söndag, mars 16, 2014

Tysklands utraderande av svensk basindustri måste stoppas!

Det är inte bara Scania i Södertälje, som hamnat i kläm av storägaren tyska Volkswagen, som vill införliva företaget med tyska MAN. Även Kockums stora varv i Malmö som gör världskända ubåtar ägs sedan år 2000 av Thyssen Krupp. Men eftersom den svenska delen konkurrerar med den tyska delen om att göra konventionella ubåtar, som kan hålla sig veckovis under vattenytan, vill tyskarna nu föra över verksamheten till Tyskland.


Lyckligtvis har nu Försvarets Materielverk, FMV satt sig på tvären. Det är för övrigt FMV, som äger ritningarna till de nya ubåtar som skall fabriceras. Men man vill givetvis inte lämna ut försvarshemligheter och ej heller sälja ut verksamheten i Malmö.


Nu har lyckligtvis även SAAB börjat agera och kan tänka sig att utöka sin egen marina verksamhet även med ubåtar och förmodligen med den svenska regeringens starka stöd!


Det är av stor vikt att en framgångsrik svensk industriproduktion finns kvar i landet. En förutsättning för vår välfärd. Det gäller nu för svenska företag, myndigheter samt staten i form av regeringen, atthålla emot och inte släppa ut den svenska bas-industrin på en osäker och förödande seglats!


Det är lätt att tro att det går bra för Sverige än så länge. Utan en kvalificerad industri blir vi bara marionetter med en urholkad välfärd. Se hur illa det går nu för Finland, där Nokia hänger på fallrepet.


Addendum
Tisdag 18 mars meddelar FMV:s chef Lena Erixon, att Sverige tar tillbaka ubåts-utvecklingen och förmodligen byggs en ny kompetens upp vid SAAB. Tyska Krupp sparkas ut! Bravo!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar