torsdag, februari 28, 2013

Håller mitten på att försvinna ur svensk politik?

De senaste siffrorna från opinionsinstitutet Novus/TV4 pekar på att mitten i svensk politik håller på att raderas ut. Så här ser partierna ut i storleksordning (förändring), valet 2010:

1. Socialdemokraterna    31,9 (+0,4) 30,7
2. Moderaterna           29,1 (-0,6) 30,1
3. Sverigedemokraterna   10,2 (+0,8)  5,7
4. Miljöpartiet           9,1 (-0,2)  7,3
5. Vänsterpartiet         6,6 (+1,1)  5,6
6. Folkpartiet            5,2 (-0,6)  7,1
7. Kristdemokraterna      3,5 (-0,3)  5,6
8. Centerpartiet          3,4 (-0,7)  6,6

För övrigt kanske Alliansen skulle rådfråga Sveriges pensionärer, som utgör 25% av landets röstberättigade, vad de tycker om att betala högra skatt än andra!

tisdag, februari 26, 2013

Den slutliga lösningen!

Den under kriget varande nazivänliga kvällstidningen Aftonbladet med nuvarande kulturchefen Åsa Linderborg i spetsen, fortsätter att referera till nazismens gärningar på ett  märkligt vis. I dagens papperstidning kopplar Olle Svenning samman Alliansen hopslagning av vissa statliga myndigheter med nazismens slutliga lösning av judefrågan - Förintelsen!

Den liberale debattören Torbjörn Jerlerup från Björnlunda kan berätta mer om detta! Men vi är inte förvånade över att tidningen tappat på 200.000 köpare de senaste åren och nu har en upplaga på enbart 189.000 ex per dag.

Att motverka korruption i Landstingen!

I kölvattnet efter kraftmätningen mellan Sörmlands Nyheters Tommy Kägo och Landstinget Sörmland har en synnerligen genomarbetad kandidatuppsats i rubricerade ämne presenterats vid Mäldardalens Högskola. Författare till uppsatsen är Mattias Berglund. Referenser till Kego görs i uppsatsen.

För att sammanfatta det mycket omfattande materialet så finns det generellt sett mycket i övrigt att önska men att faktiskt Sörmlands Landsting tillhör de som har relativt goda regelverk men som kanske inte alltid följs. Det finns landsting som är riktigt dåliga i detta avseende.

Du kan själv ladda ner uppsatsen (PDF-format) från mig om du klickar här. Vi kommer säkert tillbaka med fler synpunkter efter träget studium!

Johan Croneman i DN recenserar

en bok av docenten Margareta Rönnberg med titeln ”Vänstervridna? Pedagogiska? Av högre kvalitet? 70-talets barnteveprogram och barnfilmer kontra dagens”.

Croneman som huvudsakligen är filmrecensent i DN är ofta tankvärd och läsbar. Han synpunkter på nämnda bok är intressanta. Croneman, som enligt egen utsago tillhörde rödvinsvänstern tycker inte att 70-talet var så vänstervridet i TV medan Rönnbergs utsaga mer handlar om en ganska dålig kvalitet på de DDR-inspirerade barnprogrammen, som visades.

M h t till Cronemans ålder (ej övre tonåren) kan man ju undra om han verkligen hade riktig koll på det hela. Själva upplever vi  att de vänstermänniskor, som dominerade svensk TV på 70-talet fortfarande finns kvar i TV:s studios. Kanske inte så mycket på underhållningssidan eftersom den i alla fall bench markas mot licensfria TV-produktioner men dock i nyhetsflödet. Särskilt Text-TV:s skribenter synes som hämtade direkt från salig insomnad Ny Dag.

Vänstern var dock stark i TV på 70-talet. Detta drabbade särskilt ABBA, som borde ha vunnit den svenska uttagningen till melodifestivalen redan året före Brighton. Man kan ju fråga Björn Ulvaeus om vad han tycker!

"Hovet skadar drottningen"!

Tycker den liberale journalisten och debattören Åke Wredén i Eskilstuna-kuriren. Han tycker att drottningen är omgiven av dåliga rådgivare, då hon PON-anmäler ett antal tidningar för publicering av ett "fotomontage" vars syfte är att förtala bl a drottningen.

Enligt Wredén skall påhoppen på drottningen bl a legitimeras av att hennes far, som var tysk, hade affärer med nazistiska företag!? Det låter faktiskt helt absurbt och märkligt långsökt och krystat. Vad har för övrigt Wredén för personlig kännedom om nazisternas framfart? Förmodligen noll.

Mer sant är att man inte skall låta räven (publicisten) vakta hönshuset (de påhoppade). Wredén skriver en partsinlaga i egen sak och då blir man inte särskilt trovärdig om än varande frilansjournalist.

Det behövs verkligen ny lagstiftning, som många nu ropar efter, kring hot, förtal och ryktesspridning. Detta gäller i mångt och mycket enskilda men i lika hög grad journalister. Det behövs en starkare PO och betydligt fler anmälningar om nidskriverier för att rensa ut en alltmer unken journalistik!

måndag, februari 25, 2013

Ett stort tack till alla för gratulationer!

Åren går och ibland blir man hågkommen en gång om året! I år var det osedvanligt många gratulanter till bloggaren som nu klart befinner sig övre tonåren. Ber att få framföra ett varmt tack till alla!

Den present, som jag fick av familjen innebär kanske även en ny karriär, som eldare eller lokförare på banan Mariefred-Läggesta. Det ser vi helt fram mot att framföra ånglok på gammaldags vis. En stor kulturyttring i sanning! Något sotig och svärtad kommer man säkert att bli. Men det är man ju numera ganska van vid inte minst från kolmilningen vid Skottvångs Gruva!

Many thanks to my English speaking friends for extra noticing my annivarsary this year. Soon we've past the best before date but anyhow thank you. From the family I got this ticket to a new possible career as steam-engine coal-shuffler or even an engineer on the line Mariefred to Läggesta. Somewhat smeared with coal-dust might be possible but that we're already used to from the charcoal stacks at the Skottvång Mine!

"Korkade borgare i Gnesta"!

Efter kommunfullmäktige i förra veckan skrev kommunstyrelseledamoten Michael Gustafsson(S) följande på Twitter: ”Visst förtjänar man en bira om man har tampats med korkade borgare hela kvällen!!??”. Hur detta stridslystna frustande går ihop med de rödgröna utfästelserna om ett gott samförståndsklimat i stora frågor, det kanske kommunalrådet Johan Rocklund (S) kan förklara, allt enligt Olof Jonmyren Sörmlands Nyheter.

Hade jag, som obetald fritidspolitiker yttrat detsamma om de rödgröna, så hade nog min kompis Janet fått krupp.  Men nu handlar det bara om den dubbel-arvoderade socialdemokraten och tillika ordföranden i Miljö- och byggnämnden, Michael Gustafsson(S)
.
Jonmyren tycker att Gnesta-politikerna är lite sandlådeaktiga. Det är nog helt rätt! Och orsaken är nog den agenda och anda, som ledande socialdemokratiska politiker likt Gustafsson sprider! De påstådda Rockländska  breda strategiska överenskommelserna känner vi inte till. Under två år kallade Rocklind endast en gång till partiöverläggningar. Det kan man inte kalla särskilt brett! Tvärtom så försvann partiföreträdarna raskt när de rödgröna tog över.

Den nuvarande majoritetens stora problem är trovärdighet, då de säger en sak men gör något helt annat.

Johan Rocklind twitter     @JohanRocklind
Michael Gustafsson twitter @mr_steel1977

Måndag morgon igen!

Valet i Italien en rysare?
Intresserar oss alla. Enligt SVT:s nyhetsprogram Rapport kommer socialdemokraterna att vinna! Vi hade inte ens hört att det fanns ett socialdemokratiskt parti i Italien. Däremot en efterföljaren till det gamla kommunistpartiet Democratici di Sinistra (vänstern), som bytt ut hammaren och skäran mot den röda rosen.

Inget parti kommer att vara vinnare i Italien. Däremot antingen en center-vänster-koalition eller en center-höger-dito. Nu har även ett stort nypopulistiskt parti tillkommit. Så vi skulle nog påstå att utgången är tämligen oviss. Det som är mest fantastiskt är att Berlusconi fortfarande har en stor väljar-potential vid 77 års ålder.

Pundet, dollarn och euron rasare?
Nu är pundet nere i 9,75 SEK. Vi har aldrig någonsin sett en så låg kurs. Dollarn står i 6,40 SEK. Den danska kronan, som tidigare låg runt 123 SEK är nu nere i 113 SEK etc. Svenska kronan har förmodligen aldrig varit så stark på många år om än någonsin. Trevligt för dem som skall ut och resa men mindre bra för den svenska exporten.

ID-kontroller en risare?
Polisen gör ID-kontroller bl a i tunnelbanan i Stockholm. 10% av de kontrollerade saknade uppehållstillstånd i Sverige enligt tidningen Metro. En jämförelsevis hög andel jämfört t ex med nykerhetskontroll av bilister där inte fler än högst 0,5% fastnar. För dem som kontrolleras är det dock ingen trevlig upplevelse varken i tunnelbanan, landsvägen eller i hemmet med de licens-kontroller som Radiotjänst gör. Nu rasar en allmän debatt om dessa kontroller är moraliskt försvarbara.

Twittra en rusare?
Vi har ju så smått börjat twittra efter diverse problem. En lätt euforisk applikation.  Vi har dock valt att skydda våra tweets av olika skäl. Tanken var att hålla dessa meddelanden i en mer personlig krets och då måste intresserade godkännas av editören. Så vi beklagar att allmänheten inte kommer att ha tillgång till dessa! Vi har ju även varit aktiv på Facebook under många år men även där gäller en trängre krets!

Oscarsutdelningen en rosare!
Svensk film fick en jämförelsevis stor utdelning vid nattens Oscars-gala. Vi framför ett stort grattis till berörda film- ocj ljudmakare!

Familjecentral i Gnesta en resare?
Att anlägga en familjecentral beslutades ju av Alliansen redan 2009. Problemet var att hitta en lämplig lokal. Nu verkar Linda Lundin(S) ny ordförande i BoU, Barn- och ungdomsnämnden ha satt ner foten. Hon föreslår de gamla apotekslokalerna. Kanske något avsides men bättre än ingenting. Vi förmodar att samråd föreligger med socialnämnden, eftersom detta projekt berör fler än BoU! Men resan har varit lång över tre år!

söndag, februari 24, 2013

Ömsom vin ömsom vatten

I lördagens SN kan man läsa att Thomas af Bjur(FP) lagt sig i vårdförhandlingarna inom Landstinget Sörmland. Man skriver vidare att sk ministerstyre är förbjudet i Sverige.

Vad vi kan utläsa av artikeln är att af Bjur kommenterat förhandlingarna muntligen och knappast har varit med i desamma. S k ministerstyre är heller inte förbjudet i Sverige men betraktas på riksnivå vara olämpligt.

Något förvirrande blir det dock när nämnda tidning samtidigt applåderar direkt ministerstyre i form av Johan Rocklind(S) agerande i det godas namn kring julklappar till behövande i Gnesta sistförliden jul.

För oss enkla medborgare blir det då ganska svårt att förstå vad det är för skillnad på landstings- resp kommunalpolitik i detta avseende.

Kulturens bärare i Gnesta kommun

De vinnare av kommunens kulturpris som finns mellan 2012 och 1992 är: Åsa Englund Jakobsson, Powerteatern, Atelje 42, Gnesta musiksällskap, Skottvångs gruva;Jan Holmberg och Maria Bystedt, Konstrundan, Gnesta Kulturförening, Frustuna hembygdsförening, Gnesta Revysällskap, Olle Olsson, Ivan Bratt, Pär Sörman, Leif Brixmark, Marie-Louise Lorentzon, Sive Karlsson, Gnesta Musikskola/Rune Gnestadius, Björnlunda hembygdsförening, CG Ohlsson, Bengt Landin, Pär och Marianne Furå samt Anne-Christine och Kjell Blomberg.

Kulturbärarna äro många men fortfarande saknas en del. För egen del vill vi nog framhålla Östra Sörmlands Gruvförening, som en stor potentiell kandidat.

ÖSG har ju sett till att Skottvångs gruva och Kulturbyn är det mest besökta turistmålet i kommunen. Man har utöver det i omgivning levande kulturmuséet skapat ett fast gruvmuseum vid gruvan. Fn pågår även uppförande av en ny gammaldags smedja! Nominerade äro ......

ÖSG hemsida!

Vissa politiker tar dubbelt betalt!

Sörmlands Nyheter skrev en hel del om politiker som tar ut mer i arvode än de borde. Bl a gällde detta Ewa Callhammar från Katrineholm. Om detta skrev vi på denna blogg den 21 januari 2013 och lovade återkomma!

 Vi har nu tittat på hur det ser ut i Gnesta och kan konstatera att den ende som verkar ta ut svängarna med  extra lön förutom sitt arvode på ca 11.000 kr/månad till sammanträdena i Gnesta kommun är Miljö- och Byggnadsnämndens  ordförande Michael Gustafsson(S). Byggnadsnämnden har 8 sammanträden per år dvs inte ens ett sammanträde per månad.

Det skulle verkligen vara intressant om SN följde upp sina skriverier kring Landstinget med att även kolla läget i östra Sörmlands kommuner.

Flygande kossor!?

Man blir rejält förvånad över att det inte bara är människor utan även kossor, som transporteras med flyg! I ett koreanskt plan på väg med 390 kossor från England (Bristol till Korea?), utlöstes brandlarmet och planet nödlandade på Londons Heathrow.

Fråga uppstår då genast hur man får in så många kossor i ett flygplan? Känns ganska märkligt! Det finns väl inte många flygplan som klarar 390 människor. Hur ser säkerhetsbältena ut? För att inte tala om syrgasmasker!

Uppenbarligen har kornas fisar utlöst brandlarmet med påföljande nödlandning. Man kan ju undra över vad som händer om det serveras ärtsoppa på ett vanligt passagerarplan? För oss som gjort lumpen vet vi vad ärtsoppa kan åstadkomma i trängre utrymmen!

Att transportera tamdjur på detta viset känns dock inte etiskt särskilt bra! Men vi kanske får kolla Vängsö Airport i Gnesta efter de försvunna kossorna från Stjärnhov. De kanske är ute på jättevift!

Nattbloggaren från Svinsjön hälsar till Gnesta-Revyn!

I fredags var det så dags för att titta på Gnesta-Revyn. En revy som var inställd förra året av olika skäl. Men först så valde delar av familjen att inta lite grekisk mat på ett riktigt matställe bland alla pizzerior i Gnesta. Smakade utmärkt.

Men revyn smakade nog än mer. Det är fantastiskt att en så liten kommun kan ha en så pass professionell revy. Jag har nog sett de flesta under åren utom en period då jag först drabbades av tinnitus, vilket inte fungerade särskilt bra med höga ljud.

Att sedan få sig tillägnat ett helt eget nummer kändes mycket bra och värmde verkligen hela familjen. Revypappa Bengt - med en viss likhet - har ju fått spela undertecknad under åren. Vid någon del i karriären titulerades jag byrådirektör med påföljden att alter ego Bengt gick omkring med en byrå under armen på scenen.

Som mer insatt än kanske de flesta så har man verkligen funnit behag i de politiska spetsfundigheter, som levererats under åren. Något som kanske många i publiken missar! I år var det nog kommunalrådet, som fick de flesta slängarna.

Revyn innebar även ett antal nya "stora/långa" förmågor. Bl a Jesper, som även har en plats i Kultur- och tekniknämnden i Gnesta. Inslagen med de två underfundiga Nyhetsuppläsarna väckte även allmänt jubel.

Till nästa helg blir det final med bubbel!

lördag, februari 23, 2013

Idag drar Tjejvasan igång!

Tjejvasan, som genomfördes första gången 1988, är en 30 kilometer lång längdskid-åkningstävling.

I år håller vi speciellt ögonen på deltagare nr 10.481 från Hägersten i Stockholm,  som startar för första gången! Heja Helena! 

Inkomstklyftorna vidgas kraftigt

Enligt Hans Heggeman på SCB. Mest ökar skillnaden mellan dem som arbetar och de som inte arbetar dvs arbetslösa, studerande och pensionärer.

Jobbskatteavdraget har ökat klyftorna, säger han - allt enligt Dagens Nyheter fredag. Han menar att A-kassa, studiebidrag, pensioner och socialt försörjningsstöd inte hängt med i utvecklingen. Detta är uppenbart inte bra, då vi i Sverige normalt haft relativt lite inkomstspridning. Nu räknar han förvisso inte in t ex återbetalning av studielån, som kan vara nog så jobbigt för många. Dvs många med studieskulder behöver högre lön för att kunna återbetala studielånen.

Att ha ett arbete att gå till borde vara en mänsklig rättighet. Arbetslöshet är en förödande faktor för enskilda individer och inte minst för samhället. Varför skall det vara bättre att ha en jobbarelit med hyfsade löner  och ett annat 2/3:e dels gäng, som får leva på allmosor? Är det inte bättre att alla har jobb men att stat och kommun då får ta ett större ekonomiskt ansvar? På kommunal nivå finns det ett stort tryck på bättre och fler tjänster inom skola och äldreomsorg. Varför föreslår någon att vi skall jobba till 69 när de yngre behöver jobben?

Enklaste sättet för staten att stimulera t ex kommuner och landsting är att öka dagens uppdrag på ca 75 miljarder kronor till kommunerna. Stödet skall ju vara till skola och annat men är rejält underfinansierat. Den dubbla summan borde vara mer relevant m h t de uppdrag som regering och riksdag har givit kommunerna.

Studielånesystemet borde reformeras med en betydligt mindre återbetalningsskyldighet. Då har man i alla fall kommit fram till någon slags grundrättvisa. Alla har ju inte rika föräldrar! Fokusera på en mer expansiv ekonomisk politik. Nu har vi nog sparat värst i hela Europa sedan 1993. Sätt igång och stimulera. Om vi får igång våra ekonomiska motorer och får ett samhälle i bättre balans, kommer även eventuella tveksamheter mot invandring, att minska. Det finns ingen som helst anledning att spara ihjäl sig. Detta har historiskt sett bara skapat elände.

Politiker och media med vissa undantag diskuterar knappast kärnfrågorna dvs förutsättningarna för framtidens välfärd. Så kan man naturligtvis inte ha det. Vi behöver fler politiker i riksdagen med förmåga att utveckla teknik och forskning samt industriell anpassning. Idag sysslar de flesta riksdagspersonerna huvudsakligen med sociala frågor, där vi redan har ett oerhört tillkrånglat regelverk.

I fredagens DN Ekonomi kan man läsa om olika öden i det framgångsrika Sverige. Det är sannerligen något att fundera på!

Vilka tidningar är störst i Sverige?

Varje tidning berättar aldrig om hur stora upplagor de har utan mer om sk räckvidd. Dvs det antages att fler i ett hushåll läser tidningen än köparen. För att råda någon slags bot mot vem som är störst så presenterar vi nu aktuella siffror för ett antal tidningar på riks och i Sörmland.

Dagens Nyheter 286.000
Expressen 262.000
Göteborgsposten 216.000
Aftonbladet 189.000 fotnot 1
SvD 185.000
Sydsvenska Dagbladet 111.000
Eskilstuna-kuriren        33.000 (128.000 inv inkl Strängnäs))
Sörmlands Nyheter          25.500 (83.000 inv)
Östra Sörmlandsposten 21.000 (27.000 inv)
Länstidningen         15.600 (100.000 inv inkl Nykvarn)
Katrineholms-kuriren   12.400 (42.000 inv inkl Vingåker)

Fotnot 1. Aftonbladet hade i början på 2000-talet närmare 400.000 köpare. Har således tappat över hälften av sina läsare.

fredag, februari 22, 2013

Chevrolet SS

Biltillverkaren Chevrolet har ju döpt sin nya bakhjulsdrivna värsting till Chevrolet SS. Tidigare hade man en bil som hette Chevrolet Impala SS. Men nu ett nytt namn.

I Stockholm fanns det tidigare ett transportbolag, som hette SS (Stockholms spårvägar). Detta bolag heter numera SL (Stockholms Lokaltrafik). Även om SS bara betyder Super Sport för Chevrolet så har det under 1900-talet haft helt andra betydelser för miljoner av människor i hela Europa. Nämligen Heinrich Himmlers SS (Schutzstaffel) under nazitiden.

Bilen lär ha fått importförbud i Israel och snart vaknar nog även amerikanska myndigheter till liv. Hur kan man i en upplyst tid hitta på så dumma namnförslag?

Nät-TV både hot och möjlighet


Många tidningar har börjat att sända inslag med nät-TV. Det är förmodligen en stor möjlighet att behålla sitt inflytande och ekonomi i en alltmer pressad tidningsvärld. Med nät-TV har man ju access över hela världen till en ganska ringa kostnad. Naturligtvis behöver man ny personal, utbildning och utrustning.

Men eftersom riks-TV ändå inte har särskilt hög granularitet ute i landet, så är det givetvis en stor chans, att nå fler intresserade med lokala nyheter. Jag blev i kväll ganska intresserad av skottlossningen och dödandet av flera personer i Las Vegas denna morgon. Staden har jag varit i vid otaliga tillfällen och gatunamn och hotell, som nämndes kändes bekanta. Eftersom Vegas-området med ca 2 miljoner människor har två stora dagstidningar. Googlade jag fram Las Vegas Review-Journaldär man kunde följa dramat via nät-TV. Man fick dessutom lite IKEA-reklam på svenska!

Fasta nyhetskanaler på satellit eller via TV-sändare kommer säkert finnas kvar. Men det kommer att finnas många alternativ, som erbjuder mer lokal samhällsinformation, vilket är ganska trevligt.

Därmed kommer nyhetsprogram, som Rapport m fl att minska i betydelse. Många svenskar talar idag t ex flytande engelska och kan tillgodogöra sig sina favorit-nyheter över hela världen. Många svenskar talar även andra språk flytande och kan enkelt få sin egen behövliga information via nät-TV.

Min kompis Marie, som helst vill titta och tala på thai brukar ha sin dator uppkopplad hela dagarna mot thailändsk TV via nätet. Fungerar alldeles utmärkt.

Så det pågår fn en stor teknik- och utbudsmässig förvandling inom främst nyhetsmedia. Man förstår lätt att t ex SVT nu vill sända via nätet. Man vill naturligtvis inte tappa greppet om tittaren.

En kombination av redaktionell text, som kan vara specifikt intressant och viss rörlig information kan bli en vinnare för många landsortstidningar. Det ser vi fram mot!

torsdag, februari 21, 2013

Dåligt med partibloggandet i Östra Sörmland

Det är knappast någon större fart på partibloggandet numera. Tittar man igenom alla partibloggar så är de flesta av mycket gammalt datum i Gnesta, Trosa och Landstinget. I Nyköping och Oxelösund är man dock lite flitigare. Ju längre från Nyköping man kommer desto färre verkar det vara. Regelbundet partibloggande ser ut så här:

Nyköping
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Oxelösund
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Gnesta
Miljöpartiet, (Vänsterpartiet har haft några inlägg under 2013)

Trosa
-----

Landstinget
Miljöpartiet

Man kan ju undra varför? Blev diskussionen för intensiv? Eller fick man svårt att värja sig för oväntade påhopp från olika håll? Är det elektroniska mediet allt för farligt, när idag allt som skrives inte ses som en helhet utan värderas med mikrometerskruv mening för mening av av olika belackare?

Vi tror nog att denna typ av bloggning är på utdöende av den senare orsaken. Lite trist. Men det finns ju ingen anledning att utsätta sig för diverse vrede eller onödiga påhopp - särskilt som de flesta politiker inte är utbildade skribenter utan vanligt folk i denna aspekten, blir det lätt ödesdigra grodor eller att personer som läser - inte begriper (ganska vanligt) och rör upp himmel och jord!

När det gäller delen Gnesta/Trosa och Landstingets benägenhet att blogga är den nog omvänt proportionell mot tidningens redaktionella ambitioner!

De flesta politikerna är dessutom fritidspolitiker. De har ett jobb att sköta förutom politiken och kan ju inte veta allt. Något som många kräver. Nej det är nog betydligt enklare att skriva blockvisa insändare. Då behöver man inte schavottera personligen inför media och allmänhet!


First Aid Kit tog storslam på Grammis-galan

Det förvånar oss inte ett dugg. För oss som är i övre tonåren kommer det sällan några nya stjärnskott, som vi diggar men dessa två systrar är verkligen bra. Vi gillar för övrigt senare års Veronika Maggio och Miss Li och har ett favoritband i USA, som heter Quebe Sisters Band.

FIK:s hyllning "Emmylou" till Emmylou Harris (65) - en av mina absoluta favoriter, är superb! I övrigt är de flesta av våra favoriter "For a long time gone", som Bessie Smith, Buddy Holly, Eddie Cochran, Patsy Cline, Jim Reeves, Alma Cogan, Elvis Presley, John Lennon och Roy Orbison.

Många har blivit rejält till åren som  Chuck Berry (86), Fats Domino (84), Little Richard (80), Jerry Lee Lewis (77), Connie Francis (77), Tommy Steele (76), Sir Cliff Richard (72), Hank Marvin (71) och Paul Anka (71).

Noterade förresten att vår "gamle Svarten" Cacka Israelsson (84) gått bort nyligen. Han brukade uppträda i Folkparken i Mariefred  en gång om året tillsammans med min dragspelande granne Henning, som hyrde parken.

Framtiden hör dock ungdomen till!

Vårdcentralen i Mariefred!

Tycker jag är hur bra som helst! Detta gäller både tandvården och läkarmottagningen. Vi har ju tidigare bl a kritiserat VC Gnesta för viss passivitet men nu har vi bytt både hustrun och jag till Mariefred och det fungerar helt utmärkt.

Tandvården, som ofta får kritik i tidningar, är hur bra som helst. Mina två kvinnliga tandläkare och hygienist gör ett utmärkt jobb med en 68-årings tänder. Det är synnerligen uppskattat.

Hustrun som går på sjukgymnastiken gör stora framsteg med deras hjälp. På Marifreds vårdcentral kan man även få sig en kaffe och räkmacka till livs. Inte dåligt alls tack vare Röda Korset.

Detta var dagens positiva meddelande. I morgon skall vi bese Gnesta Revyn, som har ett positivt nummer enbart tillägnad undertecknad "Nattbloggaren från Svinsjön" heter avsnittet, som är en metafor av höstens händelser och som baserar sig på melodifestivalinslaget; "Jag reser mig igen" med Thorsten Flinck. Ser vi fram emot!
 

onsdag, februari 20, 2013

Expressens etiska förfall

Drottningen har ju anmält bl a Expressen för publiceringen av den nidbild av kungahuset, som den socialdemokratiska tidskriften Tiden publicerat. Man kan på goda grunder anta att detta även gäller Tiden!

Enligt de regler som gäller för Pressobudsmannen, PO gäller publiceringsförbud i samband med anmälan! Tidningens Expressen har valt att strunta i denna etiska och moraliska överenskommelse och publicerar således anmälan.

Det heter i andra tidningar att Expressens åtgärd är ovanlig. Ja verkligen. Den står helt i strid med det som Expressen har bundit sig att stå för. Hur detta fungerar kan man läsa om på http://www.po.se/om/sa-goer-du-en-anmaelan. Nuvarande PO, Ola Sigvardsson (fd tidningsman) fegar uppenbarligen ur och har inte vågat vidta åtgärder. Så anmälan går nu vidare till PON, Pressens opinionsnämnd.

Att göra en PO-anmälan är enkelt men utnyttjas inte särskilt ofta av offer för tidningarnas skriverier. PO står heller inte på medborgarnas sida utan utgör närmast ett alibi för medias nidskriverier av olika slag.

Betydligt bättre kan det vara att starta enskilt åtal enligt 5:e § Brottsbalken. I domstolarna finns inga tidningsmän, som PO eller i PON. Hur kan man förresten välja räven att vakta hönshuset? Obegripligt!

Vi hoppas på stor framgång för drottning Silvia i alla avseenden!

Politikernas trygghetsundersökning

Är något som SCB genomför på regeringens och BRÅ uppdrag varje år. Vi ifyller pliktskyldigt denna enkät varje år men får sällan någon feedback av resultatet. Man frågar politiker om man utsatts för hot, våld eller trakasserier av olika slag.

Hot och våld har väl inte ökat s mycket mot politiker de senaste åren. Däremot har trakasserierna ökat kraftigt. Det handlar då om trakasserier från enskilda personer men i högsta grad från olika Internet-sajter och inte minst från etablerade media, som press och TV. För egen del har vi aldrig trakasserats av någon enskild individ under de 40 år jag varit aktiv fritidspolitiker utan endast av personer (möjligen journalister) tillhörande den extrema vänstern!

Skall bli intressant att ta del av denna undersökning så småningom.

Dagens sensation - Adaktusson till KD

Journalisten och TV-profilen Lars Adaktusson går nu till Kristdemokraterna och vill kandidera till nästa års EU-val. Hur han ser på andra roller inom KD framgår inte av hans inlägg på dagens DN Debatt.

Lars Adaktusson torde vara Sveriges främste nyhetsjournalist och kommentator i TV-mediet och överträffar i kompetens och skicklighet sina kollegor på SVT möjligen undantagades Aktuellt-gänget med Claes Elfsberg och Bengt Magnusson på TV4.

Det är bara att gratulera KD till detta extremt goda kap. Som gammal liberal får man nog nu börja omvärdera röstinsatsen!

Grattis Göran Hägglund!

Vem kläckte idén om reningsverket i Laxne?

Hela havet stormar i Gnesta kommun. Mest gäller det vem som kläckte idé om att helt enkelt transportera skiten till Gnesta via rör i Klemmingen och Frösjön.

Tekniknämndens ordförande Berndt Ullström hävdar, att majoriteten mörkat för att själva skaffa sig en uppfattning i frågan. Något som torde vara ganska unikt i Gnesta kommun politiska historia. Man brukar väl delge samtliga block väsentlig information vid samma tillfälle.

Majoriteten har ju heller inte kommit med något förslag. Det lär vara kommunens VA-ingenjör Christer Karlsson, som kläckt idén. Men alliansen har således faktiskt motionerat i ärendet. Dvs lyft frågan, vilket är bra.

Men idén är inte ny. Redan nu ligger det avloppsrör i t ex Frösjön. Under förr mandatperioden diskuterades vi hur man skulle göra med alla reningsverk i kommunen inkl det stora i Gnesta. En strategi var att koppla ihop Gnesta med Södertälje så att reningen skulle ske i det stora Himmersfjärdsverket i Södertälje. Anslutningen skulle kunna gå via Järna eller Nykvarn.

Sjöbottnar är ju en utmärkt förläggningsplats av plaströr. Längs hela Mälaren vid Strängnäs och Mariefred har man anslutit sig till Stockholm vatten resp Himmerfjärdsverket för avlopp och slipper således dyra investeringar i dessa tekniker.

Man skulle även kunna tänka sig att lägga ned Gnesta reningsverk och använda platsen för bostäder och annat och således pumpa till Södertälje via Järna eller Nykvarn. När det gäller Laxne och Björnlunda skulle det gå utmärkt att ansluta dem till varandra vid rör på sjöbotten.

Vilket beslut man än fattar så borde Laxne Strand befrias från det ok, att ha ett reningsverk mitt bland de badande i centrum. 

Men det gäller att tänka stort för framtiden! Ullströms något sandlådeaktiga smussel känns lite pinsamt!

tisdag, februari 19, 2013

Vargen hotar samers livsförsörjning

En omhuldad varghona, som rivit kanske upp till 50 renar, får inte skjutas enligt beslut från kammarrätten. Nu har samma varg åter rivit ihjäl 20 renar.

Vargjakten har ju överklagats av Naturskyddsföreningen och Svenska rovdjursföreningen. Dessa två föreningar skulle med detta kunna sägas sakna moral och etik visavi aktuella samebyar. Eftersom samer tillhör en av våra nationella minoriteter synes dessa föreningars agerande dessutom vara av särskilt hänsynslös art!

Inte nog med att den snörika vintern gör att många renar svälter. De skall dessutom behöva utsättas för bestialiska överfall av inplanterade vargar.

Vi borde plantera ut lite fler vargar i Humlegården istället. Där finns inga renar!


Segt segt segt i Gnesta kommun

Det blir ingen omröstning om länstillhörighet i Gnesta. Det kan man nog säga efter att den rödgröna majoriteten förpassat alliansen förslag till tidens soptipp. Det är väl ingen som tror på en folkomröstning 2015.

Det hade varit bättre om Johan Rocklind(S) och Kukka Sjöberg(MP) direkt hade sagt att vi skiter i demokratin. Vi vill inte ha någon folkomröstning! Det är märkligt hur segt, segt, segt allt går i Gnesta medan framtidskommunen Trosa mer och mer glänser in prydno! Deras uttalanden mot en folkomröstning är ju de facto ren nonsens!

I dagens SN kan man läsa ett referat från gårdagskvällens kommunfullmäktige. Tyvärr så ägnar aktuell reporter Josefin Branzell Hertz sin artikel mest åt att harangera majoritetens nej, vilket gör det hela ganska svårförståeligt!

Och vart tog de progressiva miljöpartikrafterna vägen? Arvet från Sten-Kalle, Daniel Helldén och Mikael Clemens? Eller är det Johan Rocklind(S), som gör motstånd?

Gnesta-Revyns bild av de styrande ungdomarna i Gnesta blir alltmer sann. En uppenbar sandlåda, där det bara fattas beslut i smått!

Realpension och oranga kuvert

Realpension är lika med erhållen folkpension dividerat med din slutlön från ditt arbete efter 35 års lön.. Många skriver att den enbart kommer att vara 40%. Dvs den nye pensionären får endast 40% i lön.

Detta är en genomsnittssiffra som förändar sig snabbt. För egen del så får jag ca 33% av min slutlön - dvs 1/3 del. Hustrun som har haft en lägre inkomst får dryga 40%.

Men nu kommer det intressanta. Har du inte betalt in någon skatt alls, så får du flera 1000% i realpension, då man alltid får minst 7.000 kr plus hyresbidrag, vilket då är ca 10.500 kr/månad om man har bott i Sverige i 35 år.

Har man inte bott i Sverige under 35 år säg kanske bara ett år så kan man begära att få äldreförsörjningsstöd. Detta stöd uppgår till 10.500 kr/månad och ger således en realpension på flera tusen procent.

Det innebär i praktiken att alla är garanterade just runt 10.500 kr/månad i pension. Denna summa motsvarar ungefär 14.000 kr i pension i månaden före skatt. Jag som således bibringat staten stora skattesummor under åren får då ytterligare några tusenlappar än detta per månad.

Detta kan ju inte vara särskilt stimulerande och innebär i praktiken en återgång till det pensionssystem som fanns på 50-talet, då alla vid 67 års ålder fick exakt samma belopp i pension oavsett inkomst.

Att som man säger idag att vi "tjänar in" vår pension är inte sant. Den enda pension, som detta gäller för är eventuell avtalspension eller eget pensionssparande.

Pensionsverket gör nu reklam för att endskilda skall gå in och kolla sin framtida pension. Bättre vore om folk jämförde med varandra. Då skulle man snart inse att skillnaderna är högst minimala.

De oranga kuverten är ett spel för gallerierna fjärran från verkligheten! Fråga mig en sörmlandsbo, som verkligen har kollat!

söndag, februari 17, 2013

Förslag om nätombudsman mot näthatet

SVT:s nyhetsprogram Rapport rapporterar att det föreslås inrättande av en nätombudsman. Något som torde vara alldeles utmärkt. Det Rapport kanske inte tänker på är att även Rapport liksom andra medier sysslar med närliggande ting om än i förädlad form!

Men eftersom hat är ett psykiskt tillstånd, som på intet vis strider mot lagen så kan man ju undra över hur detta skall fungera. Är det hot så är det direkt olagligt. Är det däremot förtal, så skyddas man i stor utsträckning av den något egenartade svenska Tryckfrihets-förordningen. Vid förtal måste enskild person på egen hand väcka åtal mot förövaren. Att enskilda personer skall kunna åtala på ett enkelt vis underlättasgivetvis av en NO, nätombudsman.

När det gäller svensk press, som således även den sysslar med näthat förutom i skriftlig form, så finns Pressombudsmannen, PO. Men alla media är inte anslutna till PO. Det är frivilligt och många medier har ingen ansvarig utgivare, även om de vill framstå som seriösa. Något som vi tidigare skrivit om på denna blogg. För TV finns en tämligen harmlös sk Gransknings-nämnd. Den har inte gjort något större intryck på samtiden utan utgör närmast ett alibi för att tillåta diverse tarvligheter i etern.

Hur det än är måste skyddet för enskilda individer stärkas mot det förtal, som utövas av andra personer samt tidningar, radio och TV.

Nattblogg - en hälsning från Svinsjön!

Ja även om detta skrivs i klara dagern så skickar vi en hälsning till årets Gnesta-Revy. Enligt samstämmiga källor, som hört av sig så har nu Bengt et consortes gjort ett av sina bästa revynummer någonsin.

Att vi skriver mycket nattetid beror nog på pensionärslivet samt att spökena och synteserna brukar dyka upp vid den tiden på dygnet. Dagtid handlar det nog mer om insamling av information (assessment).

Ja vi reser oss igen - är en tänkvärd låt med den geniförklarade artisten mm Thorsten Flinck. För övrigt en av de bättre i förra årets Melodifestival. Vi skall försöka ta revyns hälsning ad notam, även om det ibland uppstår ett tungsinne!

Revyn innehåller även ett nummer om den sk "hemsktjänsten" i Gnesta gjort med en uppenbar tagelskjorta på. Starkt!

Förra året blev det ingen revy av olika skäl. Men nu är man tillbaka bättre än någonsin! Det är fantastiskt att lilla Gnesta kan ha en sådan hög kvalitet - men det avspeglar säkert Bengt's storhet som både författare och spexmakare.

Journalistikens utarmning - svart i rutan

Har ju Mats Svegfors skrivit om i en debattartikel. Han har granskat DN och SvD och konstaterar att på samma sidyta har det journalistiska orden minskat rejält. Mats Svegfors har ju varit VD för public service företaget Sveriges Radio AB.

Här kan vi ju även anse att en ordens förslappning ägt rum. Så det är väl lite glashus över Svegfors skriverier. Men har man möjlighet att följa många utländska medier, t ex TV-kanaler så är det en klar försämring i det svenska public service utbudet i vissa avseenden.

Det jag saknar mest jämfört med andra länder är vetenskapliga, tekniska och industri-relaterade program. Dvs det som vår välfärd baseras på idag. Vetenskapsredaktionen på SVT sänder mest mystiska program om hur hjärnan fungerar. Inte mycket att komma med. Om svensk forskning och utveckling får vi inte veta något alls.

Mitt favoritprogram under alla år var Tekniskt Magasin med Erik Bergsten. Programmet lades ner 1987 och sedan dess har det varit tekniskt svart i Sveriges Television!

Jag vet mer om t ex SAAB- eller Bofors-koncernerna genom att titta på tysk TV. Samma TV har oerhört många program som beskriver den tyska industrin. Hur saker och ting tillverkas etc. En källa till omfattande kunskaper. Man har regelbundna program kring hur datorer fungerar och hur de kopplas ihop i olika sammanhang. Man förstår att det finns en ambition att ge en allmän teknisk information till alla.

De tyska byggprogrammen handlar ofta om praktiska frågor. Som vad man gör när det inte fungerar. Ger juridiska råd etc. Medan svenska diton har mer fokus på glada ansikten!

Ja svensk journalistik i såväl press som TV har utarmats rejält. Det kan vi hålla med om. I det lokala bladet Sörmlands Nyheter brukar journalisten Annika Clemens blixtra till med naturnära vetenskap. Men ack alltför sällan!

Min slutledning sedan tidigare är att det knappast är journalisternas fel utan tidningsägare och kameral enhet, som tyvärr styr utbudet. När det gäller svensk public service, som har frikort med 12 miljarder årligen från svenska folket, borde man dock kunna förvänta sig betydligt bättre. Nu sysslar man mest med att tagelskjortemässigt häckla det som gynnar välfärden dvs exportindustrin eller debattera näthat! Lite mer progressivitet efterfrågas!

Goda råd om energibesparing

I dagens DN får en familj i Gnesta goda råd om energibesparing. I mitt tycke goda råd, som sysslat med energibesparing under flera år och vårt hus drar nu totalt 9.500 kWh/år.

Rådgivaren avråder från golvvärme, vilket är bra både ur besparingssynpunkt, som fysiologisk synpunkt. I socialstyrelsens rekommendationer får golvets värme uppgå till max 27 grader av fysiologiska skäl. Det kan vara svårt att inte överskrida denna siffra. För hög värme i fötterna kan ge blodtrycksfall i huvudet.

Det enda som inte är bra är förslaget att installera solceller. Det lönar sig aldrig på våra breddgrader. Då hade ju elbolagen redan gjort detta i stor skala för länge sedan. Om detta kan man läsa här!

Nya treglasfönster samt ordentlig tätning runt fönster liksom mer isolering på vinden brukar ge bra resultat. Även en kvalificerad värmepumpanläggning är givetvis bra. I norra och mellersta Sverige kanske bergvärme. Söderut räcker det med luft-vatten etc.

Nollenergihus finns inte. Att bara värma mat tar kanske 3-4.000 kilowattimmar per år. Värmer man inte maten kommer man förmodligen snart att avlida av alla bakterier, som finns kvar. Att duscha i kallvatten är säkert inget att rekommendera.

Råden kommer från Hans Jältorp, energirådgivare i Flens och Gnesta kommuner. 

lördag, februari 16, 2013

Läst i media lördag morgon!

I Dagens nyheter
kan man läsa att "Spår av kobajs hittat i hamburgare". Barn har blivit sjuka av en viss leverantörs produkt innehållande det farliga ehec-bakterien. Köttet kommer från Holland. Landet nämns nu ofta i flera matskandaler. Hur är det egentligen med dess myndigheter och erforderlig kontroll? Hästkött är vi knappast rädda för. Men vad innehåller olika processade produkter för något? Mediciner? Bakterier. Kamel etc?

Rymdstenen, som slog ner i Ryssland hade en energi motsvarande 30 Hiroshima-bomber. Tänk om den slagit ner i Malmö, som passerades två minuter innan nedslaget i Ryssland.

Svenska Dagbladet
Toppar med Vattenfalls äventyr i Holland med köpet av NUON, som vi tidigare skrivit om redan 2009 på denna blogg. En lek inte bara med skattebetalarnas pengar utan i första hand med elabonnenternas dito. Svenskan menar att affären kan skada regeringen Reinfeldt. Ja det är nog helt säkert men redan för flera år sedan. Drömmen om alternativ kraft, som präglat vissa partier, har inte varit särskilt lyckosam de senaste åren. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte.

På F17 i Kallinge har en kaffemaskin varit kopplad till radiatorvattensystemet istället för till vanligt kallvatten. Ingen har märkt att man druckit radiatorkaffe. Cappuccino med järn-spets!

Sörmlands Nyheter
Har en stor artikel om nyckelskramlingen i Nyköping. Denna nyckelskramling har fyllt en demokratisk och behövlig markering mot rasism och främlingsskap.

Men att man jämför dessa svartklädda Ken-män (som i Barbie - alltså inte Klaus) med de riktiga nazisternas oerhört grymma behandling av judar och romer på 30- och 40-tal, känns som att förringa och neutralisera Förintelsens grymhet och omfattning! Idag kan väl detta endast jämföras med vad som pågår i Syrien!Var sak eller handling skall ha rätt epitet! Förintelsen får inte förringas!

I tidningen skrivs om "Stark tillväxt bland företagare i Gnesta". Rubriken gläder men sedan får man veta att antalet företagare (enmans) ökat. Inget om att produktionen ökat, vilket torde vara det viktigaste i sammanhanget. Den utbildning av företagare, som kommunen fått EU-pengar till genom ett initiativ av Anna Sandklev är ju fantastiskt bra. Vi hoppas att detta kan ge avtryck i statistiken så småningom.

Nåväl lördag eftermiddags begivenhet är annars SN:s storkryss. Konstruktören verkar dessutom haft någon form av teknisk utbildning, vilket inspirerar!

Not: Klaus Barbie = Slaktaren från Lyon!

fredag, februari 15, 2013

Kentucky fried pony

Hästköttsdebatten fortsätter över Europa med ganska olika amplitud. I England är debatten synnerligen upprörd och i parlamentet kastar man gem och suddgummin på varandra av ilska. Det hade varit något för svenska riksdagens gäspning. Varför det är så hett i England är att man anser det oetiskt att äta hästkött. I England rider man och jagar räv. Knappast något annat. Omfattande reportage kan man nu beskåda på både SKY och BBC om hur stackars skolbarn fått äta paj med innehåll av bl a häst.

I Frankrike och spanska Baskien, som anklagas för fusket, är man ganska seriös och polisen slår till. I Tyskland som även drabbats av detta, raljerar man mest. I kvällens underfundiga ZDF underhållning delgavs man att det hittats spår i lasagne av både häst, katt och undulat. Titeln på detta inslag är förresten hämtat från samma program.

I Sverige, Polen och andra länder är man mer avvaktande. Hästkött är ju en delikatess. Hur skall man hantera denna kris?


Kan man lita på vetenskapen?

En stor meteor slår ner i det ryska samhället Tjeljabinsk. Den hade lika gärna kunnat slagit ned i svenska Malmö två minuter tidigare. Varför gavs det ingen varning om detta?

Samtidigt får vi helt appropå veta att en stor himlakropp passerar jorden på bara 2.000 mils avstånd dvs tre jordradier. Hade den slagit ner på jorden hade ett område av 2.000 kvadratkilometer förstörts, ett område lika stort som Stor-Stockholm.

Då börjar man verkligen undra vad man kan få i huvudet.Eftersom jag råkar vara utbildad i strålning dvs kortvåg till mikrovåg så har jag sedan länge sett till att vårt hus har ett plåttak.

Varför nu detta? Jo det finns något som heter neutron, alpha-, gamma- och beta-strålning, som vi faktiskt utsätts för varje dag. Denna strålning kommer huvudsakligen rakt uppifrån. Alpha-strålning, som består av joniserade protoner stoppas av taktegel. Detta gäller även för beta-strålningens elektroner. Den mest farliga och förekommande kosmiska strålningen, gamma-strålningen stoppas bara av metall eller mycket tjock betong. Gamma-strålning är en magnetisk vågrörelse i stort sett samma som röntgen-strålning.

Neutronstrålning är svår att stoppa men metall hjälper. Förutom dessa goda egenskaper för plåttak så minskas risken för att en blixt slår in och skadar personer under ett sådant tak!

Finns det något vackrare än ett plåttak av stål eller koppar? Kanske något att tänka på!

Rekordfart i Gnesta!

Nyss skrev vi om hur segt allt fungerar i Gnesta kommun. Förmodligen har kommun-ledningen läst min blogg. I förmiddags lämnade Alliansen i Gnesta in en motion:

Utred vatten- och avloppsledning från Laxne till Gnesta
Dvs man föreslår att avloppsreningsverkfrågan i Laxne inkl vatten löses genom att lägga ledningar i Klemmingen till reningsverket i Gnesta, som fn har tillräcklig kapacitet.

Därmed frigörs ytorna vid Laxne Strand och Spårbacken. En lösning i tiden. I grannorten Mariefred har man lagt ledningar i Mälaren ända till Stockholm och löst både vatten- och avloppsfrågan!

Det tog mindre än tre timmar innan man kunde läsa på kommunens hemsida, att nu blir utredningen av. Förmodligen måste kommunens tjänstemän jublat över denna motion och fattat egna beslut om utredning. Det är nog första gången i Gnesta kommuns 20-åriga historia!
.
.
Så här kan man läsa på kommunens hemsida nu på eftermiddagen:
.
I arbetet med att ta fram en strategisk plan för vatten- och avloppsförsörjningen i Gnesta kommun, som Kultur och teknikförvaltningen gör, ser kommunen nu anledning att utreda en vatten- och avloppsledning från Laxne förbi Vängsö och Norrtuna till Gnesta med omnejd.

Kommunen kommer att föreslå att en utredning görs då det kan finnas stora fördelar miljömässigt och att på samma gång kunna lägga fiberkabel för bättre kommunikation för norra delen av kommunen. Sannolikt är anläggning av en sådan ledning också positivt för kommunens befolkningsutveckling.

Inga kontakter har ännu tagits med markägare och andra intressenter, utan det kommer att ske under utredningsarbetet.

I utredningen kommer framkomlighet, topografi, miljökonsekvenser, kostnader, för- och nackdelar att belysas. Om utredningen visar att detta skulle vara en bra lösning blir det ett alternativ till att bygga nytt reningsverk i Laxne.

Verkligen snabbt marscherat av kommunens tjänstemän. Vi får hoppas att den styrande rödgröna majoriteten inte sätter några käppar i hjulet för denna goda idé!

Tillägg: Efter att ha delgivits ett antal mail från företrädare för majoriteten i Gnesta kan konstateras, att majoriteten har helt samma uppfattning, som bl a Alliansen. Det innebär stor enighet kring, att lösa avloppsfrågan så viktig för Laxne framtid!

Bra!

Vi visste väl det!

Susanne Birgersson är en välformulerad krönikör på DN:s debattsidor. Nu senast har hon skrivit ett inlägg om näthatet med rubriken: Själva är Avpixlats skribenter djupt nergrävda i anonymitetens skyttegravar”. Detta således angående anonymiteten på hatets Internet. Hon tycker således att just sajten Avpixlat gömmer sig bakom anonymitet. För egen del har vi hittat andra bråddjupa skyttegravar:

www.radioislam.org (extrem vänster)
hatsajternas mästerverk, hatar judar och vissa kristna - Vem skriver och vem är ansvarig utgivare?

avpixlat.info (extrem höger)
publicerar det som inte vanligt press vill göra samt hatar islam och personer som gillar islam - Vem skriver och vem är ansvarig utgivare?

www.alliansfrittsverige.nu (extrem vänster)
hatar och förföljer borgerliga politiker, - Vem skriver?  Vill inte svara på vem som är ansvarig utgivare.

nyheter24.se/ (vänster)
hatar personer som jobbar mot antisemitism. Vem skriver? Ansvarig utgivare svarar på vissa frågor.

tt.se, Tidningarnas Telegrambyrå (vänster)
nog det mest anonyma mediet av alla. Berättar aldrig vem som skriver eller är ansvarig utgivare!

Sveriges television, Rapport och Text-TV (vänster)
föregivna objektiva nyhetskällor. - Vem skriver? Vem är ansvarig utgivare? Framgår ej!

Ja den här listan kan göras hur lång som helst. Anonyma kommentarer i spalterna, som inte sårar annan person tycker vi på denna blogg är helt ok. Det finns nog många människor som behöver denna möjlighet. 

Trosa en kommun med go!

Man måste beundra Trosa kommuns styrande politiker. I Trosa händer det med fart. Nu blir det folkomröstning om ev länsbyte i maj månad.

I Gnesta går allting oerhört segt med de rödgröna. Det verkar mest som om man satsar all energi på att hantera interna konflikter. Det är synnerligen trist och tråkigt för Gnesta kommuns utveckling.

På en del bloggar skrivs det vackra ord om allt bra som händer i Gnesta. Men det är bara rosa skimmer och tyckande. I praktiken händer tyvärr ingenting.

Men det är väl så som väljarna vill ha det. En kommun med uppenbar beslutsångest med fem- och tio-årsplaner modell forna Sovjetunionen!

torsdag, februari 14, 2013

En tragedi i Stjärnhov?

Det som hänt de 69 nötkreaturen vid Kyrksjön i Stjärnhov vet vi inte särskilt mycket om. Men om det är korrekt vad polisen tror så är det givetvis en tragedi av stora mått för familjen.  G W Persson må tycka det är en lustig affär men för barn och andra anhöriga är det nog nattsvart!

More horse shit!

A Dutch meat trader has emerged as a key suspect in Europe's spiralling horse meat scandal following allegations that he was convicted as recently as last year for passing off horse as beef.

Speaking exclusively to the Guardian, Jan Fasen, a director of Draap Trading Ltd, confirmed he bought a consignment of horsemeat from two Romanian abattoirs and sold it to French food processors. He insisted he had clearly labelled it as horse.

But on Wednesday Dutch broadcaster NOS reported that Fasen was sentenced in January 2012 for deliberately marketing South American horsemeat as halal-slaughtered Dutch beef and falsifying documents.

Draap Trading Ltd is a Cypriot-registered company, run from the Antwerp area of Belgium, and owned by an offshore vehicle based in the British Virgin Islands. Draap spelled backwards is the Dutch word for horse.

All according to The Guardian, UK

Fy fasen herr Fasen. Så får man inte göra. Nu har du nog snart al-Qaida efter dig! Och vilken koll har det franska företaget Spanghero, som spritt ut hästköttet i Europa? Noll?

Läs här om vad som händer!

onsdag, februari 13, 2013

Näthatet sprider sig

Enligt en samlad editoriell syn sprider sig nu det sk näthatet på olika media på Internet. Fokus på detta har bl a programmet Uppdrag Granksning med stor genomslagskraft i vissa kretsar, satt. Lisa Bjurwald heter en journalist som nu skrivit en bok om näthatet och då främst främlingsfientlig retorik mot muslimer. En kanske något begränsande inlägg, då näthatet faktiskt berör betydligt fler religioner och individer.

Hon har således noterat att det förekommer grov smutskastning mot utlandsfödda personer. Det kan man själv konstatera genom att bl a följa  "Aktuella brott och kriminalfall i Flashback Forum". Men ofta görs uppenbarligen ingen skillnad på svensk eller icke svensk. Alla blir utsatta för ungefär samma retorik oavsett härkomst. Bjurwald skriver vidare att Sverige kritiseras av ECRI (Europarådets kommission mot racism och intolerans). Ehuru dock i synnerligen gott sällskap med större delen av alla Europeiska länder om man kontrollerar med ECRI!

I hatdebatten är det mest den tredje statsmakten, som deltar likt Bjurwald. Det kan verka något underligt och kanske handlar det inte ett dugg om debatt utan mer om en tillrättavisning och smäll på fingrarna. När någon journalist ropar på lagstiftning, då håller vi dock med. Men då skall denna lagstiftning gälla alla! Dvs även journalister!

Man kan vidare undra över varför ordet hat används. Tidigare var detta ju kopplat till svartsjukedramer eller icke helt ovanliga kärlekskonflikter. Försöker man nu utöka begreppet hat till att även innefatta ondska eller hot, det senare förbjudet i lag? Att hata är ju knappast något styrbart utan en mental känsla änskönt var mans privilegium i den mån det behålls inombords. Men som sagt nu har elektroniska media öppnat upp för ett samhälle där man gärna meddelar sina egna  synpunkter på ett helt annat sätt.

Var och när började all dessa illiterata påhopp någonstans. Enligt mitt förmenande har tidningar och TV dvs media ett stort ansvar. Journalistikens urholkning till en allt tuffare attityd visavi sina "offer" har ökat markant. Påhoppen på enskilda individer har blivit vardagsmat och dessa "vänlighetsmodeller" sprider sig till var och en - kanske inte lika välformulerade - men hela karusellen är igång.

Men kan denna välvilliga journalistik betraktas som hat? Förvisso. Det finns ju en gråskala i allt. Så när företrädare för media  biktar sig och tycker det är eländigt med allt skit de får stå ut med så bör man även rannsaka sig själva. Ett ord skrivet i en tidning/tidningens hemsida eller SVT Text, har ju en tyngd som är tusentals gånger större än ett nidmail författat på dålig svenska! Det kanske inte alla journalister tänker på.

Vår konklusion är således att media satt kriget i rullning och befolkningen har tagit lärdom och följt efter - var och en med sin fömåga och gåsapenna. Jag undrar om de mer kvalitetsmedvetna journalisterna på DN eller SvD får så många hatmail trots sin dominerande ställning i media. Tror knappast det. Hatet handlar nog mer om journalister eller andra debattörer med hög obalanserad amplitud i sina skriverier.

Hatet kommer nog snarare tyvärr att öka med denna debatt. Att söka förakta personerna bakom de illerata glosorna kommer nog bara att spä på rådande alienation. Samhället delar sig således alltmer i "onda" och självupplevt "goda".

Läs dessutom gärna professor Torbjörn Tärnsjö på DN Debatt. Om europeisk hederskultur!

Staten skall äga företag

Manchesterliberalen Carl B Hamilton(FP) har många företräden. Men ibland har han fel. Han har fullständigt fel när han säger att staten inte skall äga (kontrollera) företag. Han har fullständigt fel att man inte får kritisera EU:s märkliga maktuppbyggnads spiral.

Staten skall äga infrastrukturella och för människan viktiga grundbehov. Det innebär att t ex Vattenfall är ett strategiskt företag, som skall tillse att svenskar och svenska företag får billig el. Ett privatägt Vattenfall utan konkurrens kan sätta vilka priser som helst. Se hur finska Fortum beter sig i Stocholm Gas!

Staten skall äga ett Telia, som tillser att grundläggande kommunikationsnät finns i hela Sverige och inte enbart i storstaden. Staten skall äga järnvägarna, som ju inte har någon konkurrens. I alla sammanhang där man kan misstänka att ren konkurrens inte fungerar så måste staten äga.

Staten skall äga stora sjukhus. Främst för att säkra en kvalitativt hög sjukvård samt gynna medicinsk forskning.

Svenska staten skall äga utbildningsväsendet. Även på kommunal- och regional nivå för att säkerställa att alla har rätt till samma utbildningsmöjligheter.

Staten måste äga bank, som tidigare för att hålla ner boräntorna. Vinsterna i banksystemen är idag frusterande för allmänheten. Staten skall äga vägarna för att tillse att det finns vägar i hela riket!

Har vi plötsligt börjat plädera för planhushållning på denna blogg? Nej - men knappast heller för kapitalism. Ingen av dessa två motpoler kan tjäna, som ett exklusivt idéal.

Grundläggande strukturer i riket skall vara säkerställda av staten. Dvs av företrädaren för Sveriges invånare. Sedan kan givetvis staten låta privata aktörer utföra drift och underhåll utan att släppa kontrollen. Men det är en helt annan sak!

Hamilton:"Skattebetalarnas pengar ska inte användas för affärsmässigt risktagande. Politiskt ägarstyre är illa skickat att hantera företag. Staten ska inte både ha rollen att lagstifta om regler och skatter för företag, och självt vara ägare till företag".

Detta är ju kvalificerad goja. Han menar att Vattenfall fungerar dåligt för att staten äger. Men det är faktiskt så att vi behöver kanske fler kunniga politiker, som ger uppdragen till de statliga bolagen. Samma sak gäller Telia. Om ägarinflytandet hade tillvaratagits bättre hade vi aldrig sett skumma affärer och ej heller någon utförsäljning till Finland. Allt hänger således på inkompetenta politiker på riksplanet. Det går dåligt för SAS för att det ägs av tre regeringar! Sanningen är väl att det varit försvunnet för länge sedan utan stöd.

Vilka kommuner går bäst i landet. Jo de som behöll sina kraftbolag. Skellefteå lever högt på denna guldgruva. Gnesta kommun sålde ut sin del i Nyköpings Energi och ägda delar av kraftnätet. Den sämsta affär som Gnesta gjort, när vi nu blivit klokare. Stockholm har sålt ut ett antal sjukhus bl a Sabbatsberg. Den sämsta affär Stockholm gjort. Så kan vi fortsätta i det oändliga.

Gräddan i landets inkomster är skog-, gruv- och vattennäringen. Dessa skall man aldrig göra sig av med. Socialliberalism är att föredraga före Manchester dito!


tisdag, februari 12, 2013

Krisen inom sjukvården

Man blir lätt förundrad över den allmäna krisen inom sjukvården. Ohemult långa väntetider och akut brist på vårdplatser. På det fattiga 50-talet var det inte alls på det viset. Då kom t o m läkaren hem till sjuksängen. Man behövde inte släpa sig sjuk och eländig till en vårdcentral.Så är det i andra länder men inte i det rika Sverige.

En del menar att orsaken är att vi blir äldre. Men det är ju högst marginellt de senaste 20 åren. Snarare är det väl så att vi blivit friskare, vilket motsäger denna tes.

En del hänvisar till att det finns för få sjuksköterskor. Ja det är alldeles för liten utbildning av sjuksköterskor och läkare för den delen. Men har antalet sjuksköterskor verkligen minskat?

Många säger att det beror på att det stora barnafödandet runt 1945. Men rent demografiskt borde detta inte ha påverkat särskilt mycket än. Däremot kan man förvänta sig en kraftig ökning inom 3-5 år. Hur skall det då fungera?

Många hänvisar till en omfattande byråkrati och planeringsproblem. Det tror vi däremot mer på. Byråkratin är skapad av Socialstyrelsen med mycket snåriga regler och förordningar, vilket hämmar verksamheten. Bättre att avlida utan vård än att avlida efter vård tycks mottot vara.

Andra hänvisar till att det är invandring och flyktingmottagning av ca 40.000 personer varje år, som bidrar till köerna. Då kan man fråga sig om en befolkningsökning på 0,4% kan få sjukvården på knä?

Många anser att personalen är alldeles för överkvalificerad för vissa uppgifter. Det är nog sant! Numera utbildas sjuksköterskor på högskolenivå medan detta tidigare skedde på gymnasienivå på sjuksköterskeseminarier. Dvs utbildningstiden för sjuksköterskor är alldeles för lång i förhållande till läkare. Dessutom borde många undersköterskor utbildas mer och överta vissa uppgifter från sjuksköterskor.

Men efter det att det militära försvaret i stort sett försvunnit har nog enbart sjukvården kvar ett hierarkiskt relationssystem, där en läkare eller sjuksköterska knappast skulle våga bädda en säng. Detta utgör nog ett stort problem inom sjukvården, enligt egna empiriska erfarenheter.

De hierarkiska rollerna och "ansvaret" är nog sjukvårdens största fiende! Sedan behövs givetvis mer pengar när antalet patienter ökar. Dessa kan ju inte effektiviseras bort.

En undersköterskelinje på gymnasiet vore inte dumt. Sedan borde det räcka med ytterligare max två år på högskola för sjuksköterska. Då får vi en bättre kompetensanpassning mellan undersköterska, sjuksköterska och läkare. Sedan borde ytterligare en kategori kvalificerad undersköterska tillkomma. Usk kan mycket väl bli Kusk i dessa hästtider!

Det är ganska bestickande att det på 60-talet tog 3 år för att bli civilingenjör på högskola. Idag tar det 5 år lika mycket som för en läkare. På 60-talet blev man läroverksingenjör på tre år. Idag meddelas motsvarande kunskaper efter minst 2 år på högskola. Det känns som grundskoleutbildningen har mycket i övrigt att önska även om den nu är minst 10 år (F-9).

Men sjuksköterskors behöver bättre betalt. De har en lång utbildning på högskola jämfört med undersköterskor. Denna investering i utbildning måste löna sig!

Nedvärderade hästar!

Hamburgerkött (hästkött) i färdiglagad Lasagne har skakat om Europa. Med uttalanden från ministrar i både Sverige och omvärlden. Det verkar som man värderar hästkött som ett sämre dylikt än nötkött.

Själva trodde vi i vår enfald att en hamburgare (rätt från Hamburg) var gjort på häst. Det visar sig nu att det faktiskt inte är så utan på nötkött (utom i den del av Asien där man inte får äta nötkött).

Vi får trösta oss med hästkorv från Gustafs eller häst/åsna från Minerva i Vasastan. Det är grejer det. Uppenbarligen så är de aktuella hästarna från Rumänien, som relativt nyligen infört en lag om förbud mot hästar på allmäna vägar.

Man kan då säga att dessa hästar (eller återstoden) hamnat på villovägar till Luxemburg och Frankrike via en handlare i Holland och sedan vidare ut över Europa.

Även om vi gillar hästar så behövs det uppenbarligen i en snöd tid betydligt större kontroll på vad vår mat innehåller. Det kan ju med denna avsaknad av moral och etik även röra sig om självdöda djur.

Nej det bästa vore att kunna engagera lokala slakterier så man vet vad köttet kommer i från. I vissa avseende motverkar dock svensk lagstiftningen sådana initiativ av hygieniska skäl! Hur dock köttet behandlas innan ankomst till Sverige bryr man sig dock inte om! Som vi IT-folk alltid sagt: "Skit in - skit ut"!

måndag, februari 11, 2013

Fler vältalare avgår!

Dagens stora världsnyhet är att min namne påve Benedictus XVI har beslutat att lämna sitt ämbete efter bara 8 år i ämbetet. Både Benedictus och Benedicks kommer från latinets Benedictum=vältalare/berömmare. Men att vara 85 år gammal i en ganska utsatt position är säkert inte nådigt.

För egen del så lämnade jag politiken den sista december 2012 efter närmare 40 år som oavlönad fritidspolitiker. En oavlönad fritidspolitiker lever således inte på politiken utan måste jobba som de flesta andra för sin försörjning. Något som är fallet för 90% av svenska politiker. Men kanske inte helt uppenbart för en del. Särskilt inte för dem som skriver nedvärderande artiklar.

Min avskedsansökan var förresten redan daterad den 18 september 2011, efter diverse skriverier av personer, som inte gillar bloggens motto (kan läsas ovan). Av olika skäl blev det inte så.

Men efter att åter ha utsatts för ett nya orkestrerade påhopp 2012, så var det inte särskilt svårt att skicka in ansökan. Man måste verkligen akta sig för att trampa den samlade vänstern på tårna, då kan det gå riktigt illa. Det är tur att det fortfarande finns professionella media, som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med en objektiv samhällssyn och stor omsorg om sina medmänniskor.

Vi önskar i alla händelser Joseph Ratzinger lycka till med att njuta sitt otium (ledighet) många år framgent.

söndag, februari 10, 2013

FP vill stärka det svenska försvaret

Detta skrev vi om på denna blog i januari 2010. Det vi då skrev gäller i än högre grad idag. Ryssland har börjat rusta stort och flyttar fram sina positioner i Östersjö-regionen. Sverige har under många år satsat på ett sk insatsförsvar för huvudsakligen internationella uppgifter. Mycket av försvarets forna försvarskapacitet är helt borta.

Tänk att vi kunde mobilisera närmare 800.000 man med världens femte största flygvapen på Gunnar Strängs tid. Så är det inte nu. Försvarsanslagen har inte höjts på 25 år, vilket innebär att det äro värda ca 30 miljarder kr i dagens penningvärde. Den svenska socialbudgeten var i samma storlek för 25 år sedan. Idag betydligt över 300 miljarder jämförelsevis.

Det är faktiskt så illa att räkningen för vårt medlemsskap i EU är i stort sett detsamma som försvarsbudgeten. Folkpartiet föreslår en återgång till ett försvar av Sverige, vilket inte är en dag för tidigt. För egen del försvarar jag även en återgång till en värnpliktsarmé. Det skulle även gynna den svenska migrationen stort.

Vi applåderar Jan Björklunds initiativ på det försvarspolitiska området.

http://gbenedicks.blogspot.se/2010/01/fp-vill-forstarka-forsvarsmakten_18.html

Addendum: Det är ganska intressant med olika partiledares, debattörer och journalisters  uttalanden i försvarsfrågan. Det flesta hugger direkt på kostnader. Något som Björklund faktiskt aldrig har tagit upp. Hans förslag är att frångå doktrinen insatsförsvar och istället satsa på svenskt försvar. Något helt annat. 

Men varseblivningen kring försvaret är väl inte så omfattande på en del händer. Det finns väl snart varken politiker eller journalister, som varit i närheten av ett regemente eller ens insett vilken kapacitetsförsämring som de senaste 20 åren inneburit!

Sörmlands landsting med längsta vårdköerna i Sverige

2012 års guldregn över de landsting, som skött sjukvården på ett föredömligt vis redovisas nu av Socialstyrelsen. Sämst är Uppsala län som får noll kr medan Sörmland näst sist får knappa miljonen eller 3 kr och 60 öre per invånare. Det bästa landstinget Gotland får en belöning av staten med 550 kr per invånare. I grannlänet Stockholms län får varje invånare närmare 50 kr.

Det är väl det vi haft på känn och även skrivit om på denna blogg. De ohemula väntetiderna på både röntgen och åtgärder inom lovade tider innehålls inte alls. Detta är inte ett problem med läkare eller annan sjukhuspersonal utan ett gigantiskt systemfel på planeringsnivå av landstinget Sörmland.

Däremot bemöts man mycket professionellt när man köat färdigt och det nya knät hustrun fick i höstas blev mycket positivt både ur läkningssynpunkt som uppskattning av personalen vid Mälarsjukhuset.

Landstinget Sörmland som nu höjde skatten menar av vi har en av landets lägsta landstingsskatter. Men räknar man bort t ex stödet för offentliga kommunikationer i t ex Stockholms län - så blir det ingen större skillnad. Däremot är kanske de tre sjukhusens placering inte helt optimalt. Det finns en tyngdpunkt på syd/västra Sörmland medan befolkningsökningen är störst i nord/östra länsdelen.

Svensken mer positiv till invandrare

Enligt nyhetsprogrammet Rapport så har SVT undersökt svenska folket syn på invandring (arbetskraftinvandring). Man redovisar att antalet negativa till denna invandring har minskat till 39%.

Det blir dock lätt förvirrande visavi SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, som vid den senaste stora undersökningen 2010 om svenskars åsikter i många ämnen, redovisade att 36% var emot ökad invandring och 48% ansåg att asylmottagningen var för omfattande!

Med ganska ringa kunskaper i matematik borde man inse att det från 36 till 39% är en ökning och inte en minskning. Dvs  i realiteten har svensken blivit mindre positiv till ökad invandring. Ser man dock till utvecklingen de senaste 10 åren så har det änskönt skett en positiv utveckling, enligt samma Rapport.


lördag, februari 09, 2013

Raoul Wallenberg alltid aktuell!

I augusti förra året skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Det har vi skrivit om tidigare på denna blogg.  Raoul Wallenberg är en mcyket känd person utrikes och bl a hedersmedborgare i USA. Det finns bara två -  Wallenberg och Churchill. Den svenska regeringen utnämnde år 2012 till Wallenbergåret, vilket befäster Wallenbergs rykte och livsgärning mot antsemitism och rasism.

Det som är speciellt för mig själv är att vi är släkt. Wallenbergs farmor hette Benedicks. Då kan man ju säga att man även är släkt med andra storheter inom familjen Wallenberg. Men det är en annan historia.

Wallenbergs storhet är omfattande. Minnesmonument över honom finns över hela världen. Inte minst ett fantastiskt monument på Manhattan i New York mellan First Avenue och 47:nd Street. Monumentet är gjort av den svenske konstnären Gustav Kraiz. I Stockholm finns enbart det relativt okända Raoul Wallenbergs torg. Vem vet var detta torg finns?

För egen del kom varseblivningen om Wallenbergs internationella storhet till stånd vid en affärslunch i New York i början på 2000-talet. Min bordsdam, som berättade att hon var judinna, talade sig verkligen varm för denne svensks insatser under 2:a världskrigets sista självande månader och framhöll honom som ett stort föredöme och idéal även idag.

I det lokala Nyköping rasar nu debatten om man skall upprätta någon form av minnesmärke till denne svensk, som faktiskt är mer känd i världen än t ex Olof Palme. I ett ganska träffande inlägg i Sörmlands Nyheter signerat Olof Jonmyren beskrivs alla förvecklingar och utspel. Det är ju Alliansen i Nyköping, som initierat det hela med förslag på ett minnesmonument medan den rödgröna regimen håller emot och tycker att Wallenberg inte har något med Nyköping att göra. Möjligen kan namnet tillföras kommande vägnamn-banken.

Man kan ju undra över hur de tio världsstäder, som har stora Wallenberg-monument, har resonerat? Förmodligen inte som majoriteten i Nyköping.

Jonmyren avslutar träffsäkert med ett citat av regeringens samordnare av Wallenbergåret Olle Wästberg: "I en tid där personligt mod och vilja att gå utöver de egna intressena för att bekämpa främlingsfientlighet och antisemitism är alltför sällsynt, behövs Raoul Wallenberg som förebild". 

"Principer och rikt­linjer är ­viktiga men inte allenarådande. En stad (Nyköping) som gjort välmotiv­erade undantag för Strindberg, Tegnér och Runeberg kan göra fler – där det finns tungt vägande skäl".

Ja vi kan inte annat än att hålla med Jonmyren och Alliansen! Det finns verkligen tungt vägande skäl att påminna om stort mod och samtidigt motverka den ökande svenska antisemitismen.

fredag, februari 08, 2013

Sveriges sämsta affär - någonsin!

Enligt utmärkta SvD Näringsliv så har Vattenfalls förvärv av holländska Nuon en rad utmärkande drag som gör att den kvalar in som den sämsta svenska storbolagsaffären någonsin.

Affären var riktigt dålig redan när den genomfördes, vilket det nu framkommit att näringsdepartementet var väl medvetet om redan vid förvärvstidpunkten. Utvecklingen därefter har bara gjort den ännu sämre. Så här skrev vi på denna blogg om Vattenfall den 23 februari 2009:

Vattenfall köper holländsk kraft för 95 miljarder

Statliga energijätten Vattenfall köper holländska Nuon genom att köpa bolaget för cirka 95 miljarder kronor.

Vem får betala? Vattenfall har ju inga egna pengar. Jo du som elkonsument. Grattis! Nu är snart kilowattimmen uppe i två kronor. För två år sedan kostade den en krona.

Den här regeringen vet verkligen hur man suger ut de svenska invånarna!

Hur kan man satsa 95 miljarder av skattebetalarnas (ägare) pengar till havsvindkraft, men inte kunna ställa garanti för SAAB på tre miljarder? Mycket märkligt!

Hästkött i färdig och fryst lasagne

Idag noteras att det kan vara så "illa", att det förekommer häst- istället för nötkött i den förtillverkade och djupfrysta lasagnen från en stor matleverantör. Man förundras lite över denna rädsla. Hästkött torde vara dyrare och "finare" än nöt om den nu inte kommer från någon stackars självdöd åkarkamp.

Bästa entrecoten i Stockholm kunde man få på krogen Minerva i Vasastan. I alla fall var det så på 60-talet, då jag läste på tekniska läroverket. Namnet var även passande för en teknisk studerande. I varje fall så var entrecoten gjord på hästens släkting åsnan. Tillsammans med en fantastisk bearnaisesås blev det en smakupplevelse av stora mått.

Vår uppskattade lärare i radio- och mikrovåg, tekn dr Erik T. Glas bjöd vi 7 elever i klassen på lunch på detta ställe. Han tackade med att hålla en lång föreläsning om bearnaisesåsens historia! Dr Glas var ju även en flitig läroboksskribent och i min bokhylla nedtages ibland hans bok om växelströmslära. Intressant när nollans erforderliga area behöver beräknas i tre-fas system.

Vår grundade mening att hästkött är finare än nöt och fläsk har idag fått sig en allvarlig törn! Håhåjaja! Krogen Minerva lär dock enligt nätet finnas kvar!


Sverige ett kulturellt U-land?

Efter att ha sett kvällens fantastiska föreställning på österrikiska och tyska kulturkanalen 3SAT av Opernball med bl a Puccini, undrar man om Sverige inte är ett kulturellt U-Land. I Sverige handlar dagens debatt mest om journalisterna Maria Svelands eller Åsa Lindeborgs heder i den sk nät-hat diskussionen. Den kritik och hot med en ganska osvensk och snaskig retorik, som de utsatts för är givetvis vedervärdig men måste kutlurdebatten i Sverige kretsa kring detta?

Vore ganska intressant med lite mer forskning kring detta nät-hat, som levereras på en minst sagt minimal och miserabel svenska. Var kommer den ifrån? Vem står för detta? Vill inte någon ta tag i detta?

Kvinnliga journalister, som man aldrig ens hört talas om, biktar nu sig i långa rader om dessa påhopp. Varför inga män? Sveland framför synpunkten att många män hatar kvinnor. Jag tror dock inte att det är hela sanningen. Det handlar nog mer om mäns frustration över kvinnor, som lyckats och som synbarligen tämligen ostört kunnat framföra sina egna åsikter. Det ligger säkert även en stor portion politik i samma korg. Både Sveland och Lindeborg tillhör ju yttersta vänstern.

Uttrycksmedlen äro olika men målen torde vara desamma. Dvs att förringa motparten!

Kring Staatsoper i Wien och Opernball från det lilla landet Österrike med 8,5 miljoner invånare på en yta som är 5 gånger mindre än Sverige frodas verkligen kulturen utan dessa Sverige-specifika diskussionerna.

Fest och glädje är något att ta tillvara och minnas i en ganska mörk tid på året. Varför är kulturen och debatten så torftig i Sverige?

torsdag, februari 07, 2013

Vill Johan Rocklind(S) ha ett demokratiskt Gnesta?

I Gnesta har det varit på det viset att majoriteten haft ett kommunalråd på heltid och minoriteten ett på halvtid. Fr o m 2011 så har detta förändrats så att majoriteten (rödgrön) har ett och ett halvt medan minoriteten (alliansen) fortfarande endast en halvtid. Detta är ganska unikt i hela Sverige och inte minst i Sörmland, där oppositionen alltid har ett minst ett kommunalråd på 80%.

Denna anomali noterade Gnesta kommuns Arvodeskommitté, AK för redan ett år sedan. Man beslutade i protokoll i maj 2012, att oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage(M) skulle ha ett 80% arvode fr o m 1 januari 2013. Protokollet överlämnades till kommunalrådet Johan Rocklind(S) samma månad för åtgärd.

Nu påstår sagde Rocklind att han inte läst detta protokoll, vilket naturligtvis antingen är en maskerad lögn eller ett missbruk av sin ställning. Jag har aldrig någonsin hört talas om ett kommunalråd, som inte orkat läsa AK förslag.

I malisen har det mumlats om att det inte finns pengar till denna demokratiåtgärd. Men AK:s syfte var just att detta beslut skulle vara med i budgetbeslutet månaden efter i juni 2012. För övrigt så saknar inte kommunen likvida medel. Man går med ett konstant överskott runt 10 miljoner varje år och föreslagen demokratiåtgärd skulle kosta 300.000 kronor.

Det är tämligen slött av den rödgröna majoriteten, att inte kunna tillse att reglera denna enkla men synnerligen demokratiska åtgärd.

Socialchefen överger Gnestapo

Socialchefen Magnus Johansson slutar som socialchef i Gnesta efter en ganska kort sejour. Att han ville sluta var väl ingen större hemlighet. Han var tidvis på kant med både tjänstemän och socialnämnd. Dessutom fanns det ytterligare två ministerstyren i form av Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP), som häckade i vassen.

Det går naturligtvis inte, att ha flera hussar samtidigt så Johansson har nog gjort rätt. Dessutom får väl hans nya jobb betraktas som en fjäder i hatten.

Av kommentarerna kring äldreomsorgen i Gnesta på SN webb, så verkar det hela vara ganska infekterat. På SN-webben har nu uttrycket Gnestapo myntats. Man undrar var folk får allt från! Är det verkligen så illa?

Ordföranden i socialnämnden Birgitta Brus(S) står klart på de äldres sida. Men var står ovan nämnda politiker?

Vågar man bli gammal i Gnesta kommun?

Är ju då en relevant fråga. Men får nuvarande ledning av socialnämnden förutom Brus(S) således Bengt Landin(MP), Ingrid Jerneborg(M) och Ann-Sofie Lifvenhage(M) lite arbetsro, så anser jag att svaret är entydigt ja. Den tidigare (S)-märkte ordföranden i nämnden Tom Jansson var nog inte särskilt intresserad av jobbet utan kanske mer av fackliga frågor inom LO. I varje fall blev rekryteringen av sagde Johansson inte helt perfekt!

En fortsatt intervenering av kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande kan dock visa sig ödesdiger. Bättre, att låta de som har kompetens, sköta socialförvaltningens verksamhet!

onsdag, februari 06, 2013

För tjugo år sedan ...

Hände det mycket. På ledig tid jobbade jag som fritidspolitiker med den då nya Gnesta-kommunen. I arbetslivet var jag sedan närmare 20 år anställd vid Försvarets Materielverk. Om 80-talet tillhör persondatorns tidevarv så präglades början av 90-talet av nya system-tekniker för IT. Bland annat började  sk klient-server system komma till användning. Vid denna tid jobbade jag vid Elektroniksystemavdelningen. Vi utvecklade då IT-systemet VIP. Det äldsta än idag i drift varande vid FMV. Ja, det har givetvis genomgått en omfattande utveckling under årens lopp men intentionen var spikrak rätt!

FMV vars omsättning låg runt 20 miljarder hade ett manuellt system för planering anskaffning och resurser  med 1000-tals delobjekt, som skulle hållas samman för armén, marinen, flygvapnet och den gemensamma operativa ledningen. Vid vår avdelning höll man manuellt koll på hundratals uppdrag länkade mot 400 anställda och 200 konsulter. Det var givetvis en omöjlig uppgift särskilt som det ofta kom förändringsdirektiv från försvarsledningen, vilket föranledde nödvändig snabb omplanering av de olika uppdragen.

Detta manuella planeringssystem datoriserades med den nya klient-server tekniken. Istället för att ha programvara och data i en central stordator, delades dessa så att programvaran exekverades lokalt i anslutna PC och data lagrades i en gemensam sk SQL-server på det interna nätet. PC:n anropade den centrala servern via SQL-anrop och databasen svarade med önskade data. Systemet hade en viss likhet med dagens Internet-webbar. En teknik som för övrigt såg dagens ljus ungefär samtidigt 1990 vid CERN.

Vi döpte systemet till VIP, Verksamhet Individuell Planering. Tekniken i systemet är idag den förhärskande inom stora data-system. Vi var en ganska liten projektgrupp med beställare, jag som projektledare och några programutvecklare. Från start till färdigt första system tog det bara två månader, vilket torde vara en unik kort tid i sammanhanget. En programutvecklare har jag fortfarande kontakt med via Facebook och beställaren träffar jag ibland i Orsa.

Efter denna mycket intressanta tekniska utmaning fick jag en ny central befattning och fick de påföljande 5-6 åren således fler administrativa uppgifter. Men i början av 2000-talet blev jag åter igen tekniken trogen, som projektledare av IT-system för Försvarsmakten. Men det är en helt annan historia.

Det här med 20 år är ganska intressant. I tysk TV sänder en kanal det nyhetsprogram, som sändes för exakt 20 år sedan varje kväll. Det ger perspektiv på tillvaron och påvisar ganska frankt hur lite som händer t ex i världens stora konflikthärdar. De har alla en tendens att vara synnerligen sega och outhärdligt långdragna.

Numera är man ju pensionerad sedan 7 år - men nästa månad blir det resa för herr och fru till Helsingfors och Kristina från Dufvemåla med det gamla jobbets synnerligen aktiva Veteranklubb. Kul att träffa gamla vänner och jobbarkompisar!

I hab mi verknollt in dir!

För den som valde bort tyskan i skolan betyder rubriken med sydtysk dialekt ungefär: "Jag är störtkär i dig". Ja vi tycker det är ganska trevligt med februari och tysk eller österrikisk TV. Då är det karneval, mardi gras - helt enkelt super-Heimat-abends med festlig musik, sång, flera hundra utklädda människor dvs maskerad. På kvällens ZDF sände man den "Rhenländska humortoppen" med tre städer Köln, Meinz och Düsseldorf inblandade.

Inte nog med detta. På minst tre andra tyska kanaler sände man motsvarande program om än i mindre skala. Detta närmaste vi kan komma i Sverige är väl Melodifestivalen eller Så skall det låta. En jämförelse som blir ganska trist ur svensk aspekt. Nu råkar det finnas närmare 100 miljoner människor som är tysktalande. Dvs Europas största språk. Men det känns rätt torftigt ibland; Det som bjuds på svensk TV.

Rubriken är förresten hämtad från en sång framförd av Andreas Gabalier. Efter denna tillställning sändes ett synnerligen bra avsnitt av Tatort från Köln. Dessa tyska deckare är helt i klass eller bättre än Midsomer Murders eller franska diton. Ljusår bättre än amerikanska CSI eller vad de nu heter, som man tyvärr får se i parti och minut på svenska kanalpaket!

Det större intresset för tyska började nog för egen del i början av 70-talet då jag gick på Siemens-skola i München. Ej heller ett 15-årigt skidåkande i den lilla orten Leogang i Österrike synes ha skadat den tidigare inmundigande tyskan. I varje fall fick vi en medalj av borgmästaren vid en tradionell Heimat-abend på 90-talet för lång och trogen tjänst. Leogang ligger på "andra sidan norrut" från Saalbach/Hinterglemm inte långt från Zell am Zee. Men den gamla skoltyskan kom till praktisk övning. I varje fall kvällstid. Sen har ett 15-årigt tittande på tysk satellit-TV inte gjort språket sämre.

En av höjdpunkterna var det årliga besöket i Zell med intagande av Apfelstrudel och Schokolade mit Schlagrahm (Schlagsahne). Dvs äppelkaka och choklad med vispgrädde. För att inte tala om den fantastiska familjen Josef och Annie Bacher, som vi bodde hos under alla år 25 meter från liften.

Numera känns snö som ett hot och inte en möjlighet. Men med den efter alla år införskaffade snöslungan med elstart, så känns dock läget under kontroll! Vi sover i alla fall lugnt inför nästa snöattack. Värre är det med systematiska journalistiska påhopp! Det senare kommer vi att återkomma till under våren!


fotnot
I sing a Liad für di - u da frogsch du mi,- willsch mit mir tanze geh ich glaub i seh,  auf di. I sing a Liad für di u cha d Sterdal seh,hab mi verknollt in dir! ... mir ein foto von dir, schazi schenk mir ein foto und ich schenk dir noch eins von mir!

tisdag, februari 05, 2013

I det LO-styrda Gnesta är valfriheten satt på undantag!

I det stora vill den fd LO-chefen Stefan Lövén(S), tvinga in privata vårdformer i särskilda driftformer utan vinstintresse i landets kommuner. Enligt en av landets största EU-experter jur dr Andrea Sundstrand, som granskat frågan strider (S) förslag mot EU-rätten (Rom-fördraget). Det är t o m så illa att idéella föreningar, som vill bedriva äldrevård t ex kooperativa utan vinstintresse är förhindrade att göra detta enligt gällande EU-lagstiftning.

Det är således oförenligt med EU-rätten, att hindra vinstbolag i välfärden! Detta besvärande faktum blir svårt att komma runt, när socialdemokraterna skall ha sin stora kongress i april 2013. Då måste man sätta ner foten med denna något oklara strategi. Antingen accepterar man dagens konkurrens på lika villkor eller så vrider man klockan tillbaka och avskaffar valmöjligheterna i skola, förskola vård och omsorg för att driva all verksamhet med kommunal personal (planhushållning).

I Gnesta-politiken är man än mer livrädd så snart någon talar om valfrihet för de äldre. Socialnämnden gjorde ett försök för att lösa en viss kris inom äldreomsorgen, varvid ministerstyre direkt uppstod  med Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP), som knäppte sina egna partikollegor på näsan och intervenerade i nämnden. Något som egentligen inte är tillåtet enligt Gnesta kommuns regelverk och kommunallag.

Men eftersom de flesta ledande socialdemokrater i Gnesta tillika kommer från LO:s fackföreningsrörelse, är det kanske inte så konstigt. Mer underligt är dock miljöpartiets lokala agerande, som helt strider mot partiets politiska program. 

måndag, februari 04, 2013

Rekordmånga utlandsfödda får jobb!

Är dagens glada budskap. Sju av tio jobb går till utrikes födda, visar färsk statistik från SCB. Starkast är utvecklingen inom vård- och restaurangsektorerna. Samtidigt ökar klyftorna och facken får allt svårare att hävda kollektivavtal.

Det innebär samtidigt att 7 av 10 inlandsfödda inte får något jobb! Men eftersom statistik och värderingar är presenterade av Svenskt Näringsliv, en partsorganisation av svenska företag, som förmodligen vill hålla så låga löner som möjligt så får man ta uppgifterna med en stor skepsis.

Man exemplifierar tillståndet med en grekisk läkare, som lärt sig svenska själv och kunnat börja arbeta i sjukvården. Hon kanske utgör ett drömscenario men knappast något i verklighetens mittfåra. För det flesta arbetslösa med kort eller ingen skola är det nog en tröstlös tillvaro efter sökandet av jobbet, som kanske aldrig tycks komma!

Kanske bättre att utgå från utbetalad arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd för att ha koll på verklig arbetslöshet och vem det drabbar.

Super Bowl 2013

Super Bowl är ju finalen i USA för sk amerikansk fotboll. I kvällens final uppträder San Fransico 49ers och Baltimore Ravens. San Fransiscos, SFO arena Candlestick Park kan man bese mellan flygplatsen och centrum i SFO, som jag passerat ett antal gånger vid mina många besök i Silicon Valley..

I år spelas finalen i New Orleans Merscedes-Benz Superdrome. Allt är fantastisk högtidligt. Nationalsången sjöngs och spelas av kända USA-medborgare och man får intrycket av att detta är finalen i en internationell världssport.

Så är dock inte fallet. Vanlig fotboll är alla kategorier världens största sport, vilket inte alla USA-medborgare förstått. Amerikansk fotboll spelas dessutom inte med fötterna utan mest med händerna, vilket ger en märklig känsla för beteckningen.

I svensk TV kan man inte se denna final. Men i tyska SAT1 så går det bätte. I skrivande stund finns inget resultat. Vi ber att återkomma med detta!

Baltimore Ravens slog 49ers med 34-31. Sorg i SFO!