måndag, juli 19, 2010

Yttersta vänsterns makt om offentliga institutioner

Behandlas i en lysande retroperspektiv av Svante Nycander i två inlägg i Dagens Nyheter. Med vänstern avses i denna mening kommunister/marxister.

Efter 1968, som ju var en marxistisk sista försök att ta över samhällsutvecklingen, försvann dess försvarare till olika poster inom universitet, högskola och Sveriges Television. Där finns de kvar än idag och det klasklara kommunistintresset hos Sveriges Television m fl kommer nu i bjär dager genom Nycander!


Ett belysande exempel på förtigande är Sveriges Televisions behandling av den sk "Fogelstadsgruppen". Troligen Sveriges första egentliga kvinnliga nätverk, som dock hade en socialliberal inriktning. En gång har SVT orkat sända detta program, som rejält rör om i föreställningen att socialismen skulle vara någon föregångare på detta område.!

Det som är mest äckligt i denna utveckling är att marxistiska grupper typ Grupp 8 m fl således försöker radera ut liberalismens kamp för kvinnor. Man försöker i god Stalin-anda radera ut sådant som inte passar deras världsuppfattning.

Det är ganska märkligt att det år 2010 finns mer av marxisten Sven-Eric Liedman i kursplanerna för svenska universitet än för den progressive liberalen och föredömet Herbert Tingsten.

Andan av denna marxism frodas vid svenska instituitoner och Sveriges Television. Må en utrotning komma till stånd av alla arvingar av historiens politiska extremister vare sig de bär Josef Stalins eller Adolf Hitlers arv!

tisdag, juli 06, 2010

Gösta - för gammal för operation

Enligt lokalbladet får inte Gnestabon Gösta Lundin, 90, någon behövlig höftoperation."Du är för gammal", sa läkaren.

Om beslutet var motiverat av fysiska skäl kan - kan det möjligen accepteras. Men om det var åldersdiskriminering, så känns det som ett ganska "brunt" beslut.

Och med "brunt" i sammanhanget avses en omfattande 30/40-tals ideologi med brunskjortor eller dess sympatisörer i Europa.

Sjukvården i Sörmland är till för alla åldrar och måste skärpa till sig ytterligare. Framför allt måste de långa väntetiderna minskas! Någon närmast fascistisk uppdelning av människor kan ej accepteras!

måndag, juli 05, 2010

Vilka har styrt Gnesta kommun

Snart är det val och det kan vara angeläget att redovisa majoritet och opposition under kommunens 20 år. Nedan redovisas period - majoritet (mandat) - opposition (mandat) - kommunstyrelsens ordförande:

1992-1994 - C M FP KD (16) - S V MP NyD (15) - Alf Uddberg (C)
1995-1997 - S C (19) - M FP KD GNP MP V (12) - Ulf Bergner (S), Kjell Bernardsson (S), Alf Uddberg (C)
1998-2002 - M C FP KD GNP MP (19) - S V (12) - Håkan Bratt (M)
2003-2004 - S M C FP KD (26) - MP V (5) - Gert Nilsson (S)
2005-2006 - M C FP KD VD (16) - S MP (15) - Henric Sörblad (M)
2007-2010 - M C FP KD (16) - S V MP (15) - Henric Sörblad (M)


NyD=Ny Demokrati, GNP=Gnestapartiet, VD=Vänsterdemokraterna

lördag, juli 03, 2010

Gnäll och förslumning i Gnesta

På senaste kommunfullmäktige höll jag ett längre anförande kring frågan att förbättra miljön i centrala Gnesta. Anförandet är baserat på vad som sagts vid kommunstyrelsens möte i frågan. Sin vana trogen gör Sörmlands Nyheters lokalreporter ett ganska vinklat referat från kommunfullmäktigemötet. Det enda i mitt anförande, som anmäldes, var orden "gnäll och"förslumning". För att råda någon bättre spridning på mitt anförande publiceras detta in extenso nedan.

Ordet förslumning är för övrigt initierat av Gert Nilssons (S) anförande i kommunstyrelsen. Han använde ordet "förfall", vilket möjligtvis kan vara en något lägre grad av "förslumning"!

Hade den aktuella reportern varit närvarande vid kommunstyrelsens sammanträde hade denna fråga liksom "gnället" varit ganska självupplysande.

Med opposition nedan avses socialdemokraterna! Miljöpartiet hade ingen närvarande representant vid kommunstyrelsens överläggning!


Herr ordförande, fullmäktigekamrater!

I Gnesta kommun är vi givetvis inte alltid överens i politiken. Men oftast är det så och har varit så under många år.

Ett är vi överens om att Gnesta centrum behöver en ansiktslyftning. Det har vi gemensam skrivit in i kommunens övergripande mål. Det behövs en ansiktslyftning av flera skäl. Kommunens centrum måste bli mer attraktivt både för människor och affärsidkare. Gnesta behöver fler butiker med ett varierat utbud. Vi har nu lyckats få ett fantastiskt kommunikationscentrum, där det givetvis även borde finnas plats för ett rikt utbud av affärer. Matvarupåsarna skall inte komma med tåget till Gnesta. Matvarupåsarna skall bäras ut från Gnesta centrum.

Vi har genom en bolagskonkurs fått en unik möjlighet att ta kontroll över ett antal centrumfastigheter, som utgör den kritiska massan för att påbörja denna omställning av Gnesta centrum, enligt våra övergripande kommunmål. Vi har under många år observerat att det finns kapitalbolag, som enbart vill äga fastigheter och inte förädla. Det gör att centrumfastigheterna förfaller. Slummen kan breda ut sig!

Så vill vi naturligtvis inte ha det. För rätt många år sedan hade vi en stor politisk diskussion om ev förvärv av Bryggeriudden. Så blev aldrig fallet och det hela slutade i att försäljningspriset till PEAB blev relativt högt och därmed gjorde fastigheterna onödigt dyra. Av detta bör man lära något.

Socialdemokraterna hävdar i en reservation att det finns för lite data kring föreslaget förvärv. En ganska kraftig policyförändring mot tidigare beslut! Under 90-talet beslutade dåvarande socialdemokratiska styre att bygga om Freja-skolan för dryga 55 miljoner kr utan någon särskilt större underliggande material. Ja kostnaden ursprungligen var ju runt 42 miljoner kr så man räknade bara fel på 15 miljoner. Nyttobevisgraden har således ökat betydligt!

Ändamålet helgar medlen! Numera bedriver man politik genom att på en synnerligen vag grund begära återremiss för att säkra både hängslen och livremmar.

Enligt mitt tycke borde ledande politiker i kommunen vara visionära, kreativa och framåtsyftande. Man skall hantera strategiska frågor och inte grotta ner sig i kontoslag och siffror. Denna magi sköter givetvis våra kommunala tjänstemän.I fråga om att uppfylla ett av kommunens huvudmål, som handlar om att skapa ett centralt Gnesta värt namnet, föreslås nu som första steg att ta kontrollen (åtminstone tillfälligt) över centrumbebyggelsen i Gnesta.

Kommunchefen presenterade för övrigt ett oerhört bra scenario över hur ett nytt centrum skulle kunna gestaltas med bl a torgläggning av genomfarten, nya entréer till bibliotek mm vid senaste ordinarie kommunstyrelse i början på månaden.En i högsta grad visionär och framsynt tänkande, som verkligen hedrade presentatören. Den totala motsatsen uppvisade oppositionen med ett inskränkt, bigott och mekaniskt rabblande av meningslösa siffor, fel i beslutsprocessen etc. Ja det var ingen hejd på hur fel processen var. Sakfrågan kommenterades inte över huvud taget.Jag har den bestämda uppfattningen att det finns politiker och jag menar riktiga politiker med visioner, kreativitet och framåtanda! Sedan finns det andra, som bara gnäller eller vill sätta käppar i hjulet, som någon slags kompensation för bristen på egna visioner!

Herr ordförande: Jag vill avslutningsvis lyckönska Gnesta-borna till vetskapen om att en majoritet av politiker bryr sig om att utforma tätorten i enlighet med de gemensamma mål, som uppsats och antagits av fullmäktige. I motsats till oppostionen, som inte framlagt ett enda litet förslag på hur centrum skall kunna utvecklas utan endast ägnar sig åt att kritisera alliansens kreativa idéer.

Därmed ber jag att få tillstyrka det återremitterade ärendet.