tisdag, november 29, 2016

En utmärkt strategi för digitalt lärande i Gnesta skolor!

Ordf Annika Eriksson(S), v ordf Sven Andersson(M) och förvaltningschefen Christina Thunberg 


Vi besökte under måndagen Barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att dels lyssna till nämndens nya ordförande Annika Eriksson(S) dels att ta del av den strategiska plan för digitalt lärande, som utarbetats av Erika Isaksson och Kerstin Andersson i enlighet med den nationella planen.


Annika Eriksson är ju ny som ordförande efter Linda Lundin och kommer närmast från "socialnämnden", som v ordförande. Hon verkade föra klubban med ackuratess och stämningen var mycket konstruktiv och god bland nämndens ledamöter.


Mitt eget stora intressen är ju IT efter 30 år i branschen och 100-talet kurser som fritidslärare i ämnet på olika skolor. Det man kan utläsa är att planen är väldigt genomarbetad och omfattar:


● Alla barn och elever i Gnestas förskolor och skolor utvecklar en adekvat digital kompetens.

● Förskolan och skolan präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och därmed bidrar till en stimulerande lärmiljö.

● Genom att digitaliseringens möjligheter tas tillvara, bidrar de digitala verktygen och resurserna till att verksamheten effektiviseras och tidsåtgången minskas.

Det blir ofta i sådana här sammanhang ett stort fokus på datorer och andra tekniska prylar. Men den stora utmaningen är ju att hantera stödsystem så att inlärningen effektiviseras. Här finns då en stor utmaning för lärarkåren som Ewa Fagerström(V) påpekade vid mötet. Kommunen avser dock att satsa resurser på fortbildning av lärare.


Att snabbt finna information och kritiskt granska samt syntetisera det hela, ger möjlighet till snabbare inlärning och förmåga till utnyttjande. När det gäller ämnen som matematik, fysik och kemi kan det vara lite knepigare.


Men ambitionen är utmärkt och kan kanske bryta trenden med nedåtgående betygskurvor i kommunen, som nyligen presenterades av SKL. Vi önskar Annika Eriksson och nämnden lycka till med sitt värv.


Här kan man även ta del av fler synpunkter på IT-strategin!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar