tisdag, november 08, 2016

Tunt med läkare i Södermanlands länI USA finns det ungefär lika många läkare per 1.000 invånare som i Sverige medan det i Tyskland, Norge och Portugal finns betydligt fler 3,8 3,7 resp 4,0.


Södermanland hör till de mest glest besatta länen vad avser läkare i landet. Något som naturligtvis märks på de omfattande köerna till sjukvården.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar