tisdag, september 29, 2015

Äntligen!

En av de vargar som nu rivit nämre 50 får har skjutits ihjäl av en hundägare i Nykvarn. Vi jublar på denna blogg och skulle gärna se att han fick en medalj för insatsen. 

Däremot hurrar vi inte för Länstyrelserna i Stockholm och Södermanland. Dem kan vi vara förutan!

http://www.dn.se/sthlm/hundagare-skot-varg-vid-nykvarn/


Tillägg. Stockholmspolisen utreder nu fråga om jaktbrott. Man struntar i att utreda vardagsbrott och ägnar sig åt detta taskspeleri. Svensk polis i all sin prydo! Man borde utreda om inte någon på aktuella Länsstyrelser begått något brott mot den person som ägde 50 friska får!

måndag, september 28, 2015

Tänk om Gnesta får 10.000 nya invånare!

Migrationsverket har ju aviserat att man vill bygga ett stort flyktingläger för 10.000 personer på gamla Rinkaby flygfält i Kristianstad kommun. Man utreder även ett antal andra platser. Känner själv till flygfältet efter att ha jobbat där på 70-talet.


Tänk om Gnesta kommun med 10.000 invånare skulle fördubblas på något halvår. Man kan givetvis bygga massvis med lådhus t ex på Vängsö flygfält. Skulle bli mycket intressant att se hur man hanterar vatten, avlopp, el och övrig infrastruktur. Vilket jobb byggnadsmyndigheterna och miljökontoren skulle få. Sedan skall ju kommunen kopplas in för att hantera gode män, sociala omständigheter mm. Migrationsverket struntar ju i detta! Man kan tänka sig vilket kaos som skulle uppstå! • Leif GW Persson räknar med att det bör vara 25 poliser i Gnesta. Med ytterligare 10.000 personer bör det bli 50. Och var kommer dessa ifrån? Idag finns det inga alls sedan polisstationen lades ner!
 • Vi skulle behöva minst 5 nya skolor och 400 lärare utöver de som finns! Var finns dessa lärare?
 • Vi skulle behöva 30 nya läkare och sjuksköterskor på en vårdcentral som måste byggas ut dubbelt!
 • Vi behöver bygga minst 3 nya äldreboenden med personal. Var finns denna personal?
 • Vi skulle behöva bygga ett nytt stort gigantiskt vattenverk och reningsverk!
 • Vi skulle behöva helt andra vägar byggda.

Den politiska kartan kommer att ritas om, då dessa flyktingar givetvis får rösta i kommunvalen 2018 eller senast 2022. Ingen tror väl att dessa läger är provisoriska. Det finns ju ej längre några bostäder i landet. Bristen är nu närmare 500.000 lägenheter intill en investgeringskostnad av 1.500 miljarder; dvs betydligt mer än den svenska nuvarande statliga låneskulden.


I Tyskland går nu staten in med 100 miljarder kronor till förbundsländer, kommuner för att klara skivan. På tysk TV visar man varje dag hur man bygger om sporthallar och bygger ut stora tältläger för att härbärgera flyktingar.  


I Sverige är det än värre med över 400.000 befintliga flyktingar huvudsakligen från östra Afrika utan jobb. Och var placerar man 300.000 nya flyktingar, när det brister på närmare 500.000 bostäder? 


Siffrorna börjar bli gigantiska och våra politiker strutsar, som vanligt! Nu vet vi inte vad som händer med Gnesta eller andra tilltänkta orter. Men en utmaning blir det säkert oavsett! Det mest skrämmande är inte flyktingströmmen utan svenska politiker, som helt slutat fungera och sitter med armarna i kors och får intet gjort!

När det krisar stoppar svenska politiker huvudet i sanden och ber en bön!

Den som följt denna blogg vet att vi i flera år undrat över hur nuvarande kaos skall hanteras med 450.000 saknade bostäder, en sjukvård och skola i kris, rättssamhällets upplösning och de äldre satta på undantag. Givetvis skall vi värna om flyktingar; men det kan inte ske med fullständig stiltje i det politiska systemet. Mängder av debattörer, ekonomer och allt fler politiker med icke protektionistiska motiv börjar nu alltmer ifrågasätta hur detta skall sluta med 350.000 nya flyktingar på ett år.


Sveriges Television liksom Aftonbladet, Dagens Nyheter har intet förstått och har förmodligen inga ekonomer anställda. I Tyskland och i tysk TV pågår en intensiv debatt hur man skall klara sitt läge, som faktiskt är bättre än det svenska. I Sverige sker allt på barnrumpenivå. Regeringen hotar och skriker åt kommunerna att fixa allt! 


Läs gärna vad Sven Otto Littorin skriver på sin facebook-sida idag. Ganska skrämmande passivitet från regering och riksdag:TV4 Nyheterna rapporterar att tusen asylsökande kommer till Sverige varje dag just nu, dvs 365 000 på helårsbasis, motsvarande ca 4 procent av befolkningen. Även om dessa dagsnivåer ännu inte är helårsprognoser behöver man inte vara hjärnkirurg för att inse vilka enorma praktiska utmaningar detta innebär.


Nu är det dags att tillsätta en ny Lindbeckkommission som får i uppdrag att analysera varje skeende, varje potentiellt handlingsalternativ, varje konsekvens och därefter föreslå ett batteri av konkreta och genomförbara åtgärder på kort och lång sikt för att situationen ska kunna hanteras.Och det brådskar. För samtidigt som asylströmmen växer verkar det offentliga Sverige ha intagit ett permanent tillstånd av komatos. Som Janne Josefsson visade i UG härom kvällen har det offentliga klivit ur rollen som rättsstatens försvarare. 


Stockholms biskop förelår att krucifixet i Sjömanskyrkan ska bäras ut för att på något märkligt sätt visa vidsynthet. Handlingskraft och ingenjörskonst verkar ha ersatts av skam och rädsla. Myndigheterna knäar, det politiska systemet är fastlåst i Decemberöverenskommelsen. Debatten i media verkar ha låst fast sig i leklådenivå: att en pr-konsult druckit öl med en Sverigedemokrat blir den stora snackisen när det finns en miljard viktigare frågor att belysa och diskutera.


Det offentliga Sverige verkar skämmas för sig. Det tror inte på nåt, står inte upp för nåt, vill inte nåt. Ingen visar ledarskap, alla hukar av rädsla för att säga nåt förgripligt eller göra bort sig i ett offentligt samtal som passerat all verklig anständighet. Ingen visar handlingskraft; underlåtenhet och inaktivitet dominerar. Och där ledare och offentliga företrädare abdikerat kliver de verkliga mörkerkrafterna fram.


På något enstaka år riskerar Sverige att gå från att ha varit ett riktigt bra land - vidsynt, tolerant, ganska effektivt och problemlösningsorienterat - till att ha blivit totalförlamat och fast i tusen till synes olösliga problem, olösliga för att ingen vågar ens diskutera praktiska alternativ.


Nu är det dags att gå från allmänt tyckande och medial posering till verklig handling, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Nu. Inte om ett år eller ens en månad. Nu.


6,2k gilla-markeringar417 kommentarer2,4k delningar


Att matcha 80.000 lediga jobb mot 400.000 arbetslösa!
Vi rekommenderar på denna blogg morötter före vaser! Det är ju i alla fall en morot!

lördag, september 26, 2015

Johan Rocklind(S) vilseleder om Liljedalshemmet!

Kommunalrådet Johan Rocklind(S) säger i ett interpella-tionssvar till Sverigedemokraterna, att fråga om Liljedalshemmet har hanterats i stor endräkt av de politiska partierna, vilket får betraktas som en en lögn. 

Det finns ett inriktningsbeslut från 2011 i stor enighet, som säger att det omgående skall skaffas ersättning till boende på Liljedalshemmet antingen i form av ombyggnad eller nybyggnad. Efter att S,MP och V segat på ärendet i tre år meddelas man kort i maj 2014 att projektet senarelägges!


Vi har på denna block skrivit spaltkilometer om hur många politiker sviker sina äldre invånare. Vi kan bara börja att läsa Vad händer med de äldre i rödgröna Gnesta? Där finns sedan vidare länkar om eländet!


Rocklinds svar satisifierar således tesen att nu rensas de äldre ut från Liljedalshemmet. När det kommer någon ersättning vet ingen! Det är beklämmande att det i stort sett endast är Centerpartiet som nu engagerar sig för de äldres situation i Gnesta kommun!


2006 En förutsättningslös diskussion påbörjas om ersättning av Liljedalshemmet.

.

2009 Alliansen planerar in en ombyggnad av Liljedalshemmet!

.

2010-2014 Maktskifte och frågan bereds av den politiska majoriteten S, MP och V. Bereds? Fördröjs bättre epitet!

.

Nov 20011 Fattar Socialnämnden ett enigt inriktningsbeslut att omgående anskaffa ersättning för Liljedalshemmet och hemtjänsten

.

Feb 2012 Föreslår Centerpartiet ett nybyggnadsalternativ

.

Maj 2014 Meddelar socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, att någon ersättning vid nerläggning av Liljedals-hemmet inte är aktuell nu, då de anser att det inte finns något behov! Men var de som bor där idag skall ta vägen kan man inte svara på. Var skall en åldrande befolkning ta vägen på sin ålders höst?

Samtidigt med denna motgång för de äldre annonserar (S) att bygga ytterligare en motionshall för de yngre! Man känner med dessa prioriteringars de isande sibiriska vindarna dra fram över kommunens hukande äldre

.

Jun 2014 Pensionärsföreningarna PRO och SPF skriver till kommunen och efterfrågar nytt äldreboendeSvar okänt! 

.

Jun 2014 Ingrid Jerneborg(M) riktar skarp kritik i SN mot att äldreboendet senareläggs. Det måste absolut bli klart till Liljedalshemmet läggs ner!

.

Jan 2015 Centerpartiet, Håkan Ekstrand efterfrågar i en interpellation vad som händer? Vart tog Liljedalshemmet vägen!
.

Mars 2015 Svar från Ingrid Jerneborg(M) som vidimerar beslutet från 2011 men inget mer. Måste gå oerhört långsamt för personalen på Gnesta fastighets AB. 

.

April 2015 SPF: Kan vi lita på att politikerna står för sina ord (G Bränström i SN)

.

Sep 2015 Sverigedemokraterna efterfrågar i en interpellation vad som händer?

.

Sep 2015 Svar från Johan Rocklind. Ingenting händer men - inriktningen har tagits i stor enighet. Han preciserar dock inte när och hur i svaret!

.

2 oktober 2015 Äldredag i Elektron, Gnesta med Ingrid Jerneborg (moderator) samt kommunalråden Johan Rocklind(s) och Ann-Sofie Livenhage(M)!

.

Och varför finns inte oppositionen representerad vid Äldredagen? Var är oppositionsrådet Håkan Ekstrand(C)?

fredag, september 25, 2015

Farsen med ensamkommande yngre män!

Nu har även Sveriges Television fått upp ögonen på farsen och big business kring ensamkommande yngre män. Kostanderna skenar och allt fler är sugna på att få upp till 700.000 kr skattefritt för att härbärgera en yngre ensam kommande man i sin bästa dar kanske 17-21 år. Och det är uteslutande män. Inga kvinnor/flickor.


Nu kan t ex ett norskt företaget, som köpt Liljedalshemmet i Gnesta efter det att pensionärerna rensats ut, räkna med ca 35 miljoner kr per år för dessa 50 yngre män. När statens åtagande tar slut kan denna "omsorg även drabba Gnesta kommun. Då är det väl kanske inte möjligt att satsa varken på nytt äldreboende eller nya idrottsanläggningar. Därtill räcker säkert inga pengar.


Staten måste snarast ingripa och göra något åt denna lukrativa handel. Det svenska välfärden utnyttjas nu hänsynslöst av svenska fastighetsägare likt Bert Karlsson och flyktingsmugglare, som levererar yngre män till en säker försörjd framtid.


När pensionärer rensas ut till förmån för att curla yngre män i sin krafts dagar, då går verkligen skammen på torra land! Då har vi fått ett Sverige vi inte känner igen!

Staten, SJ och Stockholm struntar i svensk lag

Allt fler uppmärksammar att staten bl a genom inrikesminister Ygeman(S), SJ och nu senast Stockholms stad struntar i internationell och svensk lagstiftning. Något som är tämligen skrämmande i sin förlängning. Kan man således i vilket sammanhang som helst, när det krisar till lite, upphäva lag och ordning?


Detta har uppmärksammats av flera skribenter på nätet bl a av Ledarsidorna med socialdemokraten Johan Westerholm och konservative Thomas Gür , som bl a skriver i Det goda samhället eller på sin Facebook sida. Två av våra favoriter, som skriver om märkligheter i det svenska samhället.

 
Flyktingströmmarna har ju paralyserat regeringen Löfven, som celebrerar i att göra märkliga uttalanden om rätt och orätt, vilket säker får våra rättsexperter att häpna. Lika illa som hos honom och Ygeman är det med borgarrådet Karin Wanngård i Stockholm, som vill runda svensk lagstiftning och vänder sig till regeringen förmodligen utan att veta att det är riksdagen, som stiftar lagar!


Läs gärna Johan Westerholms inlägg om Ordning och reda och var rättssverige är på väg!

onsdag, september 23, 2015

440 kronor för ett helt arbetsliv!


Han fanns med i panelen när Kommunal i dag presenterade sin pensionsrapport och hade räknat på vad som i dag är kommunalarnas ”pensionsbonus”. Och det skiljer alltså inte ens en femhundring för den genomsnittlige kommunalaren med ett helt yrkesliv bakom sig.


– Skrämmande, konstaterade Håkan Svärdman.


Förklaringen är kommunalarnas låga löner och deltider, samtidigt som de som inte jobbat alls får statlig garantipension. Att det inte finns en starkare opinion mot orättvisan, tror Monica Bäckman, ordförande i Kommunalpensionärerna, beror på en uppgivenhet.


– Vi hör om det här hela tiden, men det händer inget. Många som går i pension nu lever med känslan att jag får skylla mig själv.

I rapporten har Kommunal granskat vad kommunalarna faktiskt får i pension varje månad och jämfört det med rikssnittet. Siffrorna bygger på uppgifter från Kommunalpensionärernas förbund (SKPF) och omfattar över 150 000 kommunalare som gått i pension.

70 procent av de kvinnliga kommunalpensionärerna är beroende av garantipension, den tilläggspension som ska fungera som ett skydd mot fattigdom. För alla kvinnor ligger siffran på 50 procent.

Mer än var tionde kvinna mellan 65 och 69 år har en pension på drygt 8000 kronor, före skatt.

Här finns hela artikeln oavkortad: Anledning till att vi presenterar dessa siffror är egen analys och styrkande av Kommunals uppgifter samt Dagens Nyheters fortsatta försök, att vilseleda svenska folket på sin ledarsida.


Vi har ju varit i kontakt med Pensionsmyndigheten, som inte vill vara med längre när man ställer denna fråga. En gräddfil existerar i det svenska pensionssystemet, när man införde det sk äldreförsörjningssystemet, som gör alla stora skatteinbetalningar som det arbetande släktet gör fullständigt meningslösa!


Läs även Pensionsmyndigheten vilseleder om pension och äldreförsörjningsstöd!

Dagens Samhälle Poll of polls

Den utmärkta tidskriften Dagens Samhälle, DS som utges av Sveriges Kommunförbund rankar den politiska opinionen i sk sammanvägda resultat; Poll of Polls. Fn konstaterar man bl a att Centerpartiet är Sveriges 4:e största parti! Anmärkningsvärt är Socialdemokraternas tillbakagång med över 5,6 % och Sverigedemokraternas framgång med 8,4 %. Uppenbarligen övergår nu många tidigare S-väljare till SD.

Bilfusket satt i system!

Enligt tidningen Vi Bilägare så ökar fusket med uppgiven bensinförbrukning allt mer. Runt år 2000 låg fusket på ca 4% för att idag ha ökat till 50% för det värsta fusket. Värst enligt tidningen är Volkswagen Golf som uppges dra 3,8 liter/mil medan den testbil som användes drog 5,6 liter/mil. Således ett missvisande resultat med närmare 50%.

Man kan i olika databaser över världen kontrollera om bilfabrikanternas uppgivna värden stämmer. Det finns databaser som har tusentals uppgifter om verklig förbrukning; t ex tyska Spritmonitor.de, som hämtar sina uppgifter från verkligheten.


Tittar man i denna databas över Volkswagen Golf så finner man att Vi Bilägares uppgifter satisfieras med råge. De Golfar med lägst förbrukning börjar vid 6,0 liter/mil. Ett riktigt genomarbetat fusk således.

Tittar vi i sagda databas på våra egna Suzuki SX4 och Volvo S80 så stämmer det exakt med 6,5 liter/mil resp 8,5. Då har den senare gått nästan 30.000 mil men används nästan enbart på sommaren för att dra husvagn eller besöka västkusten.

Varför man fuskar alltmer har med EU:s lagstiftning att göra, där fabrikanterna måste hålla ner förbrukningen på sina snålaste bilar för att medge försäljning av betydligt törstigare varianter. Men samtidigt ökar uppenbarligen benägenheten att fuska betydligt!

Att raffinerat fuska med utsläpp är kanske dock än värre! Nu har åter Volkswagen dragit igång debatten. (rebloggad från februari 2014)!


Läs gärna denna utmärkta blogg Athropocene för mer kunskap!

Var finns Södermanlands Nyheters sympatier?

Rubricerad tidning tidning lägger ju ner stora resurser på att beskriva ensamkommande ungdomars (mäns) situation och bekymmer med att få egna lägenheter och andra gratisresurser i Östra Sörmland. 


Man verkar tappat insikt om av svenska ungdomar i samma situation har det minst lika prekärt om inte värre. Man synes även ha glömt bort de äldre i samhället som mer och mer liknar parias (utstötta) i boende, omsorg och vård.


Man kan ju undra för vem som tidningen skriver. Merparten av sina prenumeranter?


Att man curlar 18-19 åringar i sin bästa ålder och krafts dagar, känns lite konstigt, när man i samma andetag glömmer bort att äldre människor far illa, när de inte får behövd plats på äldreboende, när man lägger ner äldreboenden, som Liljedalshemmet i Gnesta eller när hemvården inte har tid eller ork med sina kunder!


För vem skriver SN? En tämligen välbeställd medelklass utan ekonomiska bekymmer? Ja knappast svenska ungdomar eller äldre med begränsad inkomst och möjligheter! Varför skall man prenumerera på Södermanlands Nyheter med denna deciderade inställning?


Det är ju bra att många ser positivt på framtiden. Själv är jag tämligen orolig inte minst för media och politikers uppenbara nonchalans mot de äldre och svaga i samhället! Det var inte länge sedan vi hade LEX SIXTEN THURESSON i Gnestas omsorg!

söndag, september 20, 2015

Ledarskapskris inom svensk politik

Studio Axess(länk)

Rubriken är namnet på ett program på Axess TV serie Studio Axess. Under september har man gjort en analys av svenska folkets åsikter om politik och politiker och faktamaterialet svarar då Demoskops analyschef Peter Santesson för. Demoskop ger klart besked om att svenska folkets förtroende för såväl Stefan Löfven som Anna Kinberg är historiskt lågt och förmodligen är en av framgångarna för Sverigedemokraterna.


En mycket intressant analys av det politiska spelen kan man få i denna TV kanal, som vi bedömer som mycket seriösa jämfört med underligheter som t ex Sveriges Television presterar med mytomaner och skandalösa personer som Henrik Arnstad, som inte vet vad en nazist är eller om han inte är det själv med sin antisemitism!


Programmet påvisar således att det tas inget ansvar för utvecklingen i Sverige med en gigantisk bostadsbrist nu pendlande mot 500.000 saknade bostäder, saknade jobb som nu än mer skattebeläggs, rättssamhällets urartning och pensionssystemens haveri. Rent ut sagt är det en strutspolitik som förs!


Anna Dahlberg i Expressen(länk)

Tar idag upp samma ämnen i ledaren "Hallå Stefan Löfven är du vaken"?. Hon adresserar exakt samma frågor som vi skrivit spaltkilometer om på denna blogg i flera år. Vi tillskriver sålunda inte enbart Stefan Löfven för alla problem som har eskalerat de senaste åren.


"Sverige står inför akuta utmaningar. Samtidigt har vi en regering som verkar ha gått i ide.


För er som missade regeringsförklaringen i tisdags kan jag bidra med en kort sammanfattning. De många ordsjoken till trots kokade allt ner till budskapet "tralla lalla la - allt ska nog gå bra".


Det fanns inte ett spår av krisinsikt. Regeringen tuffar på som om ingenting hade hänt och som om färdplanen från förra året fortfarande är höjden av visdom. Det är förbluffande.


Låt oss börja med den akuta flyktingkrisen. Den senaste veckan har det kommit runt 1 000 asylsökande om dagen till Sverige. Dimensionen av denna utmaning verkar inte ha sjunkit in någonstans, utom hos Migrationsverket som nu sätter en krisplan i verket."

-----------------------------------

"Så ser det ut på område efter område. Regeringen förnekar problemen eller föreslår i bästa fall åtgärder som påminner om teskedsmatning. Det enda som tycks fungera är Anders Ygemans (S) och Peter Hultqvists (S) handlag med säkerhetsfrågorna.


Det hela påminner alltmer om Kalle Ankas husvagnssemester – ni vet när Långben glatt tuggar majskolvar tills Musse Pigg frågar vem som egentligen kör. Ja, vem kör egentligen?


Samtidigt som väljarna blir alltmer pessimistiska om samhällsutvecklingen dalar förtroendet för de stora partiernas ledare. Bara var fjärde svensk känner numera förtroende för Stefan Löfven. Till och med Centerpartiets Annie Lööf framstår som mer trovärdig i väljarnas ögon."


I detta vakuum växer Sverigedemokraterna stadigt för varje mätning som görs. Det vi bevittnar är en politisk förtroendekris av ett slag som vi aldrig tidigare har sett. Det är ett tidens tecken att såväl engeneraldirektör som en före detta statsminister på kort tid har gått ut och efterlyst politiskt ledarskap. Då vet man att det är illa.


Vi kan bara bifalla denna analys och redovisar utöver Sentio tidigare nu Metro/Yougov senaste opinionsmätning från september. Både Yougov och Sentio har haft de mest exakta prognoserna för SD framgångar:


Yougove/Metro sept 2015  val
Parti sep-15 aug-15 2014  Ändr
Sverigedemokraterna 27,3 25,2 12,9 +14,4
Centerpartiet 7,5 5,6 6,1 +1,4
Vänsterpartiet 6,5 6,8 5,7 +0,8
Kristdemokraterna 4,9 3,7 4,6 +0,3
Folkpartiet 3,7 4,4 5,4 -1,7
Miljöpartiet 5 6,4 6,9 -1,9
Moderaterna 20 21 23,3 -3,3
Socialdemokraterna 21,8 23,4 31 -9,2

fredag, september 18, 2015

Sverige borde inta beredskapsläge!


Om det nu anländer 1.000 flyktingar per dag hur länge kan Migrationsverk och frivilligorganisationer, som Röda korset, Frälsningsarmén samt enskilda personer m fl orka hålla ut? Borde man inte mobilisera såväl civila som militära beredskaps-resurser?Tittar man runt så finner man tyvärr att de flesta ledningscentraler är nerlagda och personalen hemförlovad. Det är inte tänkt att det skall bli några större katastrofer i framtiden. Men ett beredskaps/skymningsläge eller mer populärt idag stabsläge borde utlysas. Då tas alla de resurser i anspråk som Länsstyrelse och kommuner har utöver MSB och Försvaret!


Borde inte socialstyrelsen beordra stabsläge och initiera att sjukvården kan ta hand om behövande flyktingar med vaccination och hälsoundersökningar. Många kommer ju från områden med olika epidemier t ex polio i Homs!


Är det inte hög tid att få fram fler bostäder än de 3.000 som nu ligger i upphandling! Kan man inte använda tomma kaserner, slott och herrgårdar?


Varseblivning Stefan Löfven, varseblivning! Dum inter homines sumus, colamus humanitatem!

tisdag, september 15, 2015

Grattis Gnesta till fina företagsklimatet!

Vid dagens pressträff i Gnesta meddelades att Gnesta kommun avancerat till 40:e plats i Svensk näringslivs index för företagsvänliga kommuner. I Sörmland ligger dock Trosa i topp med en femteplats medan Flen bottnar på 237:e plats. Även Strängnäs ökar starkt! Vi grattar även näringslivscoachen Anna Sandklef vid Gnesta kommun, som har stor del i framgångarna!


Trosa         5 - 1
Gnesta       40 +57
Nyköping    112 - 5
Katrineholm 128 - 7
Oxelösund   135 - 1
Strängnäs   137 +66
Vingåker    172 -37
Eskilstuna  186 - 6
Flen        237 +27

Rätt och fel!

Tyskland har alltid rätt!

Tyskland gör alltid rätt hos den svenska vänsterjournalistkåren. Ena dagen hyllas Tysklands Angela Merkel som flyktingars frälsare medan Fredrik Reinfeldt aldrig ens omnämnts trots att Sverige tagit emot 7 gånger fler flyktingar än Tyskland de senaste åren! Sverige tar faktiskt emot och försöker integrera flest i hela världen.


Något senare inser vänsterjournalisterna, att Merkel kanske inte är så lysande, som plötsligt upphör med Schengen-avtalet och börjar kontrollera pass vid sina gränser liksom andra länder. Då blir det dödstyst och en stilla kommentar, att det är nog nödvändigt!Sålunda så gör Tyskland alltid rätt och i Sverige gör man enligt sagda kår alltid fel, särskilt om man tycker att Sverige borde dela den tunga flyktingbördan med övriga Europa. Ungern som faktiskt följt EU:s regelverk hela tiden, får på skallen av vänsterjournalister medan Tyskland, som plötsligt kovänder har fortsatt rätt!


Men det skall väl till ett ekonomiskt kaos innan vänsterjournalisten förstår. Ja bostadsmarknadskaoset har ju blivit väldigt pinsam för dessa med 400.000 lägenheter som saknas. Ingen av dessa vänsterjournalister begriper någonting. Det är väl PISA som är boven, då vi blir allt sämre jämfört med övriga världen. Nu i IT vår paradgren kommer vi inte ens upp till OECD genomsnitt!Jonas Sjöstedt(V) har alltid rätt 

Sjöstedt - som är ordförande i ett parti direkt kopplat till kommunismen; dvs i samma eller värre klass än nazismen - har ju en viss vana att i var och varannan mening använda ordet rasist om andra. Han låtsas inte om att i hans riksdagsgrupp finns personer med klart antisemitiska åsikter. Personer som sålunda är typiska rasister och en reminens av Hitler/Stalin-eran! 


Han talar dock sällan om vad han menar med rasism! Vi länkar här till en bra förklaring av ordet. Även ordet främlingsfientlighet (Xenofobi) använder han som om det vore olagligt! Här kan man läsa om Xenofobi.


Sjöstedt citeras ju flitigt av vänsterpressen med SVT, Aftonbladet och TT i täten och har ju haft väldeliga synpunkter och harangerats för sitt "öppna Europa"! Nu när han själv härbärgerar rasister och faktiskt uttalar att även Sverige kanske borde införa passkontroller är det rätt! Åtminstone i vänsterpressen!


Tyskland och Sjöstedt har alltid rätt medan Sveriges väljare alltid har fel!

måndag, september 14, 2015

L'Shanah Tova!
The same to you!


Att skuldbelägga svenska kommuner!

Vi har under flera år kommenterat en del kring migration men framför allt kring den misskötta integrationen. Frågor som nu uppenbarligen är den viktigaste för människor i vardagen. Sverige är ju värdsledande på migration men är bevisligen bland de sämsta länderna på integration;dvs att anpassa asylsökande till det svenska samhället. Denna obalans återspeglas när många media fokuserar på symtomen (flyktingströmmarna) och inte på roten (krigen) eller integrationen (framtiden), vilka borde vara prioriterade, som enda hållbara lösning!


Tidningen Aftonbladet har ju i migrationsspåret fört en skuldbeläggningskampanj, där man tagit Migrationsverkets, MigV statistik över placerade asylsökande och mer eller mindre förklarar vissa kommuner som goda och andra som onda!


Det som gör detta så märkligt är att kommunerna har ingenting med placering av asylsökande, att göra om inte annat avtalats. Detta sköts helt av MigV och den enskilde asylsökande, som ju kan välja att bo var som helst i landet.

Nu har även Södermanlands Nyheter hoppat på denna vilseledande trend och framställer Trosa och i viss mån Gnesta som "onda" kommuner med ett färre antal asylsökande än övriga Sörmlandskommuner.


Således sköts och hanteras Solbacka asylum i Stjärnhov helt av avtal mellan MigV och ägaren till Solbacka. Det som kommuner dock skall anordna är skolutbildning efter anvisning från MigV.


Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit

fredag, september 11, 2015

Vad händer med de äldre i blå-röda Gnesta!

För ganska precis ett år sedan skrev jag en sammanställande blogg om situationen för de äldre i Gnesta och de som bor på Liljedalshemmet. Vad händer med de äldre i det rödgröna Gnesta!


Denna fråga är högst pregnant när nu större delen av Liljedalshemmet läggs ner; dvs i praktiken försvinner 49 platser. Ja det som hänt sedan 2014 är att kommunen nu styrs av socialdemokrater och moderater, att det nu finns tre minoritetsblock, C,FP,V - MP - SD.


Redan 2009 var det ju aktuellt med att lägga ner Liljedalshemmet och då skulle det ersättas med ett nytt boende (ett förslag från Centerpartiet). Det nya boendet skulle således vara klart, när Liljedalshemmet avvecklades. Så har dock inte blivit fallet. Efter att den dåvarande rödgröna majoriteten segat med ärendet i 4 år från 2010-2014, meddelar man plötsligt att det blir inget Liljedalshem före 2017.

Man menar att det är inget problem att gamla och äldre får en sämre omsorg under åren fram till 2017, vilket med insikt om ökat antal äldre pensionärer med vårdbehov, ter sig tämligen både märkligt och luddigt! Nu har kommunen under rödgrön ledning och sedan blåröd dito, istället satsat på att bygga om badhuset och planerar för en ny sporthall och idrottscentrum vid Hagstumosse köpt tillbaka ishallen och satsar på ny förskola Skogsbäcken! Miljonerna rullar!


Omsorgen om de äldre i Gnesta synes vara obefintlig och enligt min mening, som tidigare skandalös! Man kan givetvis inte direkt skuldbelägga moderaterna även om de nu fått ärva eländet från den förra regimen! Tyvärr verkar det dessutom tämligen tyst i både opinion och media. 


Vid onsdagskvällens möte med pensionärsorganisationen SPF träffade jag personer som direkt drabbas av pågående nedläggning. De var rejält ledsna. När det sedan framkom att den nye ägaren till Liljedalshemmet - ett norskt riskkapitalbolagt - istället tänkte anordna ett ganska lukrativt boende för 50 ensamkommande flyktingungdomar, ja då börjar man snart associera till andra mörka tider i Europa!


Nu gäller det nog för Gnesta kommuns politiker, att snabbt omprioritera och bygga ett nytt äldreboende omgående. Man kan inte sparka ut de som byggt Sverige - vårdbehövande äldre, de svagaste i samhället - på detta vis! Det är fullständigt oanständigt, enligt min mening!  


"Man känner med dessa prioriteringars de isande sibiriska vindarna dra fram över kommunens hukande äldre", skrev jag för ett år sedan! Det gäller fortfarande, vilket inte minst påvisas av SVT program Uppdrag Granskning!


Regissören bakom hanteringen av Liljedalshemmet och dess olika turer heter Johan Rocklind(s), som nu måste bevisa, att han verkligen är socialdemokrat!


Att läsa: Brutna löften i Gnesta-politiken!

torsdag, september 10, 2015

Sverigedemokraterna ökar fortsatt

De framgångar som Sverigedemokraterna visades upp i sommarens Sentio-mätningar håller i sig. Nu är SD om än knappt Sveriges näst största parti. Flyktingvänliga Miljöpartiet backar starkt i opinionen och en framgång kan noteras av Centerpartiet, som ju föreslagit en hel del åtgärder kring flyktingmot-tagningen, synes belönas av opinionen. Även KD synes ha lyft sig en aning i håret.Till yttermera visso meddelar SIFO idag att endast 25% av svenskarna vill öka flyktingmottagandet!


Tidningen Aftonbladet förvånas över att inte den "storm av förståelse" som svenska folket visar i flyktingeländet inte påverkar mer. Ja den verkar inte ha påverkat alls! Kanske finns det andra viktiga ting för den svenske medborgaren till exempel: 


 • Bostadsbristen på 400.000 lägenheter, som måste byggas för att klara av bl a stor invandring intill en kostnad på över 1.200 miljarder. Motsvarar byggandet av ett helt nytt Stockholm på sex år!

 • Behandlingen av våra äldre i livets slutskede och nedläggningar av äldreboenden som bl a konverteras till flyktingmottagningar.

 • Vårdköer som bara växer.I Sörmland skall man vårdas hemma för att Landstinget skall spara pengar. Då talar vi om ett Landsting som har sämst rykte i hela landet!

 • 400.000 personer varav många från Afrikas Horn är arbetslösa. Många förväntas aldrig få något jobb före pensionen! Och vad gör politiker för att stimulera tillväxten av jobb så viktigt för alla? Höjer skatterna för företag!

 • Sverige är det enda landet i Europa där pensionärer betalar högre skatt. I de flesta länder är den lägre mellan 15-25%.
 • Om regeringens nya skatter går igenom i höst kommer de flesta att få höjd skatt och marginalskatten bli 60% på inkomsten högst i hela världen!

 • Hot och det grova våldet ökar markant i hela samhället och i synnerhet mot kvinnor och äldre personer. Rättsvårdande myndigheter och våra politiker står helt handfallna och gör inte ett dugg!
 • Vem kommer hem till dig om du haft inbrott eller hotats vid dörren? Ingen! Det svenska rättssystemet har kollapsat!

 • Hela  pensionssystemet håller på att haverera till förmån för de som aldrig bidragit med en skattekrona till systemet.  


Ja det är inte så konstigt att partiet som inte stödjer DÖ-överenskommelsen ökar. Troligen kommer man att passera även Socialdemokraterna till valet 2018 om inte Alliansen skärper till sig och börjar bedriva en mer betydligt liberalare politik. Just nu blomstrar socialismen och enda oppositionen är just Sverigedemokraterna även om man kunde vara flitigare i riksdagen!

söndag, september 06, 2015

Dubbelbottnad flyktingpolitik!

Flyktingars öde och svårigheter undan krig och förföljelse är ofta svårt att inse och förstå om man inte varit på plats. Flyktingars vandring i Ungern, som får på skallen för att man upprätthåller EU:s lagar och förordningar är inte rationell men mänsklig att förstå. Asylsökande skall ju registreras i det EU land man först kommer till. Men ingen vill uppenbarligen bli fast i Ungern!


Svenska media försöker nu måla upp en bild av att det skulle vara dåligt med humaniteten i Sverige. Något som känns märkligt, då Sverige utan jämförelse tar emot flest asylsökande i hela Europa per capita nästan lika många som 80 miljoner landet Tyskland gjort under 2014. Med EU:s flyktingstatistik i bagaget kan man lugnt säga att det enda humanitära landet i Europa är just Sverige. 


Jag dristade att twittra Eurostats statistik (föregående blogg) häromdagen och fick då veta från en rödvinsvänster, att jag var rasist! Ja han kunde inte precisera sig närmare - men ändå en fb rasist. Känns tämligen märkligt efter att dagen innan varit och lämnas kläder till kyrkans insamling för Solbackas flyktingar.


Men problemet är inte att tillfälligt hjälpa människor i nöd. Det klarar vi av även i Sverige och har så gjort med ackuratess i många år!


Anna Dahlberg pekar idag i Expressen på det verkliga problemet. Ett problem som vi med dårars envishet försökt påtala på denna blogg i många år eftersom det i lika hög grad drabbar svenska invånare. Vi får närmare 100.000 invandrare varje år och många är asylsökande. Problemet är att det saknas 400.000 bostäder; dvs man behöver på fem år bygga ett helt nytt Stockholm för att lindra bristen. Är det någon som tror det är möjligt? Var, till vilka pengar och var finns denna enorma byggarbetskraft?

För att få svenska jobb krävs utbildning något som flyktingar i de flesta fall inte har. Vi talar ju svenska inte engelska. Vi har inga instegsjobb med löner som är anpassade för nya svenskar! Vi har idag en grupp på närmare 400.000 flyktingar från framför allt Öst-Afrika, som saknar jobb. Hur skall vi hantera detta?


Hur har man tänkt att lösa alla dessa arbetslösas folkpension? Skall vi minska övrigas pension? Eller var tar man pengarna?


Sverige och svenska politiker intar en dubbelattityd till folkför-flyttningarna. På migration är vi bäst i världen och retoriken flödar på torg, tidningar och TV. Men på anpassning/integration är vi uppenbarligen sämst! Här har de flesta politiker fått tunghäfta möjligen centerpartiets Annie Lööf undantagen! 


De rödgröna utlovar 40.000 nya bostäder i Stockholm; dvs bygga ett helt nytt Södermalm på fem år. Efter snart ett år har man inte ens kommit i gång!


Mitt intryck av svensk flyktingmottagning är att man är generös och human med uppehållstillstånd. Sedan lämnas flyktingen åt sitt inhumana öde! Liksom man givetvis gör med svenska ungdomar som behöver bostäder!


Här kan man läsa Anna Dahlbergs tänkvärda ledarsida!

torsdag, september 03, 2015

Ära den som äras bör!


Tysklands förbundsminister Angela Merkel hyllas nu av många skribenter och tyckare i Sverige och Europa för Tysklands inställning till flyktingmottagande. En riktigt stor statsman således.


Men vad är sanningen? Ja ganska pinsam egentligen för Merkel. Svaret finns hos EU:s egen statistik Eurostat. Är det några som borde äras är det Sverige, Malta, Schweiz, Cypern och Danmark! Förvisso tar Tyskland emot något fler flyktingar än Sverige men man har 80 miljoner invånare!


I Tyskland avvisas 56% av alla flyktingar. Motsvarande siffra för Sverige är 23%. I den högra kolumnen som visar antalet mottagna flyktingar per capita leder Sverige med 3,5 promille medan Tyskland endast svarar för 0,5 promille. Sverige tar således emot 7 gånger fler flyktingar än Tyskland. Ja Tyskland har nio länder före sig i statistiken.


Till yttermera visso placerar Tyskland många flyktingar i läger nära flygplatser med avsikt att snabbt kunna repatriera dessa till sina hemländer! Den tyska staten förbereder nu en grundlagsändring för att kunna minska flyktingströmmarna. Äras den som äras bör! Eller!Federal Minister Angela Merkel is now getting enormous credit for Germany's attitude to refugees. A really great statesman thus. 

 

But what is the truth? Yes quite embarrassing really for Merkel. The answer is at the EU's own statistics, Eurostat. Are there any that should be honored, it is Sweden, Malta, Switzerland, Cyprus and Denmark! Certainly, Germany accepts more refugees than Sweden but has 80 million inhabitants! 

 

In Germany 56% of all refugees are rejected. The corresponding figure for Sweden is 23%. In the right column, which shows the number of accepted refugees per capita, Sweden is in the lead  with 3.5 per thousand, while Germany accounts for 0.5 per thousand. Sweden thus receives seven times more refugees than Germany. Yes Germany, nine countries before settling in the statistics. 

 

Furthermore Germany, places many refugees in camps near airports with the intention of quickly repatriating them to their home countries! The German government is now preparing a constitutional amendment to reduce refugee flows. Honor where honor is due! Well well!


Bundesministerin Angela Merkel bekommt jetzt enorme Anerkennung für Deutschlands Einstellung zu Flüchtlingen. Ein wirklich großer Staatsmann so. 

 

Aber was ist die Wahrheit? Ja wirklich ziemlich peinlich für Merkel. Die Antwort liegt in eigenen Statistiken der EU, Eurostat. Gibt es, die geehrt werden sollte, ist es Schweden, Malta, Schweiz, Zypern und Dänemark! Sicherlich, Deutschland übernimmt mehr Flüchtlinge als Schweden, sondern hat mann 80 Millionen Einwohner! 

 

In Deutschland 56% aller Flüchtlinge sind abgelehnt. Die entsprechende Zahl für Schweden ist 23%. In der rechten Spalte, die die Zahl der anerkannten Flüchtlinge pro Kopf zeigt, ist Schweden an der Spitze mit 3,5 Promille, während Deutschland einen Anteil von 0,5 Promille. Schweden erhält somit siebenmal mehr Flüchtlinge als Deutschland. Ja Deutschland, neun Ländern, bevor sie sich in der Statistik. 

 

Darüber Deutschland, stellt viele Flüchtlinge in Lagern in der Nähe von Flughäfen in der Absicht, schnell repatriieren sie in ihre Heimatländer! Ehre, wem Ehre gebührt! Ja, ja!

tisdag, september 01, 2015

Journalistföraktet

Föregående blogg med hänvisning till Marika Formgren är givetvis hennes eget tyckande. Men bloggen har fört med sig en omfattande storm och diskussion på nätet om journalistiska arbetsmetoder och i synnerhet om Niklas Orrenius och Annika Hamrud. 


Jag har läst en hel del av Orrenius. Gillar dock inte hans journalistik, vilket kan påverka min syn på det som inträffat! Men händelsen pekar ändå på att det finns ett omfattande och stigande journalistförakt i landet. Att dessa skribenter nu fått konkurrens, då de sociala medierna har större inflytande än enskilda ledarskribenter i diverse tidningar, oroar säkert många opinionsskapare.

Ja det har gått så långt i "friheterna" att vissa vänstermedia som SVT och Aftonbladet försiktigtvis vill inskränka yttrandefriheten! Nog så bestickande.


Läste senast idag en ledare av Axel Voronov i Eskilstuna-kuriren i ämnet, där han med överdriven hetta försvarar sin journalistkompisar och försöker tillintetgöra Marika Formgren. Han utger sig för att vara liberal; dvs placerad politisk i mitten men verkar långt ut på vänsterkanten i sin mulliga retorik! 


Här kan man läsa Voronovs inlägg. Ett inlägg som jag är ganska övertygad om bara späder på ett ökande journalistförakt!


Det pågår således en omfattande kamp mellan å ena sidan ledarskribenter, som Voronov i Eskilstuna-kuriren och Aftonbladet samt å andra sidan Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Expressen med ett Dagens Nyheter försiktigtvis häckande något till vänster om mitten.


Mest intressant i sammanhanget är dock den kraft som sociala medier utvecklat. Den utmanar verkligen den traditionella vänsterretoriken!