onsdag, december 28, 2016

Många yngre vuxna lever på socialbidrag i Sörmland!


Socialstyrelsen har undersökt antalet personer mellan 18-24 år som lever på socialbidrag i Sverige. Enligt SvT Sörmland är det nästan 17% i Eskilstuna som således varken arbetar eller pluggar utan får sin försörjning från kommunen. Nästan lika många är det i Oxelösund, Katrineholm och Vingåker.


Riksgenomsnittet ligger på 7,5%, vilket yngre vuxna i både Trosa och Gnesta kommuner underskrider med marginal!

tisdag, december 27, 2016

Opinionen i december 2016


Vinnare i decembermätningen är Socialdemokraterna, som ökar med 3% till 23,8. Förlorare är Sverigedemokraterna -2,4 och Moderaterna -2,1. Övriga partier ligger still i opinionen. Socialdemokraterna går nu om Sverigedemokraterna som största parti och Moderaterna synes sladda efter på 18,4%  . Nu är det helt jämnt mellan rödgröna och allians.


S 3,0%
MP 0,6%
V 0,1%
L 0,0%
KD 0,0%
C 0,0%
M -2,1%
SD -2,4%

torsdag, december 15, 2016

En ny sporthall på fel plats!


Nu byggs ytterligare en sporthall på fel plats och gynnar främst de som beslutar i Gnesta kommunfullmäktige. Under de senaste 6 åren med Johan Rocklind(S) i spetsen har ju alla investeringar lagts i köpingen medan Laxne, Björnlunda och Stjärnhov blivit utan. Ja man har t o m lagt ner sporthallen i Laxne. 


Nu lägger man således en ny sporthall på Hagstumosse, vilket då talar för att den enbart kommer att utnyttjas av boende i Dansut/Dalen och centrala Gnesta. Det hade varit bättre att placera den mer i närheten av kommunikationer i centrala Gnesta. Något som både Vänsterpartiets Lena Staaf och Liberalernas Sarah Kinberg tycker vore en klart mycket bättre idé. Ja man saknar här Centerpartiets stöd för landsbygden. Kommer man med buss eller tåg till Gnesta ska man inte dessutom behöva traska 5 km.


Nu senaste beslutade man om gratis wifi (bredband) i Gnesta köping. Ja just bara i tätorten inte i ytterorterna. Det pekar då på en ganska systematiskt respektlöshet mot hälften av kommunens invånare. När Gnesta  2002 fick bredband som 27:e kommun i landet, tog vi dock med Björnlunda och Stjärnhov. Det tog några år till innan Laxne fick sitt.Under åren 2004-2010 då Alliansen styrde i Gnesta byggdes det och investerades i hela kommunen. Vid denna period diskuterades en sporthall belägen på södra Frönäs. Denna placering hade nu varit till uppenbar gagn för både resande och pågående omfattande exploatering av Frönäs/Framnäs.


Men varför blir det så? Ja saken är rätt enkel. 75% av de beslutande i Gnesta kommunfullmäktige bor i köpingen eller dess närhet. Dessutom understöds man av webben Gnesta tillsammans, som inte gillar kritik av snedfördelningen av kommunens skattemedel. Råkar man yttra sig får man råskäll inte minst av de boende på gräddhyllan i köpingen!

fredag, december 02, 2016

Skiftande opinionsmätningar i november 2016

Jämför man olika opinionsmätningar så finner man olika resultat. De som var ojämförligt bäst att tippa valet 2014 var Sentio och Youov, som genom sin konstruktion har närmare noll % bortfall medan t ex SCB i senaste undersökningen hade 44% bortfall; dvs nästan hälften av tillfrågade svarade ej. Man kan tycka att detta är ett allvarligt bortfall, som begränsar SCB:s trovärdighet.

Även faktumet att SCB haft 50% fel vid valen 2006, 2010, 2014 vad avser SD opinionssiffror talar för låg trovärdighet.


Vi noterar att Alliansen är störst i flera mätningar trots att SVT påstår att de rödgröna är störst. Vill man bilda sig en egen uppfattning kan man kolla in denna hemsida!

onsdag, november 30, 2016

Nej inte så bra resultat i TIMMS som det framstår i media!


Under dagen har det hållits direktsänd presskonferens med Gustav Fridolin(MP) och regeringen kring det "positiva" resultatet av matematik och fysik prov som kallas TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study som genomförs av Internationella energirådet. Rapporten kommer veckan innan PISA 2015 presenteras.


Men resultatet kanske inte är så där jättebra om man jämför Sverige med övriga länder. Man kan nog säga att resultatet är fortsatt skrämmande dåligt för ett högteknologiskt land.


TIMSS visar att andelen elever i årskurs 8 som presterade på avancerad nivå i matematik har minskat från 12 % år 1995 till 3 % år 2016.


Andel elever som presterar på avancerad nivå i matematik (åk8)
Singapore: 54%
Sydkorea 43%
Japan: 34%
England: 10%
Norge: 5%
Sverige: 3%


Andel elever som presterar på avancerad nivå i matematik (åk4)
Hong Kong: 45%
Sydkorea 35%
Japan: 32%
Norge: 14%
Danmark: 12%
Sverige: 5%


Expressen konstaterar Skåla inte än. Problemen är enorma!

tisdag, november 29, 2016

En utmärkt strategi för digitalt lärande i Gnesta skolor!

Ordf Annika Eriksson(S), v ordf Sven Andersson(M) och förvaltningschefen Christina Thunberg 


Vi besökte under måndagen Barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att dels lyssna till nämndens nya ordförande Annika Eriksson(S) dels att ta del av den strategiska plan för digitalt lärande, som utarbetats av Erika Isaksson och Kerstin Andersson i enlighet med den nationella planen.


Annika Eriksson är ju ny som ordförande efter Linda Lundin och kommer närmast från "socialnämnden", som v ordförande. Hon verkade föra klubban med ackuratess och stämningen var mycket konstruktiv och god bland nämndens ledamöter.


Mitt eget stora intressen är ju IT efter 30 år i branschen och 100-talet kurser som fritidslärare i ämnet på olika skolor. Det man kan utläsa är att planen är väldigt genomarbetad och omfattar:


● Alla barn och elever i Gnestas förskolor och skolor utvecklar en adekvat digital kompetens.

● Förskolan och skolan präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och därmed bidrar till en stimulerande lärmiljö.

● Genom att digitaliseringens möjligheter tas tillvara, bidrar de digitala verktygen och resurserna till att verksamheten effektiviseras och tidsåtgången minskas.

Det blir ofta i sådana här sammanhang ett stort fokus på datorer och andra tekniska prylar. Men den stora utmaningen är ju att hantera stödsystem så att inlärningen effektiviseras. Här finns då en stor utmaning för lärarkåren som Ewa Fagerström(V) påpekade vid mötet. Kommunen avser dock att satsa resurser på fortbildning av lärare.


Att snabbt finna information och kritiskt granska samt syntetisera det hela, ger möjlighet till snabbare inlärning och förmåga till utnyttjande. När det gäller ämnen som matematik, fysik och kemi kan det vara lite knepigare.


Men ambitionen är utmärkt och kan kanske bryta trenden med nedåtgående betygskurvor i kommunen, som nyligen presenterades av SKL. Vi önskar Annika Eriksson och nämnden lycka till med sitt värv.


Här kan man även ta del av fler synpunkter på IT-strategin!

I Gnesta hemligstämplar man detaljplaner!

Som mycket intresserad av samhällsbyggnad försöker man ta del av vad som händer på byggnadsfronten i Gnesta kommun. Men i kallelser och protokoll har Samhällsbyggnadsnämnden infört sekretess på alla planer. Något som vi ställer oss tämligen frågande till. Att man inte publicerar myndighetsutövning mot enskild person är ju förståeligt men varför mörka detaljplaner, vars syfte ju är att informera allmänheten. Då blir det väldigt underligt!


måndag, november 28, 2016

Ett försvinnande kulturpris i Gnesta!


Vi har ju noterat kulturens tillkortakommande efter det att man i Gnesta lade ner Kultur- och fritidsnämnden. Dessa gamle ordförande Berndt Ullström(S) finns numera som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden. Jag träffade honom idag när jag besökte nämnden för att bl a lyssna på den nya ordföranden Annika Eriksson(S). Tror att både jag och Berndt saknar denna nämnd, som nog borde återuppstå 2019.

Nu har vi meddelats att kulturpriset som delats ut sedan kommunen startade 1992 försvinner ur kommunens omsorg. Något som känns ganska trist, då kommunen nu 2017 firar sitt 25 års jubileum! Man uppmanar verkligen ledande politiker att ta ett krafttag och utdela priset vid kommunfullmäktiges möte den 19 december efter det att den årliga jultallriken inmundigats!

Jag nominerar härmed 
 Imad Alshatti med vänner för konstverket på Solbacka Integrationscenter (bilden ovan) till kulturpriset 2016! Inte bara ett konstverk utan ett gemensamt mångkulturellt projekt!


Pristagare över åren!


2015 Stjärnhovs IK2014 Östra Sörmlands Gruvförening, 2013 Death Row, 2012 Åsa Englund, 2011 Powerteatern, 2010 Ateljé 42, 2009 Gnesta Musiksällskap, 2008 Skottvångs gruva;Jan Holmberg och Maria Bystedt, 2007 Konstrundan, 2006 Gnesta Kulturförening, 2005 Frustuna hembygdsförening, 2004 Gnesta Revysällskap, 2003 Olle Olsson, 2002 Ivan Bratt, 2001 Pär Sörman, 2000 Leif Brixmark, 1999 Marie-Louise Lorentzon, 1998 Sive Karlsson, 1997 Gnesta Musikskola/Rune Gnestadius, 1996 Björnlunda hembygdsförening, 1995 CG Ohlsson, 1994 Bengt Landin, 1993 Pär och Marianne Furå, 1992 Anne-Christine och Kjell Blomberg.


Synpunkter i Södermanlands Nyheter på detta!

.

I väntan på PISA 2015Hela Sverige väntar spänt på nästa PISA rapport. Kanske särskilt i Gnesta, där skolresultaten blivit betydligt sämre på senare år med placering 274 bland Sveriges 290 kommuner. Kommer nu djupdykningen från 2012 att fortsätta? Förra mätningen publicerades 2013 och vi skrev lite om detta ungefär så här:


Den nya sk Pisa-rapporten 2012 påvisar enligt snabba kommentarer från det alltid retoriska Lärarförbundet, att Sverige sjunker som en sten i kunskapsnivå för 15-åringar i ämnena matematik och naturvetenskap. Man ligger nu under OECD medel sedan förra mätningen 2009. Även Sveriges Radio har ett högt tonläge utan att närmare försöka göra någon analys av orsakerna! SVT Rapport talar om "nattsvart" läge. 


I svenska medier förs debatten i en hög och hätsk stämning. I utländska media behandlas samma rapport med saklighet och utan politiska övertoner.


Men mer kanske man inte skall begära av journalisterna vid Rapport - förmodligen även derivat av flumskolan! När det gäller Public Service och den politiska oppositionen så låtsas man inte om att nedgången började redan år 2000, när Baylan(S) var skolminister. I början av 2000-talet var SVT inte ett dugg intresserade av några nergångar för då styrde de rödgröna. Av dessa nu mer eller mindre kritiska uttalanden kan man tro att hela svenska skolan håller på och sjunker. Men det handlar således om matematik och naturvetenskap.


" Vi förlorar på alla fronter och befinner oss i ett mycket kritiskt läge. Sverige tappar ju både de elever som har det allra tuffast och de högpresterande. Resultaten sjunker som en sten i de här rapporterna", säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.  Hon fortsätter," Det är tydligt att den svenska utbildningspolitiken leder fel och att goda förutsättningar för såväl lärare som elever inte levereras. Det duger inte att vara sämst i Norden. En mindre likvärdig skola och sämre resultat rakt igenom är det höga priset vi har fått betala för det fria skolvalet."


Detta uttalande utgör faktiskt en logisk kullerbytta. En likvärdig skola minskar kunskapsklyftan mellan topp och botten. En motsatt skola, som den gamla (realskolan, läroverken) ökar kunskapsklyftan mellan topp och botten. Eftersom ingen av dessa extremer nu satisfieras av Pisa-rapporten, som ju pekar på en bibehållen kunskapsklyfta men att alla totalt blir sämre, så har knappast valfrihet med detta att göra. Eftersom skolan är kommunal så kan det finnas olika ekonomiska satsningar ute i kommunerna, något som regeringen knappast kan lastas för. Om skolan var statlig, som före 1991 kanske det skulle vara bättre i detta avseende.


Problemen är tre, att så många invandrarungdomar inplaceras i den svenska skolans ordinarie klassystemet med ytterst begränsade kunskaper i svenska och att det råder stor oordning i många skolor, där mertiden ägas åt social träning istället för kunskap. Kraven i skolan har utarmats över åren. Betygen ökar medan kunskaperna sjunker.  


För att klara skolan för nya svenskar och ge dem en bättre framtid än usla betyg, borde man införa en särskild språkorienterad undervisning för invandrarungdomar. Här gör skolan förmodligen fel idag, när språkvana elever hindras i sin inlärning av språksvaga elever, vilket även satisfieras av Pisa-rapporten. 


Sedan kan man verkligen undra över - vad som oftast inte nämns i sammanhanget, när det skall utkrävas politisk hämnd för det dåliga resultaten, att Jan Björklund alltid hamnar i fokus när dagens problem grundlagts av den f d skolministern Ibrahim Baylan(S) tillsammans med Göran Perssons kommunalisering av skolan. Idag är det Gustav Fridolin(MP) som får schavottera!

 
Att kunskaperna dessutom sjunker mest i matematik och naturvetenskap är väl heller inget man behöver vara raketingenjör för att inse. En omfattande teknikfientligheten och den tidigare kravlösheten på sökande till gymnasier och högskolor, som supportas av media, börjar nu uppvisa sina negativa effekter!


Framtida kunskapsnivåer kommer enligt vår uppfattning bara att bli sämre och sämre oavsett, vilken regering vi har efter valet 2014 med den nu rådande allmänna slappheten och med juridikstuderande på högskolan som stavar brott med å!


När teknikfientlighet och kravlöshet till linjer på högskolan slår igenom med full kraft, då kommer även grunden för vår välfärd - industrin - att drabbas!  Vi satsar i Sverige mer på skolan än vad Finland gör. Men Finland drar ifrån! Varför då? Ordning och reda i klassen. Rätt elev på rätt plats!  Grundförutsättningar för ett kreativt inlärande. 

torsdag, november 24, 2016

Inga tillfälligheter om LSS, Björnlunda o Ekhagen!
Äldreminister Åsa Regnér(S) är i besparingstagen och minskar nu resurserna och reglerna för LSS; dvs lagen om särskilt stöd för funktionshindrade m fl. Att en rullstolsburen 50 åring skall behöva bo på det särskilda äldreboendet i Björnlunda tillsammans med ett antal människor som med dagens vård befinner sig i livet slutskede är nog symptomatiskt men illavarslande.


LSS som var bl a förre liberale socialministern Bengt Westerbergs ögonsten riskeras nu att urholkas kraftigt med förd politik både på riksplan och kommunalt. Funktionshindrade verkar nu vara nästa grupp som skall stramas åt till förmån för annan verksamhet. Givetvis noteras omfattande protester på sociala media inte minst från DHR.


Enligt vanligtvis välunderrättade Södermanlands Nyheter påstår chefen för socialförvaltningen i Gnesta Ann Malmström att redovisat boende är helt egen lagen och närmast en teknikalitet. Jag påstår med över 40 års erfarenhet av kommunpolitik, att detta är struntprat. Det är givetvis politiskt i högsta grad. Givetvis skall kvinnan beredas plats på ett sk LSS-boende. Även andra vårdbehövande i kommunen har fått sina timmar för t ex personlig assistans nerdragna. Så detta är ingen tillfällighet tyvärr!


Kanske Momentum Gnesta som ju månar om mänskliga rättigheter kan slå ett slag för de äldre och handikappade i samhället?


Lagen gäller för följande personkretsar enligt wikipedia
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Slutexamen 2016 för politikerklassen i Gnesta kommun!


Här kommer snart att presenteras betyg dvs ämnes-, ordnings- och uppförandebetyg för 2016 års politikerklass i Gnesta samt kanske även en kommentar om "lärarkåren". Det har ju i vissa avseenden varit ett fartfyllt år och vi kan givetvis inte underlåta, att poängsätta de som lett våra öden i år och kanske går vidare till nästa klass 2017. Eftersom det lackar mot jul så ska vi dock - mot tidigare - försöka vara snälla och någorlunda rättvisa.

Hälsar

Vaktmästarentisdag, november 22, 2016

Att hålla allmänheten utanför politiken!Ovanstående tabell utgör av Gnesta kommunfullmäktige beslutad budget för 2017 med ram 2018-2019. Det är all den ekonomiska redovisning, som finns på 1/3 sida om kommunens skötsel 2017. När man frågar sig hur mycket kommunen tänker satsa på Kultur- och Fritid eller Miljöfrågor får man intet svar. Ser det då ut så här i alla landets kommuner? Knappast. Det finns både Kommunallag och Redovisningslag, som reglerar hur det skall se ut och betydligt större ambitioner, att delge allmänheten vilka ambitioner man har i kommunen.


Vi kan då jämföra med ett betydligt bättre exempel Nyköpings kommun, som ju Gnesta tidigare var en del av. I Nyköpings budget som presenteras på hela 23 sidor får man mycket information om vad denna kommun tänker göra 2017. Vi visar nedan exempel på kommunens sammanställning och enskild budget för Nyköpings skolor. Håll till godo.Skolor

måndag, november 21, 2016

De grova brotten bara ökar!
Totalt har det t o m oktober månad i år genomförts 137 mord och 365 mordförsök, enligt Elisabet Höglunds blogg. Som vi tidigare berättat har ju BRÅ slutat att redovisa mord och mordförsök utan att närmare precisera varför.

Polisen meddelar nu att allt fler ungdomar utan tidigare kriminalitet fastnar hos polisen. De två senast mördade ungdomarna i Göteborg var dessutom okända för polisen. Det känns på något vis som om rättssystemet håller på att tappa greppet om samhälle och rättssäkerhet. Anders Ygeman, som förmodligen är en av de bättre i regeringen och som verkar mer handlingskraftig än vad Beatrice Ask någonsin var, verkar dock mycket bekymrad. Kanske hela regeringen, ja hela riksdagen borde vara betydligt mer bekymrade. De verkar diskutera hur mycket ointressanta frågor som helst medan samhället sjunker ner i bränder, våld, hot och trakasserier med en polisledning, som uppenbarligen saknar all erfarenhet av polisarbete!

Det är nog ganska symptomatiskt att allt fler poliser nu öppet börjat twittra om det mer än ansträngda läget i landet eller berätta på Facebook hur läget ser ut. Det diskuteras nu att nuvarande polischef Dan Eliasson kommer att få sparken vid årsskiftet och ersättas av Carin Götblad. Något som vi inte tror ett dugg innebär någon förbättring av den kaotiska polisorganisation, som hon faktiskt varit med och skapat.

söndag, november 20, 2016

Tag inte pendeltåget i Gnesta för givet!


Det finns många hot mot pendeltåget. Bl a den nya föreslagna Svealandsregionen som exkluderar Gnesta mot Stockholms-området samt nya trafikplaner för region och fjärrtåg på spåren. Däremot utgör byggandet av Ostlänken att fjärrtrafiken förbi Gnesta minskar.


Därför ska du stödja uppropet mot den nya Svealandsregionen. Du kan läsa mer på 

https://www.facebook.com/groups/1554148224897037/


och du kan stödja eller engagera dig i pendeltågsföreningen bankgiro 5214614 och läsa mer på

https://www.facebook.com/groups/401334053309843/ alt http://gnestapendeln.se/


Tänk på att världen är föränderlig och ibland kanske till nackdel för pendlande Gnestabor.

lördag, november 19, 2016

Den svenska polisledningen en europeisk skandal!

Den svenska polisens brottsuppklaring når nya bottenrekord och kaoset fortsätter. Den nya organisationen med ett antal chefer utan polis-utbildning får våldsam kritik på sociala media. Fyra chefer ifrågasätts starkt med rikspolischefen Dan Eliasson i spetsen. De övriga är Carin Götblad och Lena Tysk i region Mitt och Annika Stenberg i Syd, som heller ej är polis. Noteras kan att Carin Götblad den fd förskolläraren har ett hemskt CV avseende uppklarade brott från sid tid på Gotland och Stockholm. Stenberg är den senaste i raden som facket önskar åt pepparn. Lena Tysk har ju meddelat att hon avser att "döda" en av sina anställda.


Nu har polisen den lägsta brottsuppklaringen på 16 år och det mesta beskrivs som kaos. Man menar att det är stökigt. I Ronneby regerar två kriminella bröder med hot våld och utpressning, som polisen efter 10 år inte lyckats bura in. Något som tidningen Expressen reagerat på och som kan läsas här.


Polisen själva har slutat att redovisa personuppklaringsprocenten, vilket nu BRÅ efter visst motstånd lämnar ut till tidningarna. Förra året klarades 14% av brotten upp i snitt mot 18% fem år tidigare. Bara 3,5% av bostadsinbrotten klarades upp jämfört med 4,2% 2010.


För att förstå dessa siffror kan man jämföra med omvärlden  t ex Tyskland, där motsvarande uppklaring av inbrott ligger runt 25%. Det kommer alltid brottsutredare vid dessa inbrott inte enbart tämligen okunniga radiopoliser. Den enda kontakt man ofta får med den svenska polisen är via en blankett och anmälan till försäkringsbolag.


Antalet våldtäkter ökar dramatiskt från den redan högsta nivån i Europa till nya höjder med 7.000 st under 2015, vilket även vidimeras av Förenta Nationernas statistik (bilden). Förutom FN kritiseerar bl a Amnesty International Sverige för att inte leva upp till sina mål om jämställdhet.


Fler grova brott som mord och mordförsök ökar även dramatiskt i hela landet men främst i Malmö, Göteborg och Stockholm. Redan har 24 mord genomförts i Malmö enligt Sydsvenskan. BRÅ har slutat föra statistik över mord med någon krystad förklaring att man inte vet vad som är mord eller självmord. Numera är det enskilda personer som Elisabet Höglund m fl, som får hålla ordning på detta. Sverige är nu det enda land i Europa som inte redovisar dessa siffror längre.


"Under september månad 2016 begicks det rekordmånga våldsbrott i Sverige enligt de siffror som jag har fått fram. Under september begicks 15 mord, 44 mordförsök, 58 fall av grov misshandel, 62 fall av misshandel och 16 mordbränder. Det blir totalt 195 våldsbrott under en enda månad."


"Hur som helst betyder våldsstatistiken för september 2016 att det under de nio första månaderna 2016 har begåtts sammanlagt: 121 mord och 326 mordförsök!"


Även brotten mot de äldre ökar starkt, vilket tidningen Dagens Samhälle reagerat över. BRÅ har slutat att föra statistik över åldringsbrott. Det är väl för skakande för regeringen, som nog vill mörka hemskheterna. De äldre lämnas allt mer vind för våg och tidningen och Aftonbladet skriver nu om 75.000 svenskar som svälter ihjäl varje år. Regeringen satsar närmare 50 miljarder på invandring och drar ner på LSS och äldre. Man skulle kunna göra livet mycket bättre för de som verkligen behöver stöd. 


De äldre och handikappade har verkligen blivit fångar i sitt eget land, vilket gör att det nya rikspartiet SPI Välfärden nog kommer att nå stora framgångar 2018.


När professionella publikationer som t ex Dagens Juridik påstår att det råder kaos i rättssamhället är det givetvis allvarligt. Enskilda poliser sliteer ut sig och slutar i en allt högre takt med den tafatta polisledningen rullar tummarna och hoppas att ingen i regeringen mördas- Man undrar verkligen hur vad Anders Ygeman sysslar med när han kritiserar Riksrevisorerna för att de påstår att polisen lever ett eget liv och struntar i regeringen. Ler och långhalm tillsammans med Advokatsamfundet som tydligen besätter de flesta polischefstjänsterna.Det värsta är väl att ansvariga politiker synes rulla tummarna när befolkningen ropar på hjälp. Det är ovärdigt en rättsstat om än i upplösning vardande!torsdag, november 17, 2016

Grundlurade grannar i Gnesta?

Idag kan man läsa i Södermanlands Nyheter att grannar känner sig grundlurade av kommunen. 

"Protester mot hyreshus i Gnesta – anklagar kommunen för mörkning: "Vi känner oss grundlurade"!


Eftersom vi har varit med och beslutat om en del planer under åren, började vi givetvis att gräva i skafferiet och upp poppar, då ett antal planer, som har bäring på det lilla randiga området vid bildens vänstra pil, nämligen:


  • Befintlig detaljplan för Frustuna 1:13 2007 (förskola)
  • Fördjupad översiktsplan Gnesta tätort 2008
  • Planprogram Norra Gnesta 2014
  • Ny detaljplan för Frustuna 1:13 2016 (Åkervägen - hyreshus)
Kändes nog att kommunens påståenden rimmade lite illa med vad som tidigare beslutats. Sålunda finns det en befintlig detaljplan sedan 2007 för en förskola på aktuell plats (vänstra pilen). Bredvid denna förskola är det avsatt mark för en ny skola (högra pilen) enligt Planprogram Norra Gnesta 2014.

Så de som klagar har nog rätt. Byggnadsnämnden har helt enkelt föreslagit ändrad användning av området från att hysa en förskola till att bygga hyreshus.

Till yttermera visso torde det vara lite märkligt att bygga några hyreshus , som en inkapslad enklav mitt i ett villaområde. Arkitektoniskt märkligt.

Bostadsbristen är ju omfattande så att kommunen bygger är ju givetvis utmärkt. En detaljplans syfte är ju att tala om för presumtiva köpare och nya Gnesta-bor vad som gäller. Att ändra användning i en detaljplan är tämligen ovanligt och mark att bygga på saknas ju på intet vis i kommunen och en förskola behövs nog om man skall exploatera norra Gnesta tätort.

onsdag, november 16, 2016

"Kulturmörker i Gnesta"
Blir citerad idag i Södermanlands Nyheter beträffande det "kulturmörker" eller kanske vi snarare borde säga "kulturmörkning", som råder i kommunen. Man är nämligen sämst på att satsa på kultur av alla kommuner i hela Sörmland. Men det glömde nog SN, att nämna. Däremot anser jag inte att vi har ett dåligt kulturellt utbud i kommunen. Det är inte vad frågan handlar om!

Samtliga kommuner i Sörmland har en Kultur- och fritidsnämnd utom Gnesta. Bilden ovan är hämtad från sajten Regionfakta och bekräftar våra aningar om sakers tillstånd. Ej heller framgår det av någon kommunal budget eller handlingar hur mycket pengar man satsar på kultur- o fritid; dvs olika föreningar, hallar, bad, bibliotek mm i kommunen. Då får man i särskild ordning begära ut material från olika förvaltningar för att få klarhet i. Det är givetvis ingen bra ordning.


Johan Rocklind(S) kommenterar att kommunen visst har en bra delegationsordning och en kompetent tjänstemannaorganisation. Men det är på intet vis nyckelfrågan. Fråga uppstår om man skall förvandla kultur, fritid, turism, föreningsliv och strategiska miljöfrågor till en teknikalitet, som saknar politiskt intresse och förankring.


Vad skulle svenska folket tycka om man avskaffade kulturminister och kulturdepartement samt riksdagens kulturutskott?

Den i artikeln något märkligt upptagna jävsfrågan gäller för övrigt såväl politiker som tjänstemän. En delegering fritar ingen från jävsparagrafen.[not]


Att kommunen på detta vis mörkar var man avsätter pengarna utgör ett demokratiskt underskott. Att man sedan ej för en kulturell debatt är ju knappast särskilt utvecklande. Även om man har duktiga tjänstemän så undandrar man sig sin politiska uppgift. 


Att man i Gnesta även tillämpar andra budgetregler än i övriga sörmlandskommuner gör ju inte saken enklare. Transparens och kommunikation är bristvaror i Gnesta kommun! Åtminstone för den vanlige medborgaren. Något som även förre kommunalrådet Håkan Bratt(M) påtalade i en insändare häromdagen. Läs även nedanstående bloggar i ämnet.

[not]  Jävsfrågor har hanterats tidigare i Gnesta kommun, där betydligt mer kontroversiella frågor behandlats av revisionen utan åtgärd. Jäv förutsätter att man har en direkt relation eller vinst av ett beslut som man själv fattat inte flera. Kommunfullmäktige och nämnder liksom tjänstemän fattar mängder av beslut, som då skulle utgöra jäv. Det handlar om relationer till olika politiska föreningar och samfund samt andra typer av beslut. Skulle man tillämpa detta på in extenso skulle knappast några beslut kunna fattas i kommuner.

måndag, november 14, 2016

En anonym politisk elit styr i Gnesta kommun!
Förre kommunalrådet Håkan Bratt(M) skriver idag i Södermanlands Nyheter om den styrande majoritetens osynlighet mot invånarna i Gnesta. Han menar att ledande politiker ej ställer sig till förfogande för att svara på frågor, vilket vi på denna blogg nog kan vidimera. Kommunalrådet Johan Rocklind(S) har nu varit kommunstyrelsens ordförande i 6 år. Vad vi vet har han ännu ej skrivit någon politisk kommentar eller insändare i media och uttryckt vad han står för. Han lär vara den ende kommunalråd i Gnesta kommuns historia, som inte besvarar mail eller frågor om han uppenbart inte måste.


Bratt är ju inte vilken som helst utan ett kommunalråd, som enligt vår mening gjort ett stort och gott jobb för sin kommun. Det finns givetvis fler t ex Alf Udbberg(C), Kurt E Larsson(S) eller nyss bortgångne Gert Nilsson(S) för att nu nämna några. I detta stycke nämnda personer är ju dessutom exempel på politiker, som insett att Gnesta består av flera orter inte en.


Dagens politiska ledning känns tämligen anonym. Man borde verkligen uttla sig för hur man avser att utveckla kommunen även för den del av invånarna som inte bor i Gnesta tätort. 


Tyvärr så är det inte enbart politiker som blivit anonyma. När man lagt över kultur, fritid, teknik och miljö till kommunstyrelsen har dessa områden hamnat i ett veritabelt träsk och har mer eller mindre försvunnit från den politiska dagordningen. Verkligen ett demokratiskt underskott!


Det finns bra tillfällen för den politiska oppositionen att ställa de ledande mot väggen. Dock synes den vara något klen och den mesta oppositionen synes komma från Lena Staaf(V). Vi invånare i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov skulle nog vilja ha mer konkreta politiska insatser mot centraliseringen till tätorten, dit fn över 95% av  alla investeringar och stöd till kultur- och föreningsliv går. 


I våras träffade den politiska majoriteten M och S samt hela kommunledningen representanter för Gåsinge-Dillnäs invånare på Laxnegården vid ett sk framtidsmöte bara dryga veckan innan det meddelades att skolan skulle läggas ner. Intet sades om nerläggningen vid detta möte. Något som numera har skapat stor misstro mot både politiker och tjänstemän.


De ledande politikerna behöver nog lägga om kurs och bli mer lättillgängliga, besvara frågor samt berätta hur man ser på hela kommunens framtid. Studerar man kommunens budget för 2017 synes man dock fortsätta att köra i gamla hjulspår. Dvs de som redan har skall få mer och ytterorterna intet. Nu skall bl a en ny sporthall byggas dock med ifrågasatt placering enligt Sarah Kinberg(L) och Lena Staaf(V). Bygget kommer att anstränga kommunens ekonomi. Hur vi ser på detta kan läsas här! Den merkostnad på dryga miljonen, som Laxne skola påståtts kosta är en chimär jämfört med de pengar som nu gödslar centralorten.


Ett nytt framtidsmöte har föreslagits med invånarna i kommundelen Gåsinge-Dillnäs. Denna gång utan att den politiska ledningen tänkt sig närvara. Detta möte kommer nog att ha förhinder. Möjligen till hösten 2018 då kommunens politiska ledning kan vara förändrad.

torsdag, november 10, 2016

Inte Trumps vinst utan den politiska elitens förlust!

Frihetsgudinnan gråter!

För en gammal liberal känns det tämligen märkligt att en konservativ, ohyfsad och oförskämd rasist samt både kvinnohatare och lögnare vinner USA:s högsta ämbete. Har aldrig varit med om detta någonsin sedan jag började följa amerikansk politik med John Kennedy. Jag hade förvisso höga förväntningar på Hillary Clinton. Men under valet märktes mer och mer att hon inte var särskilt populär i breda kretsar. Något som nog kan drabba vem som helst som varit med länge i politiken. Dvs gräset är alltid grönare bakom nästa höjd.


Nu kom valet att handla om marginaliserade grupper som lågutbildade och fattiga vita män och kvinnor inte minst som bor i USA inland kontra den politiska eliten i Washington. Jag har varit där vid några tillfällen, Utah, Texas, Arizona m fl och det är stor skillnad här på amerikanen jämfört med New York, Los Angeles och Silicon Valley, där de stora och dyra universiteten finns. De flesta svenskar, som åker till USA besöker knappast Mellan-västern och får ofta en skev uppfattning om landet.

Initialt gjorde SVT en bra research över hela landet innan man mer eller mindre sjönk ihop när resultaten från Florida landade. Då så dags hade jag gått över till CNN, som hade en ganska bra och snabb rapportering om läget stat för stat. Men man hade missat en hel del liksom de flesta opinionsinstitut, som hade Clinton som vinnare. Enda undantaget var Los Angeles Post, som förutspådde Trumps triumf. Framför allt hade man missat missnöjet i det sk rostbältet, som nu blev sk swing-stater där Trump vann valet.

Men varför gick det som det gick? Den viktigaste frågan var nog många amerikaners inkomstutveckling som stått still i 20 år kontra en tämligen illa fungerande kongress med en samling elitistiska politiker. Märkligt nog så är det republikanerna som stått för det mesta eländet under demokraten Obamas styre. Nu är både president och kongress i republikanernas händer! Kommer detta att gynna de fattigas sjukvård, jobb och sociala system? Man kan nog på god grund misstro detta. Men en majoritet var tämligen trött på att ignoreras och vara marginaliserade och lyssnade på lockropen från en icke särdeles kompromenterad färsk politiker.


Hade demokraterna valt att lansera Bernie Sanders, den demokratiske socialisten från New York. Hade denne kunnat varit president elect vid det här laget. Han hade säkert fått de fattiga vitas röst i swing-staterna. Men nu segrade "förändringens vindar" mot "business as usual".


Men USA-valet lär oss att politiker inte får isolera sig från väljarna. I Sverige växer missnöjet varje dag och SD kan få 25% av väljarnas röster i nästa val. Det borde sända ut stora larmsignaler till de etablerade partierna, att sluta hantera identitets- och marginalfrågor och i stället adressera kvinnovåld, vårdköer, stor bostadsbrist och höga skatter, jobb, en icke fungerande skola, rättsstatens kris samt inte minst en tämligen dåligt fungerande integration och misskötsel av skattemedel.

Själv upplever jag att dagens tämligen svaga riksdagspolitiker inte hanterar de frågor de borde. Har man varit van vid profiler som Tage Erlander, Olof Palme, Bertil Ohlin, CH Hermansson m fl kan man bara beklaga dagens svenska folk. 


Särskilt alliansen bör ta sig i akt. Med nuvarande utveckling och politik kommer man att förlora valet 2018, då tappet till SD nog ändå är störst i detta block. Sverige står för enorma ekonomiska utmaningar inte minst avseende migration/integration. Det torde vara omöjligt att lösa denna utmaning med skattehöjningar i ett land som redan har de högsta skatterna. 

Utarmningen av kunskaperna i skolan är synnerligen oroande. Det tar idag tre år längre tid att producera en ingenjör än på 60-talet. Man noterar även att språk- och allmänna kunskaper hos yngre journalister förefaller allt sämre. Nedgraderingen blir tydlig i internationella prov som PISA. Allt detta är tydliga mått på skolans nuvarande utförsbacke. En utveckling som det kan ta 20 år att vända.

Ja jobben tycks öka. Men bara i tärande sektorer. Exportindustrin fungerar inte bra och en räcka svenska industriföretag har lämnat eller fungerar knackigt. LM Ericsson, SAAB, Volvo Cars, Sieverts, Astra, Sandviken, SKF kullager, SSAB, ASEA, Husqvarna, Elektrolux, Bofors, FFV för att nu nämna några.

Vi måste få en regering som prioriterar kunskapsskolan och industrin om den svenska välfärden inte skall kollapsa. Förr låg vi på 4:e plats på HDI skalan (Human Development Index), som är det bästa måttet på välfärdsutveckling. Nu ligger vi på 14:e plats och 1925 räknar man med att vi intagit plats 37.


Vården är i kaos och rättsstaten; dvs polis o domstolar fungerar inte som de skall. I samband med den största folkökningen någonsin 1 miljon invandrare på 10 år så både minskas polisens resurser, chefer anställs utan polisutbildning och en ny centraliserad icke fungerande polisorganisation sjösätts. Kvinnovåldet nu i Sverige är högst i hela Europa. Är detta ett humant och jämställt samhälle?

Nej det behövs nog många nya politiker som kan hantera människors vardag. Att bara anpassa sig i riksdagsarbetet för att åtnjuta en bra lön är inget som utvecklar samhället. Det behövs även bra debattörer och journalister som bidrar till att lösa den synbarliga återvändsgränd vi nu ser i det svenska samhället.

tisdag, november 08, 2016

Vad är meningen med Medborgarföslag i Gnesta kommun?


Gnesta kommun har ju sedan många år infört en möjlighet för enskilda att ställa s k Medborgarförslag. Dvs att föreslå något som kan förändras och skapa en bättre kommun för invånarna. Men man kan ju undra om möjligheten är särskilt uppmuntrande. 98% dvs i stort sett alla avslås av Kommunfullmäktige.Det senaste året har fem medborgarförslag, som berör förbättringar för de äldre i Gnesta avslagits av politikerna. Själv har jag haft tre förslag av dessa. I mångt och mycket liknar dessa förslag ställda i riksdagen av bl a Moderaterna. Men i Gnesta synes det inte tilltala något närvarande parti i fullmäktige.


Man kan ju inte direkt påstå att de äldres situation är särskilt uppmärksammad i denna kommun. Man vräker ut pengar inom andra sektorer - men de som byggt landet skall ha en härdande ålderdom!

De krav som kommunens tjänstemän och politiker pekar på; dvs socialtjänstlagen är ju minimikrav och till intet förpliktigande och knappast någon standard i andra kommuner.


Man hade kanske förväntat sig fler humana utsträckta händer från en inte helt fattig kommun!


Här kan man läsa hela förslaget!

Utvecklingen av skattekraften i Södermanlands kommuner!

Tabeller sorterade på förändring och skattkraft 2016


Skattekraft i en kommun är kvoten mellan befolkningens inkomster och antalet invånare. Om det inte utöver skattekraft funnits en statlig utjämning så skulle många kommuner likt Katrineholm, Eskilstuna, Vingåker och Flen hamna i ganska besvärligt ekonomiskt läge. Det statliga stödet per invånare redovisas längs till höger i tabellerna.


Ser man på utvecklingen sedan 2010 så tappar de flesta kommuner i Sörmland mot övriga Sverige. 100% är således medelvärdet för hela landet och vi ser att Vingåker endast har 83% av landets skattekraft. En märklig tillbakagång har Oxelösund som haft den högsta skattekraften 2010 men nu har tappat 9% på ett antal år.


Kommunerna får ju även statsbidrag, som framgår av högra kolumnen. Således får Gnesta kommun närmare 90 miljoner kr för att sköta skola, barn- och äldreomsorg samt LSS. Bidraget räcker inte särskilt långt i det sammanhanget! Grannkommunen Trosa får än mindre knappt 20 miljoner kr för samma ändamål.


Som kuriosa kan nämnas att Malmö kommun får totalt 4,1 miljarder i statsstöd.  

Tunt med läkare i Södermanlands länI USA finns det ungefär lika många läkare per 1.000 invånare som i Sverige medan det i Tyskland, Norge och Portugal finns betydligt fler 3,8 3,7 resp 4,0.


Södermanland hör till de mest glest besatta länen vad avser läkare i landet. Något som naturligtvis märks på de omfattande köerna till sjukvården.

tisdag, november 01, 2016

50.000 brott mot äldre de senaste fem åren!


Krönikören Paula Neuding skriver idag i den utmärkta tidningen Dagens Samhälle (Sveriges kommuner o landsting) om det ofattbart omfattande våldet mot Sveriges äldre befolkning. Över 50.000 brott finns anmälda de senaste fem åren och mörkertalet bedöms vara stort. 


Polisens uraktlåtenhet, att berätta vilka ligor som utför merparten av dessa överfall, gör det hela inte bättre. Även BRÅ och press, radio och TV synes förtiga verkligheten, när man verkligen borde bidraga till att upplysa pensionärer om vad som händer. Man blir särskilt fundersam över BRÅ, en myndighet som skall vara brottsförebyggande. Vad sysslar man egentligen med?


Här kan man läsa Neudings inlägg: "Vaksamhet räcker inte mot åldringsbrotten"!torsdag, oktober 27, 2016

När Sverige sviker kvinnorna - hjälper vi!


Den kommunala sjukfrånvaron i Sörmland!
Fackförbundet SKTF, som numera heter det lite mer obegripliga Vision, har undersökt och analyserat kommuner och landstingens sjukfrånvaro. Den kommunala sjukfrånvaron är betydligt högre än den privata och varierar stort från Torsby med 4,3% till Dorotea med 9,2%.

Sjukfrånvaron kostar mycket och besparingspotentialen att minska är stor. Om Gnesta hade samma sjuktal som Torsby skulle man spara 7 miljoner kr varje år. I Gnesta ökar tyvärr sjuktalen och kvinnor har nu 7,9% sjukfrånvaro medan män har lägre med 6,1%.

Fler avhopp i Gnesta politiken!


Nyss lämnade Linda Lundin(S) sitt uppdrag som ordförande i Barn- och utbildnings-nämnden. Nu signalerar miljöpartiets gruppledare Mats Dellrud, att han flyttar från kommunen och således inte kommer att behålla några politiska uppdrag.

Miljöpartiet har ju under åren drabbats av stora avhopp som KukkaMaria Valtola-Sjöberg, som blev partiombudsman i Örebro samt Mikael Clemens och inte minst Daniel Helldén, som numera är borgarråd och ingår i Stockholm stad politiska ledning.


Att Mats nu lämnar Gnesta kommunfullmäktige innebär, att en stark röst för ett funktionellt bättre samhälle för rörelsehindrade eller personer med andra begränsningar, försvinner. Med Mats försvinner även en duktig vältalare; en person med en klar analys och stringens i sina framföranden i fullmäktige och därmed en livgivare till en konstruktiv debatt och goda beslut i fullmäktige. Något som han delar med ett par tre personer från andra partier, som vi tidigare uttryckt på denna blogg.

Att ha en levande och strukturerad debatt i en fullmäktigeförsamling är ju av stor vikt för ett demokratiskt samhälle och en möjlighet att påverka beslut i rätt riktning. För vissa av de beslut som fattas av Gnesta kommunfullmäktige har knappast väljarnas samtycke!


Vi önskar Mats lycka till med framtida värv. tisdag, oktober 25, 2016

Bra förslag röstades ner i Gnesta kommunstyrelse

I Gnesta kommunstyrelse hanterades Framtidsplan 2017 igår. Vi har ju skrivit en hel del om transparensen eller insynen i hur t ex Kultur- och fritid hanteras i kommunen och kommer att fortsätta med detta tema.


Vid gårdagens möte i kommunstyrelsens kring budget 2017, föreslogs ett antal bra reservationer av oppositionen, som dock kom att röstas ner av styrande socialdemokrater och moderater:
  • Ökat kultur- och föreningsstöd med 200.000 kr (idag 1.500.000) av centerpartiet och liberalerna.
  • Ökat utbud av bredband på Gnesta landsbygd med 1,0-1,5 miljoner kr av C,L,MP och V dvs den samlade oppositionen.
  • 500.000 kr mer till Kulturskolan för att minska avgifterna av vänsterpartiet.

Centerpartier och liberalerna skriver bl a följande i sin reservation till majoritetens Framtidsförslag:


Dock måste vi återigen konstatera att nuvarande majoritet endast har ”tätorten Gnesta”
i sitt fokus, satsningar på landsbygden är obefintliga, vilket vi inte kan acceptera.

Vi kan utläsa i budgeten hur satsningar på IT är det som slukar mest investeringsmedel.
Det handlar om fritt WiFi i kommunala lokaler, nya servrar o förnyelse av datorpark,
E-tjänster på hemsidan m.m.

Alla dessa satsningar anser vi helt uddlösa om inte hela kommunen, dvs även landsbygden
har en acceptabel uppkoppling till internet. Om vi ska digitalisera ett antal kommunala tjänster och ansökningar, bör det innefatta alla invånare i kommunen oavsett adress!!

Vi ser med fasa hur skattemedlen centreras samtidigt som landsbygden avfolkas, det verkar som att majoriteten helst vill slippa ifrån den halvan av valmanskåren.

Vår bestämda uppfattning är att kommunen först måste garantera fiberuppkoppling till alla innan fri WiFi i centralorten införs . Vi anser det så viktigt för kommunens utveckling att vi även vill minska det budgeterade överskottet med 1.530 miljoner.

"Hear, hear kommer från denna blogg"!