebook. I de sociala medierna publicerar vem som helst vad de tror sig veta. Ibland är det sant, ibland inte. Ibland är det sant men kan drabba människor hårt, utan att det finns ett allmänintresse utöver skvallervärdet.

Vi på SN försöker alltid undersöka om det finns något i händelserna som kan ge oss alla större insikter. det får sedan vägleda oss när vi tar ställning till vad vi berättar.

Till vår hjälp har vi de etiska regler för press, tv och radio, som alla dagstidningar i Sverige har anslutit sig till. dessa regler förvaltas av Pressens Opinions nämnd. dit kan också den vända sig som känner sig kränkt av något som till exempel SN har publicerat
."

GÖRAN CARSTORP
CHEFREDAKTÖR OCH
ANSVARIG UTGIVARE

Ny bygglag ger många Gnesta-bor nattro!

 

 

Redan till sommaren kommer en ny byggnadslagstiftning, som utökar rätten till byggnation på egen tomt utan bygglov. Man kan bl a:

 

  1.  Uppföra ett komplementhus på 25 kvm, som får inredas till bostad. Maxhöjd 4 m. Min 4,5 m till tomtgräns.

  2.  Som tidigare får man även bygga en sk friggebod på 15 kvm. Maxhöjd 3 m. Min 4,5 m till tomtgräns.

  3.  Man får bygga till huvudbyggnaden med 15 kvm oavsett vad som sägs i ev detaljplan.

  4.  Man får bygga två takkupor på vind om inte den bärande konstruktionen ändras i syfte att kunna inreda vinden.

 

Byggnation på så kallad prickmark utreds fortfarande. Man får även inreda en-bostadshus till två-bostadshus. Vissa förslag har retat upp den byråkratiska byggmaffian men regeringen vidhåller sitt förslag till fastighetsägarnas fromma och förmodligen en och annan bostadslös.


Denna ändring kommer säkert glädja ett hundratal Gnestabor, som brutit mot bygglagen och glasat in sina uteverandor. Nu slipper man likt i Dansut-fallet ändra på detaljplanen i efterskott för övriga Gnesta!


Alla lyckliga utom möjligen kommunerna som inte får in lika mycket i avgifter som tidigare! Bravo regeringen!

torsdag, mars 20, 2014

En seger för den svenska skolan!

En elev i skånska Höör terroriserar en klass upprepade gånger, slår andra elever och lärare. Till slut lyfter en lärare ut honom ur klassrummet men blir på kuppen åtalad av svenska staten.

En miniatyr av problemet med dagens svenska skola. Lyckligtvis blir läraren frikänd av Lunds tingsrätt men elevombudskvinnan Caroline Dyrefors Grufman (bilden) vid Skolinspektionen hetsar upp sig och säger direkt att denna dom är fullständigt fel och skall överklagas.

 


Caroline Dyrefors Grufman torde därmed tillhöra den svenska skolans dödgrävare likt många andra! Man undrar verkligen vad hon har att göra på skolinspektionen?  Dödgrävare borde förpassas annorstädes! Här kan man dessutom läsa vad svenskans kåsör Maria Sundén Jelmini tycker om detta!


Det värsta är att elevens mamma som uttalar sig i TV4 inte förstår någonting. Men det är väl det som är problemet. Hon säger att hennes son blev utsläpad ur klassrummet, vilket då tyder på att eleven på tillsägelse vägrade, att lämna salen. En normal funtad elev hade naturligtvis ålytt lärarens tillsägelse! VSB!

Har verkligen de grova brotten minskat?

I dagens SN kan man läsa om en forskargrupp, som kommit fram till att de grova brotten minskat. SN:s utomordentlige kommentator Hanna Marie Björklund har utvecklat detta mot, att det handlar om nya värderingar. Denna redovisning står i kontrast till Dagens Nyheters redovisning i januari, att det är precis tvärtom.


Nu är det så lyckligt att man via BRÅ:s webb kan göra egen statistik. Ett utomordentligt hjälpmedel. Om vi tittar på utvecklingen av grova brott från 1993-2012 så har dessa ökat med 60%. Motsvarande förändring för sexualbrotten är 113%, enligt tabellerna nertill. En förfärande utveckling. Även mord och dödligt våld har ökat med 35% under perioden. Däremot kan för grova brott noteras en darrande minskning de senaste åren. Det är väl denna - giraff - som vissa statistikbitare förhoppningsfullt klamrar sig fast vid. Vi får väl se om halsen eller nosen blir längre!

Vem har rätt? Ja det beror av tidsperspektivet. Sätter man på ett långpass filter på statistiken, så är den knappast särskilt uppmuntrande. Om man däremot enbart tittar på siffrorna på mycket kort sikt så ser det bättre ut. Men fluktuationer har ju alltid funnits som synes!
onsdag, mars 19, 2014

En havererad sjukvård?

Man blir med erfarenhet från 50-talet ganska förvånad över hur dåligt den svenska sjukvården fungerar. Sjukvården menar att de allt många äldre ställer till det. men tittar man på den svenska demografin så dröjer det åtminstone 10 år innan det största krigskullarna torde vara föremål för en mer omfattande sjukvård. I Stockholm där det råder hemska väntetider skyller man på alla nya inflyttade.

 

Det känns lite märkligt att det i det rika Sverige skall vara så svårt att planera något så enkelt, att det blir fler boenden i landet. Nu verkar man mest stå handfallna till förfång för de äldre och svaga, som nu verkar få ta smällarna med ökade väntetider utöver 4 timmar. I dagens DN redovisas att väntetiderna över 4 timmar för de äldre ökat från 28% 2009 till 45% 2013.

 

Stora problem med vården, bostadsmarknaden, pensionssystemen, trafikinvesteringar och 700.000 människor utanför ordinarie arbetsmarknad samt en något förvirrad diskussion om den svenska skolan, inger givetvis farhågor om att det knappast kommer att bli bättre trots att landets skulder 1.300 miljarder kr "bara" utgör ca 40% av BNP. Att staten nu lånat upp hela 125 miljarder för att klara en budget på 800 miljarder, känns heller ej särskilt betryggande. Det finns ju sedan ett lånetak; skuld i förhållande till BNP, att ta hänsyn till.


Den kommunala sektorn sägs totalt gå med vinst. Men ofta handlar det om att skriva upp tillgångar för högt, när man egentligen går med förlust. Kommunsektorns skulder ökar dock till dryga 400 miljarder kronor att jämföra med statens 1.300 miljarder. Kommunsektorns skulder per invånare blir då ca 40.000 kronor. Tar vi med även staten blir varje invånares offentliga skuld 170.000 kr. Var pengarna skall tas till alla de stora investeringar som behövs i infrastruktur, bostäder, utbyggd sjukvård samt kommunal och regional service utgör rejäla frågetecken. 

 

Jämfört med många andra länder har vi ett gott läge, som man nog får tillskriva en kompetent allians-regering. Men vi kommer säkert att få se fram mot en alltmer hårdnande ekonomi, där pengarna blir en större bristvara och kanske de äldre får sitta i mellan!

 

Fotnot: Gnesta kommuns nuvarande skulder och borgensförbindelser motsvarar ca 70.000 kr/invånare, vilket får betraktas som mycket högt!"

Finns det PFOS i Gnestas grundvatten?

Förekomsten av ämnena PFOS och PFOA s k perfluorerade ämnen, som bland annat används i brandskum har alltmer uppmärksammats, då det visat sig att det i närheten av brandövningsanläggningar finns allt för höga halter av det cancerframkallande ämnet i grundvattnet! 


I Gnesta fanns en övningsplats bakom Hermelinstigen för flera år sedan. Vi undrar om dessa typer av brandskum, med perfluorerande ämnen har använts där? Gnestas vattentäkt är ju beroende av vattnet i Frösjön. Det går en å från Givesta via brandövningsområdet ner genom Gnesta (kulverterad) till Frösjön; dvs Marieströmsån. Hur ser det ut i Frösjön? Finns det rester av PFOS eller PFOA? Hur ser det ut?


Detta borde klarläggas av kommunens miljöförvaltning! Kanske det redan är gjort men man kan ju alltid undra!


PFOS i den svenska miljön!

Perfluorerande ämnen i jord, grundvatten och ytvatten!

 


Addendum: Snabbt svar från Gnesta miljöförvaltning


Miljöenheten har fått in en enkät från Livsmedelsverket där alla kommuner i Sverige ska svara på om det finns brandövningsplatser i närheten av dricksvattentäkter. Livsmedelsverket vill även få in uppgifter på om provtagning har skett just för att kartlägga förorening av PFAA.

Vi har kontaktat Sörmlandskustens räddningstjänst, som bekräftar det enbart har funnit en brandövningsplats i Gnesta; den beskrivna. Bedömningen har gjorts att avståndet mellan brandövningsplatsen och Gnestas dricksvattentäkt är långt. Det är en lång väg för föroreningar att transporteras och det finns även en utspädningseffekt. Bedömningen har gjorts att dricksvattentäkten inte är berörd av avrinning från brandövningsplatsen. Även den tekniska förvaltningen har gjort samma bedömning.

Hälsningar
Ellinor Lundin
Miljöinspektör 

 

Efterspelet till Kärrtorpskravallerna!

Den avsedda fredliga demonstration mot rasism och fascism som genomfördes i Kärrtorp sistförliden december fick ju ett epitet i press och TV, att det var nazister som störde demonstrationen och misshandlade fredliga demonstranter.


Nu vet vi att extrema högerkrafter störde demonstrationen men att även extrema vänsterkrafter som stod för mycket av våldet. Ganska omgående anhölls - enligt media - ett antal högerextremister för våldsamt upplopp medan pressen talade tyst om de vänster-extremister som anhållits samt givetvis mörkläggningen av den vänsterextremist som häktats för mordförsök.


Idag meddelar dock tidningen Expressen att 5 vänsterextremister kommer att åtalas för våldsamt upplopp, Man kan då notera att fördelningen av "förövare" är ganska jämn mellan kontrahenterna. Utöver detta åtalas även en person med märkligt nog skyddad identitet. Använder man detta skydd i brottsligt syfte är det naturligtvis allvarligt!


Bland de nu åtalade vänsterextremisterna finns vänsterpartisten och AFA-aktivisten Marlen, tre medlemmar av revolutionära fronten; Viktor från Hägersten, Ramiz från Skärholmen och Linus från Strängnäs samt inte minst den för mordförsök häktade Peter från Hägersten. Den senare är dock på rymmen!


Vi som länge ansett att nazister och kommunister är samma andas barn får nu kvitto på att denna långa livserfarenhet är korrekt. I Sverige frodas numera Svenskarnas Parti och Nationaldemokraterna å ena sidan samt Revolutionära fronten och Kommunistiska partiet å den andra. Som tur är går de oftast löst på varandra! Men de utgör förvisso ett problem i en demokrati. Alla extrema rörelser är ju fascistiska till sin läggning; dvs staten går före individen!

 

Det som är ganska märkligt i sammanhanget är, SVT och särskilt Dagens Eko:s stöd för de vänsterextremistiska rörelserna. Något som skulle vara omöjligt i något annat europeiskt land, där nyhetsrapporteringen från public service är betydligt mer balanserad! I Tyskland, där en omskakande nazism och kommunism försvårat samhällets positiva utveckling, är dessa partier förbjudna och medias hållning synnerligen kort mot alla extrema.

 

Svenska media är ganska frikostig med att ge alla busar på den högra flanken epitetet nazister. Med denna synnerligen förenklade och  malplacerade retorik förnedrar man de verkliga offren för nazismens terror; judar och romer m fl och förringar de vidriga dåd som utfördes av Hitler-Tyskland under 30- och 40-talen!

tisdag, mars 18, 2014

Världen är full av stålmän


Josef Stalin (stålman) är ju känd, som en av världens värsta förbrytare och lär tillsammans med Mao Tse Tung tagit livet av 70 miljoner människor. Av dessa även 11 miljoner Ukrainare 1932. Deras kompis Adolf Hitler klarade ju bara av 6 miljoner!

 

Josef Stalin var väl närmast en oberäknelig sociopat och kunde utföra vilka dumheter som helst. Det verkar nu som Rysslands nye stålman alla kategorier Vladimir Putin är på väg att få ett omdöme likt den förste stålmannen.

 

 

Men givetvis oroas vi av dessa stålmän. Särskilt som det svenska försvaret idag är en spillra av vad det var på 80-talet. Vi vet det efter 35 fullgjorda tjänsteår inom försvarsmakten! På 50-talet hade de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander sett till att Sverige hade världens 5:e största flygvapen. Man kunde bl a mönstra 500 jaktplan och armén hade 850.000 man till förfogande.

 

Den svenska marinen bestod av pansarskeppen: Drottning Viktoria, Sverige och Gustav V samt kryssarna Tre Kronor, Göta Lejon och Gotland i spetsen samt de äldre jagarna: Ehrensköld, Nordenskjöld och Klas Horn. Vidare stadsjagarna:Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlskrona, Norrköping, Gävle, Visby, Sundsvall, Hälsingborg, Kalmar samt eskortjagarna: Romulus och Remus, fregatterna:Mode, Magne, Munin och Mjölner och landskapsjagarna: Öland, Uppland, Halland, Småland, Östergötland, Södermanland, Gästrikland och Hälsingland samt minfartyget Älvsnabben. Man hade även motortorped-båtarna i serie T32-56 och T201 till förfogande totalt inalles närmare 60 större fartyg/båtar u-båtar oräknade.

 

Under vår tid vid Sjövärnskåren hade vi äran att få åka i 40 knop på Kanholmsfjärden med motortorpedbåt T46 år 1959 eller 1960 - minnet sviktar något.  Men det var en magnifik upplevelse med en båt som vägde 45 ton och hade 4.500 hästkrafter under däck! Vi fick även tillfälle att besöka jagaren Småland, som numera finns till beskådande i Göteborgs hamn samt ta en tur med gamla ubåten U-1 i skärgården.

 

Det försvar som finns idag vågar vi inte tala om. Alla fantastiska ledningscentraler är borta. Hela kustförsvaret med alla långskjutande batterier är nerlagda. Det finns inget robotförsvar mot höghöjdsflygplan etc etc. Marinen har idag 7 korvetter och 4 ubåtar. Anslaget till försvaret är densamma som för 25 år sedan!

 

Det är nog dags att börja oroa sig och satsa på mer gränsbevarande åtgärder även i Sverige!

För vissa Gnesta-bor skall det varda gifvet!

I lördags var det årsmöte i föreningen Laxnegården i Laxne. Lokalerna har nu åter renoverats i stort sett utan hjälp av Gnesta kommun. När man för upp frågan varför kommunen är så ovillig att bidra till lokalerna, så hävdas att kommunpolitikerna anser att Laxne skola kan användas som möteslokaler.


Då måste ju genast motfrågan ställas: Varför får då skattebetalarna i hela kommunen betala pengar för att Elektron i Gnesta tätort skall existera?  Det finns ju hur många lämpliga skollokaler som helst i tätorten. Denna motfråga blir givetvis svarslös! Och varför stöttar man kulturen i Gnesta men inte när den finns i Laxne (se bilden) eller på andra platser i ytterområdena?

 

När Laxnegården anskaffades och skänktes till Gåsinge-Dillnäs invånare av dåvarande Nyköpings kommun i slutet på 70-talet så fick föreningen även bra bidrag till drift och underhåll. Efter att kommunen blev egen började det bli allt sämre och lokaliteterna, som ju utgör den lokala varianten av Elektron i Gnesta blev plötsligt en föreningsangelägenhet bland alla andra föreningar. Detta kan ju på intet vis vara i konformitet med den kommunala lika principen. Det måste givetvis finnas gemensamhetslokaler i hela kommunen!

Därmed är vi då inne på att ca hälften av Gnesta kommuns invånare och skattebetalare bor inte i centralorten. Men däremot skall man givetvis vara med och finansiera allt som händer i centralorten. Under alla de år som gått sedan kommunen bildades har två större investeringar skett utanför tätorten nämligen äldreboendet i Björnlunda och skolan i Laxne. En petitess jämfört med regelbundna investeringar i skolor mm i tätorten.

 

Intresset för landsbygden hos det styrande socialdemokratiska partiet har i alla år varit tämligen lamt. Ja förvisso är det klenare med deras väljare i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov då centrala Torggatan i Gnesta utgör partiets väljarbas! Man regerar visserligen tillsammans med miljöpartiet; ett parti med något fler väljare på landsbygden. Men miljöpartiet verkar numera ha förändrat sin tidigare värdegrund och prioriterar storstadspolitik enligt Stureplans-modellen! En ytterligare sorglig utveckling är, att så få inflytelserika majoritetspolitiker finns i ytterområdena.

 

Vi får hoppas att centerpartiet - enligt löfte - nu tar friska tag med landsbygdsfrågorna. Här på Svinsjön är det precis 50 km till Stockholms stadshus och något längre till Stureplan. Men i alla fall inte så långt! Och här är det lika tomt på bussar som det blev för två år sedan!


Stureplanspolitikerns mantra: Varför skall man vara gammal, sjuk, fattig och bo på landet, när man kan vara ung, frisk, rik och bo vid Stureplan!


söndag, mars 16, 2014

Tysklands utraderande av svensk basindustri måste stoppas!

Det är inte bara Scania i Södertälje, som hamnat i kläm av storägaren tyska Volkswagen, som vill införliva företaget med tyska MAN. Även Kockums stora varv i Malmö som gör världskända ubåtar ägs sedan år 2000 av Thyssen Krupp. Men eftersom den svenska delen konkurrerar med den tyska delen om att göra konventionella ubåtar, som kan hålla sig veckovis under vattenytan, vill tyskarna nu föra över verksamheten till Tyskland.


Lyckligtvis har nu Försvarets Materielverk, FMV satt sig på tvären. Det är för övrigt FMV, som äger ritningarna till de nya ubåtar som skall fabriceras. Men man vill givetvis inte lämna ut försvarshemligheter och ej heller sälja ut verksamheten i Malmö.


Nu har lyckligtvis även SAAB börjat agera och kan tänka sig att utöka sin egen marina verksamhet även med ubåtar och förmodligen med den svenska regeringens starka stöd!


Det är av stor vikt att en framgångsrik svensk industriproduktion finns kvar i landet. En förutsättning för vår välfärd. Det gäller nu för svenska företag, myndigheter samt staten i form av regeringen, atthålla emot och inte släppa ut den svenska bas-industrin på en osäker och förödande seglats!


Det är lätt att tro att det går bra för Sverige än så länge. Utan en kvalificerad industri blir vi bara marionetter med en urholkad välfärd. Se hur illa det går nu för Finland, där Nokia hänger på fallrepet.


Addendum
Tisdag 18 mars meddelar FMV:s chef Lena Erixon, att Sverige tar tillbaka ubåts-utvecklingen och förmodligen byggs en ny kompetens upp vid SAAB. Tyska Krupp sparkas ut! Bravo!

Det imperialistiska Ryssland och EU:s förfall!

 

Medan EU ledarna försöker överträffa varandra med olika typer av verbala hotelser mot Ryssland för den pågående annekteringen (se Hitler och Österrike m fl länder) av Ukraina, så fortsätter Putins storhetssträvanden oförväget. Det är märkligt - men nu tydligen synbart, att EU är en papperstiger och kommer att stillatigande titta på när Ukraina införlivas i Ryssland enligt modell Stalinväldet!Kan vi tippa på att EU-kritiska partier når stor framgång i det kommande valet i slutet av maj! Är det enda EU kan komma upp med att hota om visumrestriktioner mm? En ganska timid och verkningslös åtgärd.

 

Även FN har ju nu bevisat sin oduglighet med att låta Säkerhetsrådet bestämma dagordningen. Vore mycket mer demokratiskt och rätt att denna uppgift åvilade Generalförsamlingen. Även FN har nog spelat ut sin roll, som en fredsbevarande organisation och liknar mer och mer EU:s navelskådande och byråkratiska församling med rätt till fantasilöner och pension!

 

EU borde sänka sina flaggor på halv stång - permanent!

fredag, mars 14, 2014

Elin Gauffin en intressant personlighet!

 Många upprörs över den ökade antisemitsmen i Sverige nu senast med hakkorsklotter mot Vasa Real i Stockholm; en skola med judiska profilklasser.

 

En motdemonstration anordnades snart av Elin Gauffin och hennes "Studenter mot rasism!" Problemet var dock att skolan ville inte ha denna demonstration. Man ville inte förstora upp händelsen mer än nödvändigt m h t eleverna vid skolan. Detta brydde sig inte Studenter mot rasism om. Organisationen visar sig sedan vid en närmare granskning vara en kommunistisk sekt - en trotskistisk gruppering - som kallade sig för vad som helst bara det passar sammanhanget och den aktuella opinionen. 


Det var nog knappast om omsorg för skolans judiska elever som man demonstrerade utan mer för att framhäva sin egen grupperings förträfflighet. För samtidigt som man gjorde denna markering så hade man tidigare protesterat mot att Barack Obama besökte judiska synagogan i Stockholm och markerade mot den ökande antisemitismen i Sverige. 

 

Således går man bl a under benämningarna: Nätverken Rädda Hyresrätten, Järvas Framtid,  Sälj inte Dalen, Gemensam välfärd,  Rädda vården,  Nej till ombildning, Elevkampanjen, Kampanjen för kvinnors rättigheter, Kampanjen Vägra kallas hora, Göteborgsaktionen 2001, organisationen Demokratinätet, Elever mot krig etc.

 

Man måste framföra sin beundran för denna 41- åriga dam från Enskededalen, som orkar hålla ordning på alla dessa initiativ och fortfarande uppenbarligen är student. Dock bör man hålla i minnet, att hon medverkar i en ganska cynisk organisation baserad på ett 40-tal aktivister från Socialistiska Rättvisepartiet, vars enda syfte är att sprida sina egna trotskistiska budskap!

 

Ledarskribenten vid svenskan Per Gudmundson har spånat mer i fenomenet Elin Gauffin!

onsdag, mars 12, 2014

Den svenska polisen allt sämre och mer nonchalant!

 

Den svenska polisens uppklarningsprocent är förfärande låg runt 5% och blir sämre för vart år, trots ökade resurser. De som bl a har drabbats värst på senare år är dagligvaruhandeln, där stölder för över 4 miljarder sker varje år. Största delen av dessa belopp står utländska ligor, som kan operera ganska fritt med stöd av svensk och EU:s lagstiftningar. 


 

Handlare över hela landet börjar protestera alltmer och den svenska polisens insatser som sagt är ganska amatörmässiga. Härom dagen såg jag ett tyskt TV-program (RBB Berlin), där man var ganska bekymrade över att den tyska polisens uppklarningsprocent sjunkit från 28% till 25%, att jämföra med den svenska polisens 5%.


Handlare i Gnesta påstår nu att Sörmlandspolisen inte gör ett vitten åt saken. Och det är ju ganska troligt, då Gnesta borde haft runt 25 poliser men i bästa fall har två. Polisen struntar i Gnesta och skulle något akut ske tar det väldigt lång tid att få polis på plats. 


Personer som tagits på bar gärning för stöld ur en matvarubutik borde kunna förklaras persona non grata. Om en person som stjäl kan hindras från att besöka sin tidigare brottsplats, skulle det nog bli betydligt enklare för landets handlare. Ofta handlar det om samma personer som återkommer vecka efter vecka!


Men den svenska polisen är en chimär av sitt forna jag. Idag struntar man i ganska omfattande brott och avskriver själva många brott av någon anledning. Personligen blev man ganska besviken på de två poliser i Nyköping, som på eget bevåg avskrev de ekonomiska oegentligheter, som drabbat Gnesta kommun för några år sedan. Först så segade man ut på en ganska enkel utredning i flera år och sedan avskrev man i brist på bevis!.


Efter två långa år av funderande har således polisinspektören vid sörmlandspolisen Dennis Johansson och polisassistenten Sandra Linander kommit fram till att ärendet skall avskrivas på ett knappt läsbart standarddokument - brist på bevis. I sanning en fantastisk polisinsats. Särskilt som den gjorda revisionen är hur tydlig som helst.

 

Även svenska domstolar lämnar mycket i övrigt att önska. Deras kriterier för att utom allt tvivel döma personer är bland de högsta i världen; dvs beviskraven är mycket höga i Sverige jämfört med omvärlden. 

 

Polisens ointresse att lösa brott står även i proportion till statens ovilja att mäta polischefers eventuella framgångar - något som är ganska vanligt i omvärlden. En polischef t ex Carin Götblad, som saknar polisutbildning - hon är förskollärare - ägnar stor tid att uttala sig i TV och press. Men hon behöver ju knappast vara en bättre ledare för det. En betydligt bättre värdemätare är antalet uppklarade brott. 


Tyvärr har nog handlare i Gnesta och annorstädes att se fram mot en än mer ointresserad poliskår framgent! Detta kommer att fortgå så länge det inte framställs några större krav på deras insatser från stat och regering! Skicklighet har ej längre något egenvärde. I så mening så ökar ju även korruptionen i landet!