söndag, december 09, 2012

Klimatkonferensen i Doha - lyckad?

FN:s årliga klimatkonferens, som i år hölls i Doha, Qatar är nu över. Hur resultatet skall tolkas finns det olika synpunkter på. De flesta känner nog en viss frustration över resultatet. Det positiva var att Kyoto-avtalet förlängdes till 2020 medan det negativa är att endast 15% av världens utsläpp av växthusgaser omfattas av avtalet.

Eftersom länder som USA, Kina och Indien saknas blir avtalet ganska ensidigt för bl a EU, Ryssland och Australien. Många länder t ex inom EU lever inte upp till ingångna avtal. Sverige har däremot gjort sin hemläxa och ligger bra till beträffande utsläppsminskning.

Hur denna fråga om utsläpp av växthusgaser kopplat till jordens prognostiserade fortsatta uppvärmning skall hanteras för kommande generationer, synes dock stå skrivet i stjärnorna. Varför går det inte att få en gemensam syn i världen på dessa frågorna? Var finns viljan?

lördag, december 08, 2012

Vi rekommenderar filmen: Dom över död man!

I veckan har Jan Troells film om den göteborgske tidningsmannen och anti-nazisten Torgny Segerstedt premiär. Segerstedt och inte minst Herbert Tingsten är två av mina främsta idoler. Bägge snabbt beredda att med integritet motverka all extremism oavsett var den emanerade från!

Torgny Segerstedt var en ropande röst i öknen under nazisternas framfart på 30- och 40-talet och fick utstå mycket spott och spe! I en tid av fortsatt och växande antisemitism kommer denna film i rätt läge, som en moralisk förebild för alla dem, som värnar om människors värde och rättigheter.

Författaren och kolumnisten Dilsa Demirbag-Sten har i år tilldelats Frihetspennan, som delas ut av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne till en framstående publicist varje år.

I onsdagens DN tecknar hon ett kort porträtt av Segerstedt och skriver: "Han tog hundvakten för friheten".

Gnesta godkänd ekokommun

Gnesta ansökte i våras om att bli en av ca 80 kommuner tillhörande Föreningen Sveriges Ekokommuner. Bakgrunden är en flera år gammal motion från Mikael Clemens(MP), som numera dock avnjuter sitt otium mellan Laxne och Gnesta.

Gnesta kommuns miljöstrateg Bertil Karlsson har ju haft rejäl kontroll på miljösituationen kanske främst när det gäller vattenfrågan. En tickande bomb i Gnesta liksom i de flesta kommuner är vatten- och avloppsnäten. Hur renovering av landets alla förekommande system skall finansieras är inte lösta på något vis.

Medlemskapet i föreningen kostar således 5.000 kr om året. Men den summan är nog den minsta aktuella i sammanhanget. Dryga kostnader väntar bakom knuten. Men det är bra att kommunen fortsatt föregår med goda exempel i miljösammanhang! Sedan tidigare används t ex enbart miljöbilar för hemtjänsten och annat!


tisdag, december 04, 2012

Ett Gott Liv för Alla!Vid denna tid på året brukar jag vidarebefordra ett budskap i bister vintertid. Världen är inte särskilt human! Gör en insats för din broder, syster eller världens barn:


Stöd Frälsningsarmens verksamhet för fattiga och hemlösa: PG 90 04 80-5!

Stöd Läkare utan gränsers verksamhet mot undernäring och sjukdomar i hela världen: PG 90 13 04-6!