tisdag, mars 18, 2014

Världen är full av stålmän


Josef Stalin (stålman) är ju känd, som en av världens värsta förbrytare och lär tillsammans med Mao Tse Tung tagit livet av 70 miljoner människor. Av dessa även 11 miljoner Ukrainare 1932. Deras kompis Adolf Hitler klarade ju bara av 6 miljoner!

 

Josef Stalin var väl närmast en oberäknelig sociopat och kunde utföra vilka dumheter som helst. Det verkar nu som Rysslands nye stålman alla kategorier Vladimir Putin är på väg att få ett omdöme likt den förste stålmannen.

 

 

Men givetvis oroas vi av dessa stålmän. Särskilt som det svenska försvaret idag är en spillra av vad det var på 80-talet. Vi vet det efter 35 fullgjorda tjänsteår inom försvarsmakten! På 50-talet hade de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander sett till att Sverige hade världens 5:e största flygvapen. Man kunde bl a mönstra 500 jaktplan och armén hade 850.000 man till förfogande.

 

Den svenska marinen bestod av pansarskeppen: Drottning Viktoria, Sverige och Gustav V samt kryssarna Tre Kronor, Göta Lejon och Gotland i spetsen samt de äldre jagarna: Ehrensköld, Nordenskjöld och Klas Horn. Vidare stadsjagarna:Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlskrona, Norrköping, Gävle, Visby, Sundsvall, Hälsingborg, Kalmar samt eskortjagarna: Romulus och Remus, fregatterna:Mode, Magne, Munin och Mjölner och landskapsjagarna: Öland, Uppland, Halland, Småland, Östergötland, Södermanland, Gästrikland och Hälsingland samt minfartyget Älvsnabben. Man hade även motortorped-båtarna i serie T32-56 och T201 till förfogande totalt inalles närmare 60 större fartyg/båtar u-båtar oräknade.

 

Under vår tid vid Sjövärnskåren hade vi äran att få åka i 40 knop på Kanholmsfjärden med motortorpedbåt T46 år 1959 eller 1960 - minnet sviktar något.  Men det var en magnifik upplevelse med en båt som vägde 45 ton och hade 4.500 hästkrafter under däck! Vi fick även tillfälle att besöka jagaren Småland, som numera finns till beskådande i Göteborgs hamn samt ta en tur med gamla ubåten U-1 i skärgården.

 

Det försvar som finns idag vågar vi inte tala om. Alla fantastiska ledningscentraler är borta. Hela kustförsvaret med alla långskjutande batterier är nerlagda. Det finns inget robotförsvar mot höghöjdsflygplan etc etc. Marinen har idag 7 korvetter och 4 ubåtar. Anslaget till försvaret är densamma som för 25 år sedan!

 

Det är nog dags att börja oroa sig och satsa på mer gränsbevarande åtgärder även i Sverige!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar