måndag, mars 24, 2014

Gnesta kommun, en något märklig årsredovisning för 2013

Vi har nu tagit del av Gnesta kommuns årsredovisning för 2013. För övrigt en numera mycket läsvärd produkt, som ger en god inblick i hur kommunen fungerar och dina skattepengar används. 


Ett förväntat underskott på närmare 17 miljoner kronor har i redovisning blivit ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Visserligen har socialnämnden gjort ett underskott på 6,5 miljoner kronor och Barn- och utbildningsnämnden på minus 8,7 miljoner; totalt underskott om 15,2 miljoner kronor för dessa nämnder. 


Men extra skatteintäkter på tre miljoner kronor och en något oväntat inkomst på 7,1 miljoner kronor som avser återbetalning av för mycket inbetald pension 2005 och 2006, bidrog till en skenbar resultatförbättring.


Men att ekonomiskt betrakta pensionsåterbetalningen som en intäkt för 2013 tycker nog vi är övermaga. Vi skulle nog betrakta den som en inkomst, vilket ej påverkar resultaträkningen. Det här med intäkter och kostnader (resultaträkningen) samt inkomster och utgifter (balansräkningen) är ju inte lätt för gemene man, att förstå. Men enligt bokföringslagen är man skyldig, att hålla ordning på detta!


Enligt min uppfattning borde inte hela inkomsten på 7,1 miljoner kronor periodiseras som en intäkt 2013. Inkomsten tillhör ju 2005 och 2006 och inte 2013 och borde därmed betraktas som en extra ordinär inkomst och enbart belasta balansräkningen.


Den som förstår ekonomi inser vidden av att direktavskriva alla utgifter eller inkomster; dvs direkt behandla dem som kostnader eller intäkter. Det gör vi förvisso i diverse idéella föreningar och mindre sammanhang, då det ofta saknas personer med tillräcklig kunskap för att hantera avskrivningar mm. Resultatet blir då ofta en hoppande och ojämn resultaträkning.  Men i en kommunal årsredovisning skall givetvis inkomster och utgifter vara obsoleta i resultatredovisningen.


Jag håller sålunda inte med om denna "finess" i en i övrigt mycket potent redovisning! Kommunens resultat borde vara i närheten av minus 5,5 miljoner kronor för år 2013. Det är ett mer rättvisande resultat!

 

Här kan man hämta redovisningen och en hel del annat! Håll till godo!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar