onsdag, november 16, 2016

"Kulturmörker i Gnesta"
Blir citerad idag i Södermanlands Nyheter beträffande det "kulturmörker" eller kanske vi snarare borde säga "kulturmörkning", som råder i kommunen. Man är nämligen sämst på att satsa på kultur av alla kommuner i hela Sörmland. Men det glömde nog SN, att nämna. Däremot anser jag inte att vi har ett dåligt kulturellt utbud i kommunen. Det är inte vad frågan handlar om!

Samtliga kommuner i Sörmland har en Kultur- och fritidsnämnd utom Gnesta. Bilden ovan är hämtad från sajten Regionfakta och bekräftar våra aningar om sakers tillstånd. Ej heller framgår det av någon kommunal budget eller handlingar hur mycket pengar man satsar på kultur- o fritid; dvs olika föreningar, hallar, bad, bibliotek mm i kommunen. Då får man i särskild ordning begära ut material från olika förvaltningar för att få klarhet i. Det är givetvis ingen bra ordning.


Johan Rocklind(S) kommenterar att kommunen visst har en bra delegationsordning och en kompetent tjänstemannaorganisation. Men det är på intet vis nyckelfrågan. Fråga uppstår om man skall förvandla kultur, fritid, turism, föreningsliv och strategiska miljöfrågor till en teknikalitet, som saknar politiskt intresse och förankring.


Vad skulle svenska folket tycka om man avskaffade kulturminister och kulturdepartement samt riksdagens kulturutskott?

Den i artikeln något märkligt upptagna jävsfrågan gäller för övrigt såväl politiker som tjänstemän. En delegering fritar ingen från jävsparagrafen.[not]


Att kommunen på detta vis mörkar var man avsätter pengarna utgör ett demokratiskt underskott. Att man sedan ej för en kulturell debatt är ju knappast särskilt utvecklande. Även om man har duktiga tjänstemän så undandrar man sig sin politiska uppgift. 


Att man i Gnesta även tillämpar andra budgetregler än i övriga sörmlandskommuner gör ju inte saken enklare. Transparens och kommunikation är bristvaror i Gnesta kommun! Åtminstone för den vanlige medborgaren. Något som även förre kommunalrådet Håkan Bratt(M) påtalade i en insändare häromdagen. Läs även nedanstående bloggar i ämnet.

[not]  Jävsfrågor har hanterats tidigare i Gnesta kommun, där betydligt mer kontroversiella frågor behandlats av revisionen utan åtgärd. Jäv förutsätter att man har en direkt relation eller vinst av ett beslut som man själv fattat inte flera. Kommunfullmäktige och nämnder liksom tjänstemän fattar mängder av beslut, som då skulle utgöra jäv. Det handlar om relationer till olika politiska föreningar och samfund samt andra typer av beslut. Skulle man tillämpa detta på in extenso skulle knappast några beslut kunna fattas i kommuner.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar