tisdag, mars 04, 2014

Besparingar skall göras på Gnestas ytterskolor!

 

Idag kan man läsa en en stor artikel i lokalbladet om erforderliga besparingar på skolan, som går med stort underskott främst beroende på ytterskolornas kostnads-överskridanden. Tidningen intevjuar nu skolchefen Monika Harlin och Lärarför-bundets representant Rolf Jönsson, som är orolig över att ytterskolornas elever inte får rätt stöd med beslutade besparingar!

 

 

 

Man borde kanske intervjua Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP) som drivit frågan hårdast även om hon numera lämnat viceordförandeposten i Barn- och utbildningsnämnden. Hon medverkade till att femmorna flyttades tillbaka till ytterskolorna med ekonomiska problem som följd samt ytterligare ett problem; elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen försämrades kraftigt. Något som Alliansen visste 2009 när man fattade beslut om att flytta femmorna till centrala Gnesta.

 

Det finns nu bara två optioner: Antingen att åter att försämra lärartätheten och elevernas inlärningssituation eller flytta femmorna till Gnesta. Det senare ger en bättre inlärningssituation för eleverna och bättre ekonomi för kommunen. Var så god och välj!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar