onsdag, mars 19, 2014

Finns det PFOS i Gnestas grundvatten?

Förekomsten av ämnena PFOS och PFOA s k perfluorerade ämnen, som bland annat används i brandskum har alltmer uppmärksammats, då det visat sig att det i närheten av brandövningsanläggningar finns allt för höga halter av det cancerframkallande ämnet i grundvattnet! 


I Gnesta fanns en övningsplats bakom Hermelinstigen för flera år sedan. Vi undrar om dessa typer av brandskum, med perfluorerande ämnen har använts där? Gnestas vattentäkt är ju beroende av vattnet i Frösjön. Det går en å från Givesta via brandövningsområdet ner genom Gnesta (kulverterad) till Frösjön; dvs Marieströmsån. Hur ser det ut i Frösjön? Finns det rester av PFOS eller PFOA? Hur ser det ut?


Detta borde klarläggas av kommunens miljöförvaltning! Kanske det redan är gjort men man kan ju alltid undra!


PFOS i den svenska miljön!

Perfluorerande ämnen i jord, grundvatten och ytvatten!

 


Addendum: Snabbt svar från Gnesta miljöförvaltning


Miljöenheten har fått in en enkät från Livsmedelsverket där alla kommuner i Sverige ska svara på om det finns brandövningsplatser i närheten av dricksvattentäkter. Livsmedelsverket vill även få in uppgifter på om provtagning har skett just för att kartlägga förorening av PFAA.

Vi har kontaktat Sörmlandskustens räddningstjänst, som bekräftar det enbart har funnit en brandövningsplats i Gnesta; den beskrivna. Bedömningen har gjorts att avståndet mellan brandövningsplatsen och Gnestas dricksvattentäkt är långt. Det är en lång väg för föroreningar att transporteras och det finns även en utspädningseffekt. Bedömningen har gjorts att dricksvattentäkten inte är berörd av avrinning från brandövningsplatsen. Även den tekniska förvaltningen har gjort samma bedömning.

Hälsningar
Ellinor Lundin
Miljöinspektör 

 

1 kommentar :

  1. Är det inte läge att ta prover för att ta bort eventuella tvivel på den bedömning som är gjord?

    SvaraRadera