tisdag, november 29, 2016

I Gnesta hemligstämplar man detaljplaner!

Som mycket intresserad av samhällsbyggnad försöker man ta del av vad som händer på byggnadsfronten i Gnesta kommun. Men i kallelser och protokoll har Samhällsbyggnadsnämnden infört sekretess på alla planer. Något som vi ställer oss tämligen frågande till. Att man inte publicerar myndighetsutövning mot enskild person är ju förståeligt men varför mörka detaljplaner, vars syfte ju är att informera allmänheten. Då blir det väldigt underligt!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar