måndag, mars 03, 2014

Att vara uteliggare och hemlös i eget land!

Södermanlands Nyheter har ju mycket verklighetsnära beskrivit livet för tiggare från bl a Rumänien i Sverige. Man har intervjuat personer som verkar i Nyköping och bl a ställt frågor till ansvariga politiker i Sörmland hur man skall hantera hemlösheten. Tidningen har hänvisat till att kommunen har det ultimata ansvaret för de som uppehåller sig i kommunen. Mycket tänkvärda artiklar påminnande om att ett gott liv ej är alla förunnat!

 

Med dessa artiklar kan man få en föreställning om att ingen svensk behöver bli utsatt för samma behandling och förnedran, då ju kommunerna har ett ansvar för sin befolkning. Rätt? Knappast!

 

Stina, 38 år mantalskriven i Gnesta. Ingen bostad. Har det senaste året bott i ett uthus på nåder hos en person. Naturligtvis utsparkad ur ett kommunalt boende - inte pga missbruk - utan för att hon inte är förmögen, att sköta sin egen ekonomi. En inkomst från försäkringskassan på fn 4.000 kr/månad. Har inga släktingar, att förlita sig på. Just nu uteliggare! 

 

Men hon får väl hjälp av kommunen till tak över huvudet. Knappast. Hon är uteliggare och hemlös i eget land! Allt återberättat häromdagen av min vän Anders, som på olika sätt försöker engagera sig i hennes misär!


Kanske hemlöshet i eget land skulle kunna vara ett bra koncept för ett granskande reportage kring den ibland trista och gråa misären i ett land med stor rikedom, jämlikhet och omsorg om sina medmänniskor!
Med SN:s ambitioner borde man även belysa misären för många utlämnade svenskar likväl som man gör för andra länders medborgare!


Vi på denna blogg hyser den uppfattningen, att egen bostad - tak över huvudet - måste vara det mest basala i en människas liv förutom att inte svälta ihjäl. Att inte kunna ha tak över huvudet är bland det mest förnedrande en människa kan utsättas för! 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar