måndag, november 14, 2016

En anonym politisk elit styr i Gnesta kommun!
Förre kommunalrådet Håkan Bratt(M) skriver idag i Södermanlands Nyheter om den styrande majoritetens osynlighet mot invånarna i Gnesta. Han menar att ledande politiker ej ställer sig till förfogande för att svara på frågor, vilket vi på denna blogg nog kan vidimera. Kommunalrådet Johan Rocklind(S) har nu varit kommunstyrelsens ordförande i 6 år. Vad vi vet har han ännu ej skrivit någon politisk kommentar eller insändare i media och uttryckt vad han står för. Han lär vara den ende kommunalråd i Gnesta kommuns historia, som inte besvarar mail eller frågor om han uppenbart inte måste.


Bratt är ju inte vilken som helst utan ett kommunalråd, som enligt vår mening gjort ett stort och gott jobb för sin kommun. Det finns givetvis fler t ex Alf Udbberg(C), Kurt E Larsson(S) eller nyss bortgångne Gert Nilsson(S) för att nu nämna några. I detta stycke nämnda personer är ju dessutom exempel på politiker, som insett att Gnesta består av flera orter inte en.


Dagens politiska ledning känns tämligen anonym. Man borde verkligen uttla sig för hur man avser att utveckla kommunen även för den del av invånarna som inte bor i Gnesta tätort. 


Tyvärr så är det inte enbart politiker som blivit anonyma. När man lagt över kultur, fritid, teknik och miljö till kommunstyrelsen har dessa områden hamnat i ett veritabelt träsk och har mer eller mindre försvunnit från den politiska dagordningen. Verkligen ett demokratiskt underskott!


Det finns bra tillfällen för den politiska oppositionen att ställa de ledande mot väggen. Dock synes den vara något klen och den mesta oppositionen synes komma från Lena Staaf(V). Vi invånare i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov skulle nog vilja ha mer konkreta politiska insatser mot centraliseringen till tätorten, dit fn över 95% av  alla investeringar och stöd till kultur- och föreningsliv går. 


I våras träffade den politiska majoriteten M och S samt hela kommunledningen representanter för Gåsinge-Dillnäs invånare på Laxnegården vid ett sk framtidsmöte bara dryga veckan innan det meddelades att skolan skulle läggas ner. Intet sades om nerläggningen vid detta möte. Något som numera har skapat stor misstro mot både politiker och tjänstemän.


De ledande politikerna behöver nog lägga om kurs och bli mer lättillgängliga, besvara frågor samt berätta hur man ser på hela kommunens framtid. Studerar man kommunens budget för 2017 synes man dock fortsätta att köra i gamla hjulspår. Dvs de som redan har skall få mer och ytterorterna intet. Nu skall bl a en ny sporthall byggas dock med ifrågasatt placering enligt Sarah Kinberg(L) och Lena Staaf(V). Bygget kommer att anstränga kommunens ekonomi. Hur vi ser på detta kan läsas här! Den merkostnad på dryga miljonen, som Laxne skola påståtts kosta är en chimär jämfört med de pengar som nu gödslar centralorten.


Ett nytt framtidsmöte har föreslagits med invånarna i kommundelen Gåsinge-Dillnäs. Denna gång utan att den politiska ledningen tänkt sig närvara. Detta möte kommer nog att ha förhinder. Möjligen till hösten 2018 då kommunens politiska ledning kan vara förändrad.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar