torsdag, mars 20, 2014

Har verkligen de grova brotten minskat?

I dagens SN kan man läsa om en forskargrupp, som kommit fram till att de grova brotten minskat. SN:s utomordentlige kommentator Hanna Marie Björklund har utvecklat detta mot, att det handlar om nya värderingar. Denna redovisning står i kontrast till Dagens Nyheters redovisning i januari, att det är precis tvärtom.


Nu är det så lyckligt att man via BRÅ:s webb kan göra egen statistik. Ett utomordentligt hjälpmedel. Om vi tittar på utvecklingen av grova brott från 1993-2012 så har dessa ökat med 60%. Motsvarande förändring för sexualbrotten är 113%, enligt tabellerna nertill. En förfärande utveckling. Även mord och dödligt våld har ökat med 35% under perioden. Däremot kan för grova brott noteras en darrande minskning de senaste åren. Det är väl denna - giraff - som vissa statistikbitare förhoppningsfullt klamrar sig fast vid. Vi får väl se om halsen eller nosen blir längre!

Vem har rätt? Ja det beror av tidsperspektivet. Sätter man på ett långpass filter på statistiken, så är den knappast särskilt uppmuntrande. Om man däremot enbart tittar på siffrorna på mycket kort sikt så ser det bättre ut. Men fluktuationer har ju alltid funnits som synes!
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar