torsdag, mars 27, 2014

Romers situation, århundranden av diskriminering och förföljelse!

Den vitbok, som nu regeringen redovisade i förra veckan är ett viktigt dokument och en del i att återupprätta romers rätt till inkludering i samhället efter år av diskriminering. 

 

- Jag skäms över den svenska historien av övergrepp gentemot romer. Även i dag drabbas romer av större utanförskap och diskriminering än någon annan grupp och runt om i Europa möter romer rent hat, säger minister Erik Ullenhag.

 

- En strategi för romsk inkludering är nödvändig för att bryta utanförskapet. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering.

 

Självklart måste diskrimineringen av romer upphöra. Det borde inte vara möjligt i upplysningens tidevarv, att vissa personer behandlas som andra klassens medborgare. Förutom romer så har även judar och samer behandlats illa över åren. Kanske samer har behandlats värst; särskilt genom de tidiga gruv- och järnvägsbolagens slavliknande förhållanden i norra Sverige. 

 

Varken romer eller judar kunde före 1790 få uppehållstillstånd i landet. Man var persona non grata änskönt många romer var rekryterade som mycket dugliga hästskötare i de svenska härarna under både 1600- och 1700-talet. Så sent som under 30-talet togs inga judiska eller romska flyktingar undan Hitlerväldets terror emot i Sverige. Det var inte förrän i krigets slutskede när den oerhörda mänskliga katastrofen blev allmänt känd, som asylum beviljades.

 

Symptomatiskt så blev den romska talaren vid regeringens presentation av vitboken förra torsdagen, Diana Nyman(bilden) avvisad från hotell Sheratons frukostmatsal. Något som i högsta grad satisfierar diskrimineringssyntesen. Synnerligen pinsamt för alla inblandade. Diana Nyman måste ha känt sig oerhört kränkt!

 

Här kan man läsa mer om vad regeringen vill göra för att inkludera romer i samhället!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar