torsdag, november 24, 2016

Inga tillfälligheter om LSS, Björnlunda o Ekhagen!
Äldreminister Åsa Regnér(S) är i besparingstagen och minskar nu resurserna och reglerna för LSS; dvs lagen om särskilt stöd för funktionshindrade m fl. Att en rullstolsburen 50 åring skall behöva bo på det särskilda äldreboendet i Björnlunda tillsammans med ett antal människor som med dagens vård befinner sig i livet slutskede är nog symptomatiskt men illavarslande.


LSS som var bl a förre liberale socialministern Bengt Westerbergs ögonsten riskeras nu att urholkas kraftigt med förd politik både på riksplan och kommunalt. Funktionshindrade verkar nu vara nästa grupp som skall stramas åt till förmån för annan verksamhet. Givetvis noteras omfattande protester på sociala media inte minst från DHR.


Enligt vanligtvis välunderrättade Södermanlands Nyheter påstår chefen för socialförvaltningen i Gnesta Ann Malmström att redovisat boende är helt egen lagen och närmast en teknikalitet. Jag påstår med över 40 års erfarenhet av kommunpolitik, att detta är struntprat. Det är givetvis politiskt i högsta grad. Givetvis skall kvinnan beredas plats på ett sk LSS-boende. Även andra vårdbehövande i kommunen har fått sina timmar för t ex personlig assistans nerdragna. Så detta är ingen tillfällighet tyvärr!


Kanske Momentum Gnesta som ju månar om mänskliga rättigheter kan slå ett slag för de äldre och handikappade i samhället?


Lagen gäller för följande personkretsar enligt wikipedia
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar