fredag, mars 21, 2014

Ny bygglag ger många Gnesta-bor nattro!

 

 

Redan till sommaren kommer en ny byggnadslagstiftning, som utökar rätten till byggnation på egen tomt utan bygglov. Man kan bl a:

 

  1.  Uppföra ett komplementhus på 25 kvm, som får inredas till bostad. Maxhöjd 4 m. Min 4,5 m till tomtgräns.

  2.  Som tidigare får man även bygga en sk friggebod på 15 kvm. Maxhöjd 3 m. Min 4,5 m till tomtgräns.

  3.  Man får bygga till huvudbyggnaden med 15 kvm oavsett vad som sägs i ev detaljplan.

  4.  Man får bygga två takkupor på vind om inte den bärande konstruktionen ändras i syfte att kunna inreda vinden.

 

Byggnation på så kallad prickmark utreds fortfarande. Man får även inreda en-bostadshus till två-bostadshus. Vissa förslag har retat upp den byråkratiska byggmaffian men regeringen vidhåller sitt förslag till fastighetsägarnas fromma och förmodligen en och annan bostadslös.


Denna ändring kommer säkert glädja ett hundratal Gnestabor, som brutit mot bygglagen och glasat in sina uteverandor. Nu slipper man likt i Dansut-fallet ändra på detaljplanen i efterskott för övriga Gnesta!


Alla lyckliga utom möjligen kommunerna som inte får in lika mycket i avgifter som tidigare! Bravo regeringen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar