torsdag, november 17, 2016

Grundlurade grannar i Gnesta?

Idag kan man läsa i Södermanlands Nyheter att grannar känner sig grundlurade av kommunen. 

"Protester mot hyreshus i Gnesta – anklagar kommunen för mörkning: "Vi känner oss grundlurade"!


Eftersom vi har varit med och beslutat om en del planer under åren, började vi givetvis att gräva i skafferiet och upp poppar, då ett antal planer, som har bäring på det lilla randiga området vid bildens vänstra pil, nämligen:


  • Befintlig detaljplan för Frustuna 1:13 2007 (förskola)
  • Fördjupad översiktsplan Gnesta tätort 2008
  • Planprogram Norra Gnesta 2014
  • Ny detaljplan för Frustuna 1:13 2016 (Åkervägen - hyreshus)
Kändes nog att kommunens påståenden rimmade lite illa med vad som tidigare beslutats. Sålunda finns det en befintlig detaljplan sedan 2007 för en förskola på aktuell plats (vänstra pilen). Bredvid denna förskola är det avsatt mark för en ny skola (högra pilen) enligt Planprogram Norra Gnesta 2014.

Så de som klagar har nog rätt. Byggnadsnämnden har helt enkelt föreslagit ändrad användning av området från att hysa en förskola till att bygga hyreshus.

Till yttermera visso torde det vara lite märkligt att bygga några hyreshus , som en inkapslad enklav mitt i ett villaområde. Arkitektoniskt märkligt.

Bostadsbristen är ju omfattande så att kommunen bygger är ju givetvis utmärkt. En detaljplans syfte är ju att tala om för presumtiva köpare och nya Gnesta-bor vad som gäller. Att ändra användning i en detaljplan är tämligen ovanligt och mark att bygga på saknas ju på intet vis i kommunen och en förskola behövs nog om man skall exploatera norra Gnesta tätort.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar