tisdag, mars 18, 2014

För vissa Gnesta-bor skall det varda gifvet!

I lördags var det årsmöte i föreningen Laxnegården i Laxne. Lokalerna har nu åter renoverats i stort sett utan hjälp av Gnesta kommun. När man för upp frågan varför kommunen är så ovillig att bidra till lokalerna, så hävdas att kommunpolitikerna anser att Laxne skola kan användas som möteslokaler.


Då måste ju genast motfrågan ställas: Varför får då skattebetalarna i hela kommunen betala pengar för att Elektron i Gnesta tätort skall existera?  Det finns ju hur många lämpliga skollokaler som helst i tätorten. Denna motfråga blir givetvis svarslös! Och varför stöttar man kulturen i Gnesta men inte när den finns i Laxne (se bilden) eller på andra platser i ytterområdena?

 

När Laxnegården anskaffades och skänktes till Gåsinge-Dillnäs invånare av dåvarande Nyköpings kommun i slutet på 70-talet så fick föreningen även bra bidrag till drift och underhåll. Efter att kommunen blev egen började det bli allt sämre och lokaliteterna, som ju utgör den lokala varianten av Elektron i Gnesta blev plötsligt en föreningsangelägenhet bland alla andra föreningar. Detta kan ju på intet vis vara i konformitet med den kommunala lika principen. Det måste givetvis finnas gemensamhetslokaler i hela kommunen!

Därmed är vi då inne på att ca hälften av Gnesta kommuns invånare och skattebetalare bor inte i centralorten. Men däremot skall man givetvis vara med och finansiera allt som händer i centralorten. Under alla de år som gått sedan kommunen bildades har två större investeringar skett utanför tätorten nämligen äldreboendet i Björnlunda och skolan i Laxne. En petitess jämfört med regelbundna investeringar i skolor mm i tätorten.

 

Intresset för landsbygden hos det styrande socialdemokratiska partiet har i alla år varit tämligen lamt. Ja förvisso är det klenare med deras väljare i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov då centrala Torggatan i Gnesta utgör partiets väljarbas! Man regerar visserligen tillsammans med miljöpartiet; ett parti med något fler väljare på landsbygden. Men miljöpartiet verkar numera ha förändrat sin tidigare värdegrund och prioriterar storstadspolitik enligt Stureplans-modellen! En ytterligare sorglig utveckling är, att så få inflytelserika majoritetspolitiker finns i ytterområdena.

 

Vi får hoppas att centerpartiet - enligt löfte - nu tar friska tag med landsbygdsfrågorna. Här på Svinsjön är det precis 50 km till Stockholms stadshus och något längre till Stureplan. Men i alla fall inte så långt! Och här är det lika tomt på bussar som det blev för två år sedan!


Stureplanspolitikerns mantra: Varför skall man vara gammal, sjuk, fattig och bo på landet, när man kan vara ung, frisk, rik och bo vid Stureplan!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar