fredag, mars 21, 2014

Man måste beundra Göran Carstorp i Södermanlands Nyheter

För hans genuina omtanke om enskilda personer, deras familjer, släkt och vänner, när han i dagens inlägg i SN, bekänner sig till den högsta möjliga hederskodexen i tidningens skriverier. Vi kan givetvis inte hesitera, att ge fler möjligheten ta del av denna rörande omtanke in extenso!


"Är det rätt av SN att publicera namn på misstänkta brottslingar? När är det av uppenbart allmänintresse att berätta vem som har omkommit i en olycka eller vem som misstänks ha begått ett brott? Hur skyddar vi brottsoffer eller anhöriga till misstänkta gärningsmän när vi rapporterar?

Det här är några svåra frågor som vi på SN brottas med dagligen och vi måste alltid ta stora hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En grundregel för SN – och för mig som ansvarig utgivare – är att vi ska berätta om det som är viktigt att känna till för våra läsare. Samtidigt måste vi ta stor hänsyn till att det alltid handlar om människor. Därför är det nödvändigt att hålla samtalet levande i sådana här frågor. det är så vi får en inre, etisk kompass för vad vi publicerar.

Här skiljer sig medieföretag som har ansvariga utgivare från till exempel sociala medier som Twitter, Instagram, flashback och facebook. I de sociala medierna publicerar vem som helst vad de tror sig veta. Ibland är det sant, ibland inte. Ibland är det sant men kan drabba människor hårt, utan att det finns ett allmänintresse utöver skvallervärdet.

Vi på SN försöker alltid undersöka om det finns något i händelserna som kan ge oss alla större insikter. det får sedan vägleda oss när vi tar ställning till vad vi berättar.

Till vår hjälp har vi de etiska regler för press, tv och radio, som alla dagstidningar i Sverige har anslutit sig till. dessa regler förvaltas av Pressens Opinions nämnd. dit kan också den vända sig som känner sig kränkt av något som till exempel SN har publicerat
."

GÖRAN CARSTORP
CHEFREDAKTÖR OCH
ANSVARIG UTGIVARE

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar